Cigarety - vliv na děti, ženy

To, že je kouření škodlivé našemu zdraví, ví a slyšel každý. To, že kouření způsobuje nejrůznější onemocnění, včetně vážných, jistě víme také. Víte však například, co obsahuje tabákový kouř, a jak na nás působí? Co může způsobit jedna jediná cigareta?

Následek vykouření jedné cigarety

Stačí i pouhé vykouření jedné jediné cigarety a:

 • srdce začne rychleji pracovat,
 • okamžitě se nám zúží cévy, tkáně pocítí nedostatek přísunu kyslíku,
 • náš mozek obdrží informaci, že se setkal s drogou,
 • do plic vniknou látky, které jsou schopné vyvolat zánětlivé onemocnění, a dokonce rakovinné bujení,
 • onemocníme, nebo dokonce náhle zemřeme.

Látky obsažené v tabákovém kouři

 • arsen - používá se jako jed na krysy
 • dioxiny - jako spalovny odpadu
 • formaldehyd - používá se jako kuličky proti molům
 • kadmium - používá se jako umělé hnojivo
 • kyanid - používá se jako jed na myši
 • močovinu - jako výměšky
 • oxid uhelnatý - jako výfukové plyny
 • dehet - jako saze v komíně
 • nikotin - jako jed na mšice

Nikotin & stres

Mnoho kuřáků se uchyluje k zapálení další cigarety z důvodu, že se potřebují uklidnit. Jenže tím dělají pravý opak. Nikotin je totiž stimulantem, který zvyšuje srdeční tep i krevní tlak, takže rozhodně neuklidňuje. Pokud si k cigaretě ještě dá kuřák kávu, tak nebude v žádném případě uklidněný, a to na delší dobu. Doslova se nadopuje stimulačními látkami, které v jeho těle udělají poplach.

Kouření cigaret nepomáhá k uklidnění, ani k relaxaci, ve skutečnosti jenom a pouze zastavuje nepříjemné abstinenční příznaky, které se objeví, když nikotin v těle poklesne.

Prozaický důvod, proč se stále vyrábí cigarety

Je to jednoduché, jde samozřejmě o obchod. Ten, kdo začne kouřit v mladém věku, může totiž přinést tabákovým společnostem zisky, které dosahují dokonce milionových hodnot. Jen si spočítejte, když byste každý den vykouřili krabičku cigaret, na kolik Vás tato záliba, závislost přijde na měsíc, rok, deset let, třicet let.

Dejme tomu, že krabička cigaret stojí 40 Kč. Za měsíc se jedná o částku 1 200 Kč. Za rok se dostaneme na částku 14 400 Kč. Za deset let se vyšplháme na částku 144 000 Kč. V případě, že začneme kouřit ve dvaceti letech, a budeme kouřit dejme tomu do 60 let, tak za čtyřicet let kouření, vydáme zhruba částku 576 000 Kč. To je slušná částka, co říkáte. A to se jedná o „pouhou“ jednu krabičku denně. Většinou však, ne zrovna sváteční kuřáci, vykouří i dvě, nebo tři krabičky denně. A kromě toho se cena cigaret každým rokem zvyšuje.

Vliv pasivního kouření na naše zdraví

Pobyt v zakouřeném prostředí (v restauraci, v hospodě, na návštěvě u přátel) je vysoce rizikový. Pasivní kouření:

 • velmi zatěžuje srdce,
 • postihuje schopnost těla přijímat i využívat kyslík.

Pro nekuřáky, kteří nejsou trvale adaptováni na nižší přísun kyslíku, jako kuřáci, může pobyt v zakouřeném prostředí znamenat až akutní ohrožení. Zejména pro kardiaky a astmatiky může takový tabákový kouř způsobit:

 • srdeční či astmatický záchvat.

U zdravých osob přinejmenším:

 • podráždění sliznic očí a dýchacích cest. Velmi časté jsou také:
 • bolesti hlavy,
 • pocity nevolnosti,
 • závrati.

Kouření & impotence

Muži, kteří vykouří jeden balíček cigaret denně, a to po dobu pěti let, jsou vystaveni až o 15% vyššímu riziku ucpání tepen vyživujících penis, které vede k následné impotenci. Pravidelné kouření kromě toho také výrazně snižuje sexuální schopnosti, a to z důvodu poškození zevních vlásečnic v penisu. Také zneužívání marihuany a kokainu způsobuje impotenci.

Vliv pasivního kouření na zdraví dětí

Nejvíce zranitelné v souvislosti s pasivním kouřením zůstávají děti, a to z důvodu, že dětské plíce jsou menší, než u dospělé osoby, a děti vdechnou během stejné doby na kilogram své hmotnosti mnohem více škodlivin, než dospělý člověk. U dětí, které jsou vystaveny kouři, dochází snáze k:

 • rozvoji infekcí dýchacího ústrojí,
 • zánětům středního ucha,
 • rozvoji alergického onemocnění - astma
 • syndromu náhlého úmrtí kojenců, a to již v době, kdy byly exponováni kouři v době nitroděložního vývoje, anebo v důsledku pasivního kouření kojence.

Podle výsledků jedné švédské studie mají děti kuřáků nadprůměrné množství nikotinu, a to i v případě, že jejich rodiče doma nekouří. Švédové zjistili, že i když rodiče kouří výhradně venku (na balkoně), jejich děti mají v těle dvojnásobek nikotinu oproti dětem nekuřáků. Děti rodičů, kteří kouří v jejich přítomnosti, mají v těle dokonce patnáctinásobné množství nikotinu oproti dětem nekuřáků.

Vliv kouření na nenarozené dítě

Nejvíce ohroženou skupinou žen, které v těhotenství kouří, jsou ženy čtyřicátnice.

Uvedeme Vám nejčastější rizika, která jsou spojená s vlivem kouření matky na plod dítěte:

 • předčasný porod,
 • nízká porodní váha dítěte,
 • vyšší riziko náhlého syndromu úmrtí kojence - po jeho narození.

Vliv kouření na zdraví ženy

Velké množství žen kouří nejvíce během menstruace a během premenstruační fáze. Podání nikotinu stimuluje uvolňování dopaminu, norepinefrinu, beta-endorfinu a dalších neuroregulačních substancí, které hrají důležitou roli v regulaci afektu či psychomotorických projevů.
Kouření u žen například způsobuje:

 • vyšší nepravidelnosti menstruačního cyklu,
 • dřívější nástup menopauzy,
 • vyšší výskyt osteoporózy v menopauze,
 • několikanásobně zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních chorob,
 • riziko vzniku rakoviny plic aj.

Důvody, proč ženy kouří

Některé ženy kouří z důvodů:

 • snížení přírůstku hmotnosti,
 • snížení touhy po sladkostech, čokoládě aj.

Důvody, proč mladí lidé začínají kouřit

Příčin, proč stále častěji vidíme mladší a mladší děti, jak mají zapálenou cigaretu v ruce, je relativně hodně. Může se například jednat o:

 • Vliv vrstevníků
 • Tlak skupiny
 • Rebelii
 • Vymezení vlastní identity
 • „Vzor“ v rodičích, prarodičích, sourozencích
 • Potlačení chutě na jídlo - většinou v tomto případě kouří dívky aj.

Je však třeba podotknout, že závislost na tabáku se u mladších jedinců, dětí i adolescentů rozvíjí mnohem snáz a rychleji než u dospělých.

Přestat kouřit není snadné

Kouření je silně návykové a přestat kouřit je velmi složité a ne každý to také dokáže. Kuřák k tomu, aby přestal kouřit, potřebuje motiv, a to hodně silný motiv. Dokonce nastávající maminky, kuřačky se pokoušejí přestat kouřit po celé období těhotenství, ale po ukončení kojení opět začínají.

Vznik závislosti na kouření

Mozek, který si zvykne na pravidelnou dávku drogy, v podobě cigarety, bude vyžadovat další přísun, jinak se totiž dostaví záhy abstinenční příznaky, a to z důsledku nedostatku nikotinu. Postupně se tak vytváří tolerance k dávce drogy. K vyvolání původního příjemného pocitu, bude potřebovat časem kuřák, stále větší dávku nikotinu. Nakonec to dopadne tak, že nebude kouřit z důvodu, aby se cítil příjemně, ale proto, aby se přestal cítit hůře.

Následky závislosti na kouření

Až polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru až o 15 let dříve, než kdyby nekouřili.

Kouření způsobuje nejčastěji:

 • Kardiovaskulární nemoci - infarkt, mozková mrtvice, uzavírání tepen na nohou
 • Nádory
 • Chronické plicní nemoci

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18781 (novesluzby.cz#21357)


Přidat komentář