Testy plodnosti u žen a mužů

Testy plodnosti Vám pomohou rychle a s vysokou spolehlivostí zjistit plodnost, a to ženskou i mužskou. V dnešní době již bohužel není takovou samozřejmostí počít děťátko, jako dříve. Neplodnost je vhodné podchytit co nejdříve, za účelem její léčby.

Snížená plodnost, kdy se jedná o sníženou plodnost

Jedná se o neplodnost, kdy po roce snažení o početí nedojde k otěhotnění ženy.

Neplodnost, kdy se jedná o neplodnost

Jedná se o stav neplodnosti, kdy po dvou letech snažení o početí nedojde k otěhotnění ženy. Neschopností počít dítě je na celém světě postiženo minimálně 10 % párů, přičemž dalších 10 - 25 % je postiženo sekundární neplodností, tj. neschopností počít druhé a další dítě. U mužů může být neplodnost způsobena poklesem kvality spermatu, blokace chámovodů či chromozomální poruchy spermií. U žen může být zase neplodnost způsobena například poškozením nebo uzavřením vejcovodů, hormonálními poruchami, problémy s uhnízděním vajíčka aj.

Ženská neplodnost, co ovlivňuje ženskou plodnost

Ženská plodnost je ovlivněna nejrůznějšími faktory, mezi kterými bezpochyby hraje svoji důležitou roli věk, kdy čím je žena starší, tím je pravděpodobnost otěhotnění menší a menší. Věk v tomto případě se sleduji již krátce po třicítce, kdy se postupně snižuje počet vajíček, jejich kvalita. Ženy kolem dvaceti mají kvalitnější vajíčka, než ženy, které mají krátce po třicítce.

Jak ovlivňuje věk ženskou plodnost

S přibývajícím věkem u ženy, může dojít k opakovaným potratům, neúspěšnému oplodnění v děloze, neúspěšnému umělému oplodnění, poruše Downova syndromu u plodu dítěte.

Vliv poruchy ovulace na ženskou plodnost

Další z příčin ženské neplodnosti je selhání ovulace, kdy i malé odchylky ovulace mohou narušit celý cyklus ovulační a tím zabránit ovulaci. Normální ovulační cyklus je řízený hormony, které jsou vylučovány předním lalokem hypofýzy, jedná se o folikuly stimulačního hormonu FSH a luteinizačního hormonu LH.

Poruchy ovulace jsou nejčastěji způsobeny nedostatkem některého z řídících hormonů. K ovulaci také nemusí dojít, pokud nejsou vaječníky vyvinuté, nebo jsou poškozené, a to například z důvodu nemocí.

Test ženské plodnosti Babystart FertilCheck

Jedná se screeningový test plodnosti pro ženy, u kterého se zjišťuje přítomnost FHS pohlavního hormonu z moči.

Pro koho je vhodný FertilCheck test

Tento test je vhodný především pro ženy starší 30 let a také pro ženy s nepravidelnou menstruací.

Použití testu ženské plodnosti

Ponořte proužek testu do moči na dobu 15 sekund. Proužek neponořujte do moči výše, než je značka maximum. Následně položte test na podložku, která neabsorbuje moč a můžete začít odpočívat potřebný čas, potřebný pro zjištění výsledku. Jakmile test začne fungovat, uvidíte, jak střední část proužku počíná světle červenat, a to od značky T (test), až po značku C (kontrola). Výsledek je zřejmý po pěti minutách od vyndání testovacího proužku z moči. Každopádně však neodečítejte výsledek testu déle, než po deseti minutách.

Co vyplývá z testu plodnosti

Čárky, které se na testu zobrazí, ukazují přítomnost pohlavního hormonu, přičemž pozitivní výsledek testu je ukazatelem špatné plodnosti, nebo při menopauze. V tomto případě doporučujeme následnou konzultaci s Vaším lékařem. FHS hormon stoupá, pokud je žena v přechodu, nebo když stárne. Vyšší hodnota FHS představuje určité varování špatné plodnosti.

 • Pozitivní výsledek testu - vyznačuje se 2 tmavými červenými čárkami uprostřed testu , čárka T-test a čárka C-control. Čárka T musí mít stejnou barvu nebo tmavší než čárka C. Pokud je test pozitivní, opakujte test opět za 5-7 dní. Pokud jsou oba dva testy pozitivní, znamená to, že máte vysokou hladinu FHS hormonu, měla byste navštívit lékaře, pokud chcete otěhotnět. V případě, že je druhý test negativní, znamená to,  že hladina FHS není vysoká, je to dobrá indikace k těhotenství.
 • Negativní výsledek testu - jsou vidět 2 čárky, T a C, přičemž čárka C-controla je tmavší než čárka T-test, nebo je vidět pouze čárku C.
 • Neplatný výsledek testu – nejsou vidět žádné čárky, a to ani C, ani T. V tomto případě test opakujte.

V jakých případech test plodnosti nepoužívat

Test nepoužívejte, pokud je obal nějakým způsobem poškozen. Test také nepoužívejte po době expirace, která je vždy uvedena na obalu.

Skladování testu plodnosti

Test skladujte při teplotě od 4 do 30 stupňů Celsia. Test nenechávejte v chladné místnosti, na mrazu.

Testy mužské plodnosti

Neplodnost postihuje přibližně 10-15% párů v reprodukčním věku a 40 - 50% neplodnosti je způsobeno problémy se spermatem. Test mužské plodnosti vám umožňuje určit, zda je aktivita vzorku spermatu normální nebo nižší než normální.

Mužská plodnost

Pro mužskou plodnost je důležitý počet spermií, jejich rychlost a zároveň schopnost překonat obal ženského vajíčka a oplodnit jej. U jednoho ženského vajíčka je zapotřebí alespoň 300 až 500 spermií z alespoň 20 miliónů. Ačkoli k oplodnění vajíčka je zapotřebí jediná spermie, enzymy z mnoha spermií jsou zapotřebí k překonání ochranného obalu vajíčka a tím umožní jedné spermii průnik do cytoplazmy vajíčka.Co se děje se zbytkem spermií? Ty postupně končí svoji cestu, a to z důvodu špatné pohyblivosti.

Na potížích s početím dítěte se muži podílejí stále větším procentem, v některých zemích je to až z 50 %. Norma obsahu spermií, kterou lékaři považují za nutnou k oplodnění, se neustále snižuje, aby se do ní vešla většina mužské populace.

V čem spočívají příčiny poklesu spermií

 • Chemická zátěž ve stravě, vodě
 • Znečištěné životní prostředí
 • Ionizující záření
 • Obezita
 • Kouření
 • Příliš těsné spodní prádlo
 • Alkohol
 • Drogy
 • Neléčené, či nedoléčené infekce pohlavních orgánů
 • Neustálý stres

Test mužské plodnosti FertilCount 1 + Fertil man

Jedná se o test mužské plodnosti, včetně vitaminového doplňku, který podporuje kvalitu a pohyblivost spermií.

Princip testu mužské plodnosti

Testem zjistíte, zda počet spermií je vyšší, nebo roven zmíněným 20 milionům spermií na jeden mililitr, který doporučuje Světová zdravotnická organizace, či zda objem spermií je v ejakulátu naopak nižší.

Co obsahuje test mužské plodnost

 • Testovací kazetu
 • Lahvičku s modrým roztokem
 • Lahvičku s čirým roztokem
 • Plastové kapátko
 • Nádobku na vzorek
 • Návod v českém a anglickém jazyku

Doporučení před provedením testu mužské plodnosti

Pokud to jde, zdržte se ejakulace po dobu nejméně třech dnů před provedením samotného testu, ovšem zase ne déle, než sedm dní.

Výsledky provedeného testu mužské plodnosti

 • Pozitivní výsledek testu – koncentrace spermií je stejná, či vyšší než 20 milionů na jeden mililitr.
 • Negativní výsledek testu – koncentrace spermií je nižší než 20 milionů na jeden mililitr. V případě, že Vám vyjde negativní test, opakujte ho po cca 10 týdnech. V případě, že bude test opětovně negativní, doporučujeme navštívit Vašeho odborného lékaře. Je třeba říci, že negativní výsledek testu ale  stále  ještě není špatná zpráva, protože vám ušetří mnoho měsíců času, kdy  byste se  snažili o početí dítěte, bez efektu a léčby.

Spolehlivost testu mužské plodnosti

Celková  přesnosti výsledků  je 97%.  Firma  Babystart™ Home Diagnostic Screening Test Kit technologie umožňuje velmi přesné a spolehlivé výsledky pro domácí použití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18825 (novesluzby.cz#21684)


Diskuze a zkušenosti

anonim | 09.05.2016 10:08
jsou tyto testy učinne


Přidat komentář