Zasvěcení Ra-Sheeba, Shamballa, Reiki - Velešín

Alternativní metody k dosažení harmonie ducha i těla lidem pomáhají vyzařovat více světla a pozitivní energie. Díky energii Ra – Sheeba, Shambally, či metodě Reiki můžete nastoupit na cestu k lepší harmonii vás samotných se světem.

Co je Ra – Sheeba?

Slyšeli jste už tento pojem, nebo je vám zcela cizí? Přečtěte si nyní, co znamená a jak vám může být prospěšný. Ra – Sheeba se zařazuje mezi energetické systémy, které souvisí s univerzální léčivou energií. Energie Ra – Sheeba by měla působit zejména v oblasti prvních tří čaker. Energie Ra – Sheeby k nám proudí skrz naši auru a potom vstupuje do veškerých částí našeho těla. Působí i na naši duši.

Kde se energetický systém Ra - Sheeba vzal?

Prvotně vznikl před několika tisíci lety v Egyptě, aby energie pomáhala rozvoji takzvané nižší rasy, nad kterou se tehdy vyšší třída – faraoni a kněží – povyšovali, a tyto lidi považovali za otroky bez schopnosti vlastního uvažování a využívali je. Faraoni byli těmito lidmi uctíváni jako bohové, kterým byly připisovány nadpřirozené schopnosti.

Název energetického systému Ra – Sheeba byl dán dle dvojice jeho tvůrců, kterými byli Ra, bůh slunce, a jeho pozdější manželka Sheeba, bohyně Isis. Došlo ke spojení sil, jež vytvořily energetický celek, jehož smyslem bylo pomoci lidstvu a jeho uzdravení. Ra – Sheeba představovala cestu lásky ke světlu a docílení svobody a jednoty.

Účinky léčby metodou Ra - Sheeba

Účinky léčby pociťuje každý individuálně. Ten, kdo již má určité zkušenosti s energií Ra – Sheeba, dokáže vnímat její projevy mnohem citlivěji. Jestliže je však Ra – Sheeba vaše první zkušenost, je dobré detailně si všímat vše, co probíhá při vašem napojení na tento energetický systém. Své dojmy a zážitky si též můžete zapisovat. Po určité době sami zjistíte, že došlo ke změně vaší energie a její intenzity a část vašich problémů či nemoci odešly z vašeho života. Při práci s energií Ra – Sheeba se setkáte s předkládáním různých životních situací, které nám pomohou vše pochopit.

Jak probíhá zasvěcení do Ra – Sheeby

Zasvěcení do Ra – Sheeby má za účinek změnu vašich vibrací a barvy vaší duše. Po zasvěcení vás energie otevře proudění lásky uvnitř vás samotných. Pro zasvěcení je třeba nejprve absolvovat minimálně třetí stupeň Reiki či podobné techniky. Vaše vibrace energetického pole se tedy musí nacházet ve vyšších vibračních spektrech, což lze zjistit například s pomocí kyvadla, intuicí, či jinými vyhovujícími technikami.

Pro koho je terapie Ra - Sheeba vhodná?

Ra – Sheeba bude působit spíše na ty z vás, kteří již jste na tuto energii připraveni a jste schopni pojmout silné frekvence. Zejména se to týká lidí, kteří mají silné spojení s minulými životy v Egyptě. Po zasvěcení se změní všechny barvy vaší aury na zlatou a světle zelenou, umocní se vaše léčitelské schopností, změní se DNA a také se prohloubí duchovní schopnosti zasvěceného. Jaké jsou stupně zasvěcení Ra - Sheeba?

Stupeň zasvěcení Ra – Sheeba (žák) Velešín

Tento krok zvýší vaše vibrace a otevře vás k vyššímu stavu uvědomění. Dojde ke zvýšení světla ve vašich DNA, stejně jako vaše energetické pole bude svítit zářivým světlem, což bude mít kladný účinek i na vaše okolí. Ve stadiu mezi prvním a druhým stupněm může docházet k takzvané emocionální detoxikaci. Oprostíte se od toho, co nepotřebujete, co již nadále nerezonuje s vaším novým energetickým polem, když jste nyní nastoupili na cestu „strážce“ energie Ra – Sheeba.

Druhý stupeň zasvěcení Ra – Sheeba (mistr – učitel) Velešín

Tento druhý krok změní vaši energii do formy krystalické struktury a díky tomu budete schopni pojmout a uchovat více světla. Velmi se rozšíří vaše léčivé schopnosti, intuice zesílí a pocítíte radost a štěstí. Výrazně se posílí vaše spojení s láskou a Zdrojem. Jakožto mistři Ra – Sheeby se naučíte mistrovské symboly k různým technikám směřujícím k rituálu očisty. V tomto stupni se pracuje s přirozenou hojností jak na duchovní, tak i na materiální úrovni. Po zasvěcení na mistra Ra – Sheeby může tento člověk využívat speciální symboly pro ulehčení léčby biologickho systému, čaker, dále energetického pole a v neposlední řadě duchovního těla. Jiný soubor symbolů je zase využíván pro aktivizaci naší božské sexuality, kdy se sjednocují ženské a mužské aspekty.

Třetí stupeň zasvěcení Ra – Sheeba (velmistr) Velešín

Díky zasvěcení do třetího stupně budete lépe a rychleji nasměrování na vaši duchovní cestu a lépe pochopíte sebe a vlastní životní cestu. Budete lépe šířit světlo a poznání, pokud jste již pochopili podstatu hmotného světa, peněz a vlastní duchovní cesty a poslání. Poté můžete projít tzv. citovou detoxikací, kdy odejde vše, co již nepotřebujete.

Co je rajské místo Shamballa?

Shamballa leží v étericé úrovni Tibetu a na tomto místě panuje pouze nejvyšší moudrost, klid, láska a mír. Shamballa je stvořena z vysokých energií světla a obývají ji Mistři, Archandělé a jiné světelné bytosti. Toto rajské místo vzniklo, aby pomohlo lidem na Zemi získat vědení, duchovní vedení, sílu a léčivé energie. Energie Shambally nás osvobozuje od citových vazeb a odstraňuje karmické zátěže, narovnává pokřivený řetězec DNA.

K čemu slouží Reiki terapie

Tato alternativní léčebná metoda je orientovaná na uzdravení nemocného těla, ale i k rozvoji osobnosti. Díky Reiki znovu ctíme sami sebe a účinně měníme způsob našeho myšlení, prožitky i životní postoje.

Protože životní síla spousty lidí není v rovnováze a tíží nás egoismus, nespojenost a negativní myšlení, potom spolu se špatnou životosprávou dochází k projevům onemocnění různého druhu. Reiki směřuje k harmonii v oblasti životní energie a díky tomu znovu nalézáme elán, zdraví, radost ze života a cítíme se šťastní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18919 (novesluzby.cz#23147)


Přidat komentář