Sinice - nebezpečí ukryté ve vodě

V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic (cyanobakterií), které jsou nebezpečné nejen pro vodní rostliny a živočichy, ale škodí také lidskému zdraví. Přiblížíme Vám nebezpečí, které sinice způsobují, a jak se jim bránit.

Co jsou sinice a kde je najdeme

Sinice (starší název pro cyanobakterie) jsou mikroskopické organismy, které spolu s řasami tvoří přirozenou součást fytoplanktonu. Fytoplankton a zooplankton nazýváme společně plankton (organismy vznášející se ve vodě). Jsou-li tyto složky v rovnováze, je vše v pořádku. Jestliže se však cyanobakterie (sinice) přemnoží, žijí na úkor ostatních a svou převahu mají pojištěnu produkcí toxinů - jedů.

 • Jsou schopny přežívat v nejrůznějších podmínkách. Nalezneme je v Antarktidě i v horkých vřídlech, v lišejnících v čistém horském prostředí i v zamořených odpadních a radioaktivních vodách.
 • Je velmi důležité rozeznat řasy a sinice. Jde o zcela odlišné organismy. Stavbou buňky se sinice řadí mezi bakterie, zatímco řasy jsou rostliny.
 • Řasy mohou být při koupání nepříjemné, mohou způsobit alergie, ale sinice jsou toxické a zdraví nebezpečné.

Přítomnost sinic ve vodě

Je-li tam, kde se chcete koupat, voda nazelenalá, udělejte jednoduchý test: naplňte průhlednou láhev po hrdlo a odebraný vzorek nechte 20 minut ustát.

 • Je vhodné také zjistit, zda na hladině vody na protilehlém břehu není zelený povlak vodního květu. Vodní květ se sice větrem přemisťuje i několikrát během dne, ale toxiny, které byly uvolněny do vody při rozkladu cyanobakterií, jsou v celé nádrži.
 • Jestliže se v láhvi u hladiny vytvoří po dvaceti minutách zelený proužek nebo povlak připomínající zelenou krupici nebo sekané jehličí (ale voda zůstává čirá), jsou ve vodě sinice a voda může být toxická. Zůstává-li voda zelená, jsou ve vodě řasy. Řasy neprodukují toxiny, ale mohou způsobovat alergie.
 • Je-li intenzita zeleného zákalu a zabarvení tak hustá, že přes průhlednou láhev o objemu 1,5 litru je patrné zelené zabarvení vody (vhodné je pro kontrast přiložit např. bílý papír), pak koupání v takové vodě není vhodné.
 • Nemáte-li průhlednou láhev, vstupte do vody po kolena tak opatrně, aby nebyly zvířeny usazeniny na dně. Neuvidíte-li si pro zelené zabarvení na palce u nohou nebo plavou-li ve vodě kousky „sekaného jehličí a zelené krupice", voda není vhodná ke koupání.
 • Situace se sinicemi bývá lepší na začátku léta a zhoršuje se v jeho průběhu, tedy hlavně v srpnu. Množení sinic nahrává horké počasí. Pokud je chladno a hodně prší, může se stav vody i zlepšit. Když je ale teplý květen, problémy se objeví podstatně dříve, někdy už dokonce v červnu.

Druhy sinic

 • Bentické - jsou vlákny cyanobakterií spojené „koláče" bahna ze dna, které vyplouvají k hladině díky bublinkám kyslíku. Je známo mnoho případů otrav psů, krav a ovcí, které byly napájeny vodou s těmito „koláči smrti".
 • Nejznámější jsou planktonní (vznášející se ve vodě) cyanobakterie, které tvoří tzv. vodní květy (u hladiny se hromadí drobnohledné kolonie a vlákna) cyanobakterií. Vypadají jako už zmíněná zelená krupice nebo jemně sekané jehličí.
 • Velmi nebezpečné jsou nejmenší cyanobakterie. Některé se nehromadí u hladiny, ale zato procházejí vodárenskou úpravnou do vody pitné. Jsou-li cyanobakterie (sinice) přítomny ve vodě, tvoří stejné zdravotní riziko, jako jiné toxické mikroorganismy.

Toxiny, které sinice produkují

 • hepatoxiny (vliv na funkci jater),
 • neurotoxiny a imunomodulanty (snižují imunitu nebo naopak spouštějí alergie, ekzémy, otoky, alergické rýmy a slzení, astmatické záchvaty atd.),
 • mutageny a genotoxiny )s vysokou potencí stimulují 2. a 3. fázi karcinogeneze),
 • embryotoxiny (byl prokázán jejich vliv nejen na plodnost, životaschopnost zárodků ryb, ale i na lidský plod. Na epidemiologické úrovni byly prokázány vlivy na možnost potratu, vývoj plodu, mentální a tělesné defekty atd.),
 • cytotoxiny (znemožní správnou funkci jednotlivých buněk),
 • lipopolysacharidy (působí průjmy a zvracení, bolesti břicha apod.),
 • dermatotoxiny (umožňují vznik kontaktní dermatitidy, vyrážky, puchýřků, zánětů spojivek a další problémy stimulované imunomodulanty, viz výše),
 • alergeny.

  Toxiny sinic jsou méně jedovaté než bakteriální toxiny (například botulotoxiny), ale jsou jedovatější než toxiny rostlin, živočichů a hub. Nelze je z vody odstranit převařením, protože jsou velmi stabilní a vydrží bez poškození i 48 hodin varu.

  Toxiny sinic mohou vyvolat mnoho komplikovaných onemocnění, zejména při dlouhodobém požívání pitné vody z nesledovaných zdrojů se sinicemi nebo při delším koupání v nádrži se sinicemi.

Osoby ohrožené sinicemi

 • Především neinformovaní lidé, děti, chovatelé psů a hospodářských zvířat a rybáři.
 • Za rizikové lze považovat plavání, potápění, vodní lyžování a surfing ve vodě s cyanobakteriemi.
 • Některé toxiny mohou způsobit úhyn psů, vodního ptactva a hospodářských zvířat.
 • Toxiny se kumulují také v rybách, které žijí mezi vodními květy (hlavně v jejich kůži a vnitřnostech, méně v mase).
 • Prevencí proti problémům spojeným s masovým rozvojem sinic vodního květu je informovanost občanů jak o jejich výskytu, tak i hrozícím nebezpečí.

Vliv toxinů na naše zdraví

 • Toxiny se uvolňují ze sinic při rozbití buněk. K poškození zdraví dojde při jejich požití (v pitné vodě, polknutím při plavání) nebo rozbitím sinic na těle. Proto je nikdy po plavání nestírejte z pokožky, ale osprchujte se!
 • Náhodný a krátkodobý kontakt vyvolá spíše alergické reakce. V závislosti na délce kontaktu vyvolají sinice u citlivých osob záněty a alergické reakce očí a spojivek i podráždění pokožky.
 • Reakce jsou různé a závisejí na způsobu požití a množství. Podle množství a druhu požitých sinic mohou nastat různé potíže střevní a žaludeční, bolesti hlavy, malátnost, oslabení imunity.
 • Při dlouhodobém vlivu toxinů sinic (např. z pitné vody) může dojít k poruše funkce jater včetně možného vzniku rakoviny. Riziko se zvyšuje u malých dětí, které jsou citlivější a mají nižší tělesnou hmotnost.
 • Pokud by těhotná žena dlouhodobě pila vodu obsahující toxiny ze sinic, mohlo by dojít i k těžkému poškození jejího plodu (např. Downův syndrom).
 • U starších lidí mívá otrava bouřlivý průběh hlavně proto, že jejich imunitní systém už nebývá tak výkonný.

Rady, jak neriskovat zdraví se sinicemi

 • Nevstupujte do vody se sinicemi.
 • Sledujte, zda nejsou na březích výstražné tabule.
 • O sledovaných rekreačních lokalitách se informujte na okresních a městských hygienických stanicích.
 • Použijte některou z popsaných metod pro určení nebezpečné koncentrace řas a sinic.
 • Varujte děti před kontaktem se sinicemi (cyanobakteriemi) a vysvětlete jim, proč jsou nebezpečné a proč se tak množí.

Způsobení masového šíření cyanobakterií

Živinami pro sinice jsou dusík a fosfor. Jejich obsah ve vodách zvyšují nedokonalé čistírny odpadních vod, zcela nečištěné odpadní vody z domů a chat, chovy dobytka, špatný způsob obdělávání a eroze orné půdy, drenážní vody apod.

Mezi významné zdroje fosforu patří i běžně používané prací prostředky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18647 (novesluzby.cz#20499)


Přidat komentář