Automatická kresba - Litoměřice

Zajímá vás léčba přírodními prostředky a energií? Víte, co je automatická léčivá kresba? Léčebný obrázek lze nakreslit téměř na jakýkoliv problém, na cokoli, co vás trápí - od nemoci po rovnováhu nálad. Podobně působí i mandaly.

Řešení životních situací pomocí automatické kresby

Současný uspěchaný styl života je bohatý na mnoho událostí a často se stává, že si nevíte rady a nevíte jak dál. Možná si položíte otázky typu: Mám to ale smůlu, proč se to děje zrovna mě? Tato situace nebo událost, která se vám přihodila, se vám snaží něco říct. Snaží se vám napovědět, jak se máte rozhodnout. Problém je v tom, že tomu nerozumíte. A právě v takových situacích pomáhá automatická kresba.

Léčebné obrázky pro lidi Litoměřice

Léčebné obrázky jsou obrázky, které přinášejí nový, radostný zdroj energie. Vyjadřují svobodu a prostor pro barvy a tvary. Pozorný divák jim dovede naslouchat, sleduje zobrazení, projev, vtělení. Léčebné obrázky jsou naladěny na určitou energii, nechávají rozkvétat tvary a barvy, přinášejí poselství. Můžete si objednat léčivý obrázek pro svou podporu nebo pro svého blízkého, či pro nějaké konkrétní téma. Léčebný obrázek lze na kreslit téměř na cokoli, od nemoci (např. mozkové mrtvici) po rovnováhu nálad nebo pro snadné učení. Ke správně adresované kresbě je potřeba znát jméno klienta, přibližný věk, výšku a zadat téma. Léčebné obrázky lze doladit na lékařskou diagnózou, aby léčebný obrázek léčil správný orgán, případně správnou nemoc. Léčebný obrázek lze kreslit například na novou práci, na zdravé oči, na snadné učení jazyků, na bolesti zad, na zablokovaná záda nebo například na dostatek krvinek.

Léčebné obrázky pro zvířata Litoměřice

Léčebné obrázky lze nakreslit nejen pro lidi, ale pro jakékoliv zvíře a jejich nemoc. Zvířata jsou na rozdíl od lidí k obrázkům plně otevřená, a proto je účinek léčby téměř okamžitý a účinný na 100%. Při objednávce léčebného obrázku je nutné udat: rasu zvířete, přibližný věk, jméno, kterým ho oslovujete a pojmenovat problém. Jako příklad můžeme uvést léčebný obrázek pro kočku z útulku na posílení psychiky, léčebný obrázek pro psa na nemocný konečník, na křeče, zchromlé nohy apod. Můžete si přát léčebné obrázky pro vaše domácí zvíře, které má zánět v uších a svědění, opakované záněty apod. Záleží na konkrétním případu, ale zhruba po třech týdnech bude váš domácí mazlíček vyléčený.

Automatická kresba pro vyřešení problému Litoměřice

Tento typ kresby je neuvěřitelně silný a léčivý. Skládá se z trilogie kreseb: I. - problém, II. - řešení problému, III. - vyřešený problém. Tímto způsobem lze pomocí automatické kresby opravdu řešit neřešitelné. Pro tento typ kresby je třeba léčitelce sdělit jméno, přibližný věk a výšku a navíc problém přesně pojmenovat, například nadváha, agresivita, přecitlivělost apod.

Pro druhou a třetí část trilogie je třeba udat reálný čas na řešení a vyřešení problému a jasně označit výsledek, pojmenovat ho, například zhubnout o 15 kilo, získat klid a pokoj v duši, mít klid a mír apod.

I. léčebná kresba

První kresba je svým způsobem typ odblokování, veškeré strachy, obavy, neštěstí, negace se vkreslují tak dlouho, až obraz přejde z tmavých barev do světlých. U někoho je jeden, u někoho jich je více. Obraz klient nemusí vidět, ale musí ho buď kreslíř, nebo klient po nakreslení zničit (roztrhat, spálit). Odblokování se u klienta projevují viditelně cca 14 dní.

II. léčebná kresba

Druhá kresba řeší problém v předem daném časovém úseku. Doba záleží na typu problému a potřeb klienta, je však minimálně 1 měsíc. Po této době II. kresbu střídá III. kresba a druhá kresba se ničí.

III. léčebná kresba

Třetí kresba je vyřešený problém, ukončuje trilogii a představuje finální stav. Po této kresbě se situace ještě tak 14 dní až měsíc dolaďuje, ale je vyřešena.

Co je mandala

Mandala (kruh) je harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému. Existují různé druhy mandal – očišťující, posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Dá se také najít v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy.

Ochranné brány mandal

Čtyři brány otevírající se do čtyř hlavních světových stran (vzpomeňte si na doporučení spát v ose sever-jih, hlavou k severu), směřují ke všemu, co leží mimo naše vědomí, k tomu, co je mimo naši kontrolu, v temnotě, co je ale dosažitelné pomocí různých symbolických hrozných postav – démonů. Proto jsou brány často „střeženy“ hrozitánsky vyhlížejícími strážci (jmenují se vighnánatakové, přičemž vigná je překážka, tedy ničitelé překážek), kteří nás chrání jak před zlými a nečistými silami zevnitř, ale také před zlými silami v místě, kde konáme rituál mandaly.

Léčivé síly mandaly

Můžete si nechat namalovat mandaly, které vám přinesou klid a mír. Smyslem této kresby v kruhu je pohroužení se do sebe, přiblížení se Bohu, obklopení se mírem. Kreslení do kruhu je zároveň léčivá kreslená meditace - cílem každé meditace je kroužení kolem vlastního středu. Mandaly sloužily k soustředění mysli a uzdravování těla. Jsou symbolem komunikace s vyšším Já.

Osobní mandaly

Mandaly jsou vytvořeny tak, aby svého majitele posilovaly, aby podporovaly harmonii a jeho dobré vlastnosti. Mandaly svými jemnými vibracemi působí na rozvinutí osobnosti. Pokud si necháte vytvořit osobní mandalu, mějte na paměti, že byla vytvořena pouze pro svého majitele a na dalšího neúčinkuje. Už je to jen hezká kresba. Po nějakém čase může být informace z mandaly jeho majiteli zcela předána a mandala již na něj energeticky nepůsobí. Pak je vhodné nechat si namalovat mandalu novou. Tato doba je velmi individuální, u každého člověka je doba k načtení jiná. Může se jednat o několik měsíců, ale standardní působení je 1-2 roky. Tyto mandaly si můžete objednat i na dálku. Stačí sdělit své jméno a datum narození osoby, pro kterou je mandala určena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18936 (novesluzby.cz#23292)


Přidat komentář