Plastika nosu

Nos dokresluje vzhled obličeje. Pokud je příliš velký, výrazný či křivý, přitahuje k sobě nežádoucí pozornost a okolí už nevnímá naše velké oči nebo hezký úsměv. Různé deformace nosu, ať už po úrazu nebo vrozené, lze vyřešit plastikou.

Trápí Vás deformace nosu?

Deformace nosu je velmi častá, protože k ní člověk může přijít snadno, ani si kolikrát nevzpomene, jak se to vlastně stalo. Při sportu, při pádu, nárazu, úrazu nebo po operacích, může dojít k odchylce a deformaci. Tyto však mohou být i vrozené. Pokud je navíc deformace provázena sníženou průchodností nosního průduchu, je operace nosu nutná i ze zdravotního a funkčního hlediska, nejen pouze z estetického.

Proč je tvar nosu důležitý?

Nos je vnímán jako centrum tváře. Přitahuje pozornost jak jeho „majitelem“, tak i okolí, protože určuje tvar a výraz obličeje a také tím ovlivňuje výraz osobnosti. Změna tvaru nosu je vždy zřetelná změna a je to patrné okamžitě na první pohled. Proto by se ke korekci deformovaného nosu mělo přistupovat obezřetně a zodpovědně. Navíc tento druh plastické operace patří k těm nejnáročnějším estetickým operacím, nejen pro technickou náročnost, ale vyžaduje také zkušenost a estetickou citlivost od operujícího chirurga. Klient by měl být před zákrokem informován o tom, že po operaci dojde ke změně obličeje, která může být dle rozsahu zákroku výrazná a pro člověka zásadní. Pokud byl tvar nosu příčinou komplexů, bude mít jeho změna vliv i na psychiku a vývoj osobnosti daného člověka. Operace nosu se provádí po ukončení růstu člověka, u dívek je hranicí šestnáct, sedmnáct let, u chlapců po osmnáctém roce.

Proč chcete plastiku nosu?

U každé plastické operace je nutná konzultace u plastického chirurga. S odborníkem zhodnotíte současný stav a veškeré potíže, které vám deformovaný nos způsobuje. Zkrátka se chirurgovi svěříte s vaší motivací, proč** plastiku nosu** požadujete. Protože operace probíhá v celkové nebo lokální anestezii, musíte se podrobit předoperačnímu vyšetření. Plastický chirurg bude potřebovat zhodnotit váš celkový zdravotní stav, bude se ptát na prodělané nemoci, operace, a zda existuje genetická zátěž k vašemu estetickému problému.

Jak probíhá plastika nosu?

Podstatou** operace** je úprava měkké chrupavčité části nosu nebo** tvrdé kostěné části**. Pokud se provádí úprava obou částí, jedná se o kompletní rhinoplastiku. Plastický chirurg celý zákrok provádí zevnitř, nosními dírkami. Proto se nemusíte obávat nevzhledných jizev v obličeji, žádné nebudou. Po operaci váš nově zrekonstruovaný nos podepře sádrovou fixací a tamponádou. Několik dní proto budete dýchat ústy, takovou oběť ale lze přinést. Navíc, zákrok není bolestivý. Po pár dnech vám bude tamponáda odstraněna.

Doba hospitalizace a rekonvalescence po plastice nosu

Délka hospitalizace záleží na tom, jak rozsáhlý zákrok jste podstoupili. Pokud vám upravovali jenom měkké chrupavčité části nosu, hospitalizace obvykle není nutná. Jiné je to u kompletní rhinoplastiky. Doba uzdravování je velmi individuální, záleží to na schopnostech hojení organismu každého jedince. K rychlému a správnému hojení ale můžete přispět minimálně tím, že budete dodržovat veškeré pokyny, které vám dá váš plastický chirurg. Po dobu nošení sádrové dlahy nosu, což bývá zhruba dva týdny, byste měli dodržovat klidový režim, ideální je domácí ošetřování. Po sundání sádrového obvazu můžete směle vyrazit ven a zapojit se do pracovního a společenského života. Vy se můžete radovat z nového nosu a případně z odstranění zdravotních obtíží, a vaše okolí bude ohromeně hledat ve vaší nové tváři onu změnu, co že se vlastně stalo, že najednou vypadáte jinak a lépe?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18971 (novesluzby.cz#23025)


Přidat komentář