Řeč těla - co prozradí gesta, mimika, obličej

Abychom se naučili rozumět řeči těla, nepotřebujeme slovník. Stačí věnovat pozornost tomu, jak se lidé tváří, pohybují, jak stojí, gestikulují, a začít si uvědomovat své vlastní pohybové etudy. Mimikou jsme se domlouvali dřív, než se vyvinula řeč.

Čím výš na společenském a ekonomickém žebříčku člověk stojí, tím méně se většinou vyjadřuje pomocí gest a pohybů. U vedoucích pracovníků, manažerů, ale i u zkušených obchodních cestujících lze ostatně předpokládat, že absolvovali nespočet kurzů, jejichž součástí bývá i trénink řeči těla.

Jak tělo hovoří samo za sebe

 • Pouhých 7 procent toho, co sdělujeme, tvoří naše slova.
 • O 38 procent informací se postará tón, rychlost a modulace hlasu.
 • 55 procent za nás poví tělo.

Důležitost našeho osobního prostoru

Každý člověk potřebuje místo, které je jenom jeho. Vstupujeme-li například na „cizí území“ a jsme-li vyzváni , abychom si sedli, je rozumné zeptat se kam. Nevědomým usednutím do oblíbeného křesla hostitele či hostitelky se totiž automaticky stáváme nepříjemným vetřelcem. Pokud se chystáme o něčem důležitém jednat, okupací teritoria si koledujeme o neúspěch.

I mimo domov kolem sebe udržujeme osobní prostor, do kterého pustíme jen blízké lidi. Hodně při tom záleží na tom, odkud pocházíme. Při společenských setkáních vnímejte reakce ostatních, a pokud si všimnete, že před vámi couvají, nedělejte přískokem vpřed.

Prostor, který okolo sebe máme, se skládá z několika neviditelných plášťů.

 • Veřejný prostor: máme-li například při přednášce hovořit k větší skupině lidí, automaticky se od nich postavíme dál, než 360 centimetrů.** **
 • Společenský prostor: při společenském styku s cizími lidmi, dejme tomu na večírku se snažíme držet vzdálenost** ** 120 až 360 centimetrů.** **
 • Osobní prostor: od známých lidí nás obvykle odděluje 46 až 120 centimetrů.** **
 • Intimní prostor: do vzdálenosti 15 až 45 centimetrů si pustíme jen ty opravdu nejbližší – pokud na ně zrovna nejsme naštvaní.** **

Jak se chovat v tlačenici (např. v městské hromadné dopravě, ve vlaku či při vycházení z kina)** **

Pravidla slušného chování v takové situaci přikazují nemluvit ani s osobou, kterou známe, tělesná gramatika zase radí vyhýbat se očnímu kontaktu s ostatními „sardinkami“, tvářit se neutrálně a co nejméně se pohybovat.

** **O čem nás informuje natočení těla

 • Postavení chodidel  - Zastavíte-li známého a on s vámi prohodí jen pár slov, aniž by se k vám obrátil tělem, rozhodně nemá zájem o rozvíjení další konverzace.** **
 • Těla v pravém úhlu – pokud si dva stojící lidé nezávazně povídají, většinou jsou jejich těla v pravém úhlu, takže stojí na pomyslném trojúhelníku, jehož jeden vrchol čeká možná právě na vás.** **
 • Otočení hlavy - když se k vám ostatní otočí pouze hlavami, je vhodné prohodit společenskou frázi a pod nějakou záminkou se rychle vzdálit.** **
 • Obráceni čelem – rozhodně není radno snažit se vklínit mezi lidi, kteří** ** jsou k sobě obráceni čelem a dávají tak jasně najevo, že si vystačí.** **
 • Jak lze klamat tělem
 • Uhýbání pohledem se velmi často považuje za signál prolhanosti. Zkřížené paže za gesto odmítavosti a nepřístupnost.
 • Rozšířené zornice za projev sexuálního zájmu.

Vždy je však třeba vyhodnotit celou situaci, gesta i mimiku.

Náš protějšek možná uhýbá pohledem před pichlavými paprsky slunce svítícího za našimi zády, zkříženýma rukama se může jinak vstřícný člověk bránit před chladem či bolestí břicha a zornice kromě šera rozšiřují i drogy, alkohol a různá onemocnění.

Existují lidé, u nichž mimika s pocity vůbec nekoresponduje. Například se neustále usmívají, takže působí uvolněně a snadno navazují kontakty. Ve skutečnosti ale třeba úsměvem podvědomě reagují na všechny neznámé situace a s nimi související pocity nejistoty.

Nesouhlas vyjádřený mimikou a pohyby

Mluvíte-li k větší skupině a někdo si náhle začne obírat oděv od pomyslného smítka,  máte před sebou odpůrce svých názorů. Zkuste tohoto člověka vtáhnout do diskuse přímým dotazem doprovázeným vstřícným gestem – otevřenými dlaněmi směrem k němu.

 • Sklopená hlava je** ** náznakem nesouhlasu.** **
 • Zkřížené paže také znamenají odmítavý postoj k řečníkovi nebo tomu co říká. ** **
 • Překřížené nohy a založené ruce u sedících lidí často svědčí o velké nelibosti.** **
 • Podepře-li si posluchač bradu se vztyčeným ukazováčkem, vypadá sice pozorně a zaujatě, nicméně se brzy vytasí s kritikou. Při hovoru s jedním člověkem se můžeme pokusit prolomit jeho obrannou bariéru třeba tím, že mu podáme nějaké písemné podklady. Dokud má totiž zkřížené paže, je zbytečné pokračovat ve vršení argumentů.** **
 • Překřížené paže a zaťaté pěsti, nenechte se ošálit sladkým úsměvem, tohle je nepřítel.** **
 • Překřížené pěsti s palci směrem vzhůru, počítejte s tím, že si z vás nic nedělá a je přesvědčen, že vás strčí do kapsy.** **
 • Palce frajersky zaklesnuté za opaskem zároveň naznačují sexuální připravenost.** **
 • Kdo je kdo – signály vysílané rukama** **
 • Arogantní člověk strká ruce do kapes tak, aby vyčuhovaly palce.
 • Vstřícný člověk je nechá s otevřenými dlaněmi ležet podél těla.
 • Sebevědomý člověk „přebytečné“ ruce spojí za zády (odhalí tak hruď a krk).
 • Nejistému se ruce většinou samy položí před hrudníkem.

Ten, kdo už význam těchto gest zná, je mnohdy zkouší maskovat pomocí různých pohybů. Upravuje si manžety, tře zápěstí, rovná hodinky nebo náramek. Také cigareta bývá v těchto situacích víc než jen nikotinovou závislostí.

Otrlý lhář se k vám postaví čelem, vytrvale vám hledí do očí a na jeho rukou není nic nápadného.

** **Prstoklad - jak hovoří naše prsty

 • Ukazováček je prstem karatelským.** **
 • Palec signalizuje dominanci. Poukázání palcem značí neúctu a pohrdání. Kdykoliv někdo hovoří o skromnosti a o tom, že si není jist, zkontrolujte jeho palce. Pokud se hry gest účastní, můžeme mít jistotu, že tichošlápek svou plachost jenom hraje.** ** Nadřazenost se dá také s jistotou předpokládat u člověka, jemuž z kapes vykukují jen palce, a ještě se pohupuje na špičkách.** **

** **Znaky neverbálního lhaní

Malé děti si většinou při lži zakrývají ústa, jako by chtěly nepravdivá slova zastavit.

Nezkušený dospělý alespoň zvedne ruku k ústům nebo zakryje toto gesto tím, že se dotkne nosu.

Za znaky neverbálního lhaní se považuje také natáčení k adresátovi bokem, vyhýbání se zrakovému kontaktu a neobvyklou koordinaci obou rukou, které se najednou začnou něčím zabývat.

Vymyslet lež bývá obtížné, proto jednou z možností, jak si ověřit své podezření, je klást doplňující otázky k nepravděpodobnému příběhu. I zkušený lhář se prozradí tím, že se soustředí na důvěryhodné pokračování historky a jeho mimika i gesta jsou v tu chvíli téměř nulová.

Technika k navození příjemné atmosféry

Sledujeme-li dva lidi v přátelském rozhovoru, většinou mají podobný postoj i gesta. Vzájemný souhlas si totiž nevědomky potvrzují zrcadlením svých pohybů.

Této techniky lze využít při jednání, kde chceme navodit vstřícnou atmosféru a vzbudit dobrý dojem. Vyvarujeme se všech nepřátelských a obranných gest a nenápadně se snažíme dělat to, co osoba, na níž nám záleží.  Jestliže však používá agresivní a obranné signály, snažíme se je „prorazit nějakým vstřícným gestem.

** **Kouřové a jiné signály, znamenající ukončení rozhovoru

Jsou lidé, kteří si melou svou i půl hodiny poté, co jsme jim již opakovaně naznačili, že máme na práci něco jiného. Znalec řeči těla zachytí signály konce rozhovoru dřív, než jsou verbálně sděleny.

Většinou je pozná podle náhlých změn v držení těla nebo v gestikulaci.

Člověk, který se během hovoru opíral o židli, se předkloní, dá ruce na kolena nebo uchopí okraj sedadla, kuřák náhle s výraznějším gestem típne nedokouřenou cigaretu, ten, kdo s námi do této chvíle stál buď v úhlu 90 stupňů, nebo tváří v tvář, natočí své tělo a ukročí směrem od nás.

Po ignorování takových signálů se často změní i výraz obličeje a v hlase se může objevit netrpělivost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18495 (novesluzby.cz#20720)


Diskuze a zkušenosti

Cateline | 21.04.2011 21:11
Ďakujem Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok- veľmi sa zabývam klamstvami, psychológiou a mimikou tela, hlavne z dôvodu, aby som zistila kdo je domňa, komu môžem veriť a pod. :D

boris006 | 09.02.2013 03:48
Re: Řeč těla - co prozradí gesta, mimika, obličej Prosím když se člověk vyhýbá odpovědi, utočí místo odpovědi, a nebo se dokonce pěkné usmývá..... znamená to že tento člověk lže a nebo chce jen nějakou částečnou lež skrýt? Děkuji prosím o odpověď na boris006@seznam.cz


Přidat komentář