Přílišné pracovní vytížení - jak se mu ubránit?

Po dalším vyčerpávajícím pracovním týdnu se vracíte domů a netoužíte po ničem jiném než si lehnout do postele. Nezbyla vám už žádná energie ani na to, abyste si popovídali s vlastní rodinou. Chcete pouze klid a odpočinek.

Práce vás pronásleduje i o víkendech, ale nadřízený pro to evidentně nemá žádné pochopení. Na změnu pracovního místa však v žádném případě nepomýšlíte. Co dělat, abyste se z toho všeho dočista nezbláznili? V následujícím článku vám nabídneme hned několik tipů. Inspirujte se některými…

„Oblíbené“ vyrušování z práce

Právě se zabýváte určitým projektem a vtom zvoní telefon - musíte nutně něco zařídit! Jakmile záležitost zařídíte, vrhnete se zpět do práce, a pro změnu je svoláno jednání. A tento scénář se pravidelně opakuje. Nemůžete se koncentrovat na dokončení úkolu, jelikož vás neustále někdo vytrhává z práce. Dejte ostatním slušně ale jasně najevo, že nemáte zbytečné vyrušování rádi a jaké škody to působí. Vašim kolegům jistě také není milé, když jsou vyrušováni. Pokud je to možné, nebojte se prosazovat nějaké konkrétní návrhy – např. v době od 8 do 11 je přísný zákaz vyrušování z práce, pokud to není opravdu nezbytně důležité. A třeba v době po polední přestávce můžete být otevření pro veškeré záležitosti.

Zorganizujte si svou práci

Špatná organizace pracovních úkolů a času vede k nespokojenosti. Je tedy zapotřebí organizaci práce zlepšit.

 • Naplánujte si průběh pracovního dne a stanovte si cíle.

 • Rozlišujte důležité a neodkladné úkoly od těch, které počkají do zítřka nebo třeba do příštího týdne.

 • Úkoly si zaznamenávejte na papír nebo do počítače (proč byste si je museli zbytečně pamatovat?)
 • Maximálně využívejte vyspělost techniky, která dokáže usnadnit práci.
 • Pravidelně provádějte „generálku“ pracovního stolu. I když si myslíte, že jej máte čistý a uklizený, určitě za tu dobu přibylo spoustu zbytečností, kterých se můžete zbavit.

Buďte pánem svého času

 • Každý úkol byste se měli snažit udělat naráz (bez přerušování a opakovaného začínání – tak totiž spotřebujete zbytečně moc času).

 • Naplánujte si časový rozvrh (odkdy dokdy budete provádět určitou činnost).

 • Pokud si myslíte, že máte stávajících úkolů dostatek, na další úkoly reagujte odmítavě. Určitě se najde někdo jiný, kdo úkol taktéž zvládne. Pokud úkol opravdu přijmout musíte, trvejte na svém termínu dokončení. Nejste přece stroj.

 • Pokud pracujete na nějakém úkolu, který si vyžaduje nerušenou činnost, pak si klidně vypněte telefon a dejte ostatním najevo, že nechcete být vyrušováni.

 • Nezůstávejte v práci neustále přesčas. Máte právo na odpočinek.

 • Pravidelně odpočívejte, relaxujte a nedělejte vůbec nic.

 • Nezanedbávejte kvůli práci vlastní rodinu. Pokud se s blízkými na něčem domluvíte, pak to také dodržujte.

 • Na konci týdne proveďte vždy zhodnocení dosažených úspěchů a „kritických míst“, na která byste si měli dát pozor.

Schůze, jednání, porady

 • Pamatujte, že nemusíte být vždy na každém jednání. Vytipujte si pouze ta důležitá. Pokud někde nebudete, nechte si zaslat zápis.

 • Na jednání se dostavte vždy připraveni (pročtení podkladů, poznámky apod.). Tak předejdete opomenutí skutečností, ke kterým máte výhrady.

 • Usilujte o to, aby jednání měla svůj jasně stanovený program a časový rozvrh.

 • Během jednání se věnujte pouze podstatným záležitostem, nedůležité věci vynechejte. Nezapomínejte na přestávky

Při práci je nezbytné dodržovat pravidelné přestávky

Zhluboka se nadechněte čerstvého vzduchu a na chvíli si odpočiňte. Jak kdysi řekl Plútarchos: „Odpočinek je kořením práce.“

Dodržujte pitný režim

Nedostatek tekutin vede k únavě a nesoustředěnosti.

Provádějte uvolňovací cviky

Pokud máte sedavé zaměstnání, využijte každou příležitost ke změně polohy (místo výtahu používejte schody, při telefonování vstaňte ze židle apod.).

Čas od času zavřete oči a vzpomeňte si na pěkné chvilky (např. na dovolené).

Nechtějte dosáhnout všeho najednou

Je nezbytné si naplánovat, čeho a kdy chcete dosáhnout. Musíte si však stanovit realistické cíle. Každý den se zaměřte na pár věcí, které musíte udělat a na zbytku pracujte pouze tehdy, pokud vám zbyl čas. Prostě pracujte na věcech postupně. Jedna záležitost za druhou, ne všechny naráz.

Ostatní jsou také schopní – podělte se o práci i s ostatními

Ať už jste vedoucí pracovník nebo kolega, vždy se dá určitá práce přerozdělit mezi ostatní. Některou práci přerozdělit můžeme, jinou ne. Pokud se vám nakupilo tolik práce, že nestíháte, sepište si úkoly, které musíte udělat výhradně vy a které můžete svěřit někomu jinému.

Odcházejte z práce včas

 • Nejprve si ujasněte, jak často požadujete odchod z práce včas a kolikrát týdně jste ochotni zůstat déle.

 • Pokud si domlouváte nějaké pracovní schůzky, plánujte si je na pracovní dobu, nikoliv na dobu po práci.

 • Zhodnoťte svoje hospodaření s časem – nemůžete docílit nějaké úspory? Neděláte nějaké zbytečnosti? Nezabýváte se zbytečně dlouho nepodstatnými úkoly?

 • Na jednotlivé činnosti si vymezte jasně stanovenou dobu a tu také dodržujte.

 • Pokud máte opravdu příliš práce, prodiskutujte to se svým šéfem.

Pracujete doma? I zde by měla panovat disciplinovanost!

Práce doma se značně liší od práce ve firmě. V organizaci jste neustále pod dohledem svých kolegů, nadřízených, klientů atd. Doma jste svým vlastním šéfem. Zní to sice lákavě, ale zároveň to představuje i riziko nedisciplinovanosti. Vědomě i nevědomě se dopouštíte chyb a s dosaženým výkonem nakonec nejste vůbec spokojeni.

Je zapotřebí si stanovit jasná pravidla a daný režim dodržovat.

Zde je několik rad, jak efektivně pracovat z domu

 • Udělejte si plán práce s výhledem pouze na několik příštích dnů. Pokud si totiž uděláte plán na celý měsíc, mohli byste práci odkládat a nakonec nestíhat. Krátkodobé cíle splníte mnohem snáze.

 • Nahlas vyslovte, co dnes uděláte. Je to jakýsi slib, který dáme sami sobě.

 • Slibte někomu z blízkých, co vykonáte. Pak bude těžší slib porušit. Dotyčná osoba bude jakoby kontrolorem vaší práce a má právo vás čas od času popohnat.
 • Stanovte si jasný časový rozvrh a ten dodržujte. Například práce od 8 do 11:30 a pak od 12:00 do 15:30.
 • Upravte se tak, jako byste šli do práce. Samozřejmě, že si nemusíte dávat kostýmek apod., ale zkuste se trochu nalíčit, učesat atd.
 • Buďte na sebe přísní, ale naučte se i odměňovat. Jedno latinské přísloví říká: „Jaká práce, taková odměna.“

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18459 (novesluzby.cz#20045)


Přidat komentář