Syndrom vyhoření

Každý člověk se někdy probudí se špatnou náladou, je smutný nebo špatně spí. Nepřestává-li se člověk cítit špatně a připadá si jako „vyždímaný hadr" delší dobu, něco není v pořádku. A může to být prvním příznakem duševního onemocnění.

Mnoho lidí trpí různými emočními poruchami, a přesto nemůžeme tvrdit, že jsou duševně nemocní, pokud se s životem vyrovnávají normálně. Člověk s duševním onemocněním toto nedokáže. Příčinou je porucha myšlení, cítění nebo chování. Většina duševních nemocí je pouze dočasná a po léčbě se zlepšuje. Jsou ale také nemoci, které trvají roky a léčí se velmi obtížně. Univerzální příčina kterékoliv duševní choroby není známa. Některé nemoci mohou mít genetický podklad a u některých se nemoc nastartuje v průběhu života. Také v mozku mohou nastat některé biochemické změny. Tyto změny mohou způsobit léky, zranění nebo degenerace mozkové tkáně.

Psychoterapie - jaké problémy nás postihují nejčastěji

Je spousta obtíží, které Vám dokáží znepříjemnit život. Po konzultaci s odborníkem se Vám uleví a na problematické věci se začnete dívat jinýma očima. Psychoterapie je založena na modelu terapeut versus pacient. Mezi nejčastější problémy, které mnohé z nás postihují, patří:

 • deprese, úzkosti, fobie
 • nízké sebevědomí
 • psychosomatické obtíže
 • partnerské obtíže, obtíže s dětmi
 • nadváha
 • poruchy příjmu potravy
 • stres
 • nespavost
 • závislosti
 • syndrom vyhoření
 • sexuální problémy
 • nečekané životní události
 • krize
 • stereotyp

K velmi vážným a často podceňovaným stavům patří deprese.

Co znamená deprese a jak se léčí

Většina lidí má čas od času špatnou náladu, ale ta většinou odezní. Skutečná deprese je však něco úplně jiného. Vyskytuje se nezávisle na pohlaví, věku, zaměstnání a má mnoho příčin.

Deprese je vlastně porucha nálady. Člověk cítí smutek, i když k němu nemá žádný důvod. Nedokáže se radovat, je plačtivý a má snížené sebevědomí. Postižený člověk ztrácí zájem o všechny oblasti života a nevidí v nich žádné potěšení. Nezájem se může rozšířit i na oblast péče o vlastní vzhled a hygienu. Tyto změny v chování člověka jsou velmi nápadné. Může se dostat až do stavu apatie a také si může ublížit. Neléčená deprese trvá kolem půl roku a u těžkých forem může dojít i k pokusu o sebevraždu. Při léčbě depresí je nejvhodnější obrátit se na pomoc psychoterapeuta, který může pacienta připravit lépe na to, aby se vyrovnal se stresujícími situacemi, které by mohly jeho onemocnění zhoršovat. Při velmi těžkých stavech deprese je nutné použít léčbu vhodnými psychofarmaky.

Mezi další závažné psychické stavy patří syndrom vyhoření.

Syndrom vyhoření, příznaky syndromu vyhoření

Již od sedmdesátých let 20. století se psychologové a lékaři zabývají stavy celkového, především pak psychického vyčerpání, které se projevuje například nízkou motivací, celkovou únavou člověka, nechutí „něco dělat“. U člověka klesá výkonnost v práci, ale také ho postupně přestává bavit vše ostatní, nemá chuť si někam vyrazit s přáteli. Koníčky, kterým se dříve věnoval, už ho tolik nebaví. Všechny tyto stavy mohou být známkou toho, že jste vyhořelí a pokouší se o vás nebo už vás dostal – syndrom vyhoření.

Bohužel díky zrychlené době a často přemrštěným nárokům, které společnost na své jednotlivce klade, už se syndrom vyhoření nemusí týkat jen určitých profesí. A potkat může ve své podstatě kohokoliv z vás. A to bez ohledu na to, v jakém prostředí pracujete.

Vyhoření nepřichází ze dne na den, ale bývá důsledkem dlouhodobých stresů. Postupně ztrácíte zájem o svou profesi, kterou  jste až doposud vykonávali s nadšením a elánem.

Mezi příznaky syndromu vyhoření bývá:

 • velká únava

 • špatné soustředění

 • snadné podráždění

 • negativní postoj k životu.

Objevují se pocity zklamání, člověk se spokojuje s každodenním stereotypem, život se pro něj stává nudnou rutinou, nic ho nebaví. Nevidí důvod, proč by se měl nadále vzdělávat a osobnostně růst, jediným jeho cílem je přežít a pokud možno nemít žádné problémy. Objevuje se pocit prázdnoty, skleslost a ztráta sebedůvěry. Člověk ztrácí iluze, všechno ho unavuje, žije, jak se říká, ze dne na den.

Dalšími příznaky bývá apatie, podrážděnost, lhostejnost, necitlivé a odměřené jednání s klienty, celkové negativní postoje. Je jasné, že výše uvedené symptomy nemusí znamenat** syndrom vyhoření** a mohou být známkou jiné nemoci, ale syndrom vyhoření nelze vyloučit.

Syndrom vyhoření sice souvisí se zaměstnáním, ale je jasné, že jeho následky se dříve či později začnou projevovat i ve vztahu k přátelům a rodinným příslušníkům. Lidé si totiž přenášejí své problémy z práce domů, bývají nevrlí, podráždění, výbušní. To přináší další a další problémy a člověk se snadno dostává do začarovaného kruhu.

Jak je vidět syndrom vyhoření není jen nějakou „módní záležitostí“, na kterou bychom mohli svádět třeba svou lenost nebo nechuť pracovat. Ale syndrom vyhoření je problémem, který není radno podceňovat a je třeba k němu zodpovědně přistupovat jako k nemoci.

To znamená, že pokud máte nějaké výše uvedené příznaky, nebo máte pocit, že by se vás syndrom vyhoření mohl týkat, měli byste se alespoň zamyslet nad tím, jestli není čas vyhledat odbornou pomoc. Také je důležité nestydět se za své problémy. Člověk není stroj a nároky na  člověka jsou stále vyšší a není divu, že ne všichni rychlému tempu dnešní doby stačí.  A u syndromu vyhoření stejně jako u jiných chorob platí, že čím dřív bude odhalen, tím rychlejší a „méně bolestná“ bude jeho léčba.

Koučink, rozhovor s koučem

Pokud chcete objevit nebo maximálně využít vlastní potenciál vyzkoušejte dialog mezi koučem a koučovaným. Je to praktická a rychle účinkující metoda, která Vám pomůže vyřešit řadu situací nejen práci, ale i v osobním životě. Pomocí koučinku dokážete rychleji dosáhnout svého cíle. Koučink se může týkat těchto oblastí:

 • vlastní potenciál
 • úspěch
 • řízení lidí
 • strategický management
 • týmová spolupráce
 • soulad osobního a pracovního života
 • neverbální komunikace
 • motivace
 • podnikatelský plán
 • nové zdroje energie

Koučink Vám pomůže zlepšit vztah k sobě samému, zvýší Vaše sebevědomí a změní také Váš vztah k druhým lidem.

Hipokoučink (učení se za asistence koně)

Další forma koučinku je hipokoučink, který využívá koně jako katalyzátoru - dostanete bezprostřední a okamžitou zpětnou vazbu Vašeho přístupu k vedení lidí. Hra s koněm trvá 30 minut a na koni přitom nemusíte sedět. Další hodinu pak probíhá koučování. Podmínkou pro využití hipokoučinku je minimálně jedna hodina koučinku.

Před prvním seznámením se s koněm dostanete krátkou instruktáž o tom, jakým způsobem s ním zacházet, a v následujících 30 minutách bude aktivita koně záviset jen na Vás.

Léčba duševních nemocí

Většina lidí s duševními poruchami má poměrně lehkou formu nemoci, která se při odpočinku a příslušné léčbě zlepší. Dlouhodobé problémy, které mohou vést k trvalým potížím, má pouze menšina nemocných. Léčba duševních nemocí dělá značné pokroky a většina lidí může po prodělané léčbě žít šťastným životem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18510 (novesluzby.cz#23381)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 17.12.2012 16:35
Re: Syndrom vyhoření Když jsem pracovala v chráněném bydlení jako pracovník přímé péče, zažila jsem syndrom vyhoření už po roce. Prace me jakoby prestala naplnovat, byla jsem hrozne unavena pred i po práci, podrazdena,nevydela jsem smysl...na chvili jsem si musela odpocinout a taky jsem poprosila - protoze to bylo mozne, o zmenu naplne prace na par tydnu. Ale abych se vrátila k té unave, pomáhá mi ted hodně brainstart. Doporučila mi to kamarádka, obsahuje guaranu a ginkgobilobu a opravdu se citim moc dobre.


Přidat komentář