Tibetská přírodní medicína

Kvůli stresům, špatnému životnímu prostředí a v neposlední řadě nevhodné stravě jsme dnes více nemocní než byli naši předkové. S mnohými si leckdy "západní " medicína neví rady, proto se začínáme obracet k tradičním léčebným postupům.

V Tibetu neexistují nemocnice západního stylu, a přesto se lidem dostává plné lékařské péče. Tibetští lámové totiž umí dokonale využít léčivé zdroje, které poskytuje příroda, a použít medicínu prověřenou mnoha a mnoha generacemi. Tisíce let byla medicína Tibetu tajná a přístupná pouze pro několik málo "vyvolených". Až před několika sty lety se některé do té doby tajné terapie začaly vyučovat v tibetských lékařských školách.

Fyzikální faktory Tibetské medicíny - vítr, žluč a sliz

 • Tibetský systém, odvozený hlavně od indické buddhistické medicíny, se soustřeďuje na obnovování a udržování rovnováhy mezi třemi fyzikálními faktory - třemi šťávami nazvanými vítr (vzduch), žluč a sliz.** **
 • Třebaže "žluč" zahrnuje i skutečnou žluč, kterou vyměšuje žlučník, znamená ale mnohem více. Je to také tekutina, která je zodpovědná za dobrý zrak, za duševní náhled a podobně.
 • To znamená, že také pojmy "vítr" a "sliz" mají daleko širší význam.
 • Obnovování a udržování rovnováhy mezi těmito snadno narušitelnými faktory lze docílit dietou, chováním, léky i přídavnou léčbou.
 • Tibetská medicína je schopna rozpoznat 84 000 různých druhů nemocí (v jednodušším třídění 101 nemocí). Ty mají původ ve stejném množství negativních emocí, které nás v životě provázejí (například vztek, žárlivost, nenávist). Z těchto emocí vznikají poruchy šťáv větru, žluče a slizu.

** ** Klasifikace nemocí

Základní dělení má čtyři třídy:

 • Nemoci, které mají své příčiny v rané době života - projevují se později v tomtéž životě. Jsou spojeny s karmou a jsou obyčejně smrtelné, pokud se neléčí. Proto je nezbytné, aby pacient vyhledal lékaře. Je možné, že v takových případech bude nutno použít duševní postupy, jako například odhalení minulých zlých činů.** **
 • Nemoci, které vznikly pod silným vlivem jednání v dřívějším životě - Buddhisté věří ve znovuzrození, proto mnohé nemoci přičítají právě negativním činům spáchaným v minulých životech. V Tibetu se lidé trpící těmito druhy nemocí často zřeknou všech světských činností a zabývají se duchovními cvičeními.
 • Nemoci vzniklé v souvislosti se zásahy duchů - podle buddhistického výkladu existují neviditelné síly, které mohou způsobit jednotlivci utrpení. Takto postižené osobě nepomůže ani dlouhodobá léčba léky. Choroby tohoto typu je možné zvládnout pouze duchovními metodami.
 • Mírné nemoci - mohou vzniknout z nesprávného stravování, nerovnovážné diety nebo chování, proto se upraví samy bez jakéhokoliv léčení, upraví-li se dočasné způsoby diety a chování, které je vyvolaly.

** ** Diagnostické metody Tibetské medicíny

 • Hmatání tepu

Tibetští lékaři používají při vyšetřování pacienta několik metod. Nejlepší z diagnostických postupů je hmatání tepu. Lékař i pacient by den před odečítáním tepu měli dodržovat dietu. Nemocný by se měl zdržet požívání vysoce výživných nebo těžko stravitelných jídel (například masa, másla, alkoholu), stejně jako hladovění či přejídání. Také by neměl vykonávat namáhavou činnost a měl by si dopřát dostatek spánku.

Čas pro vyšetřování tepu - nejlepší čas pro vyšetřování tepu je brzy ráno, kdy je poprvé vidět čáry v dlani ruky. Je to okamžik, kdy se slunce poprvé objeví, ale jeho paprsky se nedotýkají rovin, nýbrž pouze kopců. V tuto dobu jsou tělesné rytmy denní a noční energie v rovnováze.** **

Místo pro vyšetřování tepu - nejlepší místo pro vyšetřování je asi 1,5 cm od záhybu zápěstí, na radiální tepně. Ukazovák, prostředník a prsteník se kladou v přímce na tepnu. Neměly by se vzájemně dotýkat, vzdálenost mezi nimi by měla být asi na šířku zrnka rýže.

Tlak prstů při vyšetřování tepu - každý ze tří prstů vyvine různý tlak. První tlačí jen na kůži, druhý tak, aby cítil maso, třetí dostatečně silně, aby cítil kost v hloubce. Pokud jde o ženu, vyšetřuje lékař nejdříve její pravou paži svou levou rukou. Jedná-li se o muže, vyšetří nejdříve jeho levou paži svou pravou rukou. Pak se ruce vymění. Sedadla, na nichž sedí lékař i jeho pacient, by měla být stejně vysoká.

Jak se tep odečítá - konečky prvních tří prstů lékařových rukou se dělí každý na dva oddíly, tedy celkem na dvanáct oddílů. Každý oddíl odečítá určitý důležitý orgán v těle. Například u muže odečítá horní část ukazováku lékařovy pravé ruky srdce a dolní část tenké střevo. U žen je rozdíl v tom, že orgány odečítané ukazovákem jsou opačné. Tedy u pacientky horní část lékařova pravého ukazováku odečítá plíce a dolní část tlusté střevo.

Druhy tepu - lékaři rozeznávají mnoho druhů tepu. Podle něj rozeznají temperament a konstituci pacienta, tep používají dokonce i k určení okamžiku smrti. Díky tepu lze také zjistit i těhotenství. Je-li silný tep pravé ledviny, narodí se syn. Pokud je silný tep levé ledviny, narodí se dcera. Rovněž lze zjistit, jaký bude porod a následná výchova dítěte.

 • **Dotazování*** ***

Dotazování je pro lékaře velmi důležitým prvkem v komplexu diagnostických aktivit.** **

 • Vyšetřování moči

Kvalifikovaný lékař je schopen určit nemoc mnohdy pouze z pacientovy moči. Barvu moči ovlivní silný čaj, jogurt a alkohol.

Terapeut sleduje u moči:

barvu

bílkovinu

zákal

výpar

zápach

pěnu

** ** K vyšetření by měla být použita moč získaná mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní. Moč zdravého člověka je jasná, průzračná, světle žlutá. Výpar není ani silný, ani slabý. Pěna není nijak nápadná, bílkovina je smíchána s močí a prostupuje ji. Po zchladnutí je barva moči světlá, jasná a žlutavá.

 • Pozorování jazyka

Nepostradatelnou částí těla je pro lékaře pacientův jazyk. Všímá si jeho barvy, tvaru i povlaku.** **

** ** Léčba podle tibetské medicíny

Tibetská medicína nám dává k dispozici různé metody, jichž můžeme použít, abychom se dlouho těšili duševnímu i fyzickému zdraví.** **

V Tibetu je první doporučovanou procedurou ovlivnění organismu přes kůži. Kůže člověka je samostatný orgán plnící velmi důležité funkce obranné, dýchací, termoregulační, vylučovací. Kůží jsou neustále vylučovány produkty nepotřebné pro organismus. Během 24 hodin tělo vyloučí kůží 500 ml potu. Z tohoto důvodu patří pocení k nejdůležitějším funkcím organismu. Přípravky proti pocení a různé chemické deodoranty není dobré používat, neboť z nich mohou do krve pronikat nežádoucí látky. Na povrchu kůže máme mnoho nervových zakončení, která se nacházejí v reflexních zónách. Reflexní zóny ovlivňují každý orgán. Proto je v tibetské medicíně kladen velký důraz na působení skrz pokožku. Jde o akupunkturu, různé druhy masáží, vtírání aromatických olejů, obklady bahenními maskami, koupele v aromatických solích.

** ** Tibetské aromatické a léčebné oleje

 • Léčebné aromatické oleje vyrobené podle tibetských receptur působí přes kůži. Jsou určeny k celkovým masážím, masážím kloubů a páteře - zde působí protizánětlivě.** **
 • Jsou také vhodné ke kosmetickým masážím obličeje a vlasů.
 • Aromatické tinktury se používají při léčení celé řady onemocnění zažívacího systému, srdečně-cévních onemocnění, chorob dýchacích orgánů, vylučovacího a pohlavního systému.
 • V Tibetu zhotovují přes 200 druhů tinktur, které mají svá specifika v technologii výroby, kdy se bere v úvahu různorodost bylin.
 • Některé byliny se zpracovávají pouze čerstvé, jiné naopak jen sušené. Některé jsou vystaveny slunečnímu záření, jiné se připravují pouze ve tmě. Tyto postupy umožňují získat z bylin veškeré biologicky aktivní látky.

** ** Rady a doporučení Tibetské medicíny

 • Noste na různých místech těla drahokamy - chráníte tak tělo před nemocemi a prodlužujete si život.** **
 • Užívejte léky, které jsou v souladu s vaší fyzickou dispozicí.
 • Upravte své stravovací návyky: vyvarujte se těžkých, příliš tučných a sladkých jídel a alkoholických nápojů.

Zbavte se nectností a to:** **

 • tří fyzických - zabíjení, kradení, špatného sexuálního chování
 • čtyř slovních - lhaní, řečí vedoucích k hádkám, nesmyslných řečí, škodlivých řečí
 • tří duševních - chamtivosti, škodlivých úmyslů, nesprávných názorů** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18732 (novesluzby.cz#20857)


Přidat komentář