BIO potraviny - BIO produkty

I když každá potravina má svůj původ v přírodě, BIO potraviny však mají k přírodě mnohem blíže. Zdraví v BIO potravinách spočívá v nižších koncentracích látek pro nás neprospěšných. Budeme-li jíst BIO potraviny, dáváme tím najevo náš soulad s přírodou.

Jak poznat BIO potraviny

Že se jedná o BIO potravinu, poznáte podle nálepky s tzv. zelenou biozebrou. Jedná se o státem vydanou bioznačku, kdy všichni ekologičtí zemědělci mají za povinnost biopotravinu nálepkou označit. Na biopotravinách pocházejících z evropské unie můžete ještě nalézt evropskou bioznačku. Tato značka je od roku 2009 povinná pro všechny státy EU. V podstatě tedy při nákupu biovýrobků zhruba platí jednoduché pravidlo: pouze výrobek, na němž čtete jasné označení BIO nebo EKO s ochrannou známkou, bývá skutečně bio nebo eko.

Co znamená BIO

Slovo bio pochází z řeckého bios, v překladu znamená život. Předpona bio tak u potravin a ekoproduktů prozrazuje, že výroba biopotravin je v souladu s přírodou.

Co vše zahrnuje bioprodukt

Z ekologického zemědělství vzejdou suroviny rostlinného nebo živočišného původu určeného k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a dalších výrobků, jako je zelenina, ovoce, obiloviny, luštěniny, rostliny, mléko, vejce aj.

Pravidla v pěstování BIO potravin

Pravidla pro ekozemědělce

jsou ustanovena zákonem. Jejich hlavní myšlenkou a cílem je vypěstovat a vyprodukovat potraviny a produkty, které budou chemicky a ekologicky naprosto čisté, plně v souladu s přírodou.** **

Zpracovávání biosurovin

tato pravidla se týkají také zpracovatelů veškerých surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Do biopotravin se nesmějí v žádném případě přidávat chemická potravinová aditiva, chemické konzervanty a další chemické látky. ** **

Hospodářsky využívaná zvířata

zvířatům chovaným na ekologických farmách je zakázáno rutinně podávat antibiotika a jiné léky. Některé látky jsou dokonce zakázány úplně, například růstové stimulátory. Krmiva pro zvířata musí také pocházet z ekologického zemědělství. Zemědělec je povinen zvířatům umožnit přístup do venkovních prostor. V případě drůbeže není povoleno přistoupit ke klecovému chovu drůbeže. Zvířata by se měla chovat vždy a za každých okolností v důstojných podmínkách, přizpůsobených jejich nárokům na životní prostor. ** **

Hospodářsky využívané plodiny

bioplodiny nesmí být v žádném případě uměle chemicky ošetřovány, a to včetně osiva a semen. Jedná se například o chemické látky proti škůdcům, průmyslová hnojiva, různá mořidla a další látky. Tyto rostliny nesmějí být geneticky modifikované.

V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a nemocemi

Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři, jako ptáci, netopýři a brouci, živící se škodlivým hmyzem.

Výhody BIO potravin

  • BIO potraviny se vyrábějí daleko šetrnějším způsobem, nepoužívá se totiž při výrobě tolik konzervantů.
  • Při výrobě BIO potravin není půda zatěžována chemickými prostředky.
  • Biopotraviny mají skvělou chuť, vůni a barvu.

Nevýhody BIO potravin

  • Cena - BIO potraviny jsou většinou dražší, než normální potraviny. Je to z důvodu nižší poptávky, než nabídky. Záleží tedy na každém z nás. V případě, že zvýšíme poptávku po BIO potravinách, jejich cena se jistě změní k lepšímu. BIO potraviny jsou také dražší, protože mají okolo 20 až 40% vyšší náklady během celého produkčního procesu, než normální potraviny. Ekozemědělci mají výrazně větší podíl ruční práce. V ekozemědělství nelze nic nepřirozeně urychlovat, a z toho důvodu rostliny i zvířata rostou delší dobou, což se opět projevuje ve vyšší ceně BIO potraviny. BIO potraviny sice představují dražší, ale zato zdravější alternativu k produktům většinového intenzivního zemědělství a moderního potravinářského průmyslu.
  • Plísně - BIO potraviny jsou náchylné k plísním, a to z důvodu, že se při jejich výrobě nepoužívají žádné chemické postřiky. Rostliny tak mohou být napaden nejrůznějšími škůdci a chorobami.
  • Trvanlivost - BIO potraviny mají menší dobu trvanlivosti.

Aditiva u BIO potravin

V Evropské unii je v současnosti povoleno více než 300 potravinářských aditiv, ke kterým patří barviva, antioxidanty, konzervanty, látky zvýrazňující aroma a chuť, dále emulgátory, stabilizátory, látky regulující kyselost, látky protihrudkující, protispékavé aj. Při výrobě BIO potravin je možné použít jen 36 tzv. přídatných a pomocných látek. V každém případě se však může jednat pouze o přírodní látky, nikdy nesmí být geneticky upravené. Jedná se například o: kyselinu askorbovou – vit C., kyselinu jablečnou, karegan E407, guarová guma E 412, vinan draselný, uhličitan sodný pro výrobu cukru, agar, uhličitany sodné, oxid uhličitý, arabská guma apod.

Důvod, proč jíst BIO potraviny

  • Zdraví - masokostní moučku, růstové hormony ani antibiotika, které přecházejí do masa a mléka a následně do organismu, když tyto potraviny konzumujete, a přispívají ke vzniku koronárních chorob a vysokého krevního tlaku, v ekologickém zemědělství oproti konvenčnímu nenajdete. BIO potraviny neobsahují přidané látky v podobě éček, neobsahují pesticidy, neobsahují geneticky modifikované suroviny, neobsahují zbytky antibiotiky. Při jejich konzervaci se nepoužívá ionizující záření ani laky. BIO potraviny neobsahují přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný.
  • Chuť – BIO zelenina a BIO ovoce obsahují méně vody, více sušiny, více aromatických látek. BIO zelenina a BIO ovoce tak mají mnohem výraznější a lepší chuť. BIO potraviny jsou nutričně bohatší, obsahují průměrně o 50% více vitamínů, enzymů, minerálních látek (vápníku, hořčíku, železa, chrómu), antioxidantů a dalších živin, oproti běžným potravinám.  Zvířata, která jsou chovaná v přirozených podmínkách a bez všelijakého stresu, dávají mnohem chutnější a kvalitnější mléko, maso, vejce.
  • Jistota značky – při nákupu BIO potravin, označených řádně zákonem danou ekologickou značkou, si můžete být skutečně jisti, že byly vypěstovány bez použití všelijakých geneticky modifikovaných organismů.
  • Příroda a zvířata – BIO potraviny prospívají přírodě a volně žijícím zvířatům.

Vliv BIO potraviny na štíhlou linii

BIO potraviny jsou velmi zdravé, nemají však nálepku, že jsou nízkokalorické. Pokud se tedy snažíte o shození nějakého toho kila navíc, vězte, že například bio salám je energeticky stejně náročný jako salám, který se vyrábí klasickým způsobem.

Na druhou stranu jsou pro Vás BIO potraviny mnohem prospěšnější, je v nich výrazně méně látek, jako jsou sladidla, zvýrazňovače chutí, barviva, zahušťovadla, pesticidy, dusitany, dusičnany aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18710 (novesluzby.cz#20729)


Přidat komentář