Ortopedie - rozhovory z ortopedie

V dnešním díle jsme se zeptali slečny v čekárně ortopeda, zda má chvilku na krátký rozhovor do rubriky zdraví, redaktorka Mediapol News Vám přináší informace o postižení s diagnozou těžká skolioza páteře.

Díl 3. - Těžká skoliosa páteře

Na otázky bude odpovídat paní Marie 33 let z Prahy

Otázka

Jaké máte potíže s páteří a v jakém věku Vám byla stanovena diagnoza?

Odpověď

Bohužel stanovená diagnoza skolióza páteře mi byla až v době puberty asi ve 13 letech, což jak se později ukázalo, bylo pro další vývoj pozdě. V 11 letech jsem rychle vyrostla za rok o celých 13 cm a dle ošetřujícího lékaře to byl jeden z důvodů společně s předpokladem dědičnosti vad páteře od rodiče a prarodiče. Začala jsem sice rehabilitovat a někdy ve 14 letech jsem byla umístěna na 4 měsíce do dětské ortopedické léčebny v Brandýse nad Orlicí, kde již lékaři mohli jen konstatovat ukončený růst.

Proč jste tam byla celé 4 měsíce?

Jednak to byla rehabilitace, kterou mě učili jako doživotní nutnost – denně musím cvičit pro udržení pevných svalů kolem páteře a jednak uvažovali o indikaci korzetu. Mnoho dětí tam korzet nosilo celodenně i v noci, pro správnou podporu růstu. Od tohoto kroku ovšem nakonec upustili díky faktu, že můj růst byl dokončen.

Máte nějaká omezení v běžném životě?

Tak jednak mě varovali, že musím počítat s tím, že pokud budu těhotná, pravděpodobně se mi skolióza zhorší – přeci jen je zde vysoká zátěž na tělo. Takže malé zhoršení nastalo – mám dvě děti, ale co by to byl za život bez dětí, že :-) ?

Jaké míváte potíže?

Každopádně mám bolesti stále, tělo si na to ale už zvyklo, takže takové ty obyčejné bolesti už nevnímám. Horší je to při změně počasí – tu cítím! Každá větší práce ať už jde o mytí oken, práci na zahrádce, delší dobu za volantem...si prostě odpikám bolestí v zádech. Pilulky proti bolesti polykám jen výjimečně, nechci si na ně zvyknout a také si myslím, že to není pro zdraví dobré. 

Je něco co vyloženě dělat nejde s Vaším zdravotním handicapem?

Ano, je. Absolutně nemohu existovat v průvanu, vlhku, chladu. Také nesmím zvedat nic těžkého (zkuste to vysvětlit dvouletému capartovi ) nebo dělat dlouhé pochody. Jinak mohu dělat všechno – ale ne dlouho. Takže jsem zase nepoužitelná jako zaměstnanec v nespočtu profesí.

Kde tedy pracujete?

Jeden pan doktor mi řekl, že se mám dobře vdát a nic nedělat :-) Když ale budu mermo mocí chtít chodit do práce, tak si musím najít takovou, ve které budu chvíli stát a chvíli chodit, pak chvíli sedět. Sem tak přenést nějaké to lejstro a tím skončil. Našla jsem si práci, kde tedy přesně tohle dělám. Starám se o mobilitu handicapovaných. Tím pádem se mé vlastní problémy se scvrkli do pidi problémů, protože vím, že jsou na tom lidé hůře.

Je nějaká možnost operace?

Ano operace je možná, ale byla by riskantní a tak si říkám, že pokud jsem s vadou žila doposud nebudu si zahrávat s osudem.

Co Vaše děti, hovořila jste o dědičnosti.

Děti pravidelně hlídám a navštěvuji s nimi preventivně ortopeda, právě proto aby se na případné vady přišlo v čas a abych je uchránila. Musím zaklepat – jsou zdravé.

Máte spojeny s problémy s páteří nějaké finanční výdaje?

Pokud nepočítám pravidelné návštěvy obvodního lékaře nebo ortopeda a třicetikorunové poplatky, tak nemám. Lázně kam občas jedu mám hrazeny pojišťovnou a nic jiného kromě občasného doplatku v lékárně za léky nemám.

** Přeji Vám hodně zdraví a děkuji za rozhovor.**

Z lékařského hlediska

Skolióza páteře je velmi zrádné onemocnění

Skolióza páteře je maximálně progresivní nemoc, která se objevuje v každém věku a jejíž korekce je dlouhodobá záležitost. Lidem se skoliózou znepříjemňují život také její vedlejší důsledky, mezi které patří například vychýlená pánev, zkrácená noha, hrb nebo vychýlené břišní orgány do strany a jejich dysfunkce provázená bolestí. Bohužel řada lékařů ji nedokáže odstranit odpovídajícím a hlavně opravdu kvalifikovaným způsobem.

Objevuje se skrytě, pozvolna takovým způsobem, že je při běžném sledování dítěte rodiči prakticky nemožné prvotní stádium objevit. Pokud znáte základní indicie, jste sami schopni rozpoznat, že se děje něco negativního s páteří Vašeho dítěte. U tohoto onemocnění je nejlepší začít s léčbou co nejdříve, nečekat až se křivka dostane na tabulkové hodnoty pro korzet. 

Pozná vychýlení i laik?

První stádium onemocnění by měl zjistit pediatr při pravidelné zdravotní prohlídce, ale mohou ho zjistit i všímaví rodiče. Existuje několik příznaků, které o nebezpečí vypovídají. Pokud se svlečené dítě uvolněně postaví v mírném rozkročení, musí se jevit pravá i levá polovina trupu symetricky. Jde především o výšku ramen, lopatek, boků a jejich symetrii.

Pokud uvidíte cokoliv, co se vám nelíbí, vyhledejte co nejdříve svého pediatra nebo odborného lékaře. Pokud se začne při hodnotách úhlů nad 10°-15° nočním korzetem - speciálem, je podle podložených výsledků ohromná šance na úplné vyrovnání páteře, tedy na úplné uzdravení. Souběžně samozřejmě běží fyzioterapie, která začíná již při vadném držení těla a probíhá po celou dobu léčby a pacient by měl cvičení provádět vlastně po celý život.

Cviky a cvičení při skolióze

Skolióza je tak obtížně řešitelný zdravotní problém, že vyžaduje skutečně specifický přístup ke každému jednotlivému pacientu. Cvičení na skoliózu je pro zastavení postupu deformací nezbytné. Vždy záleží na tom, v jakém stadiu se skolióza nachází a jakou léčbu lékař doporučí, ale obecně platí, že cvičení na skoliózu může výrazně zamezit zhoršování stavu a pokud se k němu přistupuje opravdu poctivě, pacient se do budoucna může dočkat podstatného zlepšení.

Cvičení na skoliózu musí být prováděno pečlivě a opatrně, aspoň zpočátku za dohledu specialisty, který dozírá na správné zapojování svalů, postavení ramen a dolních končetin a upozorňuje na časté chyby. Uvedená cvičení na skoliózu mohou vypadat jednoduše, ale pro některé pacienty s pokročilejšími deformacemi páteře jsou mnohdy těžce proveditelná.

Cvičte pro prevenci

  • Leh na zádech, rukama se přidržujeme kolen. Bez záklonu šíje přitáhneme kolena k hrudníku a tlačíme jimi do dlaní. Jen s lehkým odlehčením pánve, bez kulatých zad, několikrát zopakujme.
  • Leh na zádech, jednu nohu máme pokrčenou, druhou zvedneme lehce na zem, ruce necháme ležet podél těla. Nataženou nohu zvedneme nahoru s napnutým kolenem a přitaženou špičkou. Rukama lehce pokrčené koleno přitáhneme k hrudníku a vydržíme bez zvednutí bederní páteře z podložky v této poloze několik sekund. Povolíme a opakujeme s druhou nohou.
  • Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo a připažíme. Přitahujeme lopatky směrem k páteři, zatímco ramena táhneme dolů.
  • Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo, lokty svírající pravý úhel zvedneme do výše ramen. Bez prohnutí bederní páteře zvedneme hlavu, ruce a horní část hrudníku nad podložku. Lopatky se snažíme stáhnout k sobě a vydržet několik sekund.
  • V sedu na židli, paže skrčíme v loktech tak, že prsty levé ruky spočívají na pravém rameni a naopak. Hlavu se snažíme co nejvíce vysunout za bradou vpřed, ale ramena táhneme dozadu. Poté hlavu zasuneme zpět a směrem dopředu tlačíme zase lokty.
  • V sedu na židli, s vyrovnanými zády si přisedneme levou ruku, zatímco pravou položíme přes temeno hlavy nad levé ucho. Hlavou opatrně ukloníme doprava a tlačíme jí do ruky. Variací tohoto cviku je uklonění hlavy směrem k pravému rameni. V obou pozicích několik sekund setrvat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18678 (novesluzby.cz#20582)


Přidat komentář