AIDS - HIV - Virová onemocnění

AIDS, neboli syndrom získaného selhání imunity je virové onemocnění často špatně řazené mezi pohlavní choroby. Nakazit se však dá nejen pohlavním stykem, ale často také infikovanou jehlou narkomana. Jak vlastně k nemoci dochází? Více v článku

AIDS - hrozba pro celý svět

AIDS – Acquired Immuno Deficiency Syndrome, v českém překladu znamenající syndrom získaného selhání imunity. Ve vyspělém světě snad není k nalezení žádný dospělý, který by o AIDS slyšel poprvé. Od svého objevu roku 1981 je, ač velice slavnou, tak také hrozivě smrtelnou nemocí. Neznalí ji často řadí mezi pohlavní choroby, ale to je pouze omyl. AIDS se přenáší nečastěji pohlavním stykem, ale původcem jsou viry.

Objevení nemoci - AIDS

Ve zmíněném roce 1981 si technická asistentka Střediska kontroly nemocí v americkém státě Atlanta, Sandra Ford všimla, že se nejednou začalo vyskytovat jedno onemocnění velice často. Viditelně vrostl počet případů, kdy bylo nutno podat léky, které se běžně předepisovali osobám s oslabenou imunitou, například po operaci pro regeneraci organismu. Tímto nezvyklým jevem se začali zabývat epidemiologové. Zajímavé zjištění pak bylo, když se ukázalo, že potřebný lék potřebují hlavně mladí muži, často homosexuálové, u nichž se předpokládat dobrý imunitní systém. Nicméně počet onemocněných se stále zvyšoval a navíc lékaři zaznamenali nárůst dalších onemocnění, jenž mají co do činění se selháním imunitního systému. Hlavně šlo o Kaposiho sarkom, zhoubný nádor, v té době jinak velice ojedinělý. A opět byli postiženi hlavně mladí homosexuálové. U všech nemocných bylo objeveno, že lymfocyty T nebyly schopny plnit svoji úlohu. V následujícím roce 1982 bylo prohlášeno, že byla objevena nová nemoc, nazvaná Acquired Immuno Deficiency Syndrome, zkráceně AIDS, jelikož se jednalo o znatelné selhání imunity s návazností infekcí a rakovin. Nemocní byli především homosexuálové a jejich partneři, narkomani a lidé po transfuzích.

Tohle všechno vedlo k objevu, že původce nemocí se šíří krví, spermatem anebo vaginálním sekretem. Následovali tedy odběry výše uvedených složek jejich laboratorní zkoumání.

A to hned na dvou místech světa – ve francouzské Paříži a americkém Bethesdě. A jak v Evropě, tak za velkou louží objevili virus, původce této strašné nemoci, který byl krátce na to dle mezinárodní dohody pojmenován jako Human Immunodeficiency Virus, zkratkou HIV, a v překladu virus lidské imunitní nedostatečnosti.

Virus HIV

Nyní víme, že je to retrovirus a obsahuje RNA s vlastní genetickou informací, jenž vkládá do lidské buňky. A zde je nepolapitelný. Když se na jednotlivý vir podíváme pod mikroskop, zjistíme, že obsahuje jednovláknovou RNA, jež je obklopena vnitřním i vnějším obalem. Na povrchu viru jsou jednotlivé výstupky, což jsou receptorové proteiny. Právě díky nim rozpozná virus svou hostitelskou buňku – T-lymfocyt. Tady se virus rozmnožuje a navíc ji ničí. Pro někoho možná nová informace, ale virus HIV se nachází i mimo krev, sperma a vaginální sekret, také ve slinách, stolici a slzách. Avšak jen prvními třemi se dokáže přenášet. Nejjistější nákaza však je buďto pohlavním stykem, anebo bodnutím infikovanou jehlou HIV pozitivního.

A jaké jsou první příznaky?

První příznaky přicházejí samozřejmě pomalu a téměř nevědomky jako chřipkové onemocnění. Objeví se zvýšená teplota, nachlazení, únava, poté ihned následují další zvýšení teploty až na horečnaté stavy, dále silné pocení, pocity oslabení, žaludeční a střevní potíže a bolesti hlavy. Po několika dnech příznaky zmizí. Je to tím, že tělo si vytvořilo protilátky, které jsou zatím oproti virům HIV v přesile. To ale nemusí trvat dlouho. Odolný virus HIV se rychle množí a snadno si, až drze vytvoří nadvládu. Období od nákazy až po vypuknutí nemoci může trvat pět, deset let, ale i mnohem déle. Proto se říká tomuto období HIV pozitivní – vir v těle je, ale nemoc zatím ještě nepropukla. Vyznačuje se postupným snižováním T-lymfocitů. Pro srovnání – u zdravého dospělého člověka se v jednom krychlovém milimetru nachází 1000 – 800 T-lymfocitů, u člověka napadeného virem HIV je jich na stejné ploše 500-200. Klesne-li počet pod 200, hrozí nebezpečí rozvoje zápalu plic. Dalším snižováním pak propukne sama nemoc AIDS. Někteří pacienti již nemají vůbec T-lymfocity a umírají na onemocnění, způsobená sníženou imunitou. Nejčastěji to je zápal mozkových blan a další nemoci způsobené viry, bakteriemi, parazity nebo mykózami.

Léčení HIV - léčba infekce HIV

Při léčení infekce HIV se používají analoga nukleosidů. Zjednodušeně a v praxi to vypadá tak, že zamezují dalšímu množení virů. Problém je v tom, že takto vytvořený systém je, ač dokonalý, tak pouze dočasný. Existuje pár druhů léků, které po čase přestávají fungovat a viry jsou na ně odolné. V současné době se neustále hledají nové léky na léčbu AIDS. Občas se objeví naděje, že v brzké budoucnosti bude možné AIDS léčit, avšak po několika pokusech je na celosvětové vymítání nemoci získaného selhání imunity šance zažehnána. Velké šance na vyléčení nemoci je při objevení v** prvních fázích napadení viru HIV** a skvělé výsledky má léčba ozonizací. V současné době vědci pracují s představou, že nejlepší léčba AIDS je kombinace hned několika léků, které by měli vytvořit trvalou obranu a neznamenali by automaticky zvyknutí si na lék po nějaké době užívání.

I když se vědci snaží sebevíc, nejlepší obranou před vypuknutí nemoci AIDS je samotné nenapadení virem HIV, to znamená dávat si pozor například při cestování MHD, kdy si snadno můžeme sednout na infikovanou jehlu, dále neprovozovat pohlavní styk s neznámou osobou a samozřejmostí by v jakémkoli, případě měla být příslušná ochrana.

Nezoufejme však ani s dokonalou léčbou. Na počátku výskytu onemocnění na AIDS zemřel každý druhý pacient, v současné době většina z nich díky moderní vědě a léčbě přežívá.

Očkovací látky - výzkum HIV

Samozřejmě, že se věda nezabývá pouze léčbou, ale vědecké průzkumy pracují na vytvoření očkovací látky. Což je úkol až nadlidský kvůli odolným virům HIV, jež se rychle dokážou přeměnit, mutovat. Po napadení virem HIV se několika druhům virů postaví všechny možné druhy lymfocytů v těle. Organismus tam s viry bojuje a odolává, ale ne věčně. Takový boj je možný i 15 let, s následným nástupem nemoci AIDS. Zpět ale k očkovacím látkám a postupům. Například některé studie vyvinuly tezi, že pomoci v boji proti AIDS by mohlo naočkování organismu částí obalu viru HIV. Takový organismus by pak stále tvořil obranné látky, proti tomuto viru a v případě napadení by byl v jasné přesile. Zaznamenány jsou i pokusy s naočkováním podobných virů, jako například naočkování opic virem HIV, jež jsou napadeny obdobným virem SIV. Takové pokusy jsou možná účinné, ale také velice rizikové.

Ať tak či tak, celý svět pevně věří, že vědci brzy objeví zcela účinnou obranu proti smrtelné nemoci AIDS.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18717 (novesluzby.cz#20748)


Přidat komentář