Andělské terapie a alternativní léčba - Praha

Jsou tací, kteří by dali za vědu a technický pokrok ruku do ohně, věří v klasickou medicínu a klasické techniky. Jsou však i tací, kteří se rádi svěří do rukou léčitelů nebo lidem se zvláštními schopnostmi, kteří je nabijí energií a naučí je ji využívat.

Andělská terapie Praha

Léčení prostřednictvím andělské terapie je velmi účinné. Energie andělů pomáhá tam, kde je potřeba, ať už se jedná o bolest, smutek nebo strach, dokáže překonat všechny** negativní emoce**. Platí zde jedno zásadní pravidlo, a tím je prosba. Anděla musíte požádat o pomoc, protože nemohou pomáhat proti vaší vůli, jedinou výjimkou je bezprostřední ohrožení života. Andělé jsou čisté duchovní bytosti, které mají velkou sílu léčit a každý z vás má svého archanděla. Co se týče jeho podoby, závisí pouze na vás, můžete mu vtisknout svoji vysněnou podobu, protože je to duchovní bytost. Stejně je tomu i se jmény. Pomoc od andělů nebo archandělů přijde vždy, když si poprosíte, ale nelpěte na konkrétní podobě pomoci. Forma pomoci se může lišit, a ačkoli se to někdy zpočátku jako pomoc nezdá, mají činy archandělů pomocný charakter, což se může projevit až v pozdější době.

Shamballa 1024 Praha, systém léčení

Shamballa 1024 existuje od roku 2003 a je to tzv. multidimenzionální systém léčení. Je reprezentována Saint Germainem, nanebevzatým mistrem, za pomoci jeho očistného Fialového plamene. Dohromady má tento systém 4 stupně, které zahrnují 1024 symbolů (odtud také pochází název Shambally). Každý stupeň má 256 symbolů. Zasvěcení do prvních dvou stupňů se provádí zároveň, proto je symbolů, které prostupují telepaticky od mistra do aury žáka, rovnou 512. Jaké je využití Shambally 1024? Je to především léčebný systém, a proto jím lze léčit kohokoli. Čím vyšší vibrace člověk ve vibračním spektru má, tím rychleji léčení proběhne. Samotná práce není nijak zvlášť složitá, potřebujete především čistý úmysl.

Shamballa 2002 Praha

Shamballa 2002 je pokračováním systému Shambally 1024. Shamballa 2002 je novější a má větší množství symbolů, 2002, od čehož je opět odvozen název. Znovu je reprezentována mistrem Saint Germainem a dalšími nanebevzatými mistry a světelnými bytostmi. Má také 4 stupně, ale jsou tentokrát na vyšší hladině vibrací. Symboly totiž nejsou přenášeny do aury zasvěcovaného, ale přímo do jeho energetického systému. Tento systém je rychlejší a výraznější a všechny jeho čtyři stupně se předávají mistry jako doplněk k Shamballe 1024 jedním zasvěcením.

Ra-Sheeba Praha, alternativní metoda léčby

Tato energie je velmi silnou kosmickou energií, je to zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů a dračích průvodců. Samozřejmě již zasvěcení vám možná napovědělo, že kořeny má tato energie v Egyptě, kdy ji předával pouze faraon. Nyní je však opět na scéně. Jak Ra-Sheeba působí? Změní vaše vibrace, barvy vaší duše a otevře vás lásce. Energie pracuje na čakrách, biologickém systému i duchovním těle. Toto zasvěcení je ovšem pouze pro ty, kteří už byli zasvěceni do druhého stupně Reiki nebo pro ty, jejich vibrace energetického pole. Během samotného zasvěcení můžete prožít nejen svůj minulý život v Egyptě, ale můžete se setkat také se svým vyšším Já i dračími průvodci. Vaše** aura** po zasvěcení do Ra-Sheeby změní barvu na světle zelenou a zlatou. Také se zvýší vaše spiritualistické a léčitelské schopnosti.

Ho´oponopono Praha

Metoda Ho´oponopono má základní formuli: Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji. (v originále: Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai oe ia u. Mahalo). U této metody je nejvíce důležité přijmout odpovědnost za vše, co děláte, co se děje okolo vás. Po přijmutí této odpovědnosti a po opakování výše zmíněné formule, dochází k čištění a vymazávání vzpomínek. Dostanete se tak do tzv. nulového stavu, kdy jste otevřeni inspiraci, všemu novému a jste bez zatížení minulými zkušenostmi. Co je ovšem u Ho´oponopono nejdůležitější je čisté srdce, bez postranních úmyslů, upřímné a nebát se trpělivosti.

Deeksha Praha, léčba a harmonizace

Deeksha, neboli Dikša či** Požehnání Jednoty** je velmi silná transformační energie. Urychluje duševní vývoj, léčí a harmonizuje. Základní myšlenkou Požehnání Jednoty je starodávný princip, který zní: Cokoli může být přeneseno, ať jsou to stavy vědomí, energie nebo moudrost.“ Proto toto požehnání může být předáno nejen dotykem, ale také záměrem. Požehnání má vliv na některá neurologická centra v mozku, některá aktivuje (například centra pro radost, lásku, soucit, učení), jiná deaktivuje (např. centra pro strach, nenávist nebo žárlivost). Co je na Deekshi jedinečné je předávání Požehnání. Protože čím více Požehnání budete předávat, tím více Požehnání budete zároveň přijímat. Předávání Požehnání také rozšíří vaše váš duchovní proces. Požehnání můžou dostat všichni, dokonce i děti, výjimkou jsou lidé s vážnými psychickými poruchami.

Deeksha účinky

A k čemu toto Požehnání Jednoty vlastně slouží?** Zvyšuje inteligenci**, kde zvyšuje úroveň paměti a posiluje schopnost učení. Také přináší lásku do vztahů. Léčí stará zranění a ublížení, probouzí soucit a zvyšuje schopnost naslouchat, na kterou se v poslední době docela zapomíná. Navíc je pomocníkem při vlévání životní síly. Uvolňuje tělo, zlepšuje metabolickou činnost a nakonec také vyvolává v lidech příznivé energie. Vytváří vědomí blahobytu a prosperity a odstraňuje bloky, které by vám mohly bránit v úspěchu.

Oneness Awakening Praha

S Požehnáním Jednoty souvisí** kurz Oneness Awakening**, probuzení do Jednoty. Jedná se o dvoudenní kurz pod vedením lektorů, kteří absolvovali v Indii kurzy Jednoty. Tyto kurzy jsou určeny pro každého, kdo má zájem. Naučíte se při nich jak se dostat za mysl, která způsobuje všechny naše vzorce chování opakující se stále dokola. Pokud se dostanete „za mysl“, vaše tělo i mysl se zharmonizuje a dostanete se do stavu vnitřního klidu. Na kurzu vám budou poskytnuty prostředky, které vám pomůžou dostat se do vyšších stavů vědomí, kde si pročistíte bloky v životě svém, i svých blízkých. Na závěr kurzu projdete až k prožitku „Probuzení Jednoty“, předané pomocí starého posvátného předmětu nazývaného Padukas, což jsou dřevěné sandály. Protože je Oneness Awakening kurzem, který není součástí jakékoli víry, můžete místo dřevených sandálů použít i jiné předměty odpovídající vaší víře, např. růženec, sošku Buddhy apod. Tyto kurzy jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku či pohlaví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18915 (novesluzby.cz#23055)


Diskuze a zkušenosti

Tom | 21.12.2013 17:41
Re: Andělské terapie a alternativní léčba - Praha Prosím, opravte si v položce: HO´oponopono text: Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai oe ia u. Mahalo Je to plné chyb. Správně má být: Aloha wau ia´oe. Ua kaumaha au. E kala mai ´oe ia´u. Ovládám slušně havajštinu a myslím to dobře. S pozdravem Tom


Přidat komentář