Rekonektivní léčení a Znovunapojení - Ostrava

Cítíte, že nejste úplně v pohodě? Nezabírají různé uklidňující metody nebo třeba oblíbené jídlo? Ani vás nedostanou z chmur vaše oblíbené aktivity? Pak se zastavte a vyzkoušejte metody, které vám pomohou jít hlouběji.

Pokud se cítíte zesláblí, tak můžete sáhnout po nějaké relaxační metodě. Pokud to ale trvá déle, tak potřebujete kompletní vzpruhu. A to není jen tak ledajaká masáž, wellness nebo víkendový pobyt. Musíte si uvědomit sami sebe a zastavit se. Jak fungují metody** Rekonektivního léčení** a Znovunapojení, s tím vás blíže seznámíme.

Rekonektivní léčení a Znovunapojení – Ostrava

Pokud chcete vyzkoušet Rekonektivní léčení nebo metodu Znovunapojení, tak se obraťte na paní Vladislavu Kotasovou. Paní Kotasová je certifikovaným praktikem metody Reconnection a Reconnective Healing. Má bohatou praxi a ví, jak s danými metodami a s klientem pracovat. Vám se tak nabízí profesionální poskytnutí této metody, kdy se vše bude soustředit na vás a skutečně vám metodika pomůže. Díky zkušenostem paní Kotasové se může metoda flexibilně aplikovat na každého klienta, aby se došlo k nejlepším výsledkům. Vše je samozřejmě bezpečné. Zodpovězení otázek a seznámení s metodami je samozřejmou součástí služeb. Proto se nemusíte bát, že půjdete do neznáma. Více informací o Rekonektivním léčení a Znovunapojení naleznete na stránkách www.kotasova-reconnection.cz. Paní Vladislava Kotasová je k dispozici na adrese reconnection.ostrava@seznam.cz anebo na telefonním čísle +420 608 863 335.

Nyní vás ale trochu více seznámíme s danými metodami, abyste věděli, co vás čeká.

Metoda Reconnection Ostrava

Tento princip dokáže léčit člověka. Není to však za pomocí různých medikamentů nebo klasických lékařských postupů, které jsou pro některé lidi až moc silné. Reconnection se soustředí na člověka jako bytost. Snaží se aktivovat jeho životní cestu, ze které třeba daná osoba sešla. Pomáhá ji tak navracet se zpět do daných kolejí, které danou osobu znovu zařadí do normálu a běžného klidu. Díky tomu člověk získá původní schopnosti. Metodu založil Eric Pearl, který zjistil, že to, co umí, může předávat dalším lidem. Princip metody? Rozšířit vědomí, světlo a léčivou energii všem lidem po světě a díky tomuto umu se pak mohou lépe léčit sami. Princip je to v podstatě jednoduchý, leč vzpomeňte si, kdy jste se zastavili, a soustředili se sami na sebe? Pojďte proto metody poznat blíže.

Metoda Znovunapojení Ostrava

Tato metodika vychází z toho, že každý člověk má energetické uzly, které jsou napojeny na  energetické proudy vesmíru. Díky tomu, že se obnoví, tak se spojíte s vesmírem a díky tomu obnovíte původní vazbu organismu a kosmu. A protože každý živý tvor i neživé předměty nějak vycházejí z kosmu, tak tato cesta je návratem k základu principu bytí na Zemi jako planetě a žití v kosmu. Jakmile to vaše tělo pochopí, tak hned bude k sobě lépe přistupovat a vy se budete snadněji léčit. I své blízké. Jak to funguje?

Jak funguje metoda Znovunapojení

Díky znovunapojení energetických uzlů na energetické proudy vesmíru se obnoví sice původní stav, ale možná si říkáte proč, když s ním musíme být nějak spjatí? Je to dané civilizací. Pro člověka je také přirozenější si třeba pro něco jít, když má hlad a koupit si to. Je ale přirozené dnes si to objednat po internetu a nechat si to donést? Je přirozené komunikovat skrze sociální sítě místo osobního kontaktu? Dnes se vytrácíme původním hodnotám, a proto je zapotřebí některé vazby obnovit. Díky postupu lidé pak podléhají i více civilizačním chorobám. Nabízí se tedy otázka, jak to eliminovat.

Pročištění emocí

Funkce znovunapojení závisí v první řadě na pročištění emocí. Díky tomu se dostane tělo k prazákladům potřeb organismu a začne si uvědomovat podstatu věcí a dějů. Důležitým zdrojem jsou pak informace. Člověku je k dispozici určité pásmo vysokofrekvenčních vibrací a těchto informací, které má široký rozptyl. Díky tomu se tělu navrací um se se vším tzv. více poprat. Tělo samo o sobě se dokáže bránit proti přirozeným jevům, ale co ty nepřirozené? Když se podíváte na zvířata ve volné přírodě, tak se můžete divit, jak jsou odolná. Člověk by byl také, ale to by nebezpečí muselo číhat v podobě jedu z rostlin, nikoli ze zákeřných chemických produktů. Tělo se proto musí z té zmatenosti nastavit tak, aby bylo schopné odolnosti. To je za pomocí obnovení funkcí. A to na bázi psychické, emocionální i duchovní. Léčení probíhá během dvou sezení do dvou po sobě následujících dnů či obden. Každé sezení trvá asi 45 minut. Během sezení můžete vnímat různé pocity, energie, vlny, barvy a cítit vůně. Obnova energie je přirozený proces, ke kterému si tělo samo najde cestu.

Rekonektivní léčení Ostrava

Tento postup vás přivede do určitého stavu bytí, konkrétně nadsmyslového bytí. Zní to abstraktně? Buďme konkrétnější. Jedná se o určitý přenos informací a tělo se dostane do lepší rovnováhy a harmonie na všech úrovních (opět psychické, fyzické i duchovní). Znovu se navozuje přirozenost a vaše tělo pak bude ve větším klidu. Díky tomu se bude snadněji vyrovnávat s obtížemi a lépe si poradí. Je to jako léčba imunity. Je-li posílená, tak máte větší šanci, že budete lépe odolávat nemocem. Když je oslabena, tak jste často nemocní.

Tato metodika dokáže léčit třeba kožní onemocnění, zlomeniny pohybového aparátu, bolesti páteře, očí nebo hlavy. Například u onkologických nemocí se často říká, že to, co se děje a jak se léčí, souvisí i se stavem mysli. To pak souvisí i s nemocemi. Nelze se tedy jen spoléhat na to, že léky, které vám lékař napíše, jsou všemocné. Musíte něco dát i ze sebe. Dostat tělo do klidu a rovnováhy. Pak se bude lépe vyrovnávat s obtížemi a nástrahami, které ho potkají.

Jak probíhá rekonektivní léčení

Jak léčba probíhá? Vy se jen položíte se na záda, zavřete oči a vnímáte. To stačí. Ale musíte se soustředit a uvědomovat si. Přijímat i vysílat. Jen nechat volně reagovat tělo. Pak se nastaví ta správná korigace, usměrnění a vybuzení k aktivitě. Čas sezení je asi 45 až 60 minut. Návštěvy se pak opakují dle potřeby.

Zkuste jinou metodiku léčby, která dokáže vaše tělo vybudit a znovu ho dostat do stavu, kdy bude odolávat nepříjemným vlivům okolí. Díky tomu se také uvolníte. Uvidíte, že budete mít pocit pročištění. Pak se vám stane, že všechen stres, napětí a disharmonii, které v sobě doposud dusili, najednou zmizí a vy budete mít novou energii a chuť do života. Vyzkoušejte metodiku, která pomáhá tělo nastavit do základu všeho bytí, kdy je tělo nejlépe připraveno odolávat nástrahám. Pak budete více v pohodě a jen tak něco vás nerozhází. A o to jde, užít si život bez problémů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18916 (novesluzby.cz#23099)


Přidat komentář