Zvládnutí testů u pohovoru

Jste pozvaní na výběrové řízení? Jsou součástí výběrového řízení i psychologické testy? Nemáte s testy zkušenosti a obáváte se, jak je zvládnout? Našimi tipy Vám poradíme, jak se co nejlépe zhostit těchto testů.

Dříve se výběrové řízení sestávalo převážně pouze z přijímacího pohovoru. V současné době se však zaměstnavatelé čím dál častěji uchylují i k doprovodným součástím výběrového řízení: psychologickým testům, assesment centrum aj. Zaměstnavatelé totiž chtějí vědět, zda potenciální uchazeč dokáže zvládnout náplň práce a zapojit se do pracovního procesu ve firmě. Požadavky na uchazeče souvisejí s potenciálními schopnostmi a strukturou osobnosti.

Faktory ovlivňující výkon v testech

Výsledky při testování můžete pozitivně ovlivnit mnoha způsoby. Některé faktory však nelze kontrolovat, či ovládnout. K nim patří věk, zdravotní stav, pohlaví, vzdělání, národnost a země původu.

 • Věk

S přibývajícím věkem některé duševní schopnosti ubývají či klesají. Při měření obecné inteligence nejvyšší výkony podávají jedinci ve věkovém rozmezí 15 až 25 let. Poté výkon bohužel klesá. Toto pravidlo se však netýká všech schopností, neboť na druhou stranu, čím je jedinec starší, tím se snáze vypořádává se svoji osobností.

 • Pohlaví

Je obecně zjištěno, že ženy v testech technických schopností a prostorové orientace, dosahují v průměru horších výsledků, než muži. Na druhou stranu, ženy dosahují lepších výsledků v testech rychlosti a přesnosti.

 • Duševní a tělesný stav

Je-li kandidát nemocný, s největší pravděpodobností nepodá svůj maximální výkon.

Zvládnutí úzkosti před samotným testováním

Představa testování vyvolává v řadě lidí nejistotu, úzkost, obavy. Někteří budou více, jiní méně nervózní, a to i z důvodu, že uchazeč musí čelit dosud jemu neznámé situaci. Na druhou stranu určitá míra úzkosti dokonce zvyšuje výkon.

Příznaky úzkosti

 • Bolest hlavy
 • Nevolnost
 • Bolest ramen, zad
 • Nespavost
 • Únava
 • Podrážděnost
 • Záchvat paniky
 • Pokleslá nálada
 • Změny chuti k jídlu
 • Zvýšení intenzity pití, kouření
 • Důležitost pozitivního myšlení před testováním

Myslete pozitivně a rozhodně si neříkejte:

 • nestihnu to,
 • nezvládnu to,
 • selže mi paměť,
 • ostatní jsou rychlejší, lepší,
 • určitě nebudu nic vědět.
 • Snažte se být naopak v pohodě. Vyspěte se, najezte se, napijte se.

Testovací materiály

Před testováním obdržíte připravené testové otázky, psací potřeby, vyhodnocovací archy.

Postup při vyplňování testů

 • Ten, kdo Vás bude testovat, Vám vždy řekne, kdy máte na daném testu začít pracovat, kdy máte skončit.
 • Budete-li potřebovat, zeptejte se dotyčného, aby Vám postup i zopakoval.
 • Snažte se pracovat rychle, přesně, protože každý test je časově omezený.
 • Pokud Vás některá otázka zaskočí, nesetrvávejte u ní příliš dlouho, případně se k ní vrátíte, pokračujte tedy dál v ostatních otázkách.
 • Je důležité mít na paměti, že čím více otázek stihnete a zvládnete zodpovědět, tím je vyšší pravděpodobnost, že dosáhnete vysokého počtu bodů.
 • Při samotném testování, ten, kdo má na starosti Vaše testování, neodchází, naopak Vás pozoruje, zaznamenává podněty, které by mohli mít rušivý vliv na výsledky testů, zaznamenává Vaše chování. Neprojevujte se tedy podrážděně, neztrácejte nervy. Chovejte se sebevědomě.
 • Zpříjemněte si danou situaci podle možností (vezměte si sebou občerstvení, oblékněte si pohodlné, ale čisté oblečení).
 • Pečlivě si pročtěte instrukce v testu, automaticky nepředpokládejte, že více, co máte dělat.
 • Zapisujte odpovědi na správný záznamový arch a ve správném formátu (křížky, kolečka, zatrhnutí apod.).
 • Každou odpověď si pečlivě přečtěte. Neztrácejte však čas kontrolováním zcela jednoznačných položek. Obvykle se říká, že první odpověď, která Vám naskočí do mysli, bývá správná.
 • Víte-li, že danou odpověď neznáte, ani si ji nevybavíte, zkuste ji odhadnout.
 • Zachovejte maximální klid. Udržujte si klidnou mysl, nepanikařte.
 • Využijte celý časový limit. Pokud skončíte dříve, zkontrolujte si Vaše odpovědi.
 • Pracujte rychle, ale zbytečně se neukvapujte, jinak můžete napáchat zbytečné chyby. Dávejte si pozor na zapisování čísel, správné označení řádku apod. Spousta jedinců správě vyřeší problém, ale odpověď zapíše do vyhodnocovacího archu na špatný řádek.
 • Věnujte pozornost posloupnosti otázek. Je dobré nejdříve zodpovědět otázky, na které znáte bezpečně odpověď. Ohlídejte si však, abyste nezapisovali odpovědi do špatných řádků, kolonek.
 • Sledujte si čas.
 • Nenechte se znervóznit rychlejším tempem ostatních uchazečů. Nevíte přeci, zda odpovědi napsali správně. Neznamená, že, jsou-li rychlejší, mají také vše správně zodpovězeno.
 • Sem tam si odpočiňte, protáhněte se, rozhlédněte se kolem sebe, napijte se, zhluboka se nadýchněte, natáhněte si nohy. Nedělejte však toto příliš okázale, pamatujte, že Vás daný člověk, který Vás testuje, sleduje a pozoruje Vaše chování.
 • Nebojte se čísel. Pokud nemáte rádi matematiku, můžete se zlepšit jedině tak, že odpor či nechuť překonáte a začnete počítat. Ve většině matematických testů není nutné vše přesně propočítávat, vybírá se jedna volba z několika možných. Výpočty proto provádějte přibližně, neztrácejte čas důsledným výpočtem všech desetinných míst.
 • Pozor na rušivé vlivy.

 Psychometrické testy

Tento druh testu hodnotí verbální schopnosti uchazeče. Test sleduje, nakolik dobře kandidát rozumí významu určitých slov, výrazů, do jaké míry chápe význam informací v psaném textu a další. Z testu lze vypozorovat projevy osobnosti, zájmy, hodnoty, postoje, temperament, motivaci. Psychometrické testy dokážou posoudit až na padesát schopností, například: poznávací, technické, verbální, matematické, abstraktní, prostorové orientace.

Druhy psychomotorických testů

 • Testy vědomostí
 • Testy inteligence
 • Testy schopností

Testy vědomostí

Tyto testy hodnotí schopnost kandidáta prakticky využívat jeho stávající znalosti a dovednosti. Hodnotí tedy, co jedinec v okamžiku restování umí a ví.

Testy inteligence

Tyto testy měří celkovou schopnost jedince úspěšně vykonávat určitou činnost. Výsledek je vyjádřen poměrně mentálnímu věku a chronologického věku.

Testy schopností

Tyto testy měří přirozené schopnosti realizovat či provádět určité aktivity. U těchto testů nejsou vyžadovány specializované znalosti, dovednosti. Testy jsou často využívány při posuzování možností uchazeče.

Testy abstraktního uvažování

Otázky z této oblasti bývají uspořádány do podoby symbolů v řádcích nebo čtvercích. Ve většině testů bývají tvary (kruhy, trojúhelníky, čtverce, obdélníky aj.), velikost (malá, střední, velká) a další. Abstraktní uvažování může mít otázku: který symbol na obrázku chybí.

Testy matematického uvažování

Tyto testy mají schopnost rozumět číslům, operovat s nimi. Půjde o sčítání, odčítání, dělení, násobení.

Testy technických schopností

Tyto testy posuzují podvědomí jedinců o základních technických a mechanických principech.

Testy prostorové orientace

Testy posuzují schopnost práce s tvary ve dvourozměrném prostoru. Například je třeba určit, kolik dílů z nabízených mohou dokončit určitý obrazec. Druhý typ může spočívat v rotování, zrcadlení objektu v daném obrazci.

Testy verbálního uvažování

Tyto testy hodnotí schopnost porozumět slovům a používat je. Může jít o hláskování, gramatiku, dokončování vět, určení slova, které k ostatním nepatří, dále přiřadit slova s podobným významem, posloupnost slov, skupiny slov apod.

Testy poznávacích schopností

Jedná se o porozumění informací prezentovaným ve schematické podobě. Ke správným odpovědím lze dospět na základě zrakové logiky. Často se vyskytují úkoly spojené se změnami tvarů, barvy, orientace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18493 (novesluzby.cz#20539)


Přidat komentář