Kurzy a terapie Reiki - Volyně

Asi většina z nás je vystavena nejrůznějšímu napětí a stresu, ať již se jedná o problémy v zaměstnání nebo doma. To vše ovlivňuje nejen psychiku, ale i zdravotní stav. Mezi metody, kterými lze dodat energii a zmírnit mimo jiné napětí i stres, patří Reiki.

Reiki, alternativní metoda léčení Volyně

Pod pojmem Reiki si lze představit alternativní metodu léčení, která má kořeny u východních filozofií. Učení Reiki předpokládá existence tzv. vitálních energií Reiki v lidském těle, existenci určitých energetických center neboli čaker a také energetických drah zvaných meridiánů, kterými tato energie proudí. Aby byl člověk zdraví a vitální, je dle Reiki nutné, aby byly energetická centra neboli čakry vyrovnané a energie v nich proudila bez nějakých překážek. Dle této nauky existuje také jakási aura, která souvisí s energetickým prouděním. Aplikovat a působit touto metodou může pouze člověk, jež prošel zasvěcením a je oprávněn přijímat a předávat energii. Takové zasvěcení má tři stupně a je možné formou kurzů takové zasvěcení získat. Reiki je naprosto bezpečná a velice jemná, nenásilná metoda léčení. Díky této metodě, jestliže se s ní naučíte pracovat, si můžete sami zvyšovat energii, zmírnit bolesti. Mimo zmíněné Vám Reiki pomůže nejen hluboce relaxovat, ale také aktivovat Váši přirozenou imunitu.

Kurzy a terapie Reiki – Volyně

Pokud Vás tato alternativní metoda léčby zaujala, je také možné navštívit odborné kurzy, díky kterým získáte určité stupně zasvěcení a dozvíte se spoustu zajímavostí. Při této léčebné metodě je vždy velice důležité se obrátit na odborníka, který má s Reiki bohaté zkušenosti.

Jaká je historie Reiki

První zmínky o slově Reiki pocházejí z 3. století př. n. l. od Číňana jménem Guazi. Reiki v jeho dnešní podobě však představil Japonec MikaoUsui, který žil v 19. století. Metody léčení prostřednictvím práce s energií, jsou známe i v jiných východních kulturách a filozofiích, například v Tibetu, kde se nazývá Tsa-Lung a je stará tisíce let. Jak je již uvedeno dnešní Reiki představil Japonec Dr. Mikao Usui v 19. století. Osobně navštívil Čínu, Indii i Tibet, kde v klášterech studoval církevní filosofie a jak pracovat s energiemi. Díky získaným vědomostem vyvinul metodu Reiki a i v následujících letech zdokonaloval své získané léčitelské schopnosti, kterými uzdravoval i v chudinské čtvrti Tokia. Původní Reiki bylo jednotné a jeho smyslem bylo především rozvíjení duchovních principů, mezi které patří především pomoc potřebným, dále svobodná vůle jedince, rozvoj osobnosti a v neposlední řadě porozumění smyslu života.

Jak probíhá léčení metodou Reiki?

Jak už bylo nastíněno, dle této nauky je tělo schopné se samo vyléčit, pokud je však v ideálním stavu. Ideálním stavem se rozumí, že mu nechybí energie či informace, pokud ano, je nezbytné je tělu dodat. Právě toto dodání energie a informací, aby bylo tělo v ideálním stavu a mohlo se samo léčit, se děje prostřednictvím Reiki. Energie Reiki má schopnost působit právě tam, kde to tělo potřebuje. Energie Reiki se předává mimo jiné i pokládáním rukou na různá místa na těle. Tělo si pak samo řekne, kde je získaná energie nejvíce zapotřebí. Získaná energie zvyšuje a stimuluje imunitu, díky čemuž dochází k léčení a k regeneračním procesům, kdy dokonce i dlouhodobě zatěžované orgány začnou výkonněji pracovat. Takové léčení uvolňuje i napětí v organismu, což velmi pozitivně působí i na lidskou psychiku. Reiki tedy prostřednictvím dodáním energie a informací organismu, harmonizuje lidské tělo a působí tak na jeho fyzické i psychické uzdravení. Metodou Reiki je možné léčit dokonce i na dálku, k čemuž se využívá různé speciální techniky a programy. Podmínku pro úspěšné léčení však je, že s tím osoba, které má být dodána energie, souhlasí. Díky Reiki je možné úspěšně léčit pestrou škálu onemocnění, a to jak fyzických, tak i psychických.

Stupně zasvěcení Reiki

Předávat energii Reiki může pouze ten, kdo prošel zasvěcením energetických center k přijímání a předávání této energie. Zasvěcení k léčbě Reiki je ve třech stupních.

První stupeň zasvěcení Reiki

Jedná se o základní stupeň zasvěcení, v kterém se seznámíte s tím, jak pracovat s energií a jak používat jednotlivé pozice rukou. Dále se dozvíte něco o historii, vyzkoušíte meditaci a dechová cvičení. V prvním stupni se učí základní práce s kyvadlem, práce s čakrami a jak je harmonizovat. Zasvěcením a používáním Reiki získá zájemce i vyšší imunitu a vyšší vnímavost rukou. Seminář k získání prvního stupně zasvěcení probíhá většinou ve dvou dnech, aby bylo dostatek času vstřebat všechny informace.

Druhý stupeň zasvěcení Reiki

Ve druhém stupni zasvěcení získá zájemce mnohem větší rychlost předávání energie Reiki a možnost posílat ji dokonce na dálku. Po splnění druhého stupně budete schopni léčit psychické a emocionální problémy, fóbie, různé závislosti a dokonce i alergie. V tomto stupni se také seznámíte s technikou vidění aury a sami si ji vyzkoušíte.

Třetí stupeň zasvěcení Reiki

Třetí stupeň se často rozděluje na dva další stupně, a to 3A stupeň mistr – léčitel a 3B stupeň mistr – učitel. Ve stupni 3A je uchazeči předán mistrovský symbol, s kterým se učí pracovat. Ve stupni 3B se naučíte techniku zasvěcovat a naučíte se vše, co je potřeba k vyučování Reiki. Ve třetím stupni se většinou dost medituje. Po absolvování jakéhokoliv ze tří stupňů, získá úspěšný absolvent potřebné certifikáty a skripta s mnoha informacemi.

Terapie LSVJ – kyvadlo Volyně

Terapie LSVJkyvadlo nebo také léčení prostřednictvím Vyšším Já, je terapie, díky které budete ve zcela bdělém stavu a budete vše zcela vnímat. Při této léčbě je nutné, aby zájemce o léčbu aktivně spolupracoval a byl ochoten přijmout změny ve svém dosavadním životě, například začít myslet a jednat pozitivně. Pokud není pacient ochoten změnit své negativní až destruktivní návyky, které jsou často příčinou onemocnění, opětovně se mu bude nemoc vracet. Mezi negativní prvky patří například zlost, vztek a neustálé rozčilování. Díky terapii kyvadlem je možné odstranit všechny bloky a příčiny negativního jednání a chování, které ovlivňují zdravotní stav, jak je ale uvedeno, je nutná aktivní spolupráce pacienta.

Jestliže jste například díky pracovnímu vytížení vyčerpaní a stresovaní, je metoda Reiki velice vhodná k doplnění energie. Terapie Reiki je schopná Vás zbavit i chronických bolestí, napětí, odstraní stres, Reiki zlepší Vaši koncentraci a zharmonizuje i psychiku, srovná krevní tlak a v neposlední řadě posílí imunitní systém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18927 (novesluzby.cz#23231)


Přidat komentář