Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (2. díl)

Druhý díl seriálu o úspěšném zvládnutí přijímacího pohovoru se zaměřuje na nezbytné dovednosti, řeč těla, co a jak byste měli říkat, a přibližuje také některé otázky, které mohou na pohovoru padnout.

Dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí pohovoru

Schopnost reagovat

Vaše odpovědi musí být komplexní, ale zase ne neuspořádané. Neodpovídejte pouze jedním slovem, to by budilo dojem, že jste málo komunikativní. Snažte se odpověď vždy trochu rozvést, alespoň jednou větou.

Přesvědčivost

Přesvědčivost je důležitou pracovní dovedností, takže byste měli ukázat, že jí oplýváte. Tazatelé raději přijmou pracovníka, který je zdravě sebevědomý než jedince, který se za sebe neustále omlouvá. Důležité je prezentovat se dojmem, že si věříte.

Aktivita a nadšení

Snažte se být aktivní, nikoliv pomalí a bez života. Aktivní uchazeči působí lépe, povzbudivěji, schopněji, což je výhodou.

Doporučení: seďte rovně, udržujte oční kontakt, mluvte jasně a srozumitelně. Aktivita a nadšení spolu vzájemně souvisí. Dejte své nadšení najevo.

Řeč těla

Neverbální vyjadřování je stejně tak důležité jako verbální komunikace. Zde jsou některá pravidla, kterými byste se měli v průběhu pohovoru řídit:

 • Udržujte oční kontakt a pokud je přítomno více tazatelů, střídavě se dívejte na všechny (vždy na toho, kdo hovoří).

 • Lehce se usmívejte.

 • Neschovávejte si obličej za ruce.

 • Nepřekřižujte ruce a nohy.

 • Nepohrávejte si s vlasy.

 • Nedávejte si ruce do kapes.

 • Mějte obě nohy položené na zemi.

 • Na židli se posaďte pořádně, ne pouze na její okraj.

Co a jak říkat

 • V žádné případě nepřerušujte tazatele, a to ani tehdy, jestliže oni přerušují vás.

 • Řiďte se tónem tazatelů – pokud jsou formální, buďte také. Pakliže použijí mírný humor, oceňte to.

 • Otázky ohledně platu se v této fázi neřeší, protože vám ještě práce nebyla nabídnuta.

 • Jak je již výše uvedeno, vyvarujte se jednoslovným odpovědím. Na druhou stranu by ale odpovědi neměly být příliš dlouhé – max. 2 minuty. Držte se vždy položené otázky a nemluvte „z cesty“.

 • Poukazujte na příklady. Příklady výsledků práce, schopností, dovedností, vlastností působí lépe než pouhé konstatování.

 • Odpovídejte výhradně pravdivě. Sice si můžete fakta pozitivně zabarvit, ale neměňte jejich podstatu. Pokud na něco nebudete znát odpověď, přiznejte to.

 • Nekritizujte a nepomlouvejte svého stávajícího zaměstnavatele. Rovněž nevyzrazujte žádná „tajemství“ ze současného nebo minulého zaměstnání. Tazatelé vás otázkami mohou pouze testovat a čekají, jak zareagujete.

 • Pokud si potřebujete něco promyslet, klidně se na chvíli odmlčte. Je to lepší, než kdybyste odpovídali překotně a zmateně.

 • Jestliže budete dotázání na vaše silné stránky, uveďte takové, které souvisí s nabízenou pozicí.

 • Měli byste uvádět pouze fakta, nikoliv své názory.

 • Snažte se pozitivně zapůsobit, mluvte jasně a sebejistě.

 • Soustřeďte se pouze na otázky, které vám byly položeny.

 • Nesnažte se „být chytří“.

Specifické typy otázek, které mohou u rozhovoru padnout

Hypotetické otázky

Jsou to otázky typu: „Pokud se přihodí to a to, jak zareagujete?“ V těchto případech nemusíte odpovídat zcela pravdivě. Často je důležitější vynalézavost řešení, než samotná odpověď. Zamyslete se a odpovězte až po chvilce.

Technické otázky

Týkají se především technických oborů. Tazatele může zajímat váš postup při určitém problému. Je dobré odkázat na nějaký příklad z vlastní zkušenosti.

Otázky navozující stres

Není to tak časté, nicméně někteří tazatelé vás mohou chtít záměrně vyprovokovat, navodit stres, aby viděli, jak reagujete pod tlakem. Zachovejte chladnou hlavu a buďte klidní a zdvořilí.

Konkrétní otázky, které vám mohou být na pohovoru položeny

„Řekněte nám něco o sobě“

Pokud dotaz blíže nespecifikují, zeptejte se, jaké aspekty života je zajímají. Snažte se uvádět své klady - nejlépe ty, které byste využili i v nabízené práci.

„Co vám nejvíce vadí ve vaší stávající práci?“

Není vhodné si začít stěžovat, ovšem je patrné, že něco se vám přeci jenom líbit nebude, jinak byste se přirozeně o novou práci neucházeli…Východiskem z této záludné otázky je například uvést, že na práci se vám líbilo jednání s lidmi, ale neměli jste k němu moc příležitostí – nabízené místo spočívá v neustálém jednání s lidmi, a o to usilujete.

„Proč odcházíte ze své současné práce?“

To je podobný případ jako předchozí otázka. Není na místě uvádět negativa a stížnosti, ale skutečnost, že chcete jít dopředu, získat lepší příležitost apod.

„S jakou nejtěžší výzvou jste se v pracovním životě dosud setkali?“

Jestliže budete na tuto otázku připraveni, můžete opravdu zabodovat. Nesoustřeďte se jen na popis samotné výzvy, ale i vašeho postoje a řešení. Tazatelé touto otázkou sledují ještě i jiný záměr – chtějí ujistit, co pro vás znamená výzva. Z tohoto důvodu byste si měli příklad, který nakonec uvedete, důkladně promyslet. Opět se snažte vybrat něco v souvislosti s nabízenou prací.

„Co víte o naší firmě?“

Na tuto otázku jsme upozorňovali již v prvním dílu článku. Nyní máte tedy možnost ukázat, jak jste se připravili.

„Co očekáváte od nabízené práce?“

Řekněte konkrétní příklad, třeba: „Jsem dobrý v organizování lidí a vím, že v nabízené práci bych mohl(a) své schopnosti plně uplatnit.“

„Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“

Co se týká silných stránek, uveďte asi 3 (které jsou důležité pro danou práci).

Poukazování na slabé stránky je poněkud záludné, proto se doporučuje některá z těchto variant:

 • S humorem přiznat, že jste závislí například na čokoládě.

 • Poukázat na něco, co nesouvisí s prací (neumíte vařit apod.). (Pozn.: U výše uvedených odpovědí mohou tazatelé odvětit, ať se zaměříte na pracovní oblast).  

 • Uveďte nějaký příklad z dávné minulosti, např.: „Asi před 10 lety bych řekl(a) dochvilnost, ale nyní jsem naopak všude až zbytečně brzy“.

 • Uveďte jako svou slabou stránku něco, co může být ve skutečnosti považováno i za silnou stránku, např.: „Za svou slabou stránku považuji své přílišné zaujetí prací – musím danou věc dokončit, i kdybych měl zůstat v práci až do večera.“

„Jak dlouho plánujete v naší firmě zůstat?“

Pokud řeknete, že za 2 roky plánujete například na mateřskou, nebo odjíždíte do ciziny, pravděpodobně moc neuspějete. Odpovězte, že zamýšlíte zůstat několik let. Můžete třeba dodat, že tak dlouho, dokud budete pro firmu přínosem apod.

Jaké jsou vaše zájmy?

Nechtějte se udělat zbytečně zajímaví a koníčky si nevymýšlejte, mohli byste se totiž dostat do prekérní situace, kdy má tazatel čirou náhodou stejné zalíbení v horolezectví a zeptá se vás, kam chodíte. Uveďte pravdivě své koníčky a pokud možno vyberte opět ty, které se vážou k pozici.

 • Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (1. díl)
 • Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (3. díl)

   

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18461 (novesluzby.cz#20047)


Přidat komentář