Kundalíní jóga

Slyšeli jste o blahodárném účinku jógy? A znáte kundalíní jógu? Pokud ne, tak vám představujeme jedinečnou formu jógy, ve které se v podstatě skrývají všechny doposud známé typy jógy.

Abychom byli přesní,** kundalíní jóga** nezahrnuje všechny obměny, tedy i moderní, jako je např. hot yoga, ale spojuje v sobě základní prvky původních jóg. Co ale skrývá název kundalíní? Ve skutečnosti by se pojem dal přeložit jako hadí síla. Ta v různých východních filosofiích označuje energii. Proč ale hadí? Představte si oblast křížové kosti a jeďte po páteři nahoru. Jako by se tudy vinul had. Právě s těmito částmi vašeho těla pracuje kundalíní jóga, kde využívá energie čaker. V tomto cvičení se nabízí různé praktiky, jako je dýchání, meditace, odříkávání manter i cviky jogínských poloh. Ačkoli se zdá, že tento druh jógy je další z inovací, ve skutečnosti má hlubokou historii. Praktikoval se ve východních zemích už před staletími. Proto ji vyzkoušejte i vy.

Kundalíní jóga, cvičení pro odstranění napětí a bloků

Jak jsme již zmínili, kundalíní jóga má hlubokou historii. Podívejme se ale nejdříve na podstatu jógy samotné. Jak si představujete tuto praktiku. Je to cvičení fyzické? Dechové? Nebo to jsou meditace? V podstatě vše dohromady. Důležité je si uvědomit podstatu jógy jako takovou. Tyto techniky pomáhají harmonizovat tělo a mysl, které jsou navzájem úzce propojené. Pomocí fyzického cvičení totiž dokážete uvolnit fyzické napětí, odstranit tělesné bloky, což má dopad na psychiku, která se zklidní, zvýší se soustředění a odbourá se stres. Kundalíní jóga je velice účinná a rychle působící forma jógy s mnoha pozitivními dopady na člověka, která využívá všech výše uvedených prvků.

Co je kundalíní jóga

Kundalíní jóga má tisíciletou tradici, kdy se učení předávalo z učitele na žáka obdobně jako u jiných vzácných poznatků, jež si lidstvo pečlivě střeží po velmi dlouhou dobu. Této formě se dokonce někdy říká i královská. V podstatě ale jde o nauku východního světa, ten západní ji hlouběji poznává až v 60. letech 20. století, kdy ji v Americe vyučuje Jogi Bhajan. Co je podstatou této jógy?

Říká se jí** jóga vědomí**. Jde o praktiku, která nejen posílí vaši mysl a tělo, ale také dokáže působit i více do vašeho každodenního života. Dokonce dokáže upravovat vztahy mezi lidmi v rodině nebo zaměstnání. Z tohoto důvodu se provádí i semináře pro firmy. Jednak je to dobrý teambuilding, a také se lépe poznáte se svými kolegy a najdete tu správnou souhru. Jak toho jóga docílí? Naše tělo má určité vzorce, které získává během života a ukládá si je do paměti. Tyto zkušenosti pak ovlivňují náš život. Jsou to pozitivní a negativní zkušenosti, které se v nás mísí a samozřejmě ty záporné je třeba eliminovat. To dokáže kundalíní jóga. Ta totiž promění negativní vzorce na ty kladné a tím pomůže člověku prostoupit ke své podstatě. Pomocí cviků a meditačních technik se formuje vaše osobnost a vztah s lidmi v okolí. Jak to funguje v praxi?

Jóga pro firmy Praha

K čemu je absolvování takového kurzu ve více lidech? Už jsme zmínili, jaký vliv má kundalíní jóga na skupiny, ve kterých se jedinec pohybuje. Zdá se vám absolvování takového semináře s lidmi, které nejsou třeba až tak osobně blízcí, zvláštní?

Právě ale práce na sobě a ** poznání těch druhých** vede k lepší komunik aci. Vezměte si příklad někoho, koho třeba nemáte v lásce. Proč? Nějak jste si ublížili? Je vám prostě nesympatický? Pracujete ale vedle sebe. Pak máte dvě možnosti. Ve velkém tzv. dusnu se špatně pracuje a dlouho to nevydržíte. Je tedy lepší najít nějakou vzájemnou shodu. Vyjít je ale třeba ze sebe, nečekat, že se změní druhý, ale začít měnit sebe. A k tomu může výborně posloužit kundalíní jóga. Kromě toho se budete cítit po cvičení nabiti novou energií, budete svou práci zvládat lehčeji a bez stresu, protože se zároveň zvýší vaše odolnost vůči stresovým faktorům. Vztaženo na celý kolektiv to znamená jediné – lepší spolupráce, lepší komunikace, a tudíž větší přínos pro firmu.

Pokud se zbavíte vnitřních blokád, negativních myšlenek, které nám většinou krouží hlavou, přestane vám život „házet“ klacky pod nohy a můžete si uchovat pevné zdraví a uskutečňovat svá přání.

semináře a kurzy jógy

Semináře a kurzy jógy

Takový** seminář** může být opět shlukem cizích lidí, ale právě zde pochopíte, jaké má jóga účinky. Dokáže stmelovat. Poznáte zde zajímavé osobnosti a třeba i nové přátele. Jóga totiž není třeba manažerským seminářem, kde musíte mezi sebou soupeřit, a tím pádem se zde nevyvíjí napětí.

Jak probíhají semináře jógy

Jak takový seminář, ať už veřejný nebo firemní probíhá? Je to individuální. Záleží na tom, jak lektor daný prostor využije a o jak dlouhý seminář se jedná. Všeobecně vás nejprve seznámí s jógou jako takovou a zeptá se na vaše zkušenosti s touto metodikou.

Poté se cvičí sestava cviků, která je zaměřená například na zlepšení funkce nějakého orgánu či některého aspektu psychiky. Lze si zacvičit sestavu na pevné nervy či na překonání depresí. V případě potřeby lektor v podstatě může „naordinovat“ sestavu na téměř jakýkoli problém. Před samotným cvičením se někdy provádějí dechová cvičení, protože správné dýchání je základem nejen jógy, ale našeho celého života. Po cvičení následuje relaxace a poté dechová, pohybová či „hudební“ meditace, opět zaměřená nějakým konkrétním směrem. Lektor vás povzbuzuje a předvádí to, co máte dělat. Cvičit může každý bez omezení věkem a kondicí, jedná se totiž převážně o jednoduché, dynamické cviky, které zvládne každý.

Poznejte jógu v jiné formě, která má ale přitom tisíciletou tradici. Kundalíní jóga není zase tak častá, o to více si ale lidé chválí její podstatu, protože má účinky, které jinde nepoznali. Nejenom na ně, ale i na** mezil** idské vztahy a životy lidí vůbec. Zkuste proto zvolnit, zklidnit dech a pocítit jedinečnost cvičení, které zahrnuje tělo, mysl i duši.

 

koučování pomocí jógy

Koučování pomocí jógy **

**

Jste nespokojeni se svou prací, ale máte pocit, že nic jiného neumíte a tudíž musíte dělat něco, co vás nebaví? Máte problémy s nízkou sebedůvěrou? Potřebujete se vypořádat s konfliktem na pracovišti a nevíte jak? Rádi byste učinili nějaké rozhodnutí, ale máte strach? Slyšeli jste už o koučování, neboli doprovázení lidí na cestě za jejich profesními či soukromými cíli? U paní Kyralové máte možnost zažít novou celostní formu koučování, při které se využívají jógové techniky za účelem rychlejšího a trvalejšího dosažení změn chování a myšlení jednotlivce. Úlohou kouče není přitom radit či poskytovat terapii, ale dovést klienta otázkami k řešení své situace. Vychází se z toho, že klient sám je odborníkem na své problémy, a tedy zná i správné řešení, jen si ho zcela neuvědomuje, protože je zastřeno například nánosem minulých zkušeností.

Jak koučování pomocí jógy probíhá?

Koučování je proces, proto většinou trvá delší dobu. Na prvním setkání se vyjasní téma, které chce klient řešit. Za první setkání, které trvá 60 minut, nic neplatíte. Pokud se rozhodnete s koučováním pokračovat, stanoví se cíle a přibližná doba, za kterou by se těchto cílů mělo dosáhnout, tedy i počet setkání s koučem. V mezidobí mezi setkáními klient praktikuje cvičení či meditaci, kterou pro něho kouč vybral podle konkrétní potřeby. Cvičení či meditace pomůže uvolnit skryté rezervy a potenciály klienta, kdy může dojít k požadované změně chování či myšlení. Kouč klientovi pomáhá a inspiruje ho, aby objevil své vlastní talenty a zdroje.

Vyzkoušejte tuto novou, na českém trhu zatím ojedinělou formu koučování a zažijte sami na vlastní kůži kundalíní jógu ve spojení s koučováním, které byla prozatím doménou manažerů, při řešení svých soukromých záležitostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18947 (novesluzby.cz#23895)


Přidat komentář