Ženské nemoci - na co si dát pozor

Přestože je dost mužů, kteří trpí depresemi, migrénou a jsou hysteričtí, obecné povědomí stále považuje tyto nemoci za typicky ženské záležitosti. Víte, proč se trápíme bulimií, depresí, jak se popasovat s inkontinencí, křečovými žilami aj.?

Alkoholismus

Alkoholismus ohrožuje ženy více než muže. Pijí zpravidla o samotě (opilá žena je společností daleko méně tolerována a posuzována přísněji), takže se jim daří své problémy poměrně dlouho skrývat). Mnohé tak žijí doslova „dvojím životem a spolupracovníci, sousedé, ale i rodinní příslušníci nemusí nic tušit po celá léta.

Zdravotní i sociální důsledky závislosti bývají ovšem u žen závažnější – snadno klesají až „na dno“, ztrácejí rodinu, rychle stárnou.

Jak vzniká závislost na alkoholu

Na počátku rozvoje alkoholismu u žen velmi často stojí nějaký životní nezdar, například rozvod, nebo selhání dítěte (matky mladistvých kriminálníků nebo narkomanů).

Jak léčit alkoholismus u žen

Začít s léčbou je pro ně mimořádně obtížné (do poslední chvíle si odmítají svou závislost přiznat). Pokud se k ní ale jednou rozhodnou, spolupracují lépe než muži a jsou méně ohroženy recidivou.

Ženě, která pije alkohol v průběhu těhotenství, se může narodit dítě s fetálním alkoholickým syndromem (nevyléčitelné fyzické postižení + mentální retardace).

** ** Bulimie

Bulimie je podobně jako další porucha příjmu potravy (anorexie) – téměř výhradně ženská záležitost. Nutkavá potřeba nepředstavitelně se přejíst a vzápětí všechno vyzvracet je považována za civilizační chorobu.

V pokročilém stádiu, kdy dochází ke zvracení i několikrát denně, představuje bulimie vážné ohrožení zdraví i života. Dochází k obrovským ztrátám tekutin, minerálů i živin, nemocnou trápí křeče, poruchy spánku, bolesti hlavy a celková slabost.

Objevují se i sociální problémy – pokročilá bulimička projí všechno, co vydělá, ocitá se v dobrovolné společenské izolaci, nenávidí sama sebe, uvažuje o sebevraždě.

Příčiny vzniku bulimie a léčení

Téměř vždy je v pozadí psychický problém (porucha sebehodnocení, potíže s mezilidskými vztahy, stres, marná touha po „dokonalosti“) a léčení patří do rukou psychiatra.

Behaviorální terapie (postupná úprava myšlení pacienta a vštěpování správných návyků) vyžaduje dlouhodobý, pravidelný kontakt s vyškoleným odborníkem.

** ** Cysta

Cysta je dutina naplněná tekutinou vyskytující se pod povrchovou blánou vaječníků. Může být velká jako hrášek i jako jablko, v mimořádných případech i větší.

Malé cysty jsou většinou neškodné a někdy zmizí samy od sebe. Větší cysty způsobují pocity tlaku v břiše (tlačí na močový měchýř a střeva), bolesti při pohlavním styku nebo zesílené či naopak zeslabené menstruační krvácení.

Polycystóza (nejméně deset cyst, vyskytujících se najednou) může způsobit úplné vynechání menstruace, neplodnost, bolesti v pánvi, akné a přibývání na váze.

Spontánní prasknutí cysty je poměrně nebezpečné – hrozí zánět pobřišnice projevující se náhlou silnou bolestí v podbřišku, nevolností a zvracením.

Vzácně se může s cysty vyvinout zhoubný nádor vaječníků.

Způsoby odstranění cysty

Cystu ve vašich útrobách odhalí ultrazvukové vyšetření. Odstraňuje se chirurgicky: laparoskopií (malý řez a vysátí cysty) nebo laparotomií (při podezření na rakovinný nádor – větší řez, podle potřeby odstranění vaječníků, případně i vejcovodu a dělohy).

** **Deprese

Není „špatná nálada“. Přestože tohle slovo tak často používáme (a zneužíváme), ve skutečnosti jde o regulérní nemoc, které nás nezbaví voňavá koupel ani nákup nových šatů.

Lékaři rozlišují několik typů deprese

Deprese exogenní nebo také reaktivní: je způsobena vnějšími příčinami (úmrtí v rodině), může se ale projevit celé měsíce po dané události. Léčí se psychoterapií.

Deprese endogenní (vnitřní): příčiny vzniku této deprese nejsou zatím přesně známy. Skrývají se ve složitých biochemických procesech probíhajících v mozku. Ataky nemoci se dostavují v pravidelných cyklech buď ve formě unipolární (střídání zoufalství a normálu), nebo bipolární (zoufalství – normál – euforie, takzvaný maniodepresivní syndrom). Úplné vyléčení zatím není možné, příznaky lze ale tlumit pomocí léků. Svou roli hrají i genetické vlivy.

Způsoby léčby deprese

Jako doplňková léčba u všech typů depresí se doporučuje zvýšený přísun vitaminů a minerálů, především hořčíku, vitaminů skupiny B a kyseliny listové.

Příčiny vzniku deprese

Depresivní chování (chronická únava, poruchy spánku, předrážděnost, plačtivost, pocity méněcennosti a smutku, sebevražedné myšlenky a podobně) může být způsobeno i čistě fyziologickými příčinami, například poškozením mozku, vedlejšími účinky některých léků, hypoglykémií (nedostatkem cukru v krvi) nebo poruchami štítné žlázy.

** **Hysterie

Hysterie se popisuje jako „neuróza s kolísavostí nálad, zvýšenou sugestibilitou, sklonem k dramatizování a k přehánění“.

Hysterie je vystupňování ženských vlastností do extrému. Myšlení a chování je emoční. Vedoucím rysem je hra na jiné, častá je proměnlivost a nečekaná reakce. Vyvrcholením afektu může být hysterický záchvat doprovázený křečemi, krátkým výpadkem vědomí a podobně.

S hysterickými příznaky zacházejí psychiatři obdobně jako s jakoukoliv jinou neurózou – snaží se dobrat příčiny (například nevědomého nevyřešeného konfliktu či úzkosti) a s nemocným terapeuticky pracovat.

Přestože se dnes už ví, že hysterii nezpůsobuje „putující děloha“ a že je i dost mužů-hysteriků, obecné podvědomí ji stále považuje za typicky ženskou záležitost. Při jakémkoliv vzkypění nemocí pak slyšíme: „prosím tě nebuď hysterická!“

Pojem hysterie už oficiálně neexistuje, obtíže, které byly pod tímto názvem shrnovány, se rozpadly do mnoha diagnostických podskupin.

Pojem „hysterka“ se tím přesunul do kategorie nadávek.

** **Inkontinence

Inkontinence (nechtěný únik moči) nepostihuje jen starší ženy a mladé maminky krátce po porodu – s tímto nepříjemným problémem se může potkat i dvacetiletá dívka.

K mikci (úniku) dochází například při smíchu, kašli, zvednutí břemene nebo při sportu.

Příčiny vzniku inkontinence

K nejčastějším příčinám podle odborníků patří namáhavá fyzická práce, obezita, větší množství porodů, případně těžký porod s velkým poraněním. Sklon k inkontinenci je dědičný.

Přestože nejde o nemoc, která by přímo ohrožovala zdraví nebo život, společenské a psychické důsledky mohou být značné. Postižená žena se vyhýbá společnosti, omezuje příjem tekutin (což vede k dehydrataci), stud jí velmi často brání vyhledat lékařskou pomoc a zahájit léčení.

Způsoby léčení inkontinence

Je-li nemoc zachycena v počátcích, stačí často k nápravě vhodná sestava léčebných cviků. K dalším formám léčby patří léky, elektrostimulace nebo rehabilitační cvičení. Poslední možností je chirurgický zákrok

Křečové žíly (varixy)

Křečové žíly nepodceňujte. Podle některých odhadů zůstává neodhaleno a neléčeno až 90 % křečových žil. Když se na stehnech nebo lýtkách objeví červené až modré metličky, není to kosmetická vada, ale důvod jít k lékaři.

Příčiny vzniku křečových žil

Příčinou rozšíření a vyboulení žil na nohách může být vrozená slabost žilní stěny (asi u 10 %) žen, vydatně k němu ovšem přispívá i způsob života: dlouhé stání (nemoc prodavaček a kadeřnic), zvedání těžkých břemen, škrtící podkolenky, ponožky a prádlo, obezita a zácpa.

V rozšířených žilách krev vázne, málo se pohybuje, žilní tlak stoupá a přes cévní stěnu proniká tekutina (krev obsahuje asi 60 %) vody do okolní tkáně. Tak vznikají otoky nohou. Hrozí i bércové vředy, záněty žilní stěny a největší strašák – trombus, krevní sraženina, která se může utrhnout, doputovat k srdci a přímo ohrozit život.

Léčba křečových žil

Léčba varixů patří do rukou chirurgů, odborníků pro kožní choroby nebo cévním specialistům (flebologů). Jedním z prvních opatření bývá doporučení kompresních punčocháčů, které v celé dolní části těla stlačují cévy, a tím zrychlují proud krve.

Těžké případy se neobejdou bez operace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18715 (novesluzby.cz#20740)


Přidat komentář