Hormonální antikoncepce - ano či ne

Výběr hormonální antikoncepce je náročný proces. Vůbec rozhodnutí, jestli ji užívat nebo ne, zasáhne do vašeho budoucího života. Pokud plánujete pohlavní soužití se svým partnerem, promluvte si o tom, jakým způsobem se budete chránit.

 

Jak funguje hormonální antikoncepce?

Hormonální antikoncepce je založena na bází dvou hormonů, gestagen a estrogen. Celý princip této metody je založen na ošizení těla. Tím, že žena dostává do těla tyto dva hormony, tak nedochází k uvolnění samotného vajíčka.

Hormony se v daném poměru, který užíváte, dostanou do krve. Tato krev pak doslova „oblbne“ podvěsek mozkový, který nedostane signál k tomu, aby došlo k uvolnění vajíčka. Tím, že nedojde k samotnému uvolnění vajíčka, není ani co oplodnit. Hladina hormonů zároveň umožňuje dozrávání děložní sliznice, která se po přerušení užívání tabletek uvolní. Dochází tedy k menstruaci.

Tento cyklus probíhá neustále dokola tak dlouho, dokud jste se rozhodla hormonální antikoncepci užívat. V tomto případě se jedná o antikoncepci obsahující oba hormony. Na trhu jsou ovšem k dostání také přípravky obsahující pouze gestagen, a tyto přípravky mají za primární cíl zahustit hlen v děložním hrdle a zpomalit průchod vajíčka.

Mezi lidmi existují jak příznivci, tak také odpůrci hormonální antikoncepce. Jedni tvrdí, že tento druh antikoncepce nemůže v žádné míře poškozovat organismus. Jiní jsou opačného názoru, že může docházet k různým změnám. A kde je pravda? Čtěte dále a udělejte si vlastní názor.

Druhy hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce se odlišují dle toho, jestli jsou v ní obsaženy oba hormony, estrogen i gestagen, nebo jestli je založena pouze na estagenu.

Kombinovaná antikoncepce

Kombinovaná antikoncepce obsahuje oba výše zmíněné hormony. Jedná se o nejčastější typ antikoncepce, který je užívaný velkou řadou žen, a to ve formě pilulek nebo antikoncepčních náplastí**. Jednotlivé hormony se v antikoncepci vyskytují v různých množstvích a dle tohoto parametru se pak rozlišuje antikoncepce jednofázová, dvoufázová a třífázová.**

Jednofázová obsahuje po stanovený počet dní (21 nebo 24) stále stejné množství obou hormonů. Tělo tedy není vystaveno výkyvům množství estrogenu nebo gestagenu. Tato antikoncepce je vhodná zejména pro dívky a ženy, které jsou velmi citlivé na změny hladiny hormonů. Pokud je tato přecitlivělost viditelná, je lepší užívat antikoncepci, která dodá tělu stále stejné množství obou hormonů.

Dvoufázová antikoncepce v aktivním období obsahuje 2 různé typy tabletek, které se opět liší svým složením. Dávka estrogenu je stále stejná, množství gestagenu se ve druhé fázi zvyšuje.

Třífázová antikoncepce má tři různé barvy pilulek, kdy kolísají hodnoty obou hormonů a to v průběhu třech období.

Po ukončení užívání aktivních tabletek jsou v platíčku tabletky bílé, které neobsahují žádný hormon. Mohou obsahovat např. vitamíny. Jsou zde jen preventivně, abyste si zvykla užívat antikoncepci pravidelně a nezmátlo vás vysazení v užívání pilulek. V této době dochází k menstruaci.

Gestagenní antikoncepce

Tato antikoncepce se zaměřuje zejména na změnu charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu v děložním hrdle a zpomaluje celkový posun vajíčka z vaječníku směrem do dělohy. U některých žen zároveň nemá vliv na zrání a uvolňování vajíčka.

Gestagenní preparáty jsou vhodné pro kojící ženy nebo ty, které mají vysokou citlivost na estrogen. Gestagenní antikoncepci zakoupíte ve formě minipilulek, injekcí, podkožních tyčinek nebo hormonálního nitroděložního tělíska.

Nízkodávková proti vysokodávková antikoncepce

Antikoncepce se také dělí podle toho, jaké množství hormonů je v ní obsaženo. Jsou přípravky, které obsahují velmi nízké dávky estrogenu a gestagenu a tato antikoncepce se nazývá jako nízkodávková nebo extrémně nízkodávková. Ty, které mají vyšší hladiny hormonů, jsou naopak vysokodávkové.

Všeobecně se předpokládá, že nízkodávkovou či extrémně nízkodávkovou antikoncepci by měly užívat ženy vyššího věku. Dívky či mladé ženy by naopak měly užívat nízkodávkovou. Vysokodávková se již téměř nenabízí. Vše ale záleží na vašem těle. Tak, jako vaše tělo nemusí snášet kolísání hladiny hormonů a rozhodly jste se proto pro jednofázovou antikoncepci, tak také nemusí snášet vyšší hladiny hormonů.** **

Vyšší hladiny hormonů mohou v těle způsobit krvácení mimo menstruační cykly, bolestivou menstruaci, výkyvy nálad nebo můžete na sobě pociťovat řadu jiných změn a neobvyklých projevů. Proto při výběru antikoncepce je důležitá trpělivost a zkoušet a najít takový preparát, který bude vyhovovat právě vašemu organismu. Předsudky typu, že taková či jiná antikoncepce není pro vás vhodná, hoďte za hlavu. Tělo zkrátka musí danou dávku hormonů přijmout, snášet ji a žít s ní.

Jednotlivé formy antikoncepce

Množství druhů a forem antikoncepce je opravdu velmi široké. Není jednoduché se v této džungli vyznat a určitě při výběru berte také v potaz doporučení vašeho lékaře. Nevyhnete se ovšem tomu, že můžete po určitou dobu hledat vhodný přípravek, protože některé vám mohou způsobovat zhoršení kvality pleti, můžete po nich začít přibírat nebo ztratíte chuť na sex. Nyní se ale pojďte podívat na jednotlivé formy antikoncepce.

Pilulky

Pilulky jsou klasickou formou antikoncepce, která je velmi rozšířená a dá se říci, že i oblíbená. Jedná se o kombinovanou antikoncepci, a to buď jednofázovou, dvoufázovou nebo třífázovou, a extrémně nízkodávkovou, nízkodávkovou nebo vysokodávkovou.

Pilulky jsou velmi vhodné na užívání pro dívky či ženy, které chtějí bezpečnou formu antikoncepce, jsou ochotné si hlídat její užívání, protože musíte každý den užít jednu pilulku. Tuto antikoncepci můžete také bez problémů kdykoliv vysadit, je možné si zakoupit balení pouze na měsíc a ověřit si snášenlivost na daný přípravek. Tím také ušetříte peníze za předpokladu, že vám daný druh nevyhovuje.

Za pomocí pilulek můžete také regulovat v požadovaných termínech svůj menstruační cyklus. Můžete jen odsunout nebo naopak uspíšit.

Nevýhodou může být snad jen to, že si opravdu musíte hlídat pravidelné užívání jednotlivých pilulek. Při nesprávném užití může dojít k nechtěnému otěhotnění. Ale v dnešní době mobilů a různých upomínek není jistě problém si tuto drobnost ošetřit.

Mikropilulky

Mikropilulky jsou gestagenní antikoncepcí, která je vhodná zejména pro kojící ženy. V této době chrání před otěhotněním, obsahuje pouze gestagen, estrogen by mohl mít negativní vliv na tvorbu mléka. Mikropilulky se užívají každý den bez přestávky, takže nedochází k menstruaci. Pokud chcete tuto antikoncepci užívat mimo období kojení, tak spolehlivost těchto pilulek není tak vysoká jako u kombinované antikoncepce (pilulek).

Náplast

Antikoncepční náplast je formou kombinované antikoncepce. Funguje tedy na stejném principu jako pilulky, jen s tím rozdílem, že hormony dostáváte do těla přes kůži, nikoliv prostřednictvím žaludku.

Náplast se vždy lepí jednou týdně a po celou tuto dobu plus po dalších 48 hodin jste chráněná. Tato forma antikoncepce je vhodná zejména pro zapomětlivé ženy, které nedokáží užívat pravidelně pilulky. Nevýhodou je, že jde náplast vidět. Musíte ji totiž umístit na místo, které nebude vystavené častému otěru, aby nedošlo k odlepení náplasti, ale zároveň takové, abyste se zde příliš nepotila.

Injekce

Antikoncepční injekce obsahují pouze gestagen. Jsou vhodné spíše pro starší ženy, a podává se 1x za tři měsíce do hýžďového svalu. Výhodou je, že nemusíte myslet na její užívání, ale mohou nastat problémy s menstruací, která se vůbec nemusí dostavit.

Podkožní implantáty

Implantáty obsahují pouze hormon gestagen. Nad loketní jamku se implantují tyčinky, které pak vypouštějí daný hormon do těla. Tato antikoncepce je dlouhodobá, tyčinky vydrží minimálně 5 let, proto není vhodná pro mladé dívky, které by plánovaly otěhotnět. Tyčinky si můžete samozřejmě nechat vytáhnout ven, ale zbytečně zaplatíte vysokou cenu. Tato antikoncepce opět může rozhodit menstruační cyklus.

Hormonální nitroděložní tělísko

Toto tělísko vypouští hormon gestagen, který zahušťuje hlen v děložním hrdle. Tím znemožní pohyb spermií.

Hormonální antikoncepce ano nebo ne?

Nyní je otázkou, jestli hormonální antikoncepci užívat nebo ne. Dle zkušeností mnoha žen má jak příznivé vlivy, tak také spoustu nedostatků.

Je víceméně jisté, že při správném užívání neotěhotníte. Zde máte záruku toho, že vás nečeká nechtěné těhotenství, se kterým může být spojena spousta nepříjemností. Dále u mnoha žen hormonální antikoncepce pomohla upravit menstruační cyklus, zlepšit kvalitu pleti, snížit bolestivost menstruace, zkrátit její trvání a celkově zlepšit jejich stav.

Na druhou stranu některé ženy reagují na hormony velmi citlivě, jsou podrážděné, nemají chuť na sex, mohou přibírat na váze, podléhají změnám nálad. Může se jim v těle zadržovat voda a jsou případy, kdy ženy užívající hormonální antikoncepci trpěly řadou nemocí, které se ale nikdy neprokázaly. Po vysazení antikoncepce špatné zdravotní stavy vymizely.

Neexistuje jen jedno řešení

Nelze tedy jednoznačně říci, ano užívání je bezpečné nebo naopak, neberte hormonální antikoncepci. Je důležité se řídit spíše těmito zásadami:

  • pokud chcete užívat hormonální antikoncepci, věnujte dostatečný čas a energii na zkoušení a hledání toho správného přípravku, který bude vaše tělo akceptovat
  • neohlížejte se jenom na peníze, levná antikoncepce nemusí být pro vás ta pravá, ale také ani drahá antikoncepce vám nezajistí požadovaný komfort, musí hlavně sedět její složení, aby ji tělo přijalo
  • užívání hormonální antikoncepce vám může pomoci upravit menstruační cyklus, nebojte se ji tedy užívat jen po dobu, kdy by vám mohla tyto problémy upravit a vyřešit
  • pokud hormonální antikoncepci užíváte, sledujte pravidelně svůj zdravotní stav
  • jestli se mění váš zdravotní stav, máte různé stavy úzkosti, bolesti, nepříjemné pocity, deprese a váš lékař vás shledal zdravou, zkuste ji vysadit a vyčistit vaše tělo od hormonů
  • i přes to, že vám váš lékař bude tvrdit, že problémy nemohou být způsobené antikoncepcí, řiďte se vlastním instinktem a úvahou, protože jen vy nejlépe rozumíte vašemu tělu a vaše tělo může tyto umělé hormony začít odmítat
  • pokud vám hormonální antikoncepce nevyhovuje, nevěšte hlavu, vždy se dá s partnerem promluvit a najít takovou metodu ochrany, která bude vyhovovat vám oběma

Je to vaše zdraví, proto s ním nakládejte velmi uvážlivě a poslouchejte své tělo!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18820 (novesluzby.cz#21637)


Přidat komentář