Alkohol v těhotenství

Ženy alkoholičky se najdou v každé sociální skupině. Jaké účinky má alkohol na plod v těhotenství? Jak postupovat, když zjistíme, že naše dítě pije? Mohou naše děti ohrozit dědičné dispozice alkoholismu? To vše se dozvíte v dnešním článku.

V dnešním díle zabývajícím se alkoholismem se zaměříme na ženy - alkoholičky, děti a dědičnost. Co radí lékaři a psychiatři.

Žena alkoholička

Žena většinou sahá po alkoholu jako berličce, která jí má pomoci v nějaké situaci, kterou sama nezvládá. Jedná se o ekonomicky těžko zvládnutelnou situaci nebo ztratí-li oporu manžela. Rozvod, nemoc, syndrom prázdného hnízda, nezaměstnanost. Druhou kategorií jsou naopak úspěšné ženy, podnikatelky, lékařky, učitelky, zdravotní sestry nebo celebrity.

Průměrný věk žen alkoholiček

je 40-50 let. Druhou kategorií jsou naopak úspěšné ženy, podnikatelky, lékařky, učitelky, zdravotní sestry nebo celebrity. Pití způsobuje pocit radosti. Chybějící část genu, který kontroluje endorfinové receptory pro příjemné pocity (radost a štěstí), ovlivňuje tyto lidi k tomu, aby častěji sáhli k alkoholu a může u nich vzniknout návyk.

Fáze alkoholismu

Čím dříve začne mladá žena pít, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti

Není žádné pravidlo, že alkoholičky jsou 40 leté nebo starší, obecně můžeme říct, že závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu. Jsou známy i případy 25 letých alkoholiček.

První příznaky ženy alkoholičky

Prvními známkami je zanedbávání původně dobře udržovaného zevnějšku, účes, oblečení, líčení, nepořádek v bytě, nezvládá výchovu dětí.

Chování ženy alkoholičky

Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svůj návyk tajit a tutlat. Pijí velmi často v soukromí svého obydlí. Vyplývá to, že ženské pití je mnohem méně ve společnosti tolerováno a na ženu pijící alkohol je jinak pohlíženo než na muže.

Odhalení

Pokud manžel najde alkohol nebo důkaz o její závislosti a chce se s ženou rozvést, ta jej paranoidně podezírá a to často předstíraně, že má jinou, mladší ženu. Používá psychické vydírání. Objevují se také stavy pláče, naříkání, útěky z domova a vyhrožování sebevraždou.

Takovému nátlaku nesmíte podlehnout a můžete ofenzivně pohrozit rozvodem. Toto jediné ultimátum je bohužel na ženu účinné. Pokud by k rozvodu došlo, soud by měl děti předat do péče otci.

Vrchol - vrcholná fáze alkoholismu

Ve vrcholné fázi alkoholismu, kdy je již duše ženy degradována, se už nestydí pít ani na veřejnosti, mentálně a citově zcela degraduje, může být vulgární, zesměšňuje přítomné osoby, nejvíce pak manžela. Ženy alkoholičky se častěji chovají hystericky.

Na rozdíl od mužů mají méně často problémy s dodržováním zákona. Ženy poměrně často kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky. Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné a měly by se jim předepisovat jen po důkladném zvážení lékaře.

Léčba je nutná

Je mnoho žen, které se svou závislostí začaly bojovat a vyhrály! Téměř nikdy není pozdě začít s touto nemocí něco dělat. Je to cesta dlouhá, ale pro další život zásadní.

Alkohol a těhotenství

Působení alkoholu na plod a charakterové rysy dítěte po narození. Každý si logicky odvodí, že je naprosto nevhodné, aby žena pila v době těhotenství a kojení, protože je etanol jedovatý.

Poškození plodu alkoholem

Poškození plodu je nejpravděpodobnější už v prvním trimestru těhotenství tedy často v době, kdy žena ještě ani neví, že je těhotná. Při pití může dojít buď k potratu nebo k poškození plodu. Je si třeba uvědomit, že koncentrace alkoholu v těle matky je shodná jako v plodu, kde množství alkoholu vztaženo na kg hmotnosti je mnohonásobně vyšší.

Plod v děloze mohou u ženy požívající alkoholické nápoje postihnout tyto vady: nejrůznější mutace, fetální alkoholový syndrom a po narození jsou u dětí mnohem častěji poruchy učení, problémy v citovém životě a později potíže při navazování partnerských vztahů.

Placenta nepředstavuje téměř žádnou překážku pro prostup alkoholu

Alkohol proniká do oběhu plodu jednoduchým přestupem. Účinek alkoholu je patrný i na změně frekvence pulsu a pohybů plodu. Z mateřského organismu se** asi 10 % alkoholu vyloučí moči a dechem, zatímco 90 % je přeměněn**o na acetaldehyd a kyselinu octovou v játrech, v ledvinách a v plicích.

V tkáních novorozence je průběh tohoto metabolismu nejméně dvojnásobně delší. Dojde-li k porodu ve stadiu vysoké hladiny alkoholu, nemá plod již možnost alkohol předávat zpět do mateřského organismu a sám postrádá možnost účinné látkové přeměny. Požití většího množství alkoholu v průběhu porodu znamenat pro plod akutní nebezpečí smrti v důsledku alkoholové intoxikace. Novorozenec umírá za příznaků akutní otravy alkoholem.

IQ a mentální schopnosti - alkoholismus v těhotenství

Matky, které konzumují během těhotenství pravidelně větší množství nápojů s obsahem alkoholu, mají děti s IQ výrazně nižším než u jejich vrstevníků. Dále se u dětí matek požívajících alkohol v graviditě vyskytují v životě dítěte poruchy učení, problémy v citovém životě a potíže při navazování partnerských vztahů.

Fetální alkoholový syndrom

Je růstové zpomalení, mentální retardace, mikrocefalie = malý mozek s malým tvarem lebky, pokles víček, úzká mezera mezi horními a dolními víčky, nižší porodní hmotnost, nezralost a vady srdce, ledvin a plic. Alkohol může v rámci svého působení způsobit těžké tvarové poškození plodu.

Alkohol ani při kojení

Těhotné ženy by neměly požívat alkoholické nápoje v jakékoliv formě, nejen destiláty, ale ani víno a pivo. Na druhé straně příležitostný doušek piva dítě nikterak neohrozí.

Omezení v konzumaci alkoholických nápojů platí i pro kojící matky. Alkohol totiž zcela volně přechází do mléka. Pokud se žena alkoholu příležitostně a v malé míře napije, nejedná se obvykle o žádnou katastrofu.

Toto množství by ale nemělo být vyšší než necelý 1dcl vína, 250 ml piva. Tvrdý alkohol by neměl být přijímán vůbec. Tyto hodnoty jsou však maximální.

Alkohol a děti

Alkohol, stejně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. U dětí se i při občasném pití zvyšuje nebezpečí onemocnění jater, která nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých, stejné je to u nervového systému. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy.

Dědičnost alkoholismu

Riziko ohrožení alkoholismem se dále také zvyšuje u těch mladých mužů, jejichž otec je závislý na alkoholu. Rodinná zátěž se uvádí asi na 64% mužských potomků. Z velké části totiž mohou za vznik závislosti geny. Děti z rodin alkoholiků mají pravděpodobně sníženou schopnost produkce endorfinu, který zlepšuje náladu a "zjasňuje" náš pohled na svět. Po alkoholu pak sahají, protože jim dává něco, co sami nemají – schopnost plně prožité radosti. **
**

Děti, alkohol a zákon

Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. (Zákon ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, §1 odst. 2).

Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. rokem věku je trestným činem, za který** může být potrestán kdokoliv včetně rodičů.** Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v Čechách18 let, ale například v USA a Japonsku až od 21 let.

Co by měli rodiče dělat pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí!!!

 • musíme se naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry
 • učit dítě takové sebedůvěře, aby nebylo strženo partou, dokonce dítě před partou chránit
 • rodiče musí být příkladem pro dítě
 • rodiče by měli částečně dítěti organizovat čas nebo mu s tím pomoci - zájmy, končíky, aktivity
 • stanovení pravidel a přiměřené tresty
 • vyhledat odbornou pedagogicko-psychologické pomoc, pokud si s problémem nevědí rady raději dříve nežli pozdě
 • zajištění spolupráce - s prarodiči, se školou, s poradnami a odborníky - psycholog, psychiatr

Co by NEMĚLI rodiče dělat, pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

 • nepopírat problém, neignorovat pití
 • neskrývat tak zvaně netutlat situaci a včas vyhledat psychologickou pomoc
 • neobviňovat se za dětské pití - to je tvoje výchova, můžeš za to Ty, protože ...
 • nedávat peníze, které by mohlo dítě použít na koupi alkoholických nápojů
 • fyzicky dítě netrestat
 • nezříkat se dítěte, ale vyslechnout ho a pomoci mu
 • nejednat zbrkle
 • nikdy neztrácet naději
 • mluvit o drogách, následcích požívání alkoholu a drog, poukazovat na příklady, statistiky

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18627 (novesluzby.cz#20417)


Přidat komentář