Výběr povolání a předpoklady

Víte jaké máte předpoklady pro budoucí zaměstnání? Zvážili jste všechna kriteria, která jsou na pracovní pozici kladena a jaká Vás čeká budounost? Máte vlastnosti odpovídající dané profesi? Pojďme rozebrat i nejmenší podrobnosti.

Předpoklady pro povolání

Ať už stojíme na prahu dospělosti a stojíme nad volbou našeho budoucího povolání nebo jsme nezaměstnaní a snažíme se najít obor, ve kterém spatříme smysl a budoucnost, musíme přihlédnout k několika kritériím.

Základ je sebepoznání

Musíme kriticky zhodnotit své vlastní předpoklady, možnosti, omezení a možnosti.

Adaptace a přizpůsobení

Ať už odcházíme jako žák ze základní školy, nebo dlouholetého zaměstnance donutí okolnosti zařadit se mezi nezaměstnané, je nutno se zamyslet nad změnami, se kterými se budeme muset vypořádat.

Sběr informací

O zvolených oborech nasbíráme co největší množství informací a snažíme se zvážit, jak zápory tak klady případného zaměstnání. Každá práce obnáší jiné znalosti, psychickou i fyzickou zátěž … atd.

Stanovení reálných cílů

Jedna věc je stanovit si cíl a druhá věc je, zda tento cíl je reálný – splnitelný. Sebedůvěra je chválihodná, ale pokud jsme si vědomi, že máme jen výuční list, nebudeme žádat o místo vedoucího pracovníka ve výzkumném středisku pro aplikovanou chemii.

Devatero řemesel - devatero vlastností

 • U pozice vedoucího pracovníka je velmi důležitý rys osobnosti – vytváření dobrých mezilidských vztahů. Odborně nazývaná - vztahová angažovanost.
 • Pro povolání právníka, novináře, tiskového mluvčího nebo u tlumočnice, musí uchazeč mimo jiné prokázat pregnantní vyjadřovací schopnosti. Odborný název zní – verbální analogie.
 • Právník musí spolu s dalšími obory, jako třeba vědecký pracovník, prokázat kombinační schopnosti, důslednost v myšlení nebo využívat správně pojmové představy. Toto je analogie neverbální.
 • Od obchodníka, pracovníka pracovní agentury nebo vedoucích pracovníků se očekává, vcítění se do pocitů druhého člověka, čím lépe porozumíte druhému, tím lépe odvedete svou práci. Této schopnosti říkáme – empatie.
 • Další schopností, kterou dnes vyžadují zaměstnavatelé hlavně od obchodníka v přímém prodeji, ale také od úředníků, od pracovníků na zákaznických linkách, je asertivita. Je to schopnost pokud možno vždy s úsměvem vyřešit každou situaci, vybrat komunikační prostředky odpovídající situaci, umění adekvátně obhájit své činy a potřeby, zboží nebo služby. Tito lidé bývají odolní proti stresu a nekonfliktně dojdou k výsledku. Nepoužívají jako prostředek agresivitu.
 • Nebát se riskovat - zkoušet nové postupy. Nebát se selhání – nastartovávat nekonvenční řešení. U obchodníka nebo u umělecké profese se odvaha jako vlastnost velmi cení.
 • Vedoucí pracovníci, sportovní trenéři, vychovatelé a učitelé, ale také osoby samostatně výdělečně činné by měli mít vysokou míru sebekontroly, důslednosti. Odpovědnost za dotahování věcí do úspěšných cílů a samostatné rozhodování je velmi žádoucí ...atd.
 • Pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách nebo u zdravotnického personálu je důležitá ochota se celoživotně vzdělávat a rozvíjet, osvojovat si nové předpisy a postupy a také vysoká míra odolnosti proti stresu.
 • Služba kaplana, zpovědníka v kostele nebo farního jistě vyžaduje spoustu jiných předpokladů, ale jedním z hlavních je vyrovnanost a tolerance, spolu s empatií.
 • Programátor by měl mít analitické schopnosti, být přesný a samostatný, ale i naopak zvládat týmovou práci.
 • Pokladní, prodavačka nebo účetní musí být schopná rychle řešit početní úlohy. Tedy matematika v lidovém slova smyslu – selským rozumem, by jí měla být vlastní.
 • Strategické plánování je nutné zvládat ve vlastním podniku, při řízení města nebo instituce jako například školy. Dále se zde cení i efektivní rozhodovací schopnosti v pohledu na dlouhodobé cíle.
 • Od politika můžeme očekávat vysoké morální zásady, bohužel z praxe známe mnohdy opačný model.
 • Odolnost proti stresu by měli zvládat řidiči z povolání, učitelé, zaměstnanci reklamačních přepážek.
 • Profesionální voják by měl být nejen odvážný, ale také disciplinovaný a zvládat stres.
 • Garderobiér nebo aranžérka budou potřebovat estetické cítění.
 • Hasič musí oplývat výborným sluchem a rychlou reakcí i úsudkem, musí být ukázněný a spolehlivý.
 • Hosteska potřebuje znalosti kultivovaného vystupování, schopnost jednat s lidmi, dobrou paměť a trpělivost.
 • Archivář nebo matrikářka potřebují rozhodnost a pohotové jednání, schopnost tvořivě a správně řešit atypické případy, je výhodou, mají-li pěkný a čitelný rukopis.
 • U notáře se cení bezúhonnost, spolehlivost, vysoký mravní kredit a komunikativnost.
 • Psycholog využije schopnost vcítit se do problémů druhých lidí, soustředěnost a schopnost naslouchat a analyzovat problém, trpělivost, schopnost správného úsudku, schopnost jednat s lidmi a vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, kultivovaný vzhled a vystupování.
 • Vztah k lidem, trpělivost, zručnost, fyzická zdatnost, spolehlivost, čistotnost, rychlost reakce takové předpoklady musí mít sanitář.
 • Automechanik, traktorista a další technická povolání – zde se zaměstnanci neuplatní bez smyslu pro techniku.
 • Zlatník nebo klenotník, opravář hodinek nebo jiných šperků využijí zručnost, estetické cítění, soustředěnost, trpělivost, přesnost.
 • Schopnosti týmové práce, organizační schopnosti, schopnost a ochota stále se učit a především nadšený zájem o historii a o dávné kultury se výborně hodí pro archeologa.

Představte si, v jakém prostředí budete trávit většinu času

Může to být kancelář, jednací sál, ateliér, rýsovna laboratoř, observatoř, ale také třeba škola, školka, domov mládeže, hrad, zámek, chrám, muzeum, natáčecí studio, jeviště, pódium, manéž, sportoviště, věznice, kasárna, policejní, celní nebo hasičská stanice.

Pracovní oděv

Mnoho povolání má předepsán oděv v jakém musíte pracovat. Kravata, halenka, bílý límeček, sako či kostýmek, montérky, kombinéza nebo uniforma, bílý plášť a čepeček nebo plavky, župan ... atd.

Zdravotní stav

Nemůžeme zapomenout také na zdravotní stav, protože některé obory vyžadují perfektní zdravotní stav – ať se již jedná o fyzickou nebo psychickou stránku. Jsou ale obory, kde naopak preferují zaměstnavatele postižené občany.

Nemoci z povolání

Jen si to představte, vyberete si nějaké povolání a za nějaký čas zjistíte, že Vám způsobuje zdravotní problémy. Jsou známy nemoci:

způsobené chemickými látkami – například, nykl, olovo, fosfor, zinek, amoniak, rtuť a další

způsobené fyzikálními faktory – ionizující záření, elektromagnetické záření, z tepelného záření, dále hluk, přetlak, z pneumatického kladiva a jeho vybrací, trvalá práce v kleče nebo v sedě...atd.

nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice z expozice prachu, z azbestu, z dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, z práce s radioaktivními látkami, z prachu ze dřeva, z plynu

přenosné a parazitární, při kontaktu s nákazou

nemoci hlasivek - uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas jako přednášející, tlumočník, zpěvák atd.

A co poptávka?

Chtě -  nechtě nutno dodat, doba se mění a na trhu práce je jeden čas vysoká poptávka po zubních specialistech, za čas je nedostatek strojních obráběčů. A naopak, školy jsou napěchovány právníky nebo grafiky, kteří těžko jako absolventi najdou práci.

Existují rekvalifikační kurzy

Pokud jste zrovna opustili brány střední školy a nikde o Vaši specializaci nestojí, zkuste si rozšířit své obzory na těchto kurzech. Stejné možnosti mají i maminky po mateřské dovolené nebo dlouhodobě nezaměstnaní.

Finanční stránka

Mzda, plat, výplata, služné nebo gáže, ať už tomu říkáme jakkoliv, za práci dostaneme odměnu podle mnoha kritérií. Jednak podle vzdělání, platové třídy, odpracovaných hodin, doby nemoci nebo dovolené ...atd.

Přejeme Vám, aby jste našli povolání, které Vás bude dobře živit, budete v něm dobří a navíc Vás bude také bavit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18478 (novesluzby.cz#20310)


Přidat komentář