Alkohol - test alkoholika

Za jak dlouhou dobu vzniká závilost na alkoholu? Vyzkoušejte si test závislosti. Jaké máte znalosti - poznáte alkoholika, víte jaký rozdíl je mezi pijákem, opilcem a alkoholikem?

Alkohol a závislost v ČR

V České republice jsou desetitisíce závislých na alkoholu, u žen je to 10% a u mužů až 25%. Lékařské statistiky ukazují data z března roku 2010 - zhruba 550 tisíc závislých. Alarmující je i velmi rozšířené pití dětí.

Droga - návyk

Alkohol musíme považovat za tvrdou, silně návykovou drogu, obzvláště v psychicky těžkých obdobích, kdy alkohol použijeme „aby jsme zapomněli“. Je to droga s rozpornými účinky. V jedné minutě v nás vyvolává pocity lásky, ve druhé agresivitu až zuřivost. Odstraňuje zábrany a tak vyvolává problémy.

Její nebezpečnost spočívá v tom, že je všude a je legální. Alkohol napodobuje účinek mnoha drog. Působí podobně jako kokain a amfetaminy. Tím vyvolává pocity vzrušení. Současně vyvolává pocity podobné při užití Valia a jiných zklidňujících léků. Napodobuje anestetika jako ether a tím poruší spojení mezi tělem a myslí. Člověk se sice cítí sebejistě, ale přitom je neschopný akce.

Účinky po požití alkoholu

Alkohol napodobuje účinek mnoha drog. Působí podobně jako kokain a amfetaminy. Tím vyvolává pocity vzrušení. Současně vyvolává pocity podobné při užití Valia a jiné zklidňující léky. Tím způsobuje odstranění zábran a úzkost. Napodobuje například ether a tím poruší spojení mezi tělem a myslí. Je to zrada - člověk se cítí sebejistě, ale přitom je neschopný akce.

Průběh likvidace alkoholu v těle

Alkohol je naším tělem velmi dobře přijímán a tak zvaně se vsakuje do všech orgánů. Většina jej dojde až do střeva a odtud snadno přejde do krve. Nevolnost nám nezpůsobuje alkohol, ale jeho produkt acetladehyd. Čím více pijeme, tím více se ho vytváří a tím je větší nevolnost. Mezi asiaty je velmi málo alkoholiků, protože se u nich velmi rychle acetladehyd vytváří.

Tělo a orgány - pití alkoholu

Pití alkoholu nepoškozuje jen játra, ale způsobuje i poškození dalších orgánů a orgánových systémů, mezi něž patří například mozek a nervy, srdce a dokonce pití ovlivňuje i vznik některých druhů rakovin.

Účinky alkoholu na mozek

U dlouholetých pijáků jde o zánik až 20% nervových buněk této oblasti. Proces je částečně vratný - mozek se při dlouhodobé či doživotní abstinenci má schopnost částečně zvětšit, odumřelé neurony však již nikdy nevzniknou znovu, protože po narození člověka schopnost novotvorby neuronů velmi rychle zaniká. Alkohol ovlivňuje v jedné části mozku zvané hypotalamus určitou jeho oblast, která je zodpovědná za pocit žízně. Díky tomu mají alkoholici častěji a dříve žízeň.

Játra - alkohol

Játra jsou nepostradatelnou chemickou továrnou organismu. Bez nich nelze žít. Při zásadním poškození jater z pití se jejich procentuelní funkčnost postupně snižuje. V kritických hodnotách může dojít k jaternímu selhání s úmrtím. Řešením je v tuto chvíli jen transplantance jater, která však často pro celkovou devastaci organismu již není podstoupena.

Alkohol a epilepsie

Pití alkoholu je velmi často spouštěcím momentem pro neurologické onemocnění nervového systému zvané epilepsie.

Další potíže pro alkoholiky

Selhání ledvin, u žen byl prokázán častější výskyt rakoviny prsu, mužům se zase prsa zvětšují, protože alkohol likviduje ženský hormon. Vznik rakoviny slinivky břišní, vysoký krevní tlak, srdeční choroby, zvětšení srdce, cévní mozková příhoda - krvácivá mrtvice, poruchy srážení krve v důsledku nedostatku srážecích faktorů, které tvoří játra. Podvýživa, záněty žaludeční sliznice – gastritidy, častější výskyt impotence, častější poranění - osoby holdující pití alkoholických nápojů častěji padají a mají úrazy vzniklé v době opilosti.

Závislost na alkoholu

Z pijáka se stává alkoholik dle jeho věku a psychosociálních faktorů za různou dobu. U 15 letého je to asi půl roku. U dospělého člověka trvá vznik závislosti většinou několik let, zhruba od 1 do 5 let, takže alkoholická troska se může z člověka stát už i v mladém věku.

Rozdělení konzumentů alkoholu

Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin dle toho, co od alkoholu žádají a proč jej pijí.

 1. Abstinent – odmítá z jakéhokoliv důvodu alkohol, žízeň hasí např. minerálkou. Občas nejsou společností správně pochopeni a jsou jakýmisi outsidery, lidé je odsuzují.

 2. Konzument – většina lidí pijících „příležitostně.“ Pijí pro tekutinu a chuť, např. při společenském posezení nebo oslavě narozenin.

 3. Piják – pije pro účinky alkoholu, především pro pocit euforie, lepší náladu, pocit uvolnění od starostí.

 4. Alkoholik - pije vše co mu přijde pod ruku od piva přes víno až po tvrdý alkohol typu vodka. Pije denně, je to pro něj droga.

Příznaky a projevy alkoholismu

 1. počáteční stadium – piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. Alkohol mu „dává, ale nebere.“

 2. varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů jako pivo a víno k lihovinám. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. Proto hledá společníky se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako „špatnou společnost,“ která ho k pití přivedla.

 3. rozhodné stadium – roste tolerance, jsou zde typická okna – kdy si nepamatuje co dělal nebo co se dělo kolem, tím se odlišuje od předchozího stadia. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým nejčastěji další den po tom co byl opilý, že již pít nebude a tyto sliby porušuje. Pokud však po delší dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá pití. Stadium může trvat týdny nebo měsíce. Pokud bude v tomto stadiu dále pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.

 4. konečné stadium – k dosažení opilosti potřebuje větší množství alkoholu, frekvence opilostí roste. Opíjí se "do němoty" i při nevhodné příležitosti jako je například pohřeb nebo důležité schůzce. Pije i několik dní v kuse – tzv. tahy. Pije již od rána. Bez alkoholu se neobejde a s alkoholem je nepoužitelný. Kruh se uzavřel. Zde již pomůže jen psychiatr a pomoc zvenčí.

Test závislosti na alkoholu

 1. Cítil jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

Ne - Někdy - Často

 1. Nedokázal jste se ve vztahu k alkoholu ovládat? Pil jste i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste vypil víc, než jste původně chtěl?

Často - Někdy - Ne

 1. Měl jste tělesné odvykací potíže tak zvaný „absťák“ po vysazení alkoholu třeba nejčastěji třes po ránu?

Ne - Někdy - Často

 1. Zvyšoval jste dávku alkoholu, abyste dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?

Často - Někdy - Ne

 1. Zanedbával jste dobré záliby kvůli alkoholu nebo jste potřeboval víc času k získání a k užívání alkoholu či k zotavení se z jeho účinku?

Ne - Někdy - Často

 1. Pokračoval jste v pití alkoholu přes škodlivé následky, o kterých jste věděl?

Často - Někdy - Ne

Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“

 • 0 odpovědí „často“ a „někdy“ znamená, že se patrně nejedná se o závislost.
 • 1 - 2 odpovědi „často“ a „někdy“ tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření.
 • 3 - 6 odpovědi „často“ a „někdy“ znamenají, že se patrně jedná o závislost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18622 (novesluzby.cz#20409)


Přidat komentář