Zákeřná bakterie meningokok

Meningokok se řadí mezi velmi vážné onemocnění, které je vyvoláno bakterií Neiseria meningitis. Nemoc postihuje nejčastěji malé děti, dospívající jedince a osoby s oslabenou imunitou. Onemocnění však lze předcházet.

Onemocnění meningokokem se projevuje jako zánět mozkových blan. Může dojít k šoku a v nejhorším případě i k úmrtí postižené osoby. Meningokok se vyskytuje v horních cestách dýchacích asi u desetiny obyvatel České republiky, aniž jim působí nějaké potíže. Tito lidé však představují tzv. nosiče, u nich není nutné provádět žádná léčebná ani preventivní ošetření.

Historie meningokoka

Výskyt zánětu mozkových blan popsal poprvé v roce 1805 Vieusseaux v Ženevě. Původce nákazy objevili Celli a Marchiafa, a to v roce 1884. Přesný popis mikroba i jeho název představil v roce 1887 Weichselbaum ve Vídni.

Průběh onemocnění meningokokem

Onemocnění způsobená meningokokem mohou mít středně závažná nebo velmi těžký průběh. Nejtěžší formy meningokokových nákaz probíhají velmi progresivně, kdy se stav pacienta zhoršuje v řádu několika hodin. Těmto formám mohou podléhat i jinak zcela zdravé děti či mladí lidé.

Zdroj infekce bakterie meningokok

Zdrojem infekce je člověk s nosohltanovým hlenem, bez ohledu na to, zda je nemocný nebo nosič. Vstupní branou bakterie meningokoka k novému hostiteli je právě nosohltan, odkud nákaza krví či mízními cestami pronikne na mozkové pleny. V tomto okamžiku hraje velkou a důležitou roli obranyschopnost daného jedince.

Formy meningokokovi nemoci

Meningoková meningitida

Nejznámější typ meningokok infekce. Bakterie postihla mozkové blány a způsobila zánět. Nemoc se projevuje příznaky spojenými s postižením mozkových obalů: horečka, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, neschopnost předklonit hlavu. Podobný stav vzniká při infekci mozkových blan pneumokokem, což je ovšem úplně jiná bakterie ze skupiny streptokoků. Tato forma nemoci zabíjí kolem 10% nemocných.

Meningoková sepse

Jedná se o extrémně vážný stav s úmrtností kolem 25%. Sepse se může vyskytnout u všech bakteriálních infekcí. Jedná se v podstatě o abnormálně silnou reakci lidského organismu na bakterii nebo její části, které se již dostaly do krevního oběhu. Laicky se sepse označuje jako otrava krve. Meningokok způsobuje sepsi častěji než ostatní bakterie kvůli hojně vylučované látce zvané lipopolysacharid, která se uvolňuje ve velkém množství z rozpadajících se bakteriálních buněk a dostane se do krve. Lipopolysacharid působí na náš imunitní systém jako červený hadr na rozzuřeného býka. Imunitní buňky jsou zmatené a masově začnou vylučovat agresivní zánětlivé látky, čímž bohužel ohrozí lidský organismus. Rozeběhne se těžko zastavitelná reakce, která vede k poruchám srážení krve, výstupu krevní plazmy mimo cévy a srdečnímu selhání z nedostatku tekutiny v cévách.

Příznaky meningokok nákazy

 • Silné bolesti hlavy
 • Bolest kloubů a svalů
 • Ztuhnutí šíje
 • Vysoká teplota
 • Zvracení
 • Průjem
 • Ospalost
 • Zmatenost
 • Světloplachost

Nemocný si často myslí, že ho postihla chřipka. Stav nemocného se však rychle zhoršuje, teplota nereaguje na správně podávané léky proti teplotě ani na studené zábaly. Postihne-li meningokok malé děti, ty pláčou, mívají strnulá výraz a často se jim chce spát. Zanedlouho, po prvních příznacích může následovat bolest či tuhnutí šíje, náhlý vzestup ospalosti, zmatenost, křeče, vyrážka, poruchy vědomí. Skutečně alarmujícím příznakem jsou shluky jemných červenofialových skvrnek na kůži, které se po chvíli začnou přelévat do modřin. V tomto momentě jde všechna legrace stranou a je potřeba bezpodmínečně ihned jednat.

Prevence proti vzniku meningokoku

 • Očkování

Mezi nejúčinnější zbraně proti baktérii meningokok patří očkování. Bohužel očkování neúčinkuje proti typu B, který se v České republice také vyskytuje, kromě typu C. Očkování vyvolává v organismu tvorbu protilátek, které Vás ochrání před rozvojem infekce, když se do kontaktu s bakteriemi dostane.

Očkování není plně hrazeno pojišťovnou. Některé pojišťovny však na očkování přispívají. Očkování je vhodné již pro děti od 2 měsíců. Jedna vakcína zajišťuje ochranu na 10 let. Cena vakcíny se pohybuje kolem 700 až 900 Kč. Pokud chcete svoje děti dostatečně chránit proti této zákeřné chorobě, nechte je podstoupit očkování. Meningokok je opravdu nebezpečný a cena za vakcínu je zanedbatelná vzhledem k ceně za život.

 • Sport

Kromě očkování, pomáhá ochránit organismus i aktivní sportování a pobyt na čerstvém vzduchu. Skloubíte-li sport s čerstvým vzduchem (jízda na kole, procházky po lese apod.), uděláte velmi dobře. Nepřeceňujte však Vaše síly při sportování, protože přílišná námaha a následné prochladnutí patří mezi rizikové faktory meningokoku.

 • Strava

Budete-li dbát na správnou stravu, bohatou na cereálie, mléčné výrobky a vitamíny, jste na nejlepší preventivní cestě v boji s baktérií meningokok.

 • Stres

Pokud to jen lze, vyhýbejte se a eliminujte stres, který patří také mezi rizikové faktory meningokoku.

Ohrožené osoby, které postihuje meningokok

Nejvíce jsou ohroženi dospívající lidé a velmi malé děti, které nastupují do školky nebo jsou v novém kolektivu. Důležité je, se nepřepínat (v práci, při sportu apod.). Omezte či zcela vyřaďte kouření, alkohol a drogy. Pečujte o sebe, aby Vás často neoslabovali opakující se infekce.

Může se také stát, že budete v kontaktu s osobou postiženou meningokokem. V tom případě neváhejte a navštivte lékaře. Riziko vzájemného nakažení není vysoká, přesto tuto situaci nepodceňujte.

Šíření bakterie meningokoku

Meningokok se mezi lidmi šíří kýcháním, líbáním, kašlem. Přenáší se výhradně mezi lidmi, mimo lidský organismus dokáže bakterie meningokok přežít jen několik sekund. Inkubační doba, tj. doba od nákazy jedince do rozvinutí příznaku onemocnění, je až 6 dnů. Nejaktivnější je meningokok na jaře.

Pro vznik onemocnění jsou riziková horečnatá onemocnění, nemoci dýchacích cest, námaha, prochladnutí, nadměrná fyzická a psychická zátěž, konzumace alkoholu, deficit spánku a další.

Typy meningokoku

Meningokok není pouze jediného typu, může být typu A, B, C. V České republice se nejvíce vyskytuje meningokok typu B a C. V posledních letech dochází k častějšímu výskytu meningokokových nákaz typu B, proti kterému bohužel není očkovací látka dostupná. Je možné se však bránit či spíše předcházet onemocnění výše uvedenými způsoby.

Léčba onemocnění meningokokem

Vždy záleží na tíži stavu daného pacienta. Hospitalizace pacienta v nemocnici je samozřejmostí, a to při současném podávání velkých dávek antibiotik do žíly. Pacient dostává peniciliny a cefalosporiny. Antibiotika se mohou podat i v sanitce při převozu do nemocnice. Pokud se začne u pacienta rozbíhat sepse, je nutné ihned zabránit selhání orgánů. Toho docílí lékař podáváním kyslíku a dodáváním velkého objemu tekutin v žilních infuzích. Dodávky tekutin do žil vedou k udržení krevního tlaku, umožní zachovat funkci krevního oběhu a překlenout tak velmi kritické chvíle. V nemocnici se provedou nezbytná vyšetření a zahajuje či pokračuje se v podávání antibiotik. Pacient je hospitalizován na JIP nebo na ARO, ošetřující personál pravidelně sleduje životní funkce pacienta.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18636 (novesluzby.cz#20460)


Přidat komentář