Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (3. díl)

Poslední díl seriálu pojednává o obtížnějších otázkách pokládaných na pohovoru a dává návod, jak na ně správně reagovat. Dále se zaměřuje na dotazy, které byste měli na oplátku položit tazatelům vy a na některé rady ohledně druhého kola.

Zaměřeno na obtížné, záludné otázky

Při pohovoru bývají pokládány jednodušší otázky, které jsme si uvedli v minulém dílu, ale také poněkud obtížnější otázky, na které se zaměříme nyní. Obtížnější otázky je zapotřebí si pečlivě promyslet, abyste se vyhnuli situaci, kdy nebudete vědět, jak zareagovat.

Důvody pro pokládání obtížnějších otázek jsou různé. Tazatelé zpravidla chtějí vidět, jestli umíte i ve stresu patřičně reagovat a zjišťují vaši kreativitu, vynalézavost, důvtip, všeobecný rozhled apod. Při záludných otázkách byste se měli především snažit zůstat v klidu a nechat si dostatek času na odpověď.

Některé obtížnější otázky, které mohou při pohovoru padnout:

„Jak dokážete pracovat ve stresu?“ K této otázce může dojít, pokud je s nabízenou prací stres spojen. Pokud se se stresem vyrovnáváte dobře, nebo se vám dokonce pod tlakem pracuje lépe, tak to určitě řekněte. Jestliže jste člověk, který se stresu snaží předcházet (plánování, organizace práce), pak to také vyzdvihněte. Zkrátka, z každého svého postoje vyberte pozitiva.

„Jste kreativní?“

Jedná se o typickou otázku pro uchazeče o práci, v níž se kreativita očekává. Uveďte nějaké příklady nebo techniky.

„Co vás motivuje?“

Zde se rozhodně nedoporučuje vtipkovat a odpovědět: „Výplata“ (i kdyby to byla pravda). Můžete třeba odvětit, že je to spokojenost zaměstnavatele, pracovního týmu apod.

„Jak snášíte kritiku?“

Nestavte se ke kritice odmítavě, vždyť tazatel jako nadřízený vás bude možná jednou také za něco kritizovat a chce se přesvědčit, jak budete reagovat. Řekněte, že konstruktivní kritika může být i přínosem a přispět ke zkvalitnění práce, takže vhodnou kritiku by měli lidé ocenit.

„Jste dobrý vůdce?“

To je otázka pro uchazeče o vedoucí pozici., takže byste měli odpovědět jedině kladně. Obohaťte svou odpověď konkrétními příklady, které nemusí být jen z pracovního prostředí. „Jakého největšího úspěchu jste dosáhl(a) ve svém posledním zaměstnání?“ Přichystejte si něco obtížnějšího, co se pokud možno alespoň trochu vztahuje k nabízené práci.

„Kdybyste měl(a) možnost, které rozhodnutí ve své kariéře byste změnil(a)?“

Vaše hypotetické úvahy by nakonec mohly vyvolat dojem, že jste nespokojený člověk a litujete svých předchozích rozhodnutí, tudíž nejlépe z otázky „vybruslíte“ odpovědí, že si stojíte za všemi svými rozhodnutími a díváte se raději do budoucnosti apod.

„V jakém časovém horizontu očekáváte povýšení?“

Správnou odpovědí je neuvádět nějaké datum, nýbrž odvětit, že postup očekáváte, až firmě ukážete své schopnosti a výsledky práce.

„Co vás na nabízené práci oslovilo ze všeho nejméně?“

Toto je jedna z otázek, u které, ať uvedete cokoliv, budí dojem, že nejste z práce na 100 % nadšeni. Nejlépe je říci, že vás zaujalo všechno, nebo podotknout nějakou maličkost, kterou stejně nakonec obrátíte v pozitivum: „Nemohu říci, že papírování patří mezi mé oblíbené činnosti, ale na druhou stranu to může být někdy i odpočinek.“

Oslovil(a) jste, nebo jste se ucházel(a) o místo ještě v jiné firmě?

Pokud řeknete, že máte ještě asi 4 nabídky, mohli by vás vyřadit, nebo by o vás mohl stoupnout zájem. Reakce mohou být individuální. Je vhodné lehce naznačit, že jste se ucházeli o místo ještě někde jinde (pokud tomu tak je), ovšem projevte zájem o tuto práci.

Otázky typu: „Jak byste popsal(a) slabé stránky svého současného nadřízeného?“ „Ohodnoťte svou stávající firmu“ „S jakými lidmi se vám špatně spolupracuje?“

Na všechny tyto otázky platí: Neprojevovat kritiku, negativitu, nýbrž se uchýlit k pozitivnímu hodnocení. Otázku o vašem nadřízeném rafinovaně obraťte: „Na žádnou slabou stránku si nemohu vzpomenout, vždy se mi s ním dobře spolupracovalo.“

Při hodnocení firmy uveďte, že je to dobrá firma, která vás obohatila o mnoho zkušeností apod.

Ostatní lidi taktéž nekritizujte a nepomlouvejte. Řekněte, že se vám obvykle spolupracuje dobře se všemi lidmi, ale pokud máte uvést nějaký příklad, pak by to byl například nespolehlivý člověk nebo člověk, kterému nezáleží na dobrém výsledku.

Vaše dotazy – na co je (ne)vhodné se ptát

Pohovor není jen o vašich odpovědích na otázky tazatele. I vy byste měli mít připravené své vlastní otázky. Vámi položené otázky však neslouží pouze pro vaši informovanost, ale také o vás hodně napovídají. Kdo nemá žádné otázky, zřejmě o práci nemá opravdový a hluboký zájem. Rozhodně byste se měli na něco zeptat.

Příklady otázek, na které byste se neměli ptát:

 • Jaký budu mít plat?

 • Na kolik dovolené budu mít nárok?

 • Bude mi přidělena vlastní kancelář?

 • Mám špatné spoje, mohla bych začít pracovat až od 8:30?

  Všechny takové otázky sledují pouze váš prospěch a výhody, a nezaměřují se vůbec na to, co firmě můžete nabídnout vy. V této fázi je pro vás aktuální pracovní nabídku především získat, takže podobné otázky jsou v podstatě prozatím bezpředmětné. Na prodiskutování podrobností budete mít případně ještě dostatek času.

Příklady vhodných otázek

 • Z jakého důvodu se uvolnilo toto místo?

 • Máte nějaké výhrady co se týká mých schopností pro nabízenou pozici?

 • Jaké budu mít možnosti na další vzdělávání a postup?

 • Kdy mohu čekat, že se mi ozvete?

Jste pozváni na druhé kolo – rady

Někdy jsou pořádány ještě druhé pohovory, na které jsou přizváni uchazeči, kteří dopadli v prvním kole nejlépe.

Na druhý pohovor byste si měli vzít jiné oblečení. To vyvolá dojem, že na vzhled kladete velký důraz a také to vypovídá o vašem šatníku (nemáte pouze jedno slušné oblečení).

Po prvním kole byste neměli zapomenout jména pracovníků (klidně si je doma napište). Jakmile dorazíte, je vhodné říci např. „Jsem rád(a), že se opět setkáváme.“ Nezapomeňte si s sebou vzít všechny dokumenty, které byly důležité u prvního pohovoru.

Nenabídli vám práci? Nezoufejte

Odmítnutí byste neměli brát jako tragédii, ale jako příležitost pro získání dalších zkušeností. Odmítnutí navíc neznamená, že nejste dobrým uchazečem (i dobří uchazeči bývají odmítnuti). Tazatelé se zkrátka domnívají, že někdo jiný je pro pozici ještě vhodnější (jejich mínění může být správné, ale i špatné). Pokud jste se na pohovor maximálně připravili, z neúspěchu se neobviňujte. A kdoví – třeba se vám naskytne ještě lepší práce…

 • Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (1. díl)
 • Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (2. díl)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18462 (novesluzby.cz#20048)


Přidat komentář