Meditace - hudba, pozice těla

Také si připadáte jak v začarovaném kruhu? Ráno vstanete, spěcháte do práce, v práci strávíte nejméně osm hodin, pak Vás čekají různé pochůzky, nákupy a spěcháte domů, kde poklidíte, uvaříte, věnujete se dětem a jdete spát. A co meditace, uvolnění?

Meditace znamená být, není v ní aktivní činnost, myšlení, nejsou v ní nashromážděné emoce, ani koncentrace. Jenom jste Vy, a to samo je naprosté potěšení. Z čeho toto potěšení vychází, když neděláte vůbec nic? Vychází z ničeho, odnikud, přesto vychází ze všeho. Neděláte-li na malý okamžik vůbec nic, jste jen tak ve středu svého bytí, v naprostém uvolnění, pak je to meditace.

Co znamená meditace

Je to především** uvědomění si, uvědomění si sebe sama**. Naprosto vše, co vykonáváte vnímavě, je meditace. Není to však otázka činnosti, je to naopak otázka Vašeho postoje. Co pozorujete, na tom nezáleží. Chůze je meditace, pokud kráčíte tak, že chůzi vnímáte. Sezení je meditace, pokud sedíte vnímavě. Naslouchání ptákům je meditace, pokud jim nasloucháte vnímavě. Pouhé naslouchání vnitřnímu zvuku mysli je meditace, pokud jste neustále pozorní a vnímaví.

Vliv meditace na organismus

Meditace Vám přinese silný pocit a citlivost, že jste součástí světa. Udělá z Vás citlivé jedince, kdy pro Vás bude mít svůj význam každá věc, každá rostlina, živočich. Budete více vnímat svět okolo Vás, dokážete se radovat z maličkostí, z každého dne, co Vám přinese. Nebudete kolem sebe vidět všednost.

Jak se přenést do stavu meditování

 • Uvolnění těla - pozorně vnímejte Vaše vlastní tělo. Pomalu, beze spěchu, si uvědomujte každý svůj pohyb, každé gesto. Jakmile začnete být vnímaví, vytratí se spousta věcí, které jste dřív dělali, Vaše tělo bude v jednom krásném souladu. Hluboký, pokojný klid začne vládnout Ve vašem těle a všude v něm bude zaznívat jemná hudba.
 • Oproštění se od myšlenek - myšlenky jsou všude kolem Vás i ve Vás, jsou Vaší součástí, a to od probuzení do usnutí. Někdy Vám myšlenky nedovolí klidně spát, nebo dokonce usnout. V tom případě je důležité se naučit, myšlenky na chvíli opustit, uvolnit mysl. Myšlenky jsou mnohem jemnější a citlivější, než je Vaše tělo, ovšem jsou i nebezpečnější. Kolikrát se Vám do mysli vkrádaly myšlenky, co máte a nemáte dělat, jak se máte zachovat. Kolikráte jste se sami vyděsili nad tím, jaké myšlenky Vás napadaly a poté Vás nutily nad tím více přemýšlet. Jakmile budete schopni uvědomovat si své myšlenky, překvapí Vás, co se stane. Pokud si zapíšete, co se děje v každém jednotlivém okamžiku, velmi Vás to překvapí. Myšlenky ovlivňují všechno, co neděláte, ovlivňují naprosto všechno. A celkový součet toho všeho je Váš život. Nemusíte dělat nic jiného než být skutečně vnímaví.

 • Vnímání a korigování, směřování emocí - jakmile bude Vaše tělo i myšlenky v harmonii, v klidu, dojde k souladu. Nyní budete moci vnímat Vaše vlastní pocity, nálady, emoce, které se ve Vás hromadí, které projevujte směrem ven, které v sobě ukrýváte.

 • Sjednocení těla, mysli, emocí - podaří-li se Vám uvést do harmonie, souladu všechny tři jevy v jeden celek, docílíte té správné a hluboké meditace, která Vás naplní stavem klidu, naprostého uvolnění.

Ticho jako prostředek meditace

Také jste zažili ten pocit, že bylo ticho, až to „bolelo“. Že jste nemohli to ticho vydržet? Ticho je pozitivní, není prázdné, splývá s hudbou, s vůní, s Vaším světem. Ticho rozhodně není negativní.

Hudba a meditace

Meditace a hudba je spojení v jedno, nemohou být odděleny. Hudba nás povzbuzuje, uvolňuje. Hudbu můžeme nejen poslouchat, ale i sami provozovat. Jinak se cítíme, pokud hudbu posloucháme z přehrávače, jinak, když ji vnímáme naživo, jinak, když jsme relaxovaní, připraveni meditovat,jinak, když jsme vyburcovaní adrenalinem.**
**

Vliv meditační hudby na náš organismus

 • Naplňuje nás energií
 • Harmonizuje srdeční činnost
 • Harmonizuje centrální nervovou soustavu
 • Pomáhá uvolňovat svalové napětí
 • Pomáhá uvolňovat nervové napětí
 • Má ozdravné a osvěžující účinky
 • Odbourává stres, únavu

Rozdělení meditační hudby

 • Meditační hudba pro lepší spaní
 • Meditační hudba pro radost
 • Meditační etnická hudba
 • Meditační hudba pro léčení čaker
 • Meditační keltská hudba
 • Meditační hudba pro děti a těhotné maminky
 • Meditační relaxační hudba
 • Meditační instrumentální hudba
 • Meditační hudba s mluveným slovem
 • Meditační hudba se zvuky přírody

Hudba pro lepší spaní

Pomůže Vám najít chvíle pro zastavení se v každodenním shonu. Přinese Vám chvíle pohody, navodí tělesné i psychické uvolnění.

Hudba pro děti a těhotné maminky

Melodie, které Vás i Vaše děťátko přenesou do sladkého spánku, uvolnění.

Hudba keltská

Přenesete se na magické místo plné mýtů, tajemství, bájí.

Hudba se zvuky přírody

Šumění lesů, moře, zvuky delfínů, velryb, zvuk deště působí skvěle na uvolnění a odreagování naší mysli. Hudba navozuje přírodní atmosféru i přirozenou rovnováhu pro jedinečnou relaxaci po vyčerpávajícím dni.

Hudba s etnickými prvky

Neboli World-music, využívá exotických prvků, které nás povzbuzují, inspirují. Etnická hudba se vyznačuje především mystickými prvky, které na nás působí povznášejícím dojmem, pomáhají zregenerovat náš organismus.

Hudba pro léčení čaker

Hudba, která pročistí a dodá potřebný energetický účinek jednotlivým čakrám našeho těla.

Pozice těla při meditaci

Existuje pět základních druhů sedů:

 • Sukha ásana – pohodlný sed.
 • Siddha ásana – dokonalý sed.
 • Vadžra ásana – sed na patách.
 • Ardha padma ásana – poloviční lotos.
 • Padma ásana – lotos.

 • Sukha ásana - posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte obě nohy, poté položte pravé chodidlo na podložku pod levým stehnem a levé chodidlo na podložku pod pravým bércem. Nohy můžete překřížit také naopak. Nedokážete-li držet trup zpříma, sedněte si na vyšší polštář.

 • Siddha ásana - posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu, chodidlo položte na podložku co nejblíže k tělu, pokrčte levou nohu. Levé chodidlo položte na pravý bérec. Ploska nohy se dotýká Vašeho pravého stehna. Nyní protáhněte prsty pravé nohy vzhůru mezi stehnem i lýtkem levé nohy a současně prsty levé nohy zatlačte dolů mezi stehnem a lýtkem pravé nohy. Nedaří-li se Vám držet trup zpříma nebo dát kolena na podložku, sedněte si na vyšší polštář.
 • Vadžra ásana - klekněte si, nohy mějte u sebe, palce se vzájemně dotýkají, paty jsou lehce vytočeny do stran. Předkloňte se mírně dopředu a posaďte se mezi paty. Napřimte trup a dlaně si položte na stehna.
 • Ardha padma ásana - sedněte si s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu a položte chodidlo na podložku co nejblíže k Vašemu tělu. Poté pokrčte levou nohu, položte chodidlo na pravé stehno co nejblíže k tělu. Trup je vzpřímený, obě kolena leží na podložce. Abyste dokázali snadněji držet trup zpříma a dát kolena na podložku, sedněte si na vyšší polštář.
 • Padma ásana - Posaďte se do sedu s nataženýma nohama. Pokrčte pravou nohu, chodidlo si položte na levé stehno co nejblíže k trupu. Nyní pokrčte levou nohu, chodidlo položte na pravé stehno co nejblíže k trupu. Trup je vzpřímený, kolena se dotýkají podložky. Abyste mohli snadněji napřímit trup a dát kolena na podložku, sedněte si na vyšší polštář.

U sedů je nutné dbát na to, aby:

 • trup byl vzpřímený,
 • hlava, šíje a záda byly v jedné přímce,
 • ramena a břišní svaly byly uvolněné,
 • ruce spočívaly na kolenou, nebo na stehnech,
 • oči byly zavřené,
 • tělo zůstalo během meditace nehybné.

Pozice rukou při meditaci

Posaďte se do jednoho z výše uvedených meditačních sedů. Položte si ruce na kolena. Dlaně jsou otočeny vzhůru. Palec a ukazováček se vzájemně dotýkají, ostatní tři prsty jsou natažené, ale uvolněné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18795 (novesluzby.cz#21429)


Přidat komentář