Menopauza - změny v těle ženy

Menopauza bývá často spojována pouze s příznaky, které jsou ovlivněny nebo přímo souvisí s poklesem hlavního ženského hormonu estrogenu. Nejen v menopauze, ale i v premenopauze dochází k fyziologickým změnám, které vedou k nárůstu zdravotního rizika.

Všechny ženy musí čelit přirozeným změnám, ke kterým dochází, když tělo přestává produkovat ženské pohlavní hormony - estrogeny. Pohlavní hormony zasahují více či méně do většiny řídících funkcí těla. I funkce mozku jsou ovlivněny hladinami hormonů.

Obecně platí, že hlavní ženský pohlavní hormon estrogen chrání ženský organismus před rizikem metabolických onemocnění, jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a další.

Perimenopauza

Je období před menopauzou a po ní, kdy v důsledku poklesu hormonální aktivity dochází i ke spoustě dalších změn v organismu ženy. K těmto změnám nedochází ze dne na den, přicházejí již několik let před poslední menstruací (před menopauzou) a jsou součástí procesu stárnutí.

Premenopauza

Je období před poslední menstruací, které je obvykle provázeno počínajícími fyzickými obtížemi a nepravidelnostmi menstruačního cyklu. Začíná v průměru po 46. roce života a trvá 1 - 5 let.

Menopauza

Menopauzou rozumíme trvalé ukončení menstruace v důsledku poklesu funkce vaječníků, které přestávají produkovat svoje hlavní hormony - estrogeny a gestageny. Během celého období menopauzy a klimakteria dochází k nárůstu váhy a redistribuci tukových zásob.

Postmenopauza

Je období po poslední menstruaci, které trvá dalších 10 - 15 let a doprovází je významné projevy hormonální nerovnováhy. Nedostatek tzv. „ženských" hormonů v období postmenopauzálním je normální fyziologický jev důsledku vyhasnutí estrogenní funkce vaječníků. K obtížím, které tento nedostatek mohou doprovázet, však dochází jen u části žen. Kromě nedostatku hormonů je způsobují i další vlivy, především kouření, množství podkožního tuku, životní styl a možná i další faktory, které ještě neznáme.

Problémy postihující ženy v období menopauzy a klimakteria

 • **Akutní**

  Pocity horka, návaly, slabosti, kolísání krevního tlaku, provázené bolestmi hlavy, nebo pocity malátnosti, neklid, nespavost, podrážděnost, nebo naopak zhoršování zájmu o okolí, apatie, těžká únava. Tyto akutní příznaky označujeme jako klimakterický syndrom. Tyto obtíže neohrožují ženu vážněji na zdraví, ale zhoršují kvalitu jejího života.

 • **Subakutní**

  Začínají až po menopauze s odstupem několika let. Jejich příznakem je poškození tkání atrofizací, k čemuž dochází z nedostatku estrogenů. Postiženy bývají nejen sliznice pochvy, močové trubice, oka, úst, nosu i tlustého střeva, ale i kůže, vlasy a nehty. Objevují se obtíže s kvalitou pokožky, projevující se různými vyrážkami, ochabováním kůže, rychlejší tvorbou vrásek.

 • **Chronické**

  Vznikají až několik let po menopauze. Jsou označovány jako metabolický estrogen-deficitní syndrom. Tyto příznaky estrogenního deficitu jsou o to více alarmující, že těžce poškozují ženě zdraví a ohrožují ji na životě. Výsledkem jsou poruchy metabolismu lipidů /zvýšení celkového cholesterolu, zvýšení LDL - cholesterolu a pokles HDL - cholesterolu/ a karbohydrátů, které mohou vést ke kardiovaskulárnímu onemocnění v podobě infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Dále jsou to poruchy metabolismu kosti, které mohou vést až k patologickým frakturám. Náhlá změna kvality kostí - úbytek kostní hmoty, může vést až k osteoporóze. V prvních pěti letech po menopauze mohou některé ženy ztratit až 20 % celkové kostní hmoty.

Léčba postmenopauzálního estrogen-deficitního syndromu

 • Jednou z možností léčby postmenopauzálního estrogen-deficitního syndromu je náhradní, suplementační léčba estrogenem.
 • Hormonální léčba v přechodu může být s rozvahou a dobře volená jen u nerizikových skupin žen.
 • Ne všechny typy synteticky vyráběných hormonů jsou ale bez výraznějších vedlejších účinků. Některé pacientky tuto náhradní léčbu užívat nemohou.
 • Jde zejména o ženy se stavem po opakované prodělané hluboké žilní trombóze či po plicní embolie.
 • Dále ženy s již rozvinutou ischematickou chorobou srdeční.
 • Ženy kontrolované pro obtíže s prsy a krvácení z dělohy nejasného původu.
 • Příznaky klimakterického syndromu lze v některých případech úspěšně léčit i nehormonálně.
 • Hlavním požadavkem pro lékaře předepisujícího jakoukoliv terapii je dobré přijetí a snášenlivost léku pacientkou. Léčba by měla eliminovat obtíže a přitom by neměla mít nežádoucí účinky. Proto je nutný individuální a velice citlivý přístup ke každé pacientce.

Proces stárnutí lidského těla

Postupné vyhasínání funkce pohlavních orgánů a pokles produkce estrogenu se výrazně odráží také na struktuře a kvalitě tělesných tkání. Začíná urychlení procesu, který můžeme shrnout do obecného označení stárnutí. Mění se nejenom kvalita tkání, ale především se zpomaluje jejich regenerace a funkčnost. Jednou z hlavních změn, která se začíná projevovat už v období přechodu, je změna poměru tělesných tkání. Tedy poměr čisté aktivní svalové tkáně (hmoty, která je tvořena kosterním svalstvem) a tukové tkáně, která je prostým součtem veškeré tukové hmoty, tedy podkožního tuku a tukových deposit.

Ukládání tuku v tukových buňkách je řízeno hormony - katecholaminem (hormon vytvářený v dřeni nadledvin) a insulinem. Tyto hormony komunikují s tukovými buňkami prostřednictvím receptorů v buněčných membránách, kdy buď spustí ukládání tuku (insulin) nebo využití (spálení) tuku (katecholamin). U žen v menopauze postupně ubývá receptorů katecholaminu v oblasti břicha.

Změny v rozložení tukových zásob v těle ženy

Pokles hladiny hormonů při menopauze vede ke změnám v ukládání tuku a změnám ve složení a poměru tělesných tkání. Dochází k nim relativně pomalu, jsou však bohužel trvalé a vykazují určité zákonitosti.

 • Ženám se většinou ukládá tuk na prsou, nohou a na zadku (tzv. gynoidní typ).  
 • V období před menopauzou se začínají tukové zásoby přesouvat spíše do oblasti břicha (tzv. androidní typ neboli typické jablko). Tento typ obezity výrazněji zatěžuje páteř postiženou osteoporózou, zvýšená hladina tuků v těle (cholesterol, triglyceridy) se podílí na vzniku dalších rizik.

Vznik obezity v období menopauzy

Četná sledování a studie prokázaly, že v období menopauzy dochází k nárůstu tělesného tuku v průměru o více než 7 %. K tomuto nárůstu dochází samozřejmě i v předchozím období v závislosti na fyzické aktivitě, dietních návycích a hormonální výbavě. Přesto je přechod charakterizován urychlením celého procesu. I když je tuková tkáň významným metabolickým rezervoárem a obsahuje některé důležité látky, je nárůst této tkáně považován za významný rizikový faktor, který vede nejen k významným zdravotním rizikům, ale nese s sebou i další neméně důležitý problém, a to kosmetický. Ženy se s nadváhou necítí dobře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18635 (novesluzby.cz#20459)


Přidat komentář