Výroba vizitek, používání a druhy

Vizitka je jedním ze základních nástrojů komunikace. V dnešní době je nezbytnou součástí pracovního i společenského styku. Prostřednictvím vizitky podáváme partnerovi první informace o naší firmě a osobě.

Historie výroby vizitek

Pravděpodobně již egyptští vládci kolem roku 5000 před naším letopočtem psali své jméno na papírové kartuše. Tehdejší vizitky byly malovány hrotem seříznutého rákosu. Místo inkoustu se používal prášek z nerostu lazulit nebo zelený rozdrcený malachit rozmíchaný v palmovém oleji.

První vizitky vyrobeny v České republice pocházejí pravděpodobně z roku 1370 z papírny v Chebu. Všechny tyto vizitky byly psány ručně. První tištěné vizitky se objevili krátce po vynálezu knihtisku v roce 1456.

V současné době je vizitka běžnou součástí života, zejména firemní kultury. Kvalitní vizitka musí nejen dobře vypadat, ale musí také vzbudit zájem a vypovídat o našem podnikání nebo naší osobě.

Velikost a rozměry vizitek

Vizitky existují v různých velikostech. Ty nejmenší mají 4 × 7,5 cm, největší 5,5 × 9,5 cm. Kdysi bývalo pravidlem, že jiný formát měly vizitky mužů, manželek i dcer. Manželova vizitka byla největší a měla rozměry 9 x 5 cm. Vizitka manželky byla o rozměrech 7,5 x 4,5 cm a dcery 7 x 4 cm.

Standardní rozměr vizitek se v jednotlicvých zemích liší. V České republice má vizitka zpravidla rozměr 9 x5  cm. EURO formát má rozměr 8,5 x 5,5 cm. Dodržování standardního formátu vizitek podle zvyklostí v dané zemi umožňuje snadnou manipulaci s vizitkou a jednodušší ukládání. Většina pouzder na vizitky je vyrobena pro standardní formát vizitek.

Běžnějším typem jsou vizitky podélné. Svislé vizitky častěji využívají firmy nebo jednotlivci, kteří se z nějakého důvodu chtějí nebo potřebují odlišit.

Papír na vizitky

Vizitky bývají zpravidla vyrobeny z papíru o gramáži 230 až 320 g/m2. Při výběru papíru bychom neměli šetřit. Papír by měl být co nejkvalitnější, aby se vizitka neohýbala a hned se nezničila. Vizitky mohou být lesklé nebo matné. Kromě křídového papíru lze vizitky vytisknout na téměř jakýkoliv speciální grafický papír. Oblíbený je například papír se strukturou plátna.

Typy vizitek

Navštívenky lze podle účelu rozdělit od několika skupin:

 • Osobní vizitky – jsou určeny každému, kdo rád cestuje a stýká se s novými lidmi. Obsahují jméno, příjmení, vědecký titul a soukromou adresu a soukromé telefonní číslo. Také může obsahovat webovou adresu osobních internetových stránek a soukromou emailovou adresu. Tyto vizitky mohou být barevnější, veselé, mohou obsahovat fotografie majitele.

 • Firemní vizitky – slouží pro prezentaci člověka jako součásti dané společnosti. Obsahují jméno, příjmení, titul a pracovní pozici majitele vizitky. Nechybí zde emailový a telefonní kontakt na pracovníka. Dále obsahují údaje o firmě, zejména: úplný název instituce, adresu firmy, logo firmy. Na vizitce může být také umístěno IČ nebo DIČ firmy. Na druhé straně vizitky může být natištěna mapka se sídlem firmy.

 • Produktové vizitky – tisknou se pro lepší prezentaci určitého produktu a krom údajů o firmě obsahují technické údaje o daném produktu.

 • Dvojjazyčné vizitky - lidem, kteří udržují kontakt se zahraničím, se budou hodit vizitky v cizím jazyce. Mohou si nechat vyrobit vizitky dvojjazyčné, kdy je jedna strana vizitky natištěna v mateřském jazyce a druhá strana v cizím jazyce. Toto řešení ovšem není příliš elegantní, proto je lepší mít vizitky ve více jazycích.

Grafické členění vizitek

Podle grafického dělení se vizitky dělí:

 • Vizitky základní - vizitka je jednoduchá, zpravidla jednobarevná s černým tiskem na bílém nebo jiném světlém papíře.
 • Obrázkové vizitky - na vizitce je fotografie, kresba. Důraz se klade na kombinaci písma a grafického zpracování. Tyto vizitky mohou být nápadité a snadno zapamatovatelné.
 • Dotekové vizitky – vizitky nejsou hladké, ale mají různý reliéf, což zvyšuje originalitu vizitek. Zvláštním typem dotykových vizitek jsou vizitky určené slepcům, které jsou psány brailovým písmem.
 • Parfémované vizitky – papír je navoněn, a to již při výrobě papíru nebo při tisku vizitky.
 • Vizitky se změnou – moderní typ vizitek, které se pod různými úhly pohledu mění. Jedná se například o barvu písma, obrázek, obsahují hologramy nebo 3D efekty.

Typy tisku vizitek

Existují dva typy tisku vizitek: digitální (laserový) a ofsetový tisk.

 • Digitální tisk je vhodný zejména pro tištění vizitek v menším nákladu. Tiskárny nabízející tento tisk se nachází v každém větším městě. Tisk je velmi rychlý, nevýhodou jsou jeho vyšší náklady. Tisk není tak kvalitní jako na ofsetových tiskárnách. Pokud jsou na vizitkách větší barevné plochy, laserová tiskárna je většinou nedokáže vytisknout stejnoměrně.
 • Ofsetový tisk se používá zejména při větším počtu vizitek, je kvalitnější, barvy jsou rovnoměrné, syté a jednolité barevné plochy jsou přirozené. Nevýhodou je delší výrobní lhůta, většina tiskáren čeká, až se jim nahromadí více zakázek.

Používání vizitek

Na setkání s obchodními partnery si vždy vezmeme dostatek vizitek. Jdeme-li do nějaké firmy, vizitku odevzdáme při příchodu na recepci nebo sekretariátu. Budeme mít jistotu, že nás zaměstnanec firmy správně ohlásí.

K výměně vizitek vyzývá osoba s vyšším postavením. V Evropě a Spojených státech se vizitky předávají na konec rozhovoru. V současné době se zejména mezi manažery objevuje zvyk předávat vizitku na začátku setkání. Tento zvyk se rozšířil z Japonska. V Africe a na Blízkém východě se vizitky podávají pravou rukou, v asijských zemích oběma rukama.

Vizitky nosíme ve snadno přístupném pouzdře. Do tohoto pouzdra také ukládáme vizitku od partnera. Při větších společenských akcích například rautech můžeme mít pouzdra dvě. Jedno na vlastní vizitky a do druhého ukládáme vizitky, které jsme dostali. Vizitku, kterou jsme právě obdrželi, nikdy neukládáme je tak do kapsy saka nebo kalhot. Je to netaktní projev neúcty vůči partnerovi.

Korespondence prostřednictvím vizitek

V některých případech může vizitka sloužit jako náhrada dopisu. Prostřednictvím vizitky můžeme druhé osobě projevit soustrast, poblahopřát, zaslat přání do nového roku. V méně oficiálních záležitostech můžeme vizitku použít jako pozvání na kávu nebo čaj. Obsahuje - li vizitka jméno majitele, nemusíme se již podepisovat. Pouze připojíme parafu, aby bylo jasné, že vizitku poslal její vlastník. Vizitka patří do malé vizitkové obálky nebo ji můžeme jen tak volně připojit k dárku nebo květinám.

Pokud vizitku používáme jako dopis nebo oznámení, stačí, když do levého dolního rohu napíšeme zkratku vyjadřující náš úmysl a připojíme naši parafu. Pokud na levé straně není místo, do pravého dolního roku uděláme symbol pro otočení a text napíšeme na zadní stranu.

Zkratky, které se někdy píší na vizitky, pocházejí z francouzštiny a používají se po celém světě.

Jedná se o tyto zkratky:

p.r. – pour remercier – poděkování. Takto vyjádříme poděkování napříkald za květiny, dárek nebo poskytnutou pomoc.

p.c.- pour condoler – kondolence. Touto zkratkou vyjadřujeme lítost nad ztrátou blízkého člověka.

p.f. – pour féliciter - blahopřání.

P.f.n.a. – pour féliciter nuovel an – vyjadřuje přání do nového roku.

p.f.F.N. – pour féliciter Fete Nationale – gratulace při příležitosti státního svátku.

Na poslední tři lístky jsme povinni odpovědět. Zpravidla také pošleme vizitku, na kterou připíšeme p.r. V případě, že odpovídáme až po několika dnech píšeme zkratku  p.r.p.f.

Prostřednictvím vizitek komunikujeme s osobami, se kterými máme služební vztah a jsou zhruba ve stejném postavení jako my. V případě, že máme bližší vztah nebo je osoba podstatně výše postavená pak je lepší zaslat dopis.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18505 (novesluzby.cz#22312)


Přidat komentář