Měření zraku

Člověk se o sebe musí starat po všech stránkách. Nejen o svůj zevnějšek, ale také o zdravotní stav, který nejde častokrát na první pohled vidět. A ke zdraví patří samozřejmě i zrak. Pečujete o něj dostatečně?

Pravidelné měření zraku patří ke klíčové součásti péče o zrak. K měření zraku by mělo docházet jak u lidí, které jejich zrak netrápí, tak u těch, kteří mají se zrakem problémy. Pokud chcete předejít problémům se zrakem, které dřív nebo později postihuje velké procento populace, je potřeba pravidelně navštěvovat odborníky a nechat si měřit zrak. Jde o naprosto bezbolestnou metodu, která trvá několik desítek minut, a Vy se během několika chvilky dozvíte, jak jste na tom se zrakem, zda Váš zrak není nijak postižen a v případě zjištění jakéhokoliv problému se neprodleně zahájí odpovídající léčba, která, pokud přijde včas, může Vás problém se zrakem jednou provždy vyřešit, nebo přinejmenším zmírnit následky. Měření zraku je také prevencí před onemocněním zraku.

Jak často si nechat měřit zrak?

O zrak je potřeba pečovat správně a především pravidelně. Jde o smysl, který je velmi cenný a bez kterého si zřejmě ani neumíte představit bezstarostný a plnohodnotný život. Proto byste k němu měli tak přistupovat. Doporučuje se absolvovat měření zraku minimálně jedenkrát za dva roky. Nezáleží přitom na skutečnosti, zda nosíte brýle, nebo nikoliv. O zrak se musí starat všichni bez rozdílu. Jen tak si jej totiž udržíte v pořádku co nejdéle. Sami si odpovězte na otázku. Co si umíte představit lépe? Že byste žili bez zraku nebo raději bez sluchu či bez chuti? Většina má největší obavy právě ze ztráty zraku. Jde o smysl, který má pro naprostou většinu lidí nejdůležitější význam. Veřejnost bohužel není příliš obeznámena s možnými zdravotními riziky, které lidskému zraku jeho zanedbanou péčí hrozí. Kolik z Vás již absolvovalo měření zraku? Zhoršil se Vám zrak, ovšem dosud jste si neudělali čas zajít k odborníkovi? Máte jiné problémy se zrakem, které jste dosud neřešili, protože Vám tyto problémy až tolik neomezují, nebo se Vám zkrátka k odborníkovi nechce? Právě tyto skutečnosti lidi často dovedou k problémům, které, pokud se nezačnou řešit včas, můžou skončit pro Váš zrak špatně. Nepodceňujte měření zraku a pravidelně navštěvujte odborníka. Za trochu času Vám Váš zrak jistě stojí.

Jak se měří zrak?

Měření zraku provádí optometristé. Jde o odborníky, kteří jsou tu proto, aby Vašim očím zajistili ten nejlepší servis. Zkušení optometristé k měření zraku využívají moderní technické vybavení, díky kterému poskytují kompletní a vysoce kvalitní péči o lidský zrak. Optometrista dokáže poskytnout Vašim očím ten nejlepší servis, který si zaslouží. Pro měření zraku se používá hned několik testů. Z těchto se vyberou ty, které jsou pro klienta nejpřínosnější. Jejich vhodnost posoudí optometrista na základě zkušeností. Metody a přístroje, které se pro měření zraku používají, umožňují naprosto přesné výsledky. Díky nim je následně klientům poskytnuta perfektní, ale především odpovídající péče. Měření zraku se nezaměřuje pouze na vyšetření ostrosti vidění, ale jeho zájmem je vyšetřit i další funkce zraku tak, aby byl zrak plně využit.

Proč je zdravý zrak tak důležitý?

Lidé, kteří dosud neměli se zrakem problémy, si ani neuvědomují, jak je problémový a nemocný zrak přitěžující. Lidi, kteří mají zdravotní problémy se zrakem, často bolí hlava, můžou být nepozorní, podráždění, roztěkaní. Nemocný zrak se projevuje mnoha způsoby. Někteří lidé v důsledku poruchy zraku nejsou schopni rozeznat barvy, nejsou schopni zaostřit vidění, někteří v důsledku nemocných očí nejsou schopni orientovat se v prostoru atd. Měření zraku musí člověk podstupovat pravidelně. Je to důležité i proto, aby nošené brýle obsahovaly přesné a aktuální hodnoty zjištěné oční vady. Pokud by došlo ke změně oční vady, můžou být aktuálně nošené brýle slabé nebo naopak silné, a to způsobuje velké množství dalších zdravotních problémů. V průběhu vyšetření a měření zraku optometrista vyhodnotí poslední hodnoty zrakové ostrosti se současně zjištěnými údaji. Pokud zjistí, že došlo k velké změně funkce zraku, může to značit i vážné oční onemocnění, které by se normálně projevilo až v pozdějším nebo příliš pozdním stádiu, které by již nebylo možné řešit a problém odstranit, nebo alespoň zmírnit. Minimálně se doporučuje podstoupit měření očí jednou za dva roky, vhodnější je toto měření absolvovat jednou za rok.

Je vyšetření zraku hrazené pojišťovnou?

Základní vyšetření zraku hrazené pojišťovnou je. Tento druh vyšetření se provádí v očních ambulancích, v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních. Je nutné ovšem podotknout, že časová dotace je velmi omezená a vyšetření tak zpravidla lékařům nezabere více jak 15 minut, což je nedostačující ke zjištění všech možných vad a problémů a k využití odpovídajících testů nejvhodnějších pro pacienta. Stejně jako doba vyšetření, tak i použité testy a metody měření jsou omezené. Naproti tomu oční ambulance, jejichž vyšetření hrazené pojišťovnou nejsou, nabízejí skutečně plnohodnotnou péči v oblasti léčby očních onemocnění a jejich prevenci. Měření provádí zkušení optometristé. Měření zraku se tak provádí ve většině případů v očních optikách. Optometristou se rozumí zdravotnický pracovní, který zjišťuje běžné i skryté oční vady, spolupracuje s očním lékařem a v případě, že určitou oční vadu zjistí, nebo nabude podezření, že zrak není v naprosté pořádku, odešle klienta do oční ambulance. Jedná se však o nadstandardní péči, která není hrazená pojišťovnou. Vyšetření trvá 30 až 60 minut, vše záleží na náročnosti. V rámci takového vyšetření zraku se provádí celá řada testů, aby došlo ke skutečnému zjištění stavu zraku.

Kvalita vyšetření zraku

Někteří stále více důvěřují lékařům z nemocničních zařízení a do oční optiky se jim nechce, neboť si nejsou jisti, jak kvalitní vyšetření zraku může být. Vzhledem k obavám pacientů došlo v tomto oboru ke zkvalitnění péče o zrak. V očních ambulancích přesto, že pracují odborníci vysoce kvalifikovaní, není dostatečný časový prostor pro detailní vyšetření zraku. Proto dochází k postupnému přesouvání vyšetření zraku z ambulancí do vyšetřoven optometristů, což oční lékaři často vítají, neboť se můžou více a podrobněji věnovat odborné činnosti. Díky tomu se dá hovořit o viditelném zkvalitnění obou činností a péče o zrak se neustále více a více přibližuje západním zemím. Samozřejmě stále záleží na pacientovi samotném, u koho nechá svůj zrak vyšetřit, zda u optometristy nebo u očního lékaře. Zřejmě bude záležet i na tom, kdo má které zařízení více dostupné ve svém městě nebo obci. Lidé, kteří mají oční kliniku před nosem, většinou volí vyšetření u lékaře, přestože si jsou vědomi, že jim nebude poskytnuta tak podrobná péče, kterou by si jejich zrak zasloužil. Záleží na každém, na kolik si svého zraku cení a kolik jsou mu ochotni obětovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18961 (novesluzby.cz#24211)


Přidat komentář