Alzheimerova choroba - plíživý nepřítel

Demence, čili Alzheimerova choroba způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách. Řadí se zatím meti nevyléčitelné nemoci, ale je možné ji léčit, proto je nutné ji včas diagnostikovat.

Co je Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (demence) se stává vážným celospolečenským problémem. Dlouho byla považována za nemoc starých lidí (odtud název stařecká demence). Většinou je tomu tak, nejčastěji onemocní osoby po šedesátce. Postihuje však čím dál víc lidí i kolem čtyřicítky-padesátky. Dodnes není jasné, co je její příčinou, ani to, zda jde o nemoc dědičnou. Všeobecně se mělo za to, že pacienty jsou lidé s nižším vzděláním. Mezi takto nemocnými jsou však i lidé nadprůměrně vzdělaní. Pro samotného pacienta je obtížné si uvědomit a připustit, že touto chorobou trpí. Pokud to dokáže, může příznivě ovlivnit svůj život „s alzheimerem".

Zapomíná váš blízký víc než je zdrávo - Alzheimerova choroba?

Neváhejte a poraďte se s lékařem. Ne vždy zapomínání=demence. Může být způsobeno vyčerpáním nebo stresem. Udělejte si malý test s bodovým ohodnocením:**
**

 • ano, často (0 bodů)
 • někdy (1 bod)
 • ne, nikdy (2 body)

  Jak často se Váš blízký opakuje anebo se ptá znovu a znovu na to samé?

  Zapomíná Váš blízký více než dříve (především na věci, které se staly nedávno)?

  Zapomíná Váš blízký brát léky anebo nakoupit najednou více věcí?

  Zapomíná Váš blízký na schůzku, svátek nebo rodinnou oslavu?

  Je Váš blízký smutnější nebo bezradnější než dříve?

  Má Váš blízký problémy s počítáním případně s vedením účtu?

  Ztrácí Váš blízký zájem o dřívější záliby a koníčky?

  Potřebuje Váš blízký pomoc nebo alespoň radu při jídle, oblékání či hygieně?

  Je Váš blízký vznětlivější, podezíravý, neklidný, mluví nesmyslně anebo vidí a slyší věci, které neexistují?

  Zhoršila se schopnost Vašeho blízkého řídit  automobil?

  Jak často hledá Váš blízký slova, mluví méně plynule anebo zapomíná jména? 

Pokud lékař potvrdil Alzheimerovu chorobu

změní se život nejen celé vaší rodině, ale především vašemu blízkému. Snažte se být racionální a uklidnit nemocného. Projevujte mu stálou péči a přízeň, nelitujte ho, dejte mu najevo, že se na vás může spolehnout. Soužití s takto nemocným je často náročné, využijte proto všech dostupných informací, poraďte se o kvalitní péči, buďte trpěliví a shovívaví. Často se stává, že dementní člověk si svůj stav neuvědomuje, v tomto případě může být péče značné psychicky vyčerpávající.

Demence může postihnout i vás-neznáme příčinu, známe příznaky :

 • výpadky paměti, které ovlivňují schopnost plnit běžné pracovní úkoly
 • problémy s vykonáváním běžných činností
 • problémy s řečí, neschopnosti vyjádřit se
 • časová a místní dezorientace
 • špatný, zhoršující se racionální úsudek
 • problémy s abstraktním myšlením
 • ukládání věcí na nesprávně, nepravděpodobné místo
 • náhlé, časté změny nálad nebo chování
 • ztráta iniciativy
 • změny osobnosti

Tyto příznaky se nemusí všechny striktně projevit, příznaky a průběh nemoci se mohou lišit.

Máte potvrzenou Alzheimerovu chorobu?

Je normální, že se snažíte tuto skutečnost sami sobě vnitřně popřít. Pociťujete beznaděj z nevyléčitelné nemoci? Snažte se ji přijmout a nebojte se rodině, přátelům svěřit.

 

 • nebuďte se svými pocity sami, zkuste najít někoho, kdo pochopí co cítíte.
 • spojte se s nebližším kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS), ochotně vám poradí, pomohou.
 • nebojte se vyhledat psychologickou nebo psychiatrickou pomoc.
 • komunikujte, stýkejte se se stejně nemocnými lidmi.
 • uvědomte si, že změny, které prožíváte jsou způsobeny touto nemocí.
 • vyzkoušejte více způsobů a najděte ten správný, který vám pomůže se s těmito změnami vyrovnat.

Izolovanost, osamělost a strach z toho co vaše nemoc znamená

pro vaše budoucí plány není řešení! Vaše diagnóza neznamená, že automaticky ztratíte místo ve společnosti i v zaměstnání. Pokud cítíte, že se vám paměť rapidně zhoršuje, vytvořte si systém všech činností, dodržujte jej, předejdete tak strachu, smutku, depresi.

 • založte si sešit kde budete mít svoji adresu, důležitá telefonní čisla včetně čísel tísňového volání.
 • jména pro vás důležitých lidí a jejich vztah k vám.
 • jízdní řády MHD.
 • poznačte si co máte v zásuvkávh, skříních apod.
 • denní seznam věcí, které musíte udělat, zařídit-dodržujte svůj denní plán.
 • seznam pravidelných činnosti, které vykonávejte pokud možno ve stejnou dobu.
 • jakékoli informace, které potřebujete vědět (kdy mi chodí důchod apod.).
 • sežeňte si co nejvíc informací o své chorobě.
 • snažte se pokračovat ve všech aktivitách jako doposud.

Nevyhýbejte se přátelům, sousedům, kolegům

svěřte se jim se svým onemocněním. Jinak by si nedokázali vysvětlit změnu vašeho chování, byli by odtažití, rozpačití, nevěděli by jak s vámi jednat

Co pro sebe můžete udělat při Alzheimerově chorobě

Uvědomte si, že si stále budete pamatovat události z minulých let „jako by to bylo včera," ale zapomenete na ranní schůzku, co jste měli včera k obědu, jména lidí, se kterými jste se nedávno seznámili, kam jste založili běžné věci. Budete mít čím dál větší problémy s porozuměním tomu co lidé říkají a s vlastním vyjadřováním.

 • nic neuspěchejte, klidně ostatním řekněte, že máte potíže s pamětí a požádejte je o zopakování.
 • pocity znepokojení řešte procházkou, prací na zahradě, potěšte se oblíbenou činností.
 • pokud býváte smutní poraďte se s lékařem, pomůže vám vhodnými léky.
 • nepřestávejte dbát o svůj zevnějšek.
 • udržujte si smysl pro humor.
 • pečujte i o duševní zdraví.
 • budujte pevné rodinné zázemí, zůstávejte v kontaktu s přáteli, na které se můžete spolehnout.
 • pokud jste unavení, odpočívejte.
 • jezte zdravě, pravidelně přiměřeně cvičte, nepijte alkohol-zhoršuje příznaky nemoci.

Zkuste se stýkat se stejně nemocnými lidmi

uvědomíte si, že nejste sami kdo má Alzheimerovu chorobu, budete se cítit jistější

Závislost na další osobě - Alzheimerova choroba

Smiřte se s tím, že budete potřebovat něčí pomoc a včas se na to připravte. Svěřte blízké osobě číslo účtu, kam si ukládáte hotovost, doklady. Pokud jste v důchodu nebo vám nemoc brání pracovat snažte se nezůstávat celý den sami doma. Příbuzní a přátelé se za vámi jistě rádi staví nebo alespoň jednou denně zavolají. Nepouštějte si domů nikoho koho nepoznáváte, požádejte ho o kontakt a někdo s příbuzných mu může později zavolat. Je nutné, aby alespoň jeden z příbuzných nebo sousedů měl klíče od vašeho bytu. Víte už, že vaše nemoc se bude zhoršovat a budete potřebovat stálou pomoc. Je proto dobré si včas a v klidu naplánovat zda budete žít s příbuznými, kteří se o vás postarají nebo v pečovatelském domě. Uvědomte si však, že na umístění můžete čekat i rok. Určete někoho komu plně důvěřujete, kdo se postará o vaše případné právní a finanční záležitosti a bude znát i respektovat vaše přání. Pokud si vše naplánujete, budete klidní a spokojení.

 • Zdroj: rozhovor s primářem psychiatrického odd. KN Pardubice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18544 (novesluzby.cz#20159)


Přidat komentář