Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (1. díl)

Na pohovor se zpravidla nezvou všichni uchazeči, ale jen takoví, kteří mohou podle svých zaslaných dokumentů (životopisů, motivačních dopisů) něco nabídnout a mají k práci předpoklady.

Všichni pozvaní uchazeči mohou být dobrými konkurenty. Abyste uspěli, musíte z nich být nejlepší. Je to sice trochu kruté, ale pravdivé. V žádném případě vás ale tyto řádky nemají zastrašit, nýbrž motivovat, abyste podali co nejlepší výkon! A jak se na pohovor správně připravit, to se dočtete v třídílném seriálu o úspěšném zvládnutí přijímacího pohovoru.

Přípravu na přijímací pohovor nepodceňujte

Asi není třeba připomínat, že na pohovor je nutné se důkladně připravit. Čím lepší příprava, tím větší šance na úspěch. Zkuste se vžít do této situace: přípravu na pohovor jste úplně vypustili a nyní sedíte před tazateli, kteří se vás ptají, co víte o dané firmě. Uvědomíte si, že vlastně nevíte vůbec nic. Mlčky sedíte a nevíte, co odpovědět. Cítíte se hrozně. Zní to jako noční můra, nicméně i to se stává.

Abyste tomu předešli a odcházeli z pohovoru s dobrým pocitem, nastudujte si o firmě potřebné informace. Ostatně, prostudování informací by mělo být i ve vašem vlastním zájmu, protože jak můžete vědět, že práci ve firmě chcete, když o ní vlastně nic nevíte.

„Co víte o naší firmě?“ – předpříprava

Kde všude můžete informace o firmě najít? Tak například na internetových stránkách, ve výročních zprávách, prodejních brožurách, interních časopisech, ve článcích v obchodních časopisech apod.

Pakliže jste byli na pohovor pozváni, nebojte se do firmy zavolat a o nějaké materiály požádat. V příslušných materiálech hledejte záchytné body. Obchoduje třeba firma se zahraniční společností a vy mluvíte plynule cizím jazykem? Pak je to pro vás obrovské plus, které musíte vyzdvihnout!

Pokud se vás hned na začátku nezeptají, co víte o firmě, hledejte příležitost, jak k tomuto tématu sami nenásilně zavítat. Tak například: „Všiml(a) jsem si, že obchodujete s klienty z cizích zemí a myslím, že bych v tomto směru byl(a) přínosem, protože dobře ovládám cizí jazyky.“ Zajímavost: Tazatelé u pohovoru počítají s tím, že oni sami budou mluvit asi jen 30 % veškerého času, zbývající dobu máte zaplnit vy.

Mějte připravené argumenty a příklady

Na některé otázky postačí odpovědět, u jiných po vás může tazatel požadovat praktický příklad. Na konkrétní příklady z praxe si ale člověk mnohdy tak rychle nevzpomene, proto je žádoucí, abyste měli příklady dopředu v „záloze“. Předejdete tak marnému vzpomínání a nervozitě. Jistěže jsou někteří lidé schopni reagovat ihned na místě, ale důkladným můžete přinejmenším vybrat ten nejvhodnější příklad ze všech.

Další rady pro dokonalou přípravu na pohovor

Jakmile budete hovořit o svých zkušenostech, schopnostech a dovednostech, nemusíte se omezovat výhradně na pracovní oblast – vyzdvihněte svou schopnost organizace, když jste vedli skupinu dobrovolníků apod. Veškeré materiály, které chcete prezentovat, mějte okopírované pro případ, že by si je chtěli tazatelé ponechat pro pozdější prohlédnutí.

Cesta na přijímací pohovor

Při cestě na pohovor bychom měli počítat s možnými komplikacemi a snažit se jim co nejlépe předejít. Může se stát, že vlak bude mít zpoždění, nebudete moci firmu najít, budete mít potíže s parkováním atd. Zkuste si třeba vyzkoušet cestu nanečisto, mějte s sebou přesnou adresu, zeptejte se na možnost parkování, nezapomeňte si vzít mobil.

Správné oblečení - přijímací pohovor

S volbou oblečení to nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Ani přehnaně formální oblečení ve firmě, kde ostatní chodí v riflích a tričku, není žádoucí. Tazatelé si pak mohou pomyslet, že se do firmy nehodíte a nezapadnete mezi ostatní.

Zajímavost: Některé průzkumy uvádějí, že bezmála 70 % zaměstnanců opouští firmu z toho důvodu, že nezapadli do firemní kultury. Proto se tazatelé chtějí ujistit, že jste pro nabízenou pracovní pozici vhodným kandidátem. Vždy platí, že byste se měli obléct o 2 stupně lépe, než jak se oblékají běžní zaměstnanci. Vždy také záleží na pozici, o kterou se ucházíte. Pokud si nejste jisti, volte „zlatý střed“.

Několik rad:

 • Vsaďte raději na klasiku, vyhýbejte se módním výstřelkům, příliš zářivým barvám a velkým vzorům.

 • Nepřehánějte to s toaletní vodou.

 • Nadměrné množství šperků rovněž nepůsobí dobře.

Těsně před pohovorem

Do firmy byste měli vždy dorazit o několik minut dříve. Zbylý čas využijte na finální kontrolu vašeho vzhledu (zda nemáte něco za zuby, zda máte zastrčenou halenku apod.).

Důležitý je první dojem!

Protože první dojem dělá opravdu hodně, je třeba vysílat vhodně připravené signály.

Pozornost bychom měli soustředit na:

 • včasný příchod

 • vhodné oblečení a upravenost

 • pevný stisk ruky

 • vhodný pozdrav (těší mě, dobrý den)

 • úsměv

 • sednout si až po vyzvání

Nervozita a pohovor

Drtivá většina lidí se před pohovorem cítí nervózně, což je zcela přirozené. Člověk se bojí, že udělá nějakou chybu, nebude si moci vzpomenout, vhodně se vyjádřit apod. Můžeme však rozlišit mírnou nervozitu a extrémní strnulost, kdy nejste schopni vůbec odpovědět na otázku, vysychá vám v krku, potíte se atd. Tazatelé by si také měli uvědomit, že pokud jste nervózní, svědčí to o vašem zájmu o práci.

I zde platí, že nervozitě předejdete dokonalou přípravou. Promyslete si možné otázky a nacvičte si odpovědi. Klidně si stoupněte před zrcadlo a sledujte svůj projev.

Pokud se dostanete do situace, kdy nervozita ovlivní schopnost vybavit si něco důležitého, měli byste to brát s nadhledem, zasmát se tomu a nervozitu přiznat. Můžete třeba podotknout: „Pardon, teď mi to úplně vypadlo, protože jsem trochu nervózní.“ Pokud jsou tazatelé taktní, mohou váš „výpadek“ sami vyčíst například z životopisu.

V případě, že se kvůli nervozitě obáváte vylití občerstvení, jednoduše jej odmítněte. Pokud se vám třesou ruce, mějte je v klíně. Bojíte se, že budete nemotorní? Pak si na pohovor vezměte jen nějaké desky a tašku nechejte na recepci.

Co pomáhá proti nervozitě

Na pohovor byste neměli jít ani hladoví, ani úplně zasycení. Volte lehké jídlo, z nervozity by se vám totiž mohlo udělat špatně.

Vyzkoušejte relaxační cvičení:

 • Posaďte se.

 • Mějte ruce a paže uvolněné a ruce dejte do klína.

 • Zavřete oči.

 • Proveďte pomalý a hluboký nádech nosem, napočítejte do pěti.

 • Vydechněte ústy a počítejte do sedmi.

 • Pak dýchejte normálně a otevřete oči. Podle potřeby opakujte, vždy však mezitím dýchejte normálně, aby nedošlo ke zrychlení tepu.

  Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (2. díl)
  Zvládněte přijímací pohovor na jedničku (3. díl)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18460 (novesluzby.cz#20046)


Přidat komentář