Laserové odstranění znamének

Trápí Vás na tváři mateřské znaménko? Nemůžete ho zrovna nazvat znaménkem krásy? Vaše trápení je zbytečné, a to díky moderní estetické dermatologii, která si lehce poradí s hladkým i vystouplým znaménkem.

Odstraňování laserem je jeden z nejnovějších typů zákroků odstraňování znamének. Provádí se v místním znecitlivění, principem ošetření je odpaření kůže v místě ložiska po tisícinách mm. Takto je zaručeno, že kožní kryt je minimálně poškozen. Výsledkem je pak jen zcela malá ploška, která se hojí asi čtrnáct dnů stroupkem. Odstranění mateřského znaménka laserem je považováno za jednu z nejšetrnějších metod a navíc je jizva po zákroku zcela minimální.

Mateřská znaménka a jejich vznik

Znaménka, odborně „névy“, latinsky Naevus maternus se dělí na získané a vrozené. Získané névy se objevují nejčastěji mezi druhým až třicátým rokem života. Névy mohou být tmavé, ale mohou být i amelanické - pokud neobsahují barvivo, kterému se říká melanin. Pigmentové névy mohou být vzniknout již během vývoje plodu. Jedná se o útvary, jenž vznikají z příslušného embryonálního listu neuroektodermálního založení, tzn. z toho nejzevnějšího listu z kterého se odvíjí kůže, z kterého se odvíjí centrální nervový systém.** Pigmentové névy** se také mohou tvořit na kůži až v průběhu života, a to nejčastěji od raného dětství do dospívání. Mateřská znaménka mohou vycházet z mízních nebo krevních cév. Jedná se o tzv. oheň, která má také často nepravidelný povrch.

Jaké jsou příčiny vzniku mateřských znamének

 • UV záření
 • Genetické dispozice

Jak poznat, že se znaménko mění v melanom

Jak rozpoznáte, že se Vaše mateřské znaménko proměňuje v melanom? Tzv. ABCDE pomůcka Vám pomůže v diagnostice.

 • A (asymmetry) – tvar znaménka – stává se nepravidelným.
 • B (border) – okraje znaménka – jsou často rozmazané s četnými výběžky do jakékoli strany.
 • C (color) – barva znaménka – zaznamenáte ztmavnutí nebo skvrnité změny.
 • D (diameter) – velikost znaménka – znaménko se neustále zvětšuje.
 • E (evolving) – vývoj znaménka – povrch znaménka původně hladký, může však později být šupinatý, a někdy Vás také nutí se škrabat, svědí.

Co jste možná nevěděli o mateřských znaménkách

Bylo prokázáno, že jedinci s vyšším počtem znamének mají také vyšší riziko vzniku melanomu.

Výhody laserového odstranění znamének

 • Velmi šetrná metoda
 • Laserový paprsek zasáhne jen tu oblast, kde se bude odstraňovat znaménko
 • Minimální bolestivost v podobě palčivosti, či štípání
 • Minimální jizva po zákroku

Ve kterém případě není možné odstranit znaménko laserem

Metodu** odstranění mateřských znaménkem laserem** nelze použít u znamének, u kterých jsou diagnostikovány nádory kůže, tzv. melanomy.

Také, čekáte-li miminko, je vhodnější počkat s odstraněním znamének, až do doby po porodu, nejlépe však po ukončení kojení. Během těhotenství a kojení totiž může dojít po odstranění znamének ke změně způsobu jejich hojení.

Co předchází samotnému laserovému ošetření znaménka

Velmi důležitou a současně neodmyslitelnou součástí** laserového zákroku** je předchozí komplexní odborná konzultace, kdy lékař/specialista nejprve vyšetří příslušnou oblast kožního problému, zhodnotí Váš celkový zdravotní stav. Pokud se s ošetřujícím lékařem domluvíte na řešení odstranění pih, nebo kožních výrůstků, bude Vám objasněn princip a celý průběh zákroku, případná rizika, zásady nutné pro období rekonvalescence po zákroku.

Vyšetření mateřských znamének pomocí počítačového systému

Díky** počítačovému systému** je možné odhalit i ty nejmenší** změny u mateřských znamének**. Mircoderm umožní již během několika málo minut provést s 95% přesností vyšetření jakéhokoliv podezřelého kožního útvaru. A jak probíhá samotné vyšetření počítačovým systémem? Stačí cca deset až patnáct minut Vašeho času. Nemusíte mít také obavy z nějaké bolesti, protože vyšetření je provedeno bezbolestně, a to speciální mikrokamerou. Poté za pomocí umělých neuronových sítí dochází k porovnávání vyšetřovaných mateřských znamének s obsáhlou databází znamének.

Doporučení před laserovým ošetřením znaménka

Je dobré, a doporučováno, abyste zhruba šest až osm týdnů před zákrokem nevystavovali místa, jenž budou ošetřována, vlivům UV záření. Mluvíme zde nejen o slunečních paprscích, ale také o umělém sluníčku, tj. soláriu. Je vhodné také používat pleťové krémy s vysokým ochranným faktorem.

Nejvhodnější doba pro odstranění znamének

Co se týče ročního období, je nejlepší volit jarní, podzimní a zimní měsíce pro laserové odstranění znamének.

Odstranění znamének je většinou prevencí a poté následné jejich vyšetření, respektive jejich buněk, co bylo dané znaménko zač. V případě, že se jakékoliv znaménko začne na těle měnit, může se jednat o varovné znamení. Především si dávejte pozor na zvětšení, změnu charakteru okrajů, svědění, změny barvy, krvácení. V případě, že k takovýmto změnám dojde, většinou Vám dermatolog doporučí jejich odstranění.

Zákrok laserového ošetření

Zákrok se většinou provádí po místním znecitlivění. Na základě typu použitého laseru je zákrok zcela bez krve, nebo jen s minimálním krvácením. Daná ranka se nešije, navíc v oblasti obličejové části není také zapotřebí ani žádné krytí obvazem. V případě, že přeci jenom je nutné šití, stehy se odstraní zhruba z osm až deset dnů po zákroku.

Průběh rekonvalescence po laserovém ošetření znaménka

Zhruba během dvou až třech dnů se na ošetřovaném místě po odstranění znaménka/ek, vytvoří stroupek/ky, jenž se během jednoho, maximálně čtyř týdnů samovolně odloučí. Následně, po odloučení stroupku je v místě ošetření po několik dnů až týdnů jisté lehké narůžovělé zabarvení, jenž během několika měsíců zmizí.

Stroupek rozhodně nestrhávejte předčasně, počkejte na jeho samovolné odloučení.

Je zapotřebí počítat s tím, že u některých mateřských znamének je někdy nutná také další drobná ošetření, spočívající v odstranění zbytkového pigmentu znamének.

Jak ošetřovat pleť po laserovém odstranění znaménka

Při běžných pracovních aktivitách a při zábavě Vás provedený zákrok nijak neomezí, v místě ošetření bude patrný jen stroupek velikostně odpovídající velikosti původního projevu.

Dekorativní kosmetiku, jako make-up, pudr, stíny, můžete použít již bezprostředně po zákroku.

Minimálně týden po odstranění se snažte vyhnout koupeli, sauně i dalším aktivitám, při kterých dojde k výraznému zapocení ošetřované oblasti. Nemusíte se však bránit každodennímu sprchování. Také po dobu šesti až osmi týdnů se chraňte proti slunečnímu záření, a to kvalitními krémy s vysokým ochranným faktorem.

Na co se zaměřit při výběru laserového studia

Studia, případně klinik, jenž pracují s laserem je nespočet. Jak si vybrat to nejvhodnější studio, kliniku?

 • Zkušenosti
 • Ucelenost poskytovaných informací
 • Zavedenost na trhu
 • Vybavenost kliniky
 • Recenze
 • Cena – zajímejte se, co vše zahrnuje cena, kterou Vám sdělí: přijímací pohovor, anestezie, zákrok, případný pobyt v lůžkovém zařízení, pooperační kontroly, náklady případných komplikací aj. bylo by nemilé, kdybyste byli například srozuměni s určitou cenou, a ta byla jen za samotný zákrok, ovšem ostatní dílčí vyšetření aj. byste platili zvlášť.

Slovníček k laserovému ošetření mateřských znamének

 • Névus – vývojová anomálie kůže
 • Melanin – kožní barvivo, jenž určuje do značné míry barvu lidské kůže. Melanin je produkován buňkami, tzv. melanocyty.
 • Melanom – nejzhoubnější kožní nádor.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18877 (novesluzby.cz#22201)


Přidat komentář