Foniatrie - čekárna u lékaře - rakovina

Redaktorka Mediapol News navštívila čekárnu foniatrie. Oslovila asi 60 letou paní, která bohužel přišla o hlas, souhlasila však, že za ní odpoví její dcera. Jedná se o nemoc rakovina hrtanu.

Rakovina hrtanu - Díl 10.

Na otázky bude odpovídat paní Klára, za svoji maminku 60 let, Plzeň

Otázka

Proč maminka přišla o hlas? 

Odpověď

Matku začalo škrábat v krku a občas přestávala mluvit, na vyšetření u obvodního lékaře nic nezjistili. Na RTG byly jen dvě malé tečky, které nesvědčily o ničem vážném. Jenže pak přišla o hlasivky úplně, prakticky jen šeptala. Jenže měla svoji hlavu a nechtěla opět navštívit obvodní ordinaci – prý nebude otravovat, když tam nic nemá. 

Co tedy následovalo? 

Jednoho dne jsem přišla k mamince na návštěvu a ležela na zemi. Okamžitě jsem volala rychlou zdravotnickou, pan doktor ji prohlédl a zjistil, že má úplně ucpaný hrtan, prakticky prý dýchala prostorem jako dřevěná tužka. 

Jak doktor pomohl? 

Odvezl si ji okamžitě na sál a během pár minut maminka podstoupila tracheotomii. Čímž jí vlastně zachránili život, jinak by se udusila. 

Jaká byla tedy příčina? 

Rakovina hrtanu. Po operaci maminka říkala, že jí ukázali nádor – byl prý krásný jako růže. Naštěstí nález byl bez metastáz a tak po ozařování je maminka zdravá. 

A hlasivky? 

O ty bohužel přišla, proto jsme tady. Dostane nějaký přístroj – který hradí pojišťovna, něco jako mikrofon se přiloží pod bradu a niterním hlasem je z reproduktoru slyšet mluvené slovo. Jsme na to zvědavé.

Velice Vám dámy děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví.  

Z lékařského hlediska 

Tato pacientka měla obrovské šestí v tom, že nádor rostl v místě, kde se na něj přišlo relativně brzy. Každý člověk by měl při opakovaných problémech navštívit lékaře. Dnešní možnosti vyšetření jsou na kvalitní úrovni, neměli by jsme riskovat svůj život. 

Otorinolaryngologie - ORL

je chirurgický lékařský obor zabývající se onemocněním ucha, nosu a krku (ušní, nosní a krční lékařství) a chirurgií hlavy a krku. Otologie = nauka o chorobách ucha. Rinologie = nauka o chorobách nosu a vedlejších nosních dutin.** Laryngologie** = nauka o chorobách hrtanu. 

Foniatrie

je lékařským oborem, který se zabývá vyšetřováním sdělovacích funkcí člověka, čímž jsou - lidský hlas, řeč a sluch, ale také léčbou jeho poruch a rehabilitací. Poruchy hlasu, sluchu či řeči mohou být vrozené, ale také získané, například záněty, úrazy, neurologickými, ale i jinými onemocněními. Obtíže mohou být nárazového, ale i déle trvajícího charakteru. 

K diagnóze hlasivkového onemocnění se dnes využívá vysoce akurátní techniky. Jedním z nejnovějších přístrojů tohoto typu je videolaryngostroboskopický přístroj, jenž umožňuje tvorbu obrázků či kazetových záznamů hlasivek, které si pacient po vyšetření může odnést domů. 

Kouření a rakovina hrtanu

Rakovina hrtanu je nádorové onemocnění, které postihuje stěnu hrtanu. V hrtanu se nachází kromě záklopky, která brání vdechnutí sousta, zvané epiglottis, i hlasivky. Hlasivky jsou vazy, které při rozkmitání vydechovaným vzduchem mohou vytvořit zvuk a umožňují tak komunikaci. Na dolní konec hrtanu pak navazuje průdušnice.

Mezi hlavní příčiny zhoubných nádorů hrtanu

patří jak kouření cigaret, tak i častá konzumace tvrdého alkoholu. Mezi další rizikové faktory patří mužské pohlaví, věk nad 40 let a také dlouhodobé vystavování se kancerogenům, což jsou látky, které mohou vznik rakoviny podporovat. 

Chrapot může znamenat i vážnou nemoc 

Mezi nejčastější projevy rakoviny hrtanu patří zejména chrapot. Ten vzniká vinou prorůstání nádoru, který tak zužuje průsvit hrtanu. Chrapot je ale v diagnostice nádorů hrtanu velmi cenným pomocníkem. Pokud totiž trvá déle než dva týdny, jedná se o velmi znepokojivý příznak, který by měl být důvodem k návštěvě lékaře. Kromě chrapotu se mohou hrtanové nádory projevit i poruchami dýchání, polykání či bolestí v krku. 

Pomůže skalpel i ozařování - rakovina hrtanu

Léčba rakoviny hrtanu se příliš neodlišuje od léčby jiných typů rakoviny. Léčí se tedy buď chirurgicky, nebo ozařováním, přičemž vždy je hlavní snahou lékařů zachránit pacientovi hlas. Pokud to není možné a je třeba pacientovi odoperovat celý hrtan i hlasivkové vazy, musí se přistoupit k vyvedení průdušnice ven z krku pomocí tzv. tracheostomie. 

Hledání ztraceného hlasu 

Ale ani bez hlasivkových vazů nemusí být pacient zcela němý. Existuje totiž několik způsobů, jak i bez hlasivek mluvit. Jednou z možností je použití umělého hrtanu, což je malý válcovitý přístroj, který se přiloží ke krku a vibracemi umožní i bez hlasivek vytvářet zvuk. Ten zní ale velmi roboticky. Druhou možností je použití tzv. jícnového hlasu, kdy pacient vytváří hlas pomocí říhání. 

Nepříznivá diagnóza - nádorové onemocnění

Pacient, kterému je sdělena diagnóza nádorového onemocnění, potřebuje především podporu blízkých, která musí být nadřazena možným pocitům zloby pacienta či beznaděje pečujícího. Informujte se o chorobě svého blízkého. Všechny nádorové choroby nejsou stejné a navíc je vhodné znát možné komplikace a předem se připravit na konkrétní úskalí, která může péče přinést.

Samotný pečující člověk nemusí propadat beznaději či pocitům neštěstí a obavám ze ztráty blízké osoby. Může diagnózu také vnímat jako příležitost ještě více se s nemocným sblížit, jako zkoušku vzájemného vztahu a jako stav, který nemusí být definitivní a lze jej s určitou pravděpodobností vyléčit.

Cílem je pomoci nemocnému znovu najít smysl a cíl života. Důležité je udržovat naději a chápat, avšak nepodporovat beznadějné myšlenky. I přes omezení daná diagnózou je nutné podporovat schopnost nemocného vyrovnat se se svou chorobou. 

Pacient s nádorovou diagnózou mívá tendence

  • závidět a vyčítat ostatním jejich zdraví, propadat beznaději
  • obviňovat ostatní z egoismu, zneužívat jejich dobré vůle a nezištné péče
  • používat choroby jako zbraně, citově vydírat pečující.

Na koho se obrátit při rakovině

Je dobré připravit se na tyto možné obtíže předem. Nestyďte se konzultovat s psychologem či požádat ostatní o pomoc, pokud máte pocit, že vás péče příliš zatěžuje. Pokud si s péčí o blízkého s nádorovým onemocněním nevíte rady, neváhejte kontaktovat psychologa, nejlépe specializujícího se na onkologickou problematiku.

Ošetřující lékař Vašeho blízkého by měl být schopen Vám s vyhledáním psychologa pomoci. Pokud si plně netroufáte na přímou konzultaci u psychologa, můžete položit on-line dotaz v psychologické poradně na internetových stránkách či v psychoonkologické poradně při České onkologické společnosti.

** Na příkladu paní Kláry a její maminky vidíte, že naděje na vyléčení existuje**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18692 (novesluzby.cz#20616)


Diskuze a zkušenosti

hřibnakova jindra | 11.08.2014 15:33
Re: Foniatrie - čekárna u lékaře - rakovina Dobry den taky jsem podstoupila operaci ale naučila jsem se mluvit pseudošepotem což mě děla problemy v osbnim životě,,, S tim že nějteři se ode ne odvraci nnei to moc dobry pocit


Přidat komentář