Těhotenství, mateřství, rodičovství a zaměstnání

Článek pojednává o různých situacích, které mohou v životě ženy- matky nastat. Pracovní uplatnění pro těhotné nebo ženy na mateřské či rodičovské není nijak veselé. A orientace v právech a povinnostech je ještě složitější! Buďte o krok před ostatními.

Jak jsou rodiče ze zákona chráněni

Rodič, který pečuje o dítě do 8 let věku může odmítnout služební cestu. Pokud se jedná o samoživitele, nárok je prodloužen až do 15 let věku dítěte. Zákon uděluje zákaz zaměstnávat přesčas rodiče, který pečuje o dítě mladší jednoho roku. Tento zákaz se vztahuje rovněž na těhotné ženy. U těhotné zaměstnankyně, nebo té, která porodila před méně než 9 měsíci, je jenom jejím rozhodnutím, zda bude či nebude pracovat v noci. Pokud chce, může požádat o převedení na denní práci a zaměstnavatel je povinen jí vyjít vstříc.

Práce nevhodná pro matky

Ve vyhlášce, vydané ministerstvem zdravotnictví je přesně popsáno, jakou práci nemohou těhotné, kojící a ženy do devíti měsíců po porodu vykonávat. Nad některými pasážemi se můžeme docela podivovat (například když takové ženy nesmí pracovat v prostředí, kde je ve srovnání s okolím tlak vzduchu vyšší o 20 kilopascalů). Matkám je zakázána práce týkající se přepravy těžkého nákladu, dále činnosti, které vyžadují nepřetržité sezení či stání nebo činnosti, na které jsou podle vyjádření lékaře nezpůsobilé. V zimě platí, že práci v méně než 4 stupních mohou vykonávat nejvýše 4 hodiny a práci v mrazu větším než 5 stupňů pod nulou je omezena maximálně na jednu hodinu. Jestliže zaměstnavatel ženu převádí na vhodnější práci, ale žena tím přijde o lepší výdělek, má zaměstnavatel povinnost jí rozdíl doplatit.

Co když žena otěhotní ve zkušební době

Když se žena ve zkušební době dozví, že je těhotná, radost z miminka jí trochu mlží vidina ztráty zaměstnání. Propuštění je celkem jisté, vždyť zaměstnavatel nového zaměstnance teprve testuje a Vy bohužel evidentně neuspějete. Zaměstnavatel má ve zkušební době právo propustit ženu i jako těhotnou či v pracovní neschopnosti (až po 14denní pracovní neschopnosti).

Skončení pracovního poměru z důvodu těhotenství není možné!

Jakmile zkušební doba uplyne, těhotná žena už je pod ochranou zákoníku práce. Platí, že zaměstnavatel může dát těhotné ženě výpověď jenom tehdy, když zaměstnání končí, nebo dochází ke stěhování. Pokud ale hovoříme o pracovním poměru na dobu určitou, jeho skončení proběhne samozřejmě běžně, aniž by mělo těhotenství nějaký vliv.

Když zaměstnavatel s těhotnou skončí pracovní poměr

Pokud se tak stane, má žena 180 denní ochrannou lhůtu pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nemocenskou. V situaci, kdy žena z nějakého důvodu v ochranné lhůtě peněžitou pomoc nezačne pobírat, může být nemocenská prodloužena i na dobu porodu a šestinedělí.

Hrozí propouštění a Vy jste těhotná

Pokud jste zaměstnavateli graviditu ještě neoznámila, co nejrychleji to udělejte. Budete tak mít výhodu před ostatními, chrání Vás zákoník práce. Toto se však nevztahuje na situace, kdy ukončíte pracovní poměr dohodou nebo u pracovního poměru na dobu určitou. A co dělat v situaci, když už jste výpověď dostala a až poté jste se dozvěděla o svém těhotenství? Oznamte to svému zaměstnavateli a sdělte mu, že výpověď je neplatná. Pokud už Vám začala běžet výpovědní lhůta, tak platí, že po dobu těhotenství, mateřské i rodičovské dovolené se výpovědní lhůta pozastavuje a žena nadále zůstává v pracovním poměru s veškerými nároky. Poměr by tak mohl skončit až po uplynutí rodičovské a návratu ženy do zaměstnání.

Co když už Vám pracovní poměr skončil, a Vy jste teprve zjistila, že jste těhotná…

Jestliže se prokáže, že žena byla těhotná už v okamžiku ukončení zaměstnání, vztahuje se na ni 180 denní ochranná lhůta, což znamená, že má po ukončení zaměstnání nárok na nemocenské a peněžité pomoci v mateřství (obě dávky se vypočtou z hrubé mzdy). Pokud ale žena při ukončení pracovního poměru ještě těhotná nebyla, bude jí náležet jen ochranná lhůta 7 dní, pak už musí využít jiné možnosti, například evidence na úřadu práce a po porodu čerpání rodičovského příspěvku.

Když je žena na úřadu práce a otěhotní

Když se na ženu ochranná lhůta z minulého zaměstnání nevztahuje, zůstane i nadále jako těhotná na úřadu práce a po dobu 5 měsíců jí náleží podpora v nezaměstnanosti. Nic víc, bohužel, ani jako těhotná, nedostanete a těhotenství ani neprodlouží délku nároku na podporu v nezaměstnanosti. Uchazečky o zaměstnání budou po porodu rovnou dostávat rodičovský příspěvek, protože nemají nárok na nemocenskou, ani peněžitou pomoc v mateřství. Navíc varianta čerpání rodičovského příspěvku je jim ze zákona stanovena na 4 roky. Jestliže jste v takové situaci, že nemáte dostatek peněz, můžete požádat o pomoc sociální odbor městského úřadu. Mohou Vám být poskytnuty doplatky do životního minima, protože v souvislosti s těhotenstvím je zapotřebí více finančních prostředků.

Jste na mateřské dovolené a opět otěhotníte

Žena, která pobývá na mateřské nebo rodičovské a má stálé pracovní místo (tím myslíme, že na ni někde čekají, až se vrátí do práce), začne pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Ovšem je její povinností zrušit rodičovský příspěvek na dříve narozené dítě, jelikož současné pobírání obou dávek se vylučuje. Žena pak od začátku nastoupí na mateřskou a posléze na rodičovskou. Na pracovním poměru to nic nemění.

Kojení v zaměstnání, ano či ne?

Na kojení v zaměstnání má žena ze zákona právo. Jak dlouho ale můžete kojit, aniž byste rozhněvala zaměstnavatele? Rozhodující je typ pracovního úvazku. Při práci na plný úvazek a věku dítěte do 12 měsíců jsou určeny dvě půlhodinové přestávky. Pokud máte víc dětí, platí samozřejmě na každé dítě, tedy při dvou dětech 4x 0,5 hodiny apod. V případě, že je dítě starší než 12 měsíců, je vyhrazena už jen jedna půlhodina a přestávky můžete čerpat nejdéle do 15 měsíců věku dítěte. Zkrácený úvazek a dítě do 12 měsíců znamená možnost jedné půlhodinové přestávky. Jakmile dítě dovrší jeden rok, veškeré nároky na přestávky už zanikají. Přestávky na kojení jsou součástí pracovní doby! Kojení v práci se v žádném případě nenahrazuje. Přestávky ke kojení spadají plně do pracovní doby. Proto se nebojte a kojte pěkně v klidu. Pokud se to zaměstnavateli nezamlouvá, je to jeho věc! Vy na kojení máte ze zákona právo a na zákon je i zaměstnavatel krátký.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18473 (novesluzby.cz#20150)


Diskuze a zkušenosti

aneta | 23.10.2012 10:48
Re: Těhotenství, mateřství, rodičovství a zaměstnání Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli je zaměstnavatel povinný doplatit rozdil do više vaší čisté mzdy pokud jsem doma v těhotenství jelikož pro mne nemá náhradní praci. A jsem doma na neschopence. U prvního syna r.2007 to tak bylo ale nevím jestli to furt platí.


Přidat komentář