Hlasová hygiena

Z pouhého poslechu hlasu můžeme o mluvící osobě získat mnoho informací, např. pohlaví, věk nebo psychické rozpoložení. Hlas je charakteristický pro každého člověka. Jak o něj pečovat, aby nám sloužil co nejdéle a nejlépe?

V minulosti pokládali lidé hlas za magický jev a nosili různé amulety k jeho ochraně. Aristoteles tvrdil, že hlas je obrazem duše. A co vy? Chápete svůj hlas jako samozřejmost nebo dodržujete pravidla hlasové hygieny? Teprve až ve chvíli, kdy o hlas přijdeme, si začínáme uvědomovat jeho důležitost. Poruchy hlasu způsobují, že je pro nás hlasový projev velice obtížný a bolestivý. Poruchy hlasu (dysfonie) mohou dojít až k úplné ztrátě hlasu (afonii). V případě, že vás trápí poruchy hlasu, je vhodné navštívit specializovaného lékaře (ORL a foniatrie). Osoby, které trápí časté poruchy hlasu, by se měli obeznámit se základními pravidly hlasové hygieny. Stejně tak pro hlasové profesionály je velmi důležité znát** pravidla hlasové hygieny** a umět se před náročným hlasovým projevem řádně rozcvičit.

Hlasová hygiena

Pojem** hlasová hygiena** můžeme chápat jako správné užívání našeho hlasu. Pravidla hlasové hygieny nám mohou poskytnout návod k tomu, jak používat dechové a hlasové ustrojí a předcházet tak poruchám hlasu, které mohou nastat v důsledku nesprávného užívání hlasu. Základní znalosti o hlasovém ústrojí a hygieně hlasu by měl mít každý, kdo se hlasem živí. Hlasová hygiena je velmi důležitá pro herce, reportéry, učitele a mnoha další povolání.

Prevence poruch hlasu

Hlasovou hygienu je dobré začít učit už malé děti. V případě, že již od raného dětství budou mít děti ve svých rodičích správný mluvní vzor, budou tak i v dospělosti dodržovat pravidla hlasové hygieny a vyhnou se poruchám hlasu. Rodiče by měli užívat klidný hlas, nekřičet a nenechávat ani své děti dlouze křičet. Velmi důležitá je také hygiena prostředí. Hlasu rozhodně neprospívá prostředí plné prachu a kouře. Také příliš hlučné prostředí nás nutí ke zvýšení intenzity hlasu. Neblahá vliv na hlasové ústrojí mají záněty dýchacích cest. Zánět dýchacích cest je vždy nutné vyléčit a po jeho vzniku dodržovat** hlasový klid**. Děti by neměly zneužívat hlas při hrách a různých sportovních aktivitách. V tomto případě by měly být vždy vzorem pro správné užívání hlasu rodiče a učitelé.

Jak se vyvarovat hlasovým poruchám

Trápí vás časté poruchy hlasu? V tom případě si pozorně pročtěte následující doporučení. Na náš hlas nepůsobí příliš dobře ostrá a dráždivá jídla. Konzumací takovýchto jídel dochází k podráždění sliznice hltanu. Nepříznivý vliv na náš hlas mohou také mít oříšky, výrobky z kokosové moučky nebo černá mletá káva. Každý si musí sám vypozorovat, které potraviny nebo tekutiny mají nepříznivý vliv na kvalitu hlasu. Nevhodné potraviny mohou dráždit a zahleňovat, verbální produkce se pak stává obtížnou. Po velké hlasové zátěži je také důležitá dát pozor na pití horkých a ledových nápojů. Stejně tak jako na zbytek organismu, tak i na hlasové ústrojí má velmi špatný vliv alkohol a cigarety.

I pobyt v zakouřených prostorách může mít následky na našem hlasu. Také k vedlejším účinkům některých léků patří pocity sucha v hrdle nebo celková ochablost dýchacích a fonačních svalů. Poruchy hlasu mohou být dále způsobeny dýcháním ústy v zimním období. Velmi prospěšné pro náš hlas je užití měkkých hlasových začátku. Při tvrdém hlasovém začátku dochází k nešetrnému užití hlasu. Silný výdechový proud prudce rozrazí hlasivky a tak dochází k jejich poškození. Při užité měkkých hlasových začátků je užíván klidný hlas. Chceme - li dlouhodobě užívat náš hlas, není dobré je přetěžovat zbytečným křičením, přepínáním a zvyšováním intenzity.

Pravidla hlasové hygieny

Zopakujme si ještě jednou, co je důležité vědět o hlasové hygieně.

  • Naučme se používat měkké hlasové začátky.
  • Vyhýbejme se prašnému, zakouřenému a hlučnému prostředí.
  • Nepřetěžujme hlas.
  • Vyhýbejme se alkoholu a kouření.
  • Mysleme na to, že musíme doléčit každou nemoc.
  • Našim hlasivkám prospěje dostatek spánku.
  • Před náročným mluvním projevem je potřeba hlasivky procvičit.

Hlasové ústrojí a péče o něj

Kvalitní užívání hlasu je ovlivněno také našim dýcháním. Budeme-li se snažit o pomalé, klidné dýchání, bude i náš mluvní projev kvalitnější. Hluboké dýchání pozitivně působí na nervozitu. Také správné držení těla ovlivní naše dýchání a celkovou kvalitu našeho mluvního projevu. Na kvalitu hlasu má také vliv dostatečné množství tekutin. Vhodné je např. pití čisté vody s kapkou citronu. Pití heřmánkového čaje naopak neprospívá, protože heřmánek vysušuje. Prostředí, v kterém trávíme čas, by mělo mít dostatečnou vlhkost vzduchu. Před každou** hlasovou zátěží** se doporučuje pečlivě rozdýchat, lehce rozezpívat ve střední poloze hlasu a vyzkoušet si také hlasová a rezonanční cvičení.

Dýchání, správné dýchání

Pro kvalitní hlas je důležité správné dýchání. Nesprávné hospodaření s dechem způsobuje v řeči nesprávně lokalizované pauzy, ve kterých se mluvčí nadechuje. Celkový projev pak působí udýchaně a neesteticky.

Druhy dýchání

Rozdělujeme několik** druhů dýchání**. Patří mezi ně brániční dýchání, hrudní dýchání a smíšené dýchání.

Brániční dýchání

Brániční dýchání využívají ve velké míře hlasový profesionálové. Brániční dýchání poskytuje větší prostor k pohybu. Tento druh dýchání je hůře regulovatelný a méně nápadné. Brániční dýchání můžeme jednoduše kontrolovat rukou na břiše.

Hrudní dýchání

Hrudní dýchání se vyskytuje v populaci ve velké míře. U těhotných žen je to jediný možný způsob dýchání. Tento typ dýchání je ovládán mezižeberními svaly. Vzhledem k tomu, že tato oblast je inervována ve velké míře, umožňuje hrudní dýchání jemnější pohyby a regulaci výdechového proudu. Oproti bráničnímu dýchání je tento typ dýchání méně estetický.

Smíšené dýchání

Smíšené dýchání je založeno na kombinaci dýchání hrudního a bráničního. Tento typ dýchání využívá kapacitu především v brániční části.

Dechová cvičení

Dechová cvičení můžete začít základním rozcvičením. Základní rozcvičení začíná hlubokým a klidným dýcháním. Celé tělo se během tohoto cvičení musí uvolnit. Do základního rozcvičení poté přidejte vzpažení, protažení se, ospalé zívnutí a uvolnění celého těla.

Jak procvičit bránici

Procvičit bránici můžete následovně: vystrčte a zatáhněte břicho. Tento cvik několikrát opakujte, břicho můžete jemně přitlačit rukou. Nacvičte si správné pohyby bránice s dýcháním. Během nádechu vystrčte břicho a během výdechu břicho zatáhněte. Břišní stěnu můžete procvičit pomocí slov „haf haf“ nebo „hip hip“.

Hlasová hygiena na závěr

Na zvládnutí pravidel hlasové hygieny není nikdy pozdě. Dodržovat tyto pravidla je obzvláště důležité ve chvílích, kdy vás čeká náročný mluvní projev. Také u dětí je dobré začít co nejdříve s hlasovou hygienou a to především správným mluvním vzorem. Verbální komunikace je pro nás velice důležitá a její význam si uvědomíme především ve chvíli, kdy hlas ztratíme. Při potížích s hlasem je vždy velmi důležité dodržet hlasový odpočinek a hlas nepřetěžovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18925 (novesluzby.cz#23222)


Diskuze a zkušenosti

Lucie | 05.04.2013 08:11
Re: Hlasová hygiena Dobrý den, zajímala by mě nějaká doporučení k ozdravným pobytům pro chronické onemocnění dýchacích cest. Nějaké konkrétní Evropské lokality (blízké okolní země) např. Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Mrtvé moře, Alpy... Ať už přímořský, horký nebo láze?ský pobyt, hlavně ta místa, kde je opravdu významný léčebný účinek přírodních zdrojů pro toto onemocnění. Nebo mi prosím doporučte nějaký portál, kde by byl nějaký ucelený přehled. Děkuji


Přidat komentář