Zasvěcení Ra-Sheeba, Reiki - Teplice

Zajímá vás léčba přírodními prostředky a energií pomocí Mistra Reiki? Víte, co znamená zasvěcení Ra-Sheeba? Objevte přírodní léčbu, meditační techniky, poznejte sílu andělské a vesmírné energie.

Výsledky toho, jak přírodní léčba, přesněji léčba energií, dokáže zatočit s chronickými bolestmi, a to nejen zad či hlavy, jsou neuvěřitelné. Přitom je jde vlastně o využívání energie, která se nachází všude kolem nás. Důležité je odblokování, zprůchodnění zablokované cesty proudění energie v našem vlastním těle. Zcela pak odpadá polykání léků, které mohou organismu svými vedlejšími účinky ještě škodit. Existují věci mezi nebem a zemí...

Zasvěcení Ra-Sheeba, Reiki – Teplice

Pokud máte fyzické bolesti, často může být příčina někde zcela jinde. Pokud vás například trápí neustálá únava a vy už si nevíte rady, je třeba hledat příčinu. Zřejmě vám chybí energie a potřebujete vyléčit nejen svoje tělo, ale zejména duši. Pokud bydlíte v oblasti Teplice, pak se s důvěrou obraťte na mistry. Nevidí v člověku pouhé fyzické tělo, ale považují jej za bytost. Jsou to Mistři, kteří ovládají práci s různými energetickými systémy a nabízejí Vám různé způsoby terapie, jako je LTVJ, EFT-technika emoční svobody, regresní terapie, harmonizace za pomoci tibetských mís nebo diagnostika a léčba Terapie Denas. Pro všechny zájemce o práci s energií nabízí také kurzy zasvěcení Ra-Sheeba a Reiki. Ať už si vyberete jakýkoliv způsob, všechny mají společné to, že jsou cestou duchovního růstu a uvědomění.

Co je Reiki?

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel je uváděn dr. Mikao Usui. Reiki předpokládá existenci vitální energie v těle člověka, existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů) kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí. Terapie Reiki se zabývá nejen léčením těla, ale i mysli, duše a ovlivňuje nejen důsledek, ale i hlavně příčinu nemoci. A to jak na psychické, tak i na fyzické úrovni. Reiki je nadnáboženská, takže uznává všechny náboženské směry.

Co je Ra-Sheeba?

Systém Ra-sheeba slouží hlavně k** osobnímu růstu a léčení**. Tento systém umožňuje práci s vysokými stupni energií. Propojuje s energiemi Bohyně Isis a Boha Ra. Energie Ra-Sheeba byla přístupná lidem ve starém Egyptě jen pro tzv. strážce, kteří jako jediní v té době dosahovali požadovaný vibrační stupeň a energii Ra Sheeba mohl v té době předat dál pouze faraón. Po jeho smrti (a po smrti jeho strážců), lidstvo načas ztratilo s energií Ra Sheeba možnost kontaktu, a tato energie byla nedostupná. Dnes se k nám opět vrací jako mocná podpora vzestupu do vyšších dimenzí.

Zasvěcení Ra-Sheeba

Pro zasvěcení Ra-Sheeba je třeba mít nejméně stupeň Mistr Usui reiki a je možné je předat všem těm, kteří mají pomocí energie Ra-Sheeba zájem pracovat na sobě nebo také pomáhat skrze sebe druhým lidem. Energie Ra-Sheeba je vibračně velmi silná. Pro zasvěcení do této energie je vhodné mít zkušenosti s prací s energiemi (např. Reiki, Shamballa) a dosažený určitý vibrační stupeň.

Jak zasvěcení Ra-Sheeba pomáhá

Zasvěcení Ra-Sheeba pomáhá k harmonizaci mezi mužem a ženou, jejími aspekty, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama, ale také k vyšším prožitkům v našem sexuálním životě ve spojení s energií. Ra-Sheeba propojuje zdroj lásky v našem nitru, právě ta nám pomáhá v pokroku a v pohybu kupředu na všech úrovních. Ra-Sheeba pracuje jako ochrana těla před zamořenými zdroji, zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti a zbavuje negativních energií. Uklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální systém těla, pomáhá udržet rovnováhu mezi materiálními a duchovními věcmi. Učí pochopit sami sebe.

Léčivá energie Reiki

Energie Reiki je vždy naprosto pozitivní a nikdy nemůže nikomu ublížit. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jestli je mladý, starý nebo nemocný. Nemluvňata i staří lidé reagují na Reiki vždy velmi dobře, stejně jako zvířata či rostliny. Reiki energie je svobodná a nepůsobí proti ničí svobodné vůli. To znamená, že je třeba s Mistrem Reki spolupracovat. Pokud osoba tuto energii odmítá, léčitel bohužel nic nesvede. Problém je tedy s příjemcem, nikoliv s léčitelem.

Kurz zasvěcení Reiki Teplice

Kurz naladění neboli zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních druhů léčby dotykem. Naladění není v tomto případě léčebným sezením, ale toto zasvěcení vytváří léčitele. Zasvěcení každého stupně zvyšuje pozitivní sílu, jeho schopnosti být kanálem energie Ki. A právě zasvěcení tvoří proces, kdy je předáván přímo z Mistra na studenta.

Kurz Usui Reiki I. stupeň Teplice

Reiki je starobylé jednoduché léčení. Energie reiki je jemná a bezpečná metoda uzdravování.Zmírňuje bolest a navozuje pocit harmonie. Po zasvěcení do I.stupně se stáváte prostředníkem, přes kterého proudí energie Reiki. Při zasvěcení do I.stupně se dozvíte, co je to reiki a jak funguje, procvičíte si úplnou terapii Reiki,léčení vlastní i druhé osoby.

Kurz Usui Reiki II. stupeň Teplice

Při zasvěcení do II.stupně reiki se dozvíte mnoho dalších možností jak pracovat s reiki. Každý účastník zasvěcení obdrží symboly a mantry, které v něm budou pevně zakotveny. Během zasvěcení dostanete popis každého symbolu a naučíte se s těmito symboly pracovat a prociťovat jejich energie. Naučíte se, jak s nimi pracovat na dálku. Při zasvěcení do II. stupně Usui Reiki lze současně zasvětit do I. stupně Karuna Ki Reiki (energie soucítění).

Kurz Mistr Reiki - Usui Reiki III. stupeň Teplice

Tento stupeň je vstupní branou pro zasvěcení do dalších energetických systémů (Dračí reiki, Ra-Sheeba, atd.). Na tomto zasvěcení je provedena aktivace mistrovského symbolu Dr. Usuiho a dalších symbolů. Praktické cvičení procítění a práce se symboly. Zasvěcen na Mistra Reiki může být každý kdo prošel zasvěcením do I. a II.stupně Reiki.

Jak zasvěcení Reiki probíhá?

Zasvěcení je předáváno na během kurzu mezi čtyřma očima a může tvořit krásný rituál. Druhá možnost je, že zasvěcení může být provedeno rychle, bez jakýchkoli ceremonií. V obou případech je ale proces zasvěcování magický dar. Zajímavé je, že zážitky při zasvěcování se liší případ od případu. Někteří vnímají barvy, jiní vidí obrazy, někteří naopak znovu prožívají své minulé životy. Obvykle jsou žáci během zasvěcování naplněni světlem nebo pociťují naprostý klid a mír. Někteří citliví studenti mohou vnímat tyto pocity intenzivněji než jiní. Pocity jsou jednoznačné – klid a láska, vždy velmi jemné. Když je pak po zasvěcení nový Reiki léčitel požádán, aby na někoho přiložil ruce a předal mu tímto způsobem energii, může napoprvé zažít pocit vyzařování tepla skrze ruce, tolik charakteristické pro Reiki.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18935 (novesluzby.cz#23287)


Diskuze a zkušenosti

Monika | 19.06.2016 04:24
Dobry den. Chtela bych zasvetit do reiki 3. Jsem od 22.7 - 2.8.2016 v Teplicích. Kolik to prosim stoji? Dekuji Monika.

Monika | 19.06.2016 04:26
A tady je Můj email address Monika.trolerova@gmail.com dekuji;)


Přidat komentář