Předejděte chybám během přijímacího pohovoru

Přijímací rozhovor je prvním zkušebním testem, kterým musí projít téměř všichni potenciální zaměstnanci. Během něho mohou na povrch vyjít nechtěné utajované skutečnosti, jenž účastníka dokáží zdiskreditovat.

Vhodné oblečení je přímo nutností

To, co personalista vidí ještě dříve, než se stihnete přivítat, je vaše vizáž. K základním požadavkům patří vhodné oblečení, které o vás prozradí více než dost.

Na pohovor se snažte přijít nejlépe ve společenském oblečení

muži v obleku s kravatou a ženy v kostýmku nebo společensky sladěném oblečení.

Pokud se hlásíte na nižší pozice, jako např. na místo prodavačky či dělníka, není samozřejmě oblek zapotřebí, ale nezbytností je být čistý a upravený. V každém případě zapomeňte na džíny, které nejsou společensky akceptovatelné a raději je nahraďte plátěnými nebo manšestrovými kalhotami.

Co se týče módních doplňků, řiďte se heslem, že méně je někdy více

Pokud jsou vaše prsty osázeny mohutnými prsteny, nechejte je raději v den přijímacího pohovoru doma. Také několik spletených řetízků na krku nejsou zrovna nejlepším módním vkusem a zpravidla působí velmi lacině. Muži by se měli vyvarovat náušnic v uších, není nic horšího, než přijít na pracovní pohovor s blyštící se náušnicí. Piercingy taktéž nepřinesou žádné kladné body, ba naopak. Pokud tedy disponujete ozdobou v jazyku, bradě či nosu, raději si v den pohovoru tuto ozdobu vyndejte. Tetování či piercing v pupíku zamaskujte oblečením.

Jak přijímací pohovor vypadá?

Oficiální stránka přijímacího pohovoru je odlišná dle požadavku na danou pozici. Společným znakem však je stejné nebo velmi podobné schéma, v podobě interview. Personalista klade předem připravené otázky, které dokážou o uchazeči, tedy o vás, vypovědět vše potřebné. Z výčtu odpovědí personalisté zjistí, zda jste pro danou pozici tím nejlepším uchazečem.

Na úvod řekne personalista základní informace o společnosti

kterou tímto představí. Poté vás bude informovat o dané pozici (pracovní náplni, povinnostech, požadavcích). Jakmile představí společnost, požádá vás, abyste se krátce představil/a a řekl/a něco o sobě. Samozřejmě se od vás očekává vysvětlení, jímž sdělíte, proč se o danou pozici ucházíte a jaké máte předpoklady k jejímu úspěšnému zvládnutí.

Základem je pevný stisk ruky

Vaše sebevědomí a základní charakteristiku osobnosti prozradí stisk ruky. Jelikož se ocitáme na cizím poli působnosti, měli bychom vyčkat na podání ruky personalistou. Ruku tedy nenabízíme jako první. Stisk ruky by měl bát pevný, středně dlouhý a nikterak škubavý. Než vejdeme do budovy společnosti, ujistěme se, že máme ruku suchou, v případě, že ji máme zapocenou, je nutné osušit ji kapesníkem. Personalistu, ale i kohokoliv jiného, odradí mokrý stisk ruky, je to velmi nepříjemné.

Součástí potřesení ruky by mělo být i slovní přivítaná a pozdravení se s dotyčnou osobou. Klasickou podobou představení se je formule: „dobrý den, Jana Nováková, moc mě těší". Jakmile dopovíme větu, měli bychom ukončit tělesný dotyk rukou.

Poté následujeme personalistu do zasedací místnosti nebo kanceláře a vyčkáme na nabídku usednutí.

Připravme si otázky předem

Na přijímací rozhovor se dobře připravme, a to jak profesně, tak i fyzicky. K nejdůležitějším bodům úspěšného zvládnutí pracovního pohovoru patří vhodně cílené odpovědi, na které by se měl každý uchazeč dopředu připravit.

K přijímacímu pohovoru si připravme následující:

 1. Zjištění údajů o společnosti (zda se jedná o ryze českou či zahraniční společnost, co je hlavním oborem společnosti, ...)
 2. Základní údaje o náplni a popisu pracovního místa (mnozí uchazeči nedokáží výstižně popsat pracovní pozici, o kterou se ucházejí. Často nejsou schopni identifikovat pracovní místo, nevědí, jaká je pracovní náplň, co se od potenciálního zaměstnance očekává).
 3. Vlastní motivaci (nutné mít připravenou krátkou řeč o tom, proč se o dané místo ucházím, co mne na pozici láká).
 4. Vytištěný životopis, do něhož můžeme v případě tápání či nejistoty  nahlédnout (strukturu životopisu a jeho obsah, bychom však měli mít v hlavě. Pokud se nás personalista zeptá, co všechno jsme měli na starosti v předešlé pozici, je dosti nevhodné výčet pracovních úkolů přečíst ze životopisu. Do něho můžeme nahlédnout např. tehdy, když si nejsme jisti datum ukončení nejvyššího vzdělání nebo úplně prvním zaměstnáním).
 5. Nastudování odpovědí na standardní otázky (otázky, které personalisté pokládají jsou většinou velmi podobného, jednotného charakteru, jejichž obsah naleznete na webu).

K nejčastějším typům otázek, které personalisté pokládají patří:

 • znáte naši společnost, víte čím se zabývá?
 • čím vás tato pozice zaujala, co od místa očekáváte?
 • co od dané pozici očekáváte?
 • jaké máte zkušenosti, praxi jenž můžete uplatnit na dané pozici?
 • proč chcete odejít od svého současného zaměstnavatele?
 • popište několika jednoduchými větami svoje pracovní hodnocení, svoje pracovní výkony, jak by vás hodnotil váš nadřízený?
 • kde byste se chtěl/a vidět za pět let? Máte nějaké ambice nebo vytčené cíle, kterých chcete dosáhnout?
 • jaké jsou vaše tři největší slabiny? A jaké naopak tři nejvýznamnější přednosti?

  1. Vyvarujte se odpovědím „ano" a „ne" - vaše odpovědi je nutné rozvést, nejlépe do   krátkých, jasných vět. Personalista vám bude pokládat několik otázek, na většinu z nich se bude nabízet holá odpověď „ano" nebo „ne". Snažte se však odpovědi trošičku rozvinout, personalisté chtějí vidět vaši pohotovost, reakci a schopnost dokázat se adaptovat v jakémkoliv prostředí.

  2. Připravte si otázky, jenž budete klást personalistovi (každý uchazeč dostane prostor optat se na doplňující informace k dané pozici). Vyvarujte se otázkám typu zvýšení mzdy, možného postupu nebo problematiky benefitů (stravenky, dovolená navíc, 13. plat, apod.). Naopak se ptejte na vše, co souvisí s obsazovaným pracovním místem nebo se společností.

Vyvarujme se všem negativním faktorům

Většina lidí je během přijímacího pohovoru velmi nervózní, některým dokonce tento postup nahání noční můry týden před uskutečněným aktem. Chování uchazečů je během pohovoru zkreslené, nervozita pracuje, čehož si jsou personalisté vědomi. Na druhou stranu jsou však mezi uchazeči i tací, kteří se chovají nevhodně, avšak svoje chování berou za přirozené, normální.

Zde je několik neakceptovatelných bodů:

 • nevhodné oblečení, neupravený zevnějšek, příliš mnoho doplňků, výrazné líčení, křiklavá barva laku na nehty, příliš výrazný parfém
 • nejasné, bezduché odpovědi (bez sebemenšího projevení zájmu o danou pozici)
 • agresivní, nevhodné až drzé chování, které je spojeno s přílišnou dávkou sebechvály a četností sebevědomí
 • naopak problémem je i nedostatek sebevědomí, které začíná leklým podáním ruky
 • negativní poznámky na současné nebo bývalé kolegy, nevhodné hodnocení bývalého nebo současného nadřízeného
 • velký zájem o platu, zvýšení platu, benefitech
 • uhýbání očima, nedívání se do očí
 • nekomunikativnost - uchazeč pouze poslouchá, kývá hlavou a odpovídá stylem „ano, ne"
 • špatná příprava na pohovor (nic neví o společnosti, nemá jasnou představu o nabízené pracovní pozici)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18482 (novesluzby.cz#20340)


Přidat komentář