Zvyšte svůj potenciál manažera

Rádi byste Vaší kariéru úspěšně vybudovali a postupovali kupředu? Nevíte, jak na to? Dokážete volit ta správná slova při komunikaci s nadřízenými, kolegy a podřízenými? Poskytneme Vám tipy, jak úspěšně zvládnout nelehkou roli manažera.

Získali jste vysněnou práci manažera, ať už projektového, personálního aj.? Bude se od Vás očekávat spousta věcí: nové nápady, aktivní přístup, řešení a předcházení problémů a další. Budete-li současně řídit tým lidí, budete za ně odpovědni, aniž byste si danou skupinu vybrali. Z těchto lidí budete muset každý den dostat výkon. Budete odpovídat i za jejich fyzické a duševní bezpečí.

Efektivní řízení týmu

Lidé, ačkoliv jsou Vaši podřízení, nejsou Vaším nástrojem. Lidé se zvládnou řídit sami, Vy jste pro něj stratég. Stratég personální pro jejich problémy, Stratég výkonnostní.

Potenciál lidí

Získejte z podřízených jejich potenciál. Pokud je pro ně však práce jen práce, nevyužijete je naplno. Pokud pouze chodí do práce s cílem, odsedět, či přežít pracovní dobu, měli byste začít jednat. Výsledek a výkonnost práce je zcela jiná, pokud zaměstnanci chodí do práce nejen pro peníze, ale protože je práce baví, mohou využít své schopnosti, mohou se angažovat, jsou nejen finančně, ale i slovně oceňováni aj. Je pouze na Vás, zda se Vám podaří zaměstnance angažovat. Vy jim musíte být vzorem, motivací, rádcem, vrbou. Je důležité zaměstnance přimět, aby jim záleželo na tom, co dělají. Díky Vám musí pochopit, jak právě jejich práce pro celou firmu důležitá.

Každý z nás je dobrý v něčem jiným. Kdybychom byli všichni stejní, nemohli bychom jako tým fungovat. Někdo umí pracovat bez dozoru, jiný ne. Je potřeba akceptovat individualitu každého člena týmu.

Funguje tým skutečně jako tým?

Tým neznamená pouhou skupinu lidí, kteří jdou každý jiným směrem. Někteří se vezou, jiní táhnou tým kupředu. Na Vás je, aby Váš tým jako celek usilovat o dosažení společného cíle. Tým nemůže táhnout za jeden provaz, když každý bude sledovat pouze svůj cíl.

Stanovení realistických cílů

Aby tým fungoval jako celek a byl zodpovědný za výsledky, je důležitý jim stanovit cíl, ovšem reálně dosažitelný cíl, který je nakopne k další činnosti. Jak se dostaví jednou úspěch, tým ho pocítí a s vervou se bude chtít pustit do dalšího plnění úkolu. Vy sami musíte vědět, čeho je Váš tým schopen, a co od něj čekají Vaši nadřízení. Bude důležité obojí skloubit, tak aby byly obě strany spokojené.

Konstruktivní porady

Určitě jste se někdy účastnili porady, která se táhla, neřešila konstruktivní věci, odbíhalo se od stanoveného tématu aj. Teď jste zodpovědní za Váš tým, snažte se vyvarovat takovýchto porad. Porady by měly především stmelit tým, poskytnout informace, najít nové nápady během spontánní diskuse, posbírat informace a přijmout rozhodnutí. Každou schůzi zahajujte včas a snažte se dodržet časový plán.

Stanovení hranice týmu

Hned první den, jak nastoupíte na pozici manažera, či jiného vedoucího pracovníka, je důležité, abyste měli disciplínu týmu ve svých rukou. Tým velmi brzo vycítí, co si na Vás můžou a nemůžou dovolit, kde jsou jejich hranice. Budete-li příliš hodný a necháte jim volné otěže, nemusí se Vám to vůbec vyplatit. Nehovoříme zde o přísnosti, direktivnosti. I přátelskou vlnu lze nastolit tak, že podřízení věcí, kde jsou jejich povinnosti. Je také důležité nezapomínat, že když jednomu členu týmu něco povolíte, musíte i ostatním. Nejednáte totiž s jedincem, ale celým týmem. Jestliže by jednomu členu porušování pravidel od Vás prošlo, mělo by projít i ostatním členům týmu. Jinak v týmu začne rivalita a neshody.

Delegování úkolů

Nebojte se zadat svému týmu úkol. Nechte, aby na něm pracovali. Zpočátku na ně dohlídněte, ale při dalším úkolu už je nechte, ať si sami poradí.

Motivace týmu

Nebudete-li dávat Vašemu týmu najevo, že jste s nimi spokojení, jejich výkon a verva brzo ochladnou. Povzbuzovat můžete zpětně, tj. když se jim něco povedlo, nebo dopředu, tj. důvěrou, že jim věříte, že to zvládnou, že jsou na to dobří apod.

Složení týmu

Jak bylo výše řečeno, každý z nás je dobrý na něco jiného. Na každou práci musíme mít ty správné lidi. Rozšiřujete-li či obměňujete-li osazenstvo týmu, musíte mít jasno, koho na danou pozici chcete, ale také, co hledáte. Vaše práce bude ulehčena, budete-li vědět, koho i co potřebujete.

Účinné odměňování týmu

Pomineme-li výplatu, kterou Váš tým dostává, je dobré zavést drobné a časté odměňování pro povzbuzení a motivaci. Získáte tak motivovaný tým, který bude zvyklý slavit každý úspěch, tím se bude snažit docílit víc a víc úspěchů.

Řešení sporů v týmu

Je nutné, abyste vnímali a rozpoznali neshody ještě předtím, než propuknou. Musíte pak jednat. Když jednotlivé spory nezatrhnete hned zkraje, můžou se rozrůst do velkých rozměrů, které se budou nabalovat. Musíte svým podřízeným předvést rychlé a rázné kroky, dát jim jasně najevo, že něco takového jim rozhodně nebudete tolerovat.

Důležitost atmosféry v týmu

Jsou-li Vaši zaměstnanci skleslí, deprimovaní, nevrlí, je to vidět na jejich práci, bohužel i jednání se zákazníky, kolegy aj. Pro každý tým by měla platit: zdvořilost, přátelství, laskavost.

Vybudovaná důvěra k týmu

Daná důvěra týmu je pro ně velmi důležitá, ale i pro Vás. Důvěru je nutné nejen mít, ale také projevovat. Když se rozhodnete Vašemu týmu důvěřovat, musíte to dát náležitě najevo. Nekoukejte jim stále přes rameno, nekontrolujte je každých pět minut, nechte je pracovat.

Nikdo neví všechno

I když Vy jste manažer, vedoucí týmu, neznamená to, že ostatní Vám nejsou schopni poskytnout informace, které nevíte. Každý může přispět s novými nápady, připomínkami. Zajímejte se o názory, nápady a tvořivost Vašeho týmu.

Rozdělení rolí v týmu

Sdělte každému členu týmu, co od něho očekáváte, a to nejlépe hned na začátku Vaší vzájemné spolupráce. Je důležité, aby každý z týmu věděl, jaká je jeho role, co se od něj ve výsledku čeká.

Zaměření na práci vlastní a práci týmu

Ne, jen Váš tým má stanovené úkoly, od Vás. I Vy máte svoje vlastní úkoly, které za Vás nikdo jiný neudělá. Jakmile svoji vlastní práci dokončíte, můžete se plně soustředit na vedení týmu. Musíte být proto jako správným manažeři systematičtí, nadšení, cílevědomí.

Efektivní způsob práce

Dejte Vašemu týmu najevo, že stojíte na jejich straně, že ke zvýšení jejich výkonnosti zefektivníte způsob práce. Kolikráte postačí se zbavit zbytečné administrativy, starých, nepružných pravidel.

Chyby dělá každý

Nikdo není neomylný. Někteří se však snaží chyby utajit, skrýt. Není to však dobré dělat. Lepší je spíše vypracovat plán, proč se daná chyba stala, jak předejít tomu, aby se chyby neopakovala. Chyby jsou pro Vás i dobrý ponaučením, naučí Vás, v čem spočívá Vaše pochybení, ale také jak chyby napravit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18484 (novesluzby.cz#20363)


Přidat komentář