Kineziologie One Brain - Klatovy

Bolesti hlavy, zad, poruchy učení, neschopnost logicky uvažovat, to vše může být následkem stresových situací, které sami nedokážete řešit. Kineziolog vám pomůže odstranit energetické bloky v těle, které způsobují vaše zdravotní problémy.

Kineziologie One Brain – Klatovy

Trápí-li vás duševní či fyzické problémy, jež jsou způsobeny emocionálním blokem, pomůže vám kineziologie.

Stresové situace způsobují energetické bloky v těle

Stresové situace člověka provázejí po celou dobu jeho života. Pociťuje je již během prenatálního vývoje, při porodu, v dětství a dospělosti. Z takových situací pramení pocity bezmoci, lidé přichází o vlastní kreativní logiku a nemohou pak logicky uvažovat a jednat. Nedokážou se vymanit z bludného kruhu, kdy opakují stále stejné reakce, které jsou ale neproduktivní a destruktivní a v těle se jim v důsledku toho hromadí negativní reakce.

Tato negativní reakce blokuje energetické proudění na úrovni mozku, který vysílá povely do příslušných částí těla. Důsledkem toho u člověka nastávají nejrůznější druhy fyzických či psychických problémů, které bohužel většina z nás dobře zná. Mohou to být třeba bolesti zad, hlavy, fobie a různé druhy závislostí, ale i obezita, či alergie.

Tento stres, nebo také emocionální trauma mohou být natolik intenzivní, že následkem bolesti, strachu, či strachu z bolesti se lidem automaticky nastaví v mozku tzv. slepé skvrny na určité schopnosti. Jakmile jednou dojde k jejich naprogramování, mozek začne popírat jejich existenci.

Bolí vás záda, trpíte na migrény?

Trpíte-li vy sami, nebo vaše děti bolestmi hlavy, zad, objevují se žaludeční vředy či srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči, možná si ani neuvědomujete, že může jít o důsledek duševního stresu. Děti mívají potíže s učením, čtením, psaním a počítáním a s těmito problémy velmi účinně pomáhá kineziologie.

Energetický blok vám odstraní kineziolog Klatovy

Odstranit daný blok samozřejmě lze a provádí ho zkušený kineziolog. Pouze vyškolený a kvalitní kineziolog ví, jak používat speciální techniky, které klientovi pomáhají odstranit energetický blok. Tím mu umožní používat veškerý potenciál mozku v podobných situacích, které mu dosud přinášely jen stres. Kineziolog umí určit příčinu stresu a jeho emocionální důsledek. Dokáže eliminovat strach, úzkost, bolest ze vzpomínek na konkrétní situaci a naučit klienta navodit normální neurologický tok.

Kineziologii můžete důvěřovat

Kineziologie patří mezi nejznámější metody alternativní medicíny, kterou uznávají lékaři, psychologové i učitelé po celém světě. Konečně se začala tato metoda rozšiřovat i u nás. Název vychází z řeckého slova pro pohyb – kinesis. Kineziologie studuje svaly a pohyby těla, aby díky těmto poznatkům pomáhala udržovat rovnovážný zdravotní stav. Dle této metody se každá skupina svalů lidského těla vztahuje k jiným částem těla, k orgánům, kostem, krevnímu oběhu, žlázám, zažívacímu ústrojí. Dobrá kondice svalů pomáhá udržovat dobrý stav celého těla.

O metodě One Brain a jejích účincích

Zjednodušeně se terapie** One Brain** může popsat jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, kdy se terapeut svým působením snaží odstranit psychické bloky. Metoda vychází také z poznatků tradiční čínské medicíny, která klade vysoký důraz na jednotu těla a ducha. Dle lékařské vědy se uvádí, že dokonce až 95 % onemocnění je psychosomatického původu. Na našem emocionálním stavu a procesech je závislé naše tělesné zdraví.

Metoda One Brain má vést k pochopení vlastních dispozic a přispívá k rozvoji harmonického životního stylu, založeného vždy na volbě člověka. One Brain lze jednoduše přeložit jako Jednotný mozek.

Pokud se člověk dostane do** stresové situace**, dojde k narušení spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Vzniká negativní emocionální energie, která má za důsledek zablokování pozitivního energetického toku v těle. Metoda One Brain umožňuje napravovat psychické a fyzické problémy u dospělých i dětí. Má kladný účinek na učení, počítání, čtení, psaní. Kromě toho dokáže odstranit různé fobie, závislosti, strach, migrény, stavy úzkosti a deprese, ale také zažívací potíže, bolesti zad a jiné. Má také pozitivní vliv při léčbě alergií.

Metoda One Brain

Metoda One Brain pracuje s energií těla

Metoda tzv. jednotného mozku prováděná pod vedením kineziologa napomáhá najít příčinu, která způsobila vznik energetického bloku v těle a prostřednictvím jemných korekcí nastartuje samoléčící mechanismus organismu, aby se znovu obnovil tok energií. Jak si představit zmíněné korekce? Kineziologie využívá velmi jednoduché a jemné pohyby, dotyky, ale také světelné působení. Přestože se mohou laikovi jevit příliš jemné, přinášejí tyto techniky překvapivě rychlý a účinný efekt. Déle už nečekejte, obraťte se na odborníky, kteří jsou připraveni vám pomoci. Jak terapie probíhá?

Průběh odblokování

V první fázi se testováním zjistí prioritní problém klienta. Proč je ale potřeba testovat, když klient s konkrétním problémem už přichází? Protože ne vždy je prioritní problém v tom, v čem klient předpokládá. Mozek můžeme považovat za biologický počítač, kterému zadáváme jakékoli dotazy a dostáváme od něj odpovědi ano či ne, které se projevují ve formě změny svalového napětí.

Svalový kineziologický test probíhá následovně. Klient mírně předpaží ruce a kineziolog jemným tlakem na ruce získává odpověď a může vyhodnotit potřebné informace. Získaná zpětná biologická vazba může být dvojí. Negativní emoce sval oslabí, pozitivní emoce sval zpevní.

Energetický blok se odstraňuje cvičením či speciálními technikami, jejichž efekt je poměrně jemný účinný. Jak tyto techniky klientovi pomáhají do budoucna? Pokud se potom člověk dostane do takové situace, která v něm vyvolává stres, neměl by již znovu reagovat dle svých starých modelů chování, které nepomáhaly a nebyly účinné, ale nyní by již měl reagovat na základě svobodné volby a tím napravuje své fyzické i psychické problémy. Důležité je pochopit, že cílem této metody není léčit nebo diagnostikovat. Metoda však umí odstranit blokády v těle a uvolnit energetický tok, čímž člověk zapojí samoléčící síly organismu.

Spokojená rodina

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18951 (novesluzby.cz#23949)


Přidat komentář