Roztroušená skleróza - symptomy, příčiny, léčba

Rozmazané nebo dvojité vidění, mravenčení v rukou, nohou, zadrhávání v řeči, špatná koordinace pohybů. Takto se může ohlásit roztroušená skleróza. Lze nemoci předejít? Můžeme naší životosprávou ovlivnit, zmírnit roztroušenou sklerózu?

Výskyt roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je nemocí chladného pásma a rozvinuté civilizace. Vyšší hygienická úroveň je zpravidla doprovázena i zvýšením výskytu roztroušené sklerózy. U dvou třetin obyvatel se první příznaky objeví mezi 20. a 40. rokem. Kritické období je také mezi 41 a 45 lety. Onemocní-li někdo v rodině, riziko se do jisté míry zvyšuje. Genetické hledisko se ale jeví jen někdy, zřejmě v kombinaci s dalšími, nám dosud neznámými podmínkami.

Symptomy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém. Při napadení organismu nějakou infekcí se aktivuje imunitní systém, aby ji zničil. U lidí s roztroušenou sklerózou se však po potlačení cizího vetřelce vrhne na vlastní buňky. Napadá myelin, látku obalující výběžky nervových buněk, protože ji považuje za cizí. Dojde k zpomalení, nebo dokonce úplnému přerušení přenosu vzruchů (informací) mezi neurony. Ložiska nemoci jsou "roztroušená" na mnoha místech mozku a míchy.

Postižením drah mozečku, jehož funkcí je jemné vyladění pohybů a jejich koordinace, vzniká třes končetin (zvláště při snaze přesně pohyb zacílit) a trupu. Pohyby hybnosti mohou zasáhnout kteroukoliv končetinu a bývají různě závažné od mírné neobratnosti až po úplnou ztrátu volního pohybu. Postižení okohybných drah způsobuje dvojité vidění nebo nekontrolovatelné cukání očí. Poruchy smyslových drah způsobují brnění různých částí těla nebo neustálé hučení v uších (potíže, které většina nemocných vnímá jako nesnesitelné). Porucha centra rovnováhy vede k "opileckému" vrávorání. Pacient se cítí nejistý zvláště za tmy, když nemůže polohu těla kontrolovat zrakem.

V pokročilejších fázích nemoci dochází často k poruchám paměti, zvláště krátkodobé, zhoršuje se soustředění a intelektuální schopnosti, objevuje se náladovost, plačtivost a deprese.

Předpokládané příčiny vzniku roztroušené sklerózy

 • Nadměrné množství olova či rtuti v těle
 • Alergie na lepek
 • Porucha metabolizmu tuků
 • Autoimunitní onemocnění
 • Nedostatek vitamínů
 • Pomalá virová infekce (např. po očkování)
 • Některé nemoci, např. otravy těžkými kovy, zhoubná anémie, nádor v míše se projevují podobně jako RS a proto je nutné je na začátku vyloučit.

Léčba roztroušené sklerózy

Pro roztroušenou sklerózu neexistuje žádná známá kauzální léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity (symptomatologická léčba). Střední délka života je u pacientů s RS téměř stejná jako u populace bez RS. Pokroky mikrobiologie a nové diagnostické metody umožnily vědcům pochopit, jak nemoc funguje. O skutečných příčinách, které zhoubnou imunitní reakci spouští, ale mnoho nevědí. Proto nedokážou nemoci předcházet ani ji definitivně vyléčit.

Základem úspěchu je včasná diagnóza, protože čím dříve je zahájena cílená léčba, tím menší škody na mozkové tkáni roztroušená skleróza způsobí. Zatím neexistuje vyšetření, které by tuto diagnózu samo o sobě jednoznačně potvrdilo. Jednou ze základních vyšetřovacích metod je rozbor mozkomíšního moku, který se odebírá tzv. lumbální punkcí dutou jehlou z páteře. Hojně se využívá i počítačová tomografie či magnetická rezonance.

V posledních desetiletí jsou k dispozici léky, které zpomalí postup choroby, zmírní příznaky a nemocným alespoň částečně uleví.

Základním principem léčby je snaha o potlačení nadměrné imunity, především formou kortikoidů. Podávají se i cytostatika (látky potlačující růst zhoubných buněk). Imunoglobuliny (bílkovinné protilátky) a interferony (bílkoviny zvyšující odolnost buněk).

Kurtzkeho stupnice postižení

 • Kurtzkeho stupnice postižení, známá také jako rozšířená stupnice stavu invalidity (anglicky: Expanded Disability Status Scale, EDSS), či také jako Kurtzkeho škála, je metoda kvantifikace zdravotního postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS)Stupnice kvantifikuje postižení u sedmi funkčních systémů.

Podle MUDr. Dany Horákové se jedná o zrak, motoriku, kmenové a mozečkové funkce, sfinktery (svěrače), senzitivní obtíže a orientační hodnocení kognitivního postižení a únavy.

 • Stupnice má rozpětí 0–10 a šířka každého intervalu je 0,5 bodu. 0 – bez potíží, neurologický nález normální. 1 – potíže mírné nebo jen anamnestické, výkonnost intaktní, nepatrné odchylky v neurologickém nálezu. 2 – potíže jen lehké, výkonnost dotčena minimálně, malý neurologický nález. 3 – postižení výraznější, hybnost a výkonnost dotčena, pracovní schopnost zachována. Neurologicky vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků. 4 – postižení těžší, hybnost, výkonnost a pracovní schopnost omezeny, normální způsob života možný bez závislosti na pomoci druhé osoby. 5 – postižení značné, pracovní neschopnost, chůze na kratší vzdálenost (500 metrů) samostatně možná. 6 – hybnost omezená s pomocí hole, berle, opěrného aparátu, přesuny na krátké vzdálenosti, doma s přidržováním se o předměty, schopnost výkonu drobných prací a) bez pomoci druhé osoby, b) s pomocí druhé osoby. 7 – hybnost velmi obtížná až nemožná, je závislá na invalidní vozík, přesuny do vozíku a jeho ovládání bez cizí pomoci, základní soběstačnost zachována. 8 – ležící, závislost na invalidní vozík s cizí pomocí, soběstačnost. 9 – zcela ležící, nesoběstačný, bezmocný. 10 – úmrtí v důsledku RS

** ** Doporučená strava při roztroušené skleróze

 • Živočišné a nasycené tuky jíst jen v omezeném množství, lépe vůbec.
 • Z mléčných výrobků je vhodné pouze kozí či ovčí mléko, případně nízkotučné jogurty.
 • Vynechat rafinované uhlohydráty (bílý chléb, bílá rýže, koláče, sušenky).
 • Nesladit
 • Používat oleje, které dodávají nutnou kyselinu linolovou
 • Pokud je zjištěna alergie na lepek, je nutno dodržovat bezlepkovou dietu.
 • Je vhodné jíst 3x týdně ryby.
 • Často se doporučuje jíst tmavou zeleninu, zeleninové saláty a luštěniny.
 • Vhodné jsou ořechy, různá semínka (i lněné semínko) a zejména jejich olej.
 • Maso v omezeném množství a jen libové.
 • Pít alkohol ve výjimečných případech a v malém množství.
 • Nekouřit

Roztroušená skleróza a těhotenství

Žena s touto diagnózou by si měla své těhotenství velmi dobře naplánovat. Některé léky je totiž třeba vysadit už půl roku před plánovaným početím. Samotný průběh těhotenství bývá klidný - při graviditě tělo musí tolerovat cizí organismus a tak je imunita utlumena. Po narození si to ale bohužel většinou vynahradí.

Co dělat, onemocní-li příbuzný roztroušenou sklerózou

Je třeba být trpělivý, protože člověk, který se s diagnózou vyrovnává, může být nespravedlivý a popudlivý. Nezlehčujte jeho potíže, protože mnohé může pociťovat jen on sám, i když nejsou pro okolí znatelné. O nemoci mluvte otevřeně. Dětem jednoduše a srozumitelně vysvětlete, o co se jedná. Neměly by mít pocit, že jde o nějaké strašné rodinné tajemství. Umožněte nemocnému pracovat a zachovat si sebeúctu. Najděte mu činnosti, které může vykonávat a vzít si na starost. Při problému se sexem kontaktujte odborníka. Protože se nemocný unaví rychleji než zdravý člověk, přizpůsobte jeho potřebám denní režim.

Vhodná prevence u roztroušené sklerózy

 • Nepřepínejte své síly.
 • Spěte tolik, kolik potřebujete.
 • Dopřejte si čas na doléčení každého nachlazení.
 • Přecházení a ignorování různých viróz a nachlazení sice nemoc nezpůsobí, může ji ale "odstartovat", případně zhoršit její průběh.

Roztroušená skleróza se nevyhýbá ani slavným osobnostem

 • Touto nemocí trpěl například německý básník Heinrich Heine, který byl ke konci života zcela nepohyblivý.
 • Spisovatel Nikolaj Ostrovskij v hlavní postavě svého románu Jak se kalila ocel, ztělesnil sám sebe - včetně trvalého ochrnutí a poruchy zraku.
 • Na roztroušenou sklerózu zemřela ve 45 letech matka J. K. Rowlingové, autorky příběhů o Harrym Potterovi. Spisovatelka dnes finančně podporuje Skotskou společnost pro výzkum RS).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18765 (novesluzby.cz#21132)


Diskuze a zkušenosti

pavla | 13.03.2014 13:15
Re: Roztroušená skleróza - symptomy, příčiny, léčba Kdo ma problemy se zrakem . Dnes asi pul hodiny rozmazane videni a trochu bolest hlavy. Vzala sem si horcik a zda se mi ze je to lepsi.


Přidat komentář