LMD - Lehká mozková dysfunkce

Máte doma dítko, které chvilku neposedí, nejde mu moc malování, špatně mluví ještě v šesti letech nebo často mění nálady a považujete jej Vy nebo jeho okolí za zlobila? Co když je to všechno trochu jinak? Co když potřebuje pomoci?

LMD = Lehká mozková dysfunkce

V tomto termínu je obsažena celá řada projevů, které se odchylují od normálu – diagnozy dítěte spadají pod definici – oslabené funkce centrální nervové soustavy.

 • nerovnoměrný vývoj intelektových schopností
 • nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů
 • hyperaktivita až hypoaktivita
 • nesoustředěnost
 • malá vytrvalost
 • impulsivita
 • překotnost
 • výkyvy nálad a duševní výkonnosti
 • tělesná neobratnost
 • poruchy vnímání

Můžeme se setkat také s jiným označením - ADHD, ADD, LDE, SPUCH

 1. SPUCH = specifické poruchy učení a chování
 2. LDE = lehká dětská encefalopatie
 3. ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder = hyperaktivita spojená s poruchou pozornost
 4. ADD = Attention Deficit Disorders = poruchy pozornosti

Jak poznáme, že není vše v pořádku

Projevy LMD lze pozorovat již v batolecím věku například - špatná jemná motorika. Většinou však rodiče nebo učitelé poznají příznaky v předškolním věku ve školce nebo v prvních třídách ve škole. Pokud u svého dítěte pozorujete zvýšenou živost je nápadně nemotorné, neobratné, hůře mluví nebo se často budí, nevydrží chvíli v klidu - není na místě váhat, protože včasná diagnoza zaručí, že můžeme vhodnými výchovnými postupy ovlivnit a korigovat další vývoj.

Jak tato porucha vzniká?

Příčiny můžou být různé, ve většině případech je nelze ovlivnit – dědičné dispozice = genetické vlivy, poškození centrální nervové soustavy v raném období těhotenství, při těžkém porodu nebo těsně po porodu, traumatem nebo bezvědomým dítěte. Jedním z ovlivnitelných prvků je nevhodná strava. Potraviny, které přispívají a podporují uvedené poruchy:

 • sladkosti – dorty, čokoláda, bonbony, zmrzlina, sušenky...
 • těžce stravitelná jídla – vajíčka, mléko...
 • běžně používané chemické přísady – v ovocných šťávách, v upravených vločkách...
 • umělá barviva a ochucovadla – pozorně čtěte obaly

Éčka nebo-li emulgátory, kterým by se měli vyhýbat všichni – děti zvláště

 • E110 Žluť SY, Cl potravinářská žluť 3 - nevhodné pro děti
 • E128 Červeň 2G Cl potravinářská červeň 10 - je v ČR zakázáno
 • E131 Patentní modř V - nevhodné pro děti
 • E132 Indigotin Cl potravinářská modř 1 - nevhodné pro děti
 • E133 Brilantní modř FCF Cl potravinářská modř 2 - nevhodné pro děti
 • E155 Hněď HT CI potravinářská hněď 3 - nevhodné pro děti
 • E210 Kyselina Benzoová - nevhodné pro děti
 • E249 Dusitan draselný - nevhodné pro děti
 • E250 Dusitan sodný - nevhodné pro děti
 • E312 Dodecylgallát Laurylgallát - nevhodné pro děti
 • E319 Terciální butylhydrochinon TBHQ - nevhodné pro děti
 • E320 Butylhydroxyanisol BHA - nevhodné pro děti
 • E321 Butylhydroxytoluen BHT - nevhodné pro děti
 • E621 L-glutaman sodný – nevhodné pro děti
 • E921 L-cystin - je v ČR zakázáno
 • E924a Bromičnan draselný - je v ČR zakázáno
 • E940 Dichlordifluormetan - je v ČR zakázáno
 • E954 Sacharin
 • E107 Žluť 2G - je v ČR zakázáno
 • E123 Amarant - Cl potravinářská červeň 9  - nevhodné pro děti
 • E951 Aspartam
 • E952 Cyklamáty
 • E121 Citronová červeň 2 - je v ČR zakázáno
 • E143 Fast green FCF - je v ČR zakázáno
 • E240 Formaldehyd - je v ČR zakázáno

Jak postupovat, jak můžeme dítěti pomoci

Uvědomte si, že čím dříve dítě začne se cvičením nebo léčbou, tím méně problémů bude prožívat. Nic nevyřešíte hubováním, pohlavky nebo násilím. Naopak od Vás dítě potřebuje, aby jste vždy stáli na jeho straně. Musíte si společně stanovit pravidla, řád a vše dodržovat, nepolevovat, být důslední. Ze začátku to bude jistě velmi složité jak pro dítě, tak pro Vás, ale věřte, že jen tak dojdete k cíli.

Disciplína a zásadní dodržování stanoveného dá dítěti mantinely ale dávejte pozor od začátku, zda dítě vnímá co říkáte. Dotýkejte se jej, ani opakování nemusí být vnímáno – dávejte najevo jak dítě máte rádi, říkejte mu to a chvalte, objevte jeho kvality, které zdůrazňujte. Rodiče i prarodiče musí razit jednotnou linii výchovy.

Přístup pedagoga - podle psychologa

 • Žák nemá sedět přímo u okna – mnoho vnějších podnětů
 • Posadit jej s klidnějším jedincem
 • Na lavici má věci jen s kterými pracuje
 • Vytvářet co nejpříjemnější kontakt s žákem
 • Pohledem očí, položením ruky na rameno = způsoby uklidnění žáka
 • Používat přímé a výstižné věty, důležité pokyny mají být posíleny zrakovým kontaktem.
 • Nepřiměřené chování nepřehlížet, ale reagovat tiše a klidně.
 • Nekázeň nelze považovat za schválnosti – dítě za to nemůže.
 • Podchytit snahu žáka a dovolit mu více hlasového projevu než-li psaného.
 • Pracovat v menších skupinách a umožnit, žákovi dílčí práce
 • Neodměňovat jen výsledek práce, ale i zájem a pohotovost.
 • Důležitý je řád a pravidelnost.
 • Zařazovat pro žáka více pohybu i během vyučovací hodiny, třeba bezúčelného.
 • Nutné pohybové aktivity v době přestávek.
 • Nepodceňovat - mají tendenci se ztotožňovat s míněním okolí.
 • Trpělivě vysvětlovat, co je správné chování a co ne.
 • Důležitá je tolerance, naděje, pochvaly, chápavost.

Multifaktoriální léčba = psychoterapie

Nejefektivnějším je léčba - psychoterapie výchovné působení a v obtížnějších případech i psychofarmakologická léčba. Terapie poskytne dítěti a jeho okolí informace, podporu, poradenství a brání vzniku vedlejších poruch jednání dítěte. Je nevyhnutelná spolupráce = rodina – lékař – škola.

Léčba farmakoterapií

Neurotika – zvýší se průtok krve a mozkové cévy mají vyšší přísun kyslíku a glukózy Psychostimulance – utlumuje hyperaktivitu, zároveň vedou i k útlumu růstu a jsou návykové.

Thymoleptika - zajišťujícího duševní pohodu a tlumí příznaky hyperaktivity

Léčba EEC biofeedback = biologická zpětná vazba

Zklidňující a zároveň aktivující mají účinky elektrody přilepené na hlavu. Posiluje nervovou soustavu, trénuje pozornost, soustředění, sebeovládání, sebekázeň, zlepšuje výkon intelektu. Hru na obrazovce ovládá bez klávesnice, jen pomocí činnosti svého mozku. Mozek dostává motivační vodítka a tím se rozvíjí proces učení nových frekvencí mozkových vln.

Další způsoby léčby

 • Logopedie – odstranění vad řeči
 • Pedagogicko psychologická poradna - nápravná cvičení pro další specifické dysfunkce
 • Přírodní a doplňková léčba - zdravá výživa a vitamíny jako ginkgo biloba, hořčík, vápník, B complex nebo Lecitin. Aromaterapie, jóga, kineziologie nebo konstituční homeopatie.

Možnou formou léčby může být také psychovolkmen

Audiovizuální stimulace - AVS, to je hlavní funkce psychovolkmenu, který generuje zvukové a světelné impulsy v různých výsledných frekvencích. Počty programů u jednotlivých modelů se mohou lišit, ovšem v zásadě lze říci, že tyto přístroje jsou pro domácí použití a stimulují oblasti jako

 • Relaxace
 • Spánek
 • Učení
 • Energie
 • Meditace
 • Vrcholný výkon
 • Kreativita

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18829 (novesluzby.cz#21750)


Přidat komentář