Biorezonance

Kuřákům se zvyšuje počet nikotinových receptorů v mozku a jejich přítomnost je trvalá. To je důvodem, proč vyléčení lidé nemohou být jen příležitostnými kuřáky - pokud by si totiž dali cigaretu, je u nich obrovské riziko opětovného vzniku závislosti.

Léčba závislosti kouření

Rozhodli jste se s kouřením přestat? Musíte projít několika stádii. Nejprve musíte vůbec začít možnost přestat s kouřením zvažovat. Poté je zapotřebí učinit pevné rozhodnutí. Jakmile jste rozhodnuti, začínáte s odvykáním. Nejtěžší je však v abstinenci vytrvat. Kouření je navyklé chování. Tento návyk si vytváříme určitou dobu, a tak nemůžeme očekávat, že se vzniklé závislosti zbavíme „jen tak“.

poslední cigareta


Co je to biorezonance** **

Je to bezbolestná metoda, která nemá negativní účinky na organizmus. Je ovládaná počítačem a stimuluje samoléčící síly člověka. Terapeutické přístroje jsou využívány v bioinformační medicíně v mnoha zemích světa a vyrábí se v Německu. Přístroj nesmí být umístěn v geopatogenní zóně ani v blízkosti některých spotřebičů. Jeho funkce by mohla být ovlivněna. Tento přístroj dokáže vyhodnotit celkový energetický stav organizmu, neboť pracuje ve velmi jemném spektru elektromagnetického vlnění (biorezonance). Biorezonance není vhodná pouze pro těhotné ženy a pro ty, kteří mají kardiostimulátor.

stop kouření

Princip biorezonance

Elektromagnetické vlnění, které vysílá lidské tělo, je odlišné u člověka zdravého a u člověka nemocného. Vlnění nemocného člověka je ovlivněno přítomností škodlivých látek v těle. Toto rušivé elektromagnetické vlnění přijímá biorezonanční přístroj a přeměněné je vrací zpět do těla formou léčivých terapeutických programů. Tato léčba je zaměřena hlavně na vytvoření obranyschopnosti organizmu.

Průběh biorezonance

Pokud se chcete zbavit závislosti na kouření, jednoduše položíte ruce na dvě vodivé destičky spojené vodiči s přístrojem. Potom vložíte vzorek slin a nedopalek cigarety k určení identity závislosti kuřáka. Tímto způsobem jsou vytvořeny základní vstupní informace. Přístroj tuto informaci přijme a změní ji na informaci opačnou. Tuto informaci pak vrátí pomocí modulační podložky zpět. Potřeba kouřit je tedy vynulovaná. Ihned po terapii ztratíte chuť na cigaretu. Nebudete mít potřebu si zapálit, a tudíž nebudete pociťovat ani abstinenční příznaky. Vedlejší účinky této metody nejsou žádné.

Doporučený režim po provedení biorezonance

Pokud** absolvujete biorezonanci**, doporučuje se pití většího množství tekutin po dobu jednoho měsíce. Mezi vhodné tekutiny patří voda nebo čaj. Škodliviny, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, musí tělo vyloučit. V žádném případě proto nezatěžujte organizmus tekutinami, které zatěžují vylučovací systém. Mezi tyto tekutiny patří coca-cola, kofola, energetické drinky nebo alkohol. Také můžete pomalu zvyšovat svoji fyzickou zátěž např. mírným sportováním nebo vycházkami.

Proč s kouřením přestat

Jedinec, který propadne závislosti na nikotinu, vykazuje shodné příznaky, jako je tomu u konzumentů tvrdých drog. Přestat kouřit je velmi obtížné, ale není to nemožné! Kouření je finančně nákladné a navíc ještě ničí zdraví (a to nejen kuřáka, ale i jeho okolí). Kuřák spoustě lidí doslova „smrdí“, má zažloutlé zuby, ruce a do jisté míry ztrácí i svou svobodu - závislost mu diktuje, že si má koupit a zapálit cigaretu. Vyléčený kuřák se může těšit na normální životní rytmus, kvalitní spánek, navrácení harmonie.

Čeho docílíte po vykouření své poslední cigarety

  • už za 20 minut se vám vrátí krevní tlak a tep do normálních hodnot
  • za 24 hodin dojde k vyloučení veškerého oxidu uhelnatého z organismu, začíná obnova plic
  • za 48 hodin dochází ke zlepšení čichu a chuti
  • za 72 hodin se zlepšuje dýchání
  • 2 až 12 týdnů trvá, než se zlepší prokrvení těla, člověku se zlepší schopnost chůze a běhu
  • přibližně za 3 až 9 měsíců se zlepší funkce plic
  • pokud vydržíte nekouřit 1 rok, výrazně snižujete své riziko onemocnění v souvislosti s kouřením
  • 5 let abstinence vám zaručí poloviční riziko vzniku infarktu (ve srovnání s kuřákem)
  • 10 let abstinence se postará o poloviční riziko vzniku rakoviny plic (ve srovnání s kuřákem)

Vliv kouření na okolí

Nekouříte? Přesto na vás mohou dolehnout následky kouření v podobě zdravotních komplikací. Organismus totiž zatěžuje i tzv. pasivní kouření (pobývání v zakouřeném prostředí nebo v blízkosti kouřícího člověka a inhalace kouře). Příkladem dlouhodobého pasivního kuřáka je servírka v restauraci nebo hospodský.

Negativní účinky pasivního kouření vnímají nejvíce děti

Nejkritičtějších je přitom prvních pět let života. Děti jsou ohroženy už v prenatálním období (v době před narozením). Oxid uhelnatý může zapříčinit až udušení plodu, nikotin má vliv na centrální nervovou soustavu, zažívací trakt, kardiovaskulární systém.

U kuřaček může dojít k potratu a je zde také významné riziko náhlého úmrtí kojence

Děti, které jsou obětmi pasivního kouření, může postihnout astma, leukémie, zápaly plic a jiné choroby.

V souvislosti s dětmi je významný fakt, že děti dýchají rychleji

Proto vdechují i více zplodin než dospělí lidé. Dítě, které bude pobývat ve značně zakouřeném prostředí může za hodinu inhalovat zplodiny odpovídající i deseti aktivně vykouřeným cigaretám.

Pozor na zakouřené oblečení a vlasy

Rodiče by neměli zapomínat ani na skutečnost, že pro děti je škodlivé i zakouřené oblečení nebo páchnoucí vlasy rodiče. Pasivním kouřením jsou ohroženi obyvatelé společného obydlí, které sdílí s kuřákem. Nemůžeme vynechat ani domácí zvířata- psi, kočky. Bylo dokonce prokázáno, že pokud tato zvířata pobývají v kuřáckém domově, mají kratší život.

A na závěr nezbývá nic jiného, než pobídnout vás, abyste dokouřili svou poslední cigaretu!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18525 (novesluzby.cz#20035)


Přidat komentář