Zánět živnatky, Diabetická retinopatie, Odchlípení sítnice

Bez zraku bychom si asi jen stěží uměli představit žít. Jenže návštěvu očního lékaře velice podceňujeme. Přičemž i jen vlastní liknavostí můžeme o zrak zcela přijít. Potížím se dá předejít pravidelným kontrolováním zraku očním lékařem.

Zánět živnatky

Jak už název napovídá, živnatka má za úkol vyživovat oko a to díky velkému množství cév. Dojde-li k jejímu onemocnění, logicky je také omezena tato činnost.
Abychom se lépe orientovali, bude nejlepší si živnatku alespoň základně popsat.

ŽIVNATKA

Živnatka se skládá celkem z tří částí - z přední, což je duhovka, dále střední část, neboli řasnaté těleso a nakonec zadní část, nazývaná cévnatka. Zánět může postihnout jak jednu z těchto částí, anebo všechny zároveň. Obvykle však zánět postihne duhovku spolu s řasnatým tělesem anebo pak zánět samotné cévnatky.

A jak poznáme zánět živnatky? Projeví se světloplachostí, samozřejmě zhoršeným viděním, také bolestí oka a jeho zarudnutím. Většinou onemocnění začne náhle a se všemi výše popsanými příznaky. Neintenzivnější je bodavá bolest zejména při pohledu z blízka, jako při čtení, nebo oblíbené práci na počítačích.
V některých případech se však onemocnění vyvine pomalu, poznáme ho podle zhoršujícím se vidění a občas se stane, že před očima začnou poletovat jakoby mušky.

K zánětu živnatky dochází z několika důvodů, respektive ze dvou a to z tzv. exogenní a endogenní.
A) exogenní záněty jsou způsobené vnější příčinou a to buď následkem úrazu, či u vředu rohovky, anebo infekci způsobenou zanesení krevní cestou. Infekce zde může být jak virového, tak bakteriálního, plísňového anebo parazitárního původu.
B) enogenní záněty jsou projevem pomalu vystupňované imunologické reakce na celou řadu různorodých podnětů. A z tohoto důvodu se také obvykle nepodaří zjistit původce nemocí. V některých případech jde však o jakési společenství zánětů, kdy postižený trpí nejen zánětem živnatky, ale i kloubů, vnitřních orgánů a dalších.

Každý, kdo snad trpí uvedenými potížemi, by měl navštívit lékaře. I když se to nejprve nemusí zdát, onemocnění zánětem živnatky nejen že vede k poškození zraku, ale až i ke slepotě. Základní vyšetření očního lékaře, stanoví alespoň základní diagnózu, pro definitivní určení této nemoci je nutno se ještě podrobit krevním testům, kožnímu vyšetření, musí se provést vyšetření moče a vytvořit rentgenové snímky. Někdy může oční lékař pacienta odeslat k dalšímu specialistovi.

Čím dříve se s léčbou začne, tím lépe také může dopadnout. Při léčení se aplikují kapky s protizánětlivě působícími steroidy, které rozšiřují zornici a to proto, aby se předešlo zánětlivým srůstům zornice. Občas, zejména při zánětu cévnatky se podávají tablety a injekce. A samozřejmě jako správné infekční onemocnění léčíme i zánět živnatky antibiotiky. Pro svoji proměnlivost v počátcích léčby je vhodné ji v tomto období léčit v nemocnici.

Diabetická retinopatie

Cukrovka je onemocnění, při kterém není tělo schopno pro svou látkovou výměnu zužitkovat cukr. Jeho hladina v krvi se zvyšuje. To samozřejmě musí zanechat stopy po celém těle a oko nevýjmaje. Poměrně často diabetici trpí šedým, nebo zeleným zákalem, změnami na sítnicových cévách, které také mohou velice negativně ovlivnit vidění.

No a toto všechno je právě diabetická retinopatie - další komplikace cukrovky, jež postihuje oko. Cévy v oku jednak propouštějí krev a jednak se dále větví na další, menší cévky. To vede k velice špatnému, rozmazanému vidění a časem i ke slepotě. Diabetická retinopatie postihuje zejména starší osoby s dlouhotrvající cukrovkou přes více než 15 let. Výjimkou však nejsou i mladší a mladí lidi vůbec.

Rozlišují se dva druhy diabetické retinopatie a to:

A) prostá neproliferativní diabetická retinopatie

U tohoto typu se změny sítnicových cév dějí pouze uvnitř sítnice. Cévy se v některých místech stahují, jinde rozšiřují na základě nepravidelného proudu. Vznikají tak drobná krvácení a ložiska prosakuji. Většinou však toto stadium nijak, až na výjimečné případy, závažné není. Budeme-li to brát z hlediska vidění. Často však je prostá neproliferativní diabetická retinopatie pouhým varováním před mnohem závažnějším onemocněním, druhým typem diabetické retinopatie:

B) proliferativní diabetická retinopatie

která se projevuje nejen špatnou funkcí cév uvnitř oka, ale i postižením sklivce. Cévy, které již tak nepracují dobře, se mohou snadno protrhnout a tím způsobit krvácení do sklivce. A protože tím sklivec nedokáže propustit světelné paprsky, vidění se zatemní. Což dál vede k dalším a dalším problémům, vrcholícím slepotou.
Dokud nedojde ke zhoršenému vidění, postižený si sám ani onemocnění neuvědomuje.

Proto je nutné při onemocnění cukrovky pravidelně navštěvovat očního lékaře.
Nicméně pro svůj vlastní klid by pravidelně měli očního lékaře navštěvovat všichni, nejen diabetici.
Diabetická retinopatie se léčí laserovou fotokolagulací sítnice. Při této metodě totiž laserový paprsek působí na poškozené cévy, které léčí a zastavuje tak krvácení a další potíže spojené s touto nemocí. Avšak jedině u první fázi nemoci. Když dojde ke krvácení do sklivce, je nutný chirurgický zákrok.

Odchlípení sítnice

Závažné onemocnění, které postihuje zejména osoby středního a vyššího věku je odchlípení sítnice. Nicméně ani mladí lidé nejsou uštědřeny této vážné choroby. Nejvíce odchlípení sítnice postihuje lidi krátkozraké, anebo ty, u kterých se nemoc vyskytla v přímém příbuzenském svazku. K odchlípení sítnice může také dojít při úraze a velice výjimečně se jedná o vadu vrozenou. Není-li léčba zahájena včas, tedy co nejdříve, může dojít k trvalému poškození zraku, mnohdy i úplné ztrátě zraku vůbec.

Sítnice oka

Sítnice je nesmírně důležitá pro vidění díky obsahu světločivých elementů citlivých na světlo a samozřejmě také nervových buněk. Při odchlípení sítnice se oddálí od vrstvy tyčinek a čípku, tím způsobí nedostatek živin a kyslíku a to vede k degeneraci někdy až k odumírání světločivých buněk.
Obvykle je sítnicové odchlípení způsobeno několika malými trhlinami na sítnici. Velmi často je odchlípení sítnice spojeno se svrašťováním sklivce. Standardně jsou totiž sítnice a sklivec spojeny. Svrašťování sklivce není nic vážného. Při normálních okolnostech se sklivec svrašťuje při stárnutí, což má za následek krátkozrakost u starých lidí. V takové chvíli se nejedná o nic vážného, rozdíl pak je, objeví-li se příznaky onemocnění, což je zdání poletování mušek, nebo jisker, náhle. V této chvíli jde s největší pravděpodobností o sítnicovou trhlinu. Po vytvoření trhlin skrz ně může nitrooční tekutina ze sklivcového prostoru pronikat po sítnici. Tak se nadzvedá a tak se odchlipuje. Každé odchlípení po rozšíření způsobuje dřív či později zhoršené vidění. Včasné neléčení a neléčení odchlípení vůbec může nakonec vést až ke slepotě. Jestliže lékař zjistí trhliny sítnice, lze je ambulantně laserem spravit. Někdy se však musí provést operace. Nicméně veškerý postup určí lékař a vše závisí na konkrétním případě.

Samotná odchlíplá sítnice se pak jedině operuje. Jiná možnost není. A až na výjimky se tento zákrok provádí v celkové anastezii.
Obvykle se operace zdaří napoprvé, ale pacient již napořád bude mít o něco horší zrak. V některých případech velice špatný a vyloučena není ani úplná slepota.
Zde je proto nutné připomenout, že každý by měl, pokud už ne pravidelně, tak aspoň občas navštívit svého očního lékaře a vyskytne-li se jakýkoli problém se zrakem, ihned jej vyhledat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18750 (novesluzby.cz#20999)


Diskuze a zkušenosti

salora | 02.03.2011 08:08
zakrvavené cevky ve sklivci Dobrý den,je mi 60 a u mého pravého oka se před asi cca 5 lety objevil /edém makuly/ který se ůdajně podle vyjádření lékařů oční kliniky v Olomouci projevilo důsledkem špatné srážlivosti krvě nikoliv cukrovkou což by byla druhá příčina která ovšem laboratorní vyšetření krve vyloučila,poté jsem byl na několikerém ošetření laserem a časem se vidění zlepšilo.Nyní ovšem se mi zhoršil opět zrak pr. oka s tím že po návštěvě u očního místního lékaře mi bylo sděleno že mám opět nález na makuli ale na jiném místě údajně přimáčknutá cevka a tím došlo k neprokrvení oka,po měsíci jsem opět navštívil lékaře a bylo mi sděleno že je již vše na makuli v pořádku jenže já stále vidím špatně /krvavé cévky/ údajně ve sklivci i když je doktor prý nepozoruje,a že je to bohužel patologický jev se kterým se nedá nic dělat pouze v krajním případě lze odstranit s rizikem operativně,je to velice nepříjemné a nabourává mi to dost podstatně vidění,co s tím lze dělat a co je tomu příčinou ?


Přidat komentář