Šedý zákal - akafické brýle, kontaktní čočky

Šedý zákal je onemocnění postihující zejména starší osoby a trvale zhoršuje zrak. Chceme-li šedému zákalu předejít, je nutno pravidelně a při i menší změně naštěvovat očního lékaře.

Šedý zákal

Neboli** Cataracta** je onemocnění očí, při kterém se kalí oční čočka a zhoršuje tak vidění. Čím je oční čočka zakalenější, tím více přechází ze své zdravé černé barvy do šedé.Cataracta způsobuje slepotu naštěstí vyléčitelnou. Šedý zákal se vždy projevuje postupným zhoršováním zraku, nikdy nedojde k náhlé slepotě.

Šedý zákal = projev stáří

Prakticky je šedý zákal projevem stáří, protože na něj trpí lidé ve věku 55 až 60 let a nad 70 let se šedý zákal vyskytuje u 90 procent populace. Je to vlastně projev přirozeného stárnutí oka a hovoříme tedy o senilním či stařeckém šedém zákalu.

Mladí lidé s šedým zákalem = dědičnost předčasného zestárnutí oka

Nicméně i když jen téměř zanedbatelné procento, postihuje onemocnění i lidi mladší. Částečně zde roli hraje dědičnost. Jedná se o předčasné zestárnutí čočky, na kterém se podílí celá řada faktorů. Mimo již zmíněnou dědičnost jde také o nepříznivé vlivy jako ultrafialové záření, suché oko a další. Obecně není známo, co přesně šedý zákal v mladším věku způsobuje.

Naštěstí se ho člověk nemusí obávat, neboť se dá snadno chirurgicky odstranit. Navíc bývá pacientovi do oka implantovaná umělá čočka, aby se po zákroku nemusel nějak zvlášť omezovat a vykonávat všechny běžné činnosti. Výjimku tvoří šedý zákal způsobený úrazem, neboť jsou zde i jiné fyziologické změny a léčba je něco náročnější.

A jak šedý zákal vzniká, nebo jak se vůbec projevuje?

Nejprve je nutno si něco povědět o čočce, velmi důležitém prvku lomivého systému oka. Čočka má navíc schopnost lomivou sílu ještě zvyšovat. No a k dobrému vidění je potřebná také její čirost.

K čemu je čočka a kde ji hledat??

Čočka je v oku umístěna za duhovkou, zavěšena na tenkých vláknech, čímž je velice citlivá a i na menší změny reaguje přecitlivěle.
I u šedého zákalu je kvalita zraku ovlivněna hustotou a umístěním zákalu. Je-li například zákal spíše na okraji čočky, není vidění tak omezené jako u stejně hustého zákalu, ale ve středu čočky. A čím hustší je zákal, tím horší je vidění.

Změna na čočce vede také ke změně optické lomivosti tak, že je oko přechodně buďto krátkozraké nebo dalekozraké. Brýle jsou sice dočasným řešením, jenže je nutno si uvědomit, že je budeme velice často měnit. A to stejně tak, jak se bude měnit čočka a s tím spojený zákal. Avšak i toto je pouze dočasné řešení, protože v pozdějším stádiu šedého zákalu již žádné brýle nepomohou, obraz je i tak nejasný a postižený trpí šeroslepostí. Jasnou známkou šedého zákalu je také to, že pacient vidí lépe při tlumeném světle, než při tom denním, ostrém. Barvy jsou velice tlumené a až se zákal hustě promítne po celém povrchu čočky, oko dočasně oslepne. Neexistuje, aspoň dosud, žádný jiný způsob léčby šedého zákalu, než je jeho chirurgické odstranění. Kdy se zákrok provede, si určí sám pacient, lékař může doporučit, avšak jestliže vám šedý zákal omezuje život a výkon běžných denních činností, je nutno ho odstranit co nejdříve, než dojde k úplné slepotě. Prakticky však ani v prvních fázích šedého zákalu není nač čekat.

Trocha z historie operace šedého zákalu

Zajímavé je, že se operace čočky u šedého zákalu provádí už více než 2000 let. Tehdy se však čočka neodstraňovala, ale posouvala dozadu, což samozřejmě někdy vedlo k vedlejším účinkům, jako byla slepota, již předcházely záněty způsobené právě tímto posunutím. Nicméně v té době nebyla známa jiná metoda a prováděla se až do 18. století. Konkrétně do roku 1745, kdy celou čočku z oka odstranil francouzský lékař Daviel. Jenže to bohužel k dobrému vidění nestačí, oko bez čočky se stává okem dalekozrakým, protože světelné paprsky, které se běžně lámou na čočce, se lámou až daleko za sítnici. Dříve se chybějící čočka nahrazovala silnými dioptriemi, dokud roku 1949 anglicky lékař Ridley neimplantoval do oka první umělou čočku.

Umělá čočka

Otázkou je, co to vlastně umělá oční čočka je a z čeho se vyrábí. Nicméně od první implantované oční čočky uběhl nějaký ten čas a za tu dobu pokročil i vývoj nitroočních čoček. Změnil se tvar, velikost, materiál, i umístění v oku. A dokonce i dnes, kdy umělé oční čočky vyrábí množství firem, není vývoj u konce.

A i když je na trhu několik druhů umělých čoček z různých materiálů, nejčastěji se používají čočky z plexiskla. V praxi to vypadá tak, že se umělá oční čočka vloží do pouzdra původní lidské oční čočky poté, co se z ní odstraní zakalený vnitřek.
Mimo umělé kontaktní čočky se pro dobré vidění používají měkké kontaktní čočky a tzv. Afakické brýle. Avšak obě zmíněné neumožňují tolik, co umělá čočka. Například zvětšení obrazu je u čoček 1%, kdežto u kontaktních čoček 7% a u afakických brýlí až 30%. Periferní vidění je u čoček normální, u brýlí omezené a nitrooční umělé čočky umožňují svému majiteli celodenní vidění, kdežto u dalších dvou pomocníků ne. Jediné, co umělá čočka zatím neumí je akomodování, tj. vidět do dálky a nablízko. Vše ale spraví dioptrické brýle. Obvykle však stačí slabé.

Šedý zákal můžeme zpozorovat, je-li naše vidění trvale zhoršující se a také náš věk překročil 50 let. Proto bychom měli zajít ke svému očnímu lékaři, aby nám dal odpověď na náš problém. Máme-li tušení, že nás šedý zákal trápí, ihned běžíme k očnímu lékaři, postupným zráním šedého zákalu se mohou vyskytnout další oční problémy, jako degenerace žluté skvrny a jiné. Dá se říci, že hloupou chybou, tj. oddalováním návštěvy očního lékaře můžeme trvale oslepnout.

Jde se operovat

Zjistil-li nám náš ošetřující lékař šedý zákal, a domluvili jsme se na operaci, bylo by dobré vědět, co nás čeká. Ještě před operací se samozřejmě podrobíme řadě vyšetření také proto, aby se zjistilo, která konkrétní čočka nám bude implantována.

V České republice se operace provádí při pobytu v nemocnici. Den před operací vám budou do oka kapány kapky s antibiotiky a před operací pak ještě kapky na rozšíření zornice. Na operačním sále vám bude aplikováno anestetikum do oblasti oka. Po operaci se přiloží na oko obvaz, který se na druhý den sejme a oko zkontroluje. Na druhý den se oko zavazuje jen na noc. Dalších asi 5 týdnů budete do oka aplikovat kapky, někdy i masti. V prvních týdnech po operaci se zdržte veškerých fyzických námah.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18752 (novesluzby.cz#21001)


Přidat komentář