Rekvalifikační kurzy a jejich výběr

Vystudovali jste určitou školu, ale zjišťujete, že by Vás bavil jiný obor? Nebo nemůžete najít uplatnění na trhu práce, a tak chcete zkusit štěstí v jiném oboru? Chcete si rozšířit Vaše dovednosti a znalosti? Pak využijte možnosti rekvalifikačních kurzů.

Rekvalifikace je a bude významnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikace, rekvalifikační kurzy jsou velmi účinným nástrojem, jak bojovat proti nepříjemné nezaměstnanosti. Rekvalifikace může předejít ztrátě zaměstnání, ale také vytváří uchazečům o zaměstnání lepší podmínky při dalším uplatnění na trhu práce.

Rekvalifikace z pohledu zákona

Zákon, respektive zákon o zaměstnanosti definuje rekvalifikaci jako udržení, obnovu či získání nových kvalifikačních předpokladů uchazeče o zaměstnání pro výkon vhodného zaměstnání.

Rekvalifikační kurzy, které je možné si udělat přes úřady práce

Níže nabízené kurzy je možné absolvovat přes jednotlivé úřady práce. Jedná se o výčet kurzů. Každý úřad práce nabízí vybrané rekvalifikační kurzy, ne všechny, níže uvedené.

 • Administrativa – řízení lidských zdrojů; asistentka; efektivní asistentka; asistentka pro top management; písařka; psaní na PC všemi deseti; korespondence v úředním a obchodním styku; kurzy v oblasti personalistiky
 • Elektro, Stavebnictví – mechanik elektronických zařízení; mechanik – opravář; autoelektrikář; elektrikář; provozní elektrikář; strojník stavebních strojů; obsluha stavebních strojů; řízení stavebních zakázek; školení pro stavbyvedoucí; stavbyvedoucí; stavební mistr; lakýrník; autolakýrník; zedník; instalatér; truhlář; klempíř; malíř; pokrývač; sádrokartonář; lešenář; sklenář; kominík; tesař; řidič motorových vozíků; svářeč plastů; instruktor svařování plastů; obsluha CNC strojů; topič.
 • Marketing, Management – public relations; marketing; základy marketingu; marketingová komunikace; základy fundraisingu; komunikační dovednosti; stres; řízení konfliktů; aktivní naslouchání; management malého a středního podniku; manažer vzdělávání; typologie osobnosti pro manažery; manažerské pohovory; efektivní řízení týmu; koučování; řízení projektů; týmová práce; umění jednat s lidmi; prezentace; základy podnikání; manažerské minimum; projektový manažer; realitní makléř; obchodní zástupce; obchodní referentka; kurz pro obchodníky; neverbální komunikace; vyjednávání a argumentace; komunikace v obchodě a managementu.
 • Zdravotnictví – masér; sanitář pro léčebné lázně a rehabilitace; sportovní rekondiční masér; pečovatelka; řidič vozidel dopravy nemocných a raněných; sociální pracovník; asistent handicapovaných osob; všeobecný sanitář; pracovník sociálních služeb; humanitární pracovník; poradce zdravého životního stylu; poradce pro výživu.
 • Péče o tělo – kosmetické služby; tetování; barvové poradenství a vizážistka; holič a kadeřník; pedikúra a nehtová modeláž; manikúra – pedikúra; manikúra a nehtová modeláž; provoz solárií; obsluhovatel sauny; lymfatické masáže; cvičitel aerobiku; instruktor fitcentra; vedoucí dětských táborů aj.

 • Počítače – programátor www aplikací; databázový programátor; obsluha osobního PC; obsluha PC pro pokročilé; správce počítačové sítě; tvorba a úprava www stránek; grafik; počítačové kurzy pro handicapované; počítačové kurzy: Windows, Excel, Word, Access, Power Point, Outlook, Internet, Corel Draw aj.).

 • Požární ochrana, Bezpečnost práce, Logistika – technik požární ochrany; bezpečnostní technik; bezpečnostní manažer; podnikový logistik; logistické minimum; řízení nákupu a zásobování; optimalizace logistiky podniku; jakost.
 • Práce s potravinami, Prodavač, Pohostinství – kuchař; číšník; servírka; hostinská činnost; cukrář; barman; prodavač; prodavač racionální výživy; pracovník provozovny rychlého občerstvení; obchodní referent; poradce pro výživu; ochrana veřejného zdraví.
 • Podnikání, Právo, Cestovní Ruch, Nemovitosti – pracovní právo; stavebnictví; pracovník právní a notářské kanceláře; asistent v pedagogicko-psychosociální poradně, manager obdchodního oddělení; obchodní právo; management malého a středního podniku; základy podnikání; účetnictví; daňová evidence; krizové řízení; finanční analýza; obchodník s nemovitostmi; oceňování nemovitosti; delegát pro cestovní kancelář; průvodce cestovního ruchu.
 • Účetnictví, Daně, Clo, Bankovnictví – mzdový účetnictví; účetnictví podnikatelů; účetnictví a daňová evidence; účetnictví pro neziskové organizace; finanční analýza; finanční systémy; určování ceny majetku; insolventní správce.
 • Umělecká řemesla; Práce s textilem, dřevem, rostlinami – umělecký kovář; zámečník; umělecký truhlář; hrnčíř; zlatník; klenotník; reklamní fotograf; krejčí; šička; obuvník; čalouník; vazba a aranžování květin; zahradník; péče o zvířata v zooprodejnách.
 • OZP, Mladiství, Menšiny – masér a nevidomý; slabozraký masér; specialista telefonického centra; kurz znakové řeči; sociální dovednosti; počítačové kurzy; kadeřnice; kosmetička; manikúra a nehtová modeláž; mzdové účetnictví; obsluha PC; personalista; poradce pro výživu aj.
 • Pedagogika, Psychologie, aj. – psychologie; grafologie; kurz znakové řeči; pedagogické minimum; pomocný vychovatel; rétorika; asertivita; konflikt a jeho zvládání; rozvoj komunikačních dovedností; grafika; polygrafie; krupiérský kurz; knihovník; prodejní dovednosti; instruktor lanového centra; tiskař.

Podmínky pro absolvování rekvalifikačních kurzů přes úřady práce

Rekvalifikační kurzy nejsou nárokové, automaticky pro každého.

Na každém úřadu práce je plně na zvážení zda příslušnou rekvalifikaci pro konkrétního jedince uhradí.

Pro zařazení do rekvalifikačních kurzu jsou také stanoveny nejrůznějších kvalifikační předpoklady, kupříkladu zdravotní stav, vzdělání, dovednosti aj.

Vzdělávací zařízení nabízející rekvalifikační kurzy

Jednotlivá vzdělávací zařízení mohou podávat svoje nabídky na rekvalifikační kurzy, a to do vyhlášených výběrových řízení na úřady práce.

Kde je možné účastnit se rekvalifikačních kurzů

 • Jak již bylo výše zmíněno, můžete využít rekvalifikačních kurzů přes úřady práce, ovšem to nemáte zaručené, že zrovna Vám úřad práce uhradí daný rekvalifikační kurz.
 • Jinou možností je vlastní přihlášení na školy, vzdělávací instituce, jenž umožňují rekvalifikační kurzy.

V obou případech platí, že po absolvování rekvalifikací je možné získat osvědčení o absolvování kurzu nebo také výuční list.

Vstupní podmínky pro rekvalifikační kurzy

Nelze stanovit jednotné podmínky, ovšem obecně: pro získání osvědčení je mít nejméně ukončené základní vzdělání. Pro získání výučního listu je důležité splnit požadovanou dobu praxe, a to dle typu vzdělání: kupříkladu u základního vzdělání – praxe v rekvalifikovaném či příbuzném oboru pět let; u libovolné SOU nebo SŠ – praxe rekvalifikovaném či příbuzném oboru dva roky; u SOU či SŠ příbuzného oboru – praxe rekvalifikovanému či příbuzném oboru jeden rok; u libovolné VŠ – praxe rekvalifikovaném či příbuzném oboru jeden rok.

Kurzovné u rekvalifikačních kurzů

Kurzovné může hradit:

 • Úřad práce – týká se nezaměstnaných
 • Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel
 • Vy sami

Časový průběh rekvalifikačních kurzů

Jednotlivé kurzy mohou probíhat formou denního nebo také víkendového studia. Obě formy je možné také kombinovat, v případě, že máte nepravidelnou pracovní dobu.

Jak vybírat školu/ agenturu/ instituci nabízející rekvalifikační kurzy

 • Pořádání rekvalifikačních kurzů v souladu se zákonem - 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti; 524/2004 Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání; a na základě platných akreditací MŠMT ČR čj.11491/05-20/35, 22410/05-20/385, 32278/05-20/683, 32280/05-20/684, 17085/06-20/499 a 23212/06-20/09.
 • Nabídka rekvalifikačních kurzů
 • Obsah rekvalifikačních kurzů
 • Kvalita rekvalifikačních kurzů
 • Cena kurzů
 • Získání osvědčení (výučního listu) s celostátní platností
 • Možnost pomoci při hledání vhodného uplatnění

 

Z čeho se skládá rekvalifikační kurz

Každý rekvalifikační kurz je složen z praktické i teoretické části výuky, které probíhají v prostorách příslušných vzdělávacích center, či přímo u smluvního zaměstnavatele, či potenciálního zaměstnavatele aj.

Důvody, proč se rozhodnout pro rekvalifikaci

 • Nemůžete najít uplatnění na trhu práce ve Vašem oboru?
 • Chcete si rozšířit Vaše znalosti a dovednosti?
 • Chcete mít větší šanci, jak v budoucnu najít nové pracovní místo?
 • Jste-li nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní, můžete využít rekvalifikačních kurzů přes úřady práce.
 • Účelnost – na Vás je, pro jakou kvalifikaci se rozhodnete, respektive, po jakém oboru je poptávka na trhu práce.
 • Rekvalifikace, rekvalifikační kurzy jsou velmi účinným nástrojem, jak bojovat proti nepříjemné nezaměstnanosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18504 (novesluzby.cz#22219)


Diskuze a zkušenosti

tibor mahut | 23.06.2012 13:32
rekvalifikacny kurz kominik mam zaujem o kurz kominika ako sukromna osoba byvam tisnove okr. brno venkov dakujem za informace

Pavla Tvrzová | 17.02.2013 22:06
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Prosím o informaci které rekvalifikační kurzy pořádá úřad Tábor. Děkuji.

Jája | 05.03.2013 16:43
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den chci se zeptat jestli nemáte nějaký seznam kurzů z okolí Frýdku-Místku a Ostravy.

Petra | 20.03.2013 11:02
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den,jsem na UP 14 dní,můžu už niní žádat o rekvalifikační kurz a můžete mi napsat seznam kurzů v Ostravě?Děkuji

Michaela | 31.05.2013 21:24
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý večer,chci se zeptat na rekvalifikační kurz permanentního make upu okolí Frýdek-Místek a Ostravy.

Šárka | 04.06.2013 12:09
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den taky mám problém od úřadu práce dostat nějaký seznam rekfalifikací v Ostravě. Jsedlouhodobě doma a ve svém oboru nemám uplatnění. Děkuji miskafajn@seznam.cz

Radka | 11.06.2013 15:14
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den, jsem matka na rodičovské dovolené a chci se zeptat, jestli mohu žádat Úřad práce o příspěvek na rekvalifikační kurz? Děkuji za odpověď. S pozdravem Radka P.

Renata Slipčenková | 26.08.2013 10:17
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den, měla bych zájem o rekvalifikační kurz hlídání dětí od 3-15 let, je možné se na tento kurz někde přihlásit? Děkuji za rychlou odpověd.ˇSlipčenková

KRISTÝNA ČÍŽKOV | 08.10.2013 22:29
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr DOBRÝ DEN, NASMĚRUJETE MĚ ZDA V OKOLÍ BRNA NAJDU REKVALIFIKACI NA cvičitel aerobiku; instruktor fitcentra, NEBO PERMANENTNÍ MAKE-UP, ČI ZAMĚ?ENÍ NA kosmetika a laserové ošetření pleti , vše Brno a blízké okolé děkuji Čížková

Vladislava Knapková | 15.10.2013 16:10
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Jsem z Brna,dlouhodobě na ÚP.Zajímala by mně psychologie,pečovatelka, nebo něco podobného.Je něco takového v rekvalifikačních kurzech a jak mám postupovat.Děkuji

Daniel Vohlídka | 16.10.2013 11:25
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Chci si udělat rekvalifikaci na elektro - slaboproud.Jsem od Rožnova Můžete poradit,kde je možné se přihlasit-

Simonn | 03.11.2013 20:28
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den, já jsem dlouhou dobu dělal po škole kosmetičku, taková ta klasika, co může člověk po uč?áku, po dítěti jsem začla přemýšlet o rekvalifikáči nebo nějaké specializaci a nakonec jsem šla cestou rozšíření služeb a pořídila jsem si přístroj na Hydrolift a mikrodermabrazi, nakonec od firmy Body Factory a ty mi k tomu dali i řadu školení a veškerý servis, takže sama za sebe doporučuju, pokud máte možnost jít spíš cestou specializace než rekvalifikaci, protože se mi potvrdilo, že je lepší se vyhradit před konkurencí než jen \"udělat si další papír\". To myslím, že je rada i do více profesí než je kosmetička.

Hanka | 15.01.2014 13:40
Re: Rekvalifikační kurzy a jejich výběr Dobrý den,chci si udělat rekvalifikaci v oboru čalouník.Jsem z Královéhradeckého kraje a nikde jsem nic nenašla.Kdysi byla UŠ v Třebechovicích pod Orebem tam už ale není.Poradí mi někdo?Děkuji Hanka

AM Solvo, s.r.o. | 14.09.2014 14:56
rekvalifikace přes ÚP Dobrý den, informace o jednotlivých rekvalifikacích na příslušných Úřadech práce získáte na webových stránkách ÚP v kategorii rekvalifikace nebo osobně na pracovišti ÚP v oddělení rekvalifikací.


Přidat komentář