Pracovní příležitost - Jak ji neztratit

Chystáte se na pracovní pohovor a chcete se na něj dobře připravit? Následující článek pojednává o deseti malých chybách, kterých se nevědomě pouští většina žadatelů o pracovní příležitost. A většina z nich si tak zkazí šance na jeho získání.

I kdybyste byli pro danou práci těmi nejkvalifikovanějšími, pohovor nepodceňte. Můžete udělat malé chybičky, kterých si nebudete vědomi, ale Váš možný budoucí zaměstnavatel si jich jistě všimne.

10 malých chyb při přijimácím pohovoru, které Vás ale mohou stát pracovní příležitost

1. Špatný první dojem

Jelikož Vás možný budoucí zaměstnavatel nezná, při přijímacím pohovoru záleží hlavně na prvním dojmu. Nejdůležitější je to, jak jste oblečeni, co o společnosti a její práci víte a jak reprezentujete sami sebe.

2. Zapomenutí důležitých dokumentů

Chcete učinit co nejlepší první dojem? Tak jej učiňte již přes svoje resumé a životopis. Ujistěte se, že jsou vytištěny na čistém a nepokrčeném papíře. To, jak se staráte o důležité dokumenty prozradí hodně o Vaší povaze. Pokud zaměstnavatel hledá pečlivou osobu, která má ve svých dokumentech pořádek, budete mít výhodu.

3. Žádné zbytečné vychloubání

Pojmy jako těžce pracující, loajální a skvělý komunikátor Vás nikam nedostanou. Na zhodnocení resumé mají většinou vedoucí pracovního pohovoru jen několik minut a za tuto chvíli se chtějí dozvědět, jestli jste na místo dostatečně kvalifikovaní. Pokud do svého resumé připíšete zbytečné opisovačky a budete se moc vychloubat, znudíte je a resumé ani nedočtou do konce.

4. Pravopisné chyby

Někteří vedoucí přijímacích pohovorů kladou velký důraz na gramatickou správnost. Špatná gramatika rozhodně nedělá dobrý dojem. Pokud se o místo uchází hodně uchazečů, přednost většinou dostanou ti, s nejlepším psaným projevem bez hrubých gramatických chyb.

5. Neprofesionální emailová adresa

Bez ohledu na to o jakou pozici se ucházíte, rozhodně Vám může pomoci emailová adresa obsahující vaše jméno a příjmení. Vedoucí přijímacích pohovorů se musí proklikat někdy až několika stovkami emailů. Pokud i v emailové adrese narazí na Vaše jméno, mohou si Vás lépe zapamatovat. A samozřejmě taková emailová adresa vypadá mnohem profesionálněji, než použití nějaké přezdívky.

6. Správný čas příchodu na pohovor

Pokud se ukážete dříve než 15 minut před začátkem pohovoru, nepokládá se to za dodržení etikety. Takže přijděte ne dříve než 15 minut před začátkem, ale nikdy ne pozdě. Pokud Vás zdrží nehoda, nebo dopravní zácpa, potom ihned zavolejte vedoucímu pohovoru a informujte jej o Vaší situaci. Dáte mu tak najevo respektování jeho času. Nespoléhejte se na to, že po pozdním dostavení se na pohovor bude zaměstnavateli stačit pouze omluva.

7. Nevyvarujte se děkování

Prosit a děkovat jsem se učili už jako děti a ani teď bychom na tyto „kouzelná slůvka" neměli zapomenout. Jde o výraz zdvořilosti a toto gesto ukáže Váš skutečný zájem o pracovní pozici. S děkováním a prosením to ovšem nepřehánějte, některého zaměstnavatele to může vyvést z míry.

8. Buďte trpěliví

Buďte v kontaktu s vedoucím pohovoru i po jeho skončení, ale v rozumných mezích. Zaměstnavateli pravděpodobně bude trvat déle, než zhodnotí všechny účastníky a vybere z nich toho nejadekvátnějšího. Někdy můžete absolvovat i několik výběrových kol. Počkejte zhruba dva týdny a teprve potom se ujistěte jaká je situace ohledně volného místa. Pokud ještě místo není obsazené, můžete se tímto zaměstnavateli připomenout a ukázat mu svůj zájem o místo a tím si vysloužit jisté plus. Nesnažte se, ale podnikat nic dalšího. Pokud možného zaměstnavatele budete obtěžovat neustálým vyptáváním se ohledně místa, spíše ho od Vašeho přijmutí odradíte. Nezapomeňte, že neodbytnost pouze uškodí vašim šancím na získání místa.

9. Nesnažte se zlepšit svůj dojem vysvětlujícím emailem

Máte pocit, že se Váš pohovor nepovedl a chcete zaměstnavatele přesvědčit o svých kvalitách pomocí obhajujícího, nebo omlouvajícího se emailu či telefonátu? Nedělejte to. Je to sice lákavé, ale zaměstnavatele tak upozorníte na Vaše chyby, či nekvalifikovanost, kterých si při pohovoru nemusel všimnout. Nedejte jen na svůj dojem z pohovoru. I když máte pocit, že jste ho zcela pokazili, zaměstnavatel může mít názor odlišný. Neničte si tak zbytečně možnou šanci na získání místa.

10. Vzkat v hlasové schránce, či záznamníku

Pokud se Vám zaměstnavatel bude chtít dovolat a Vy hovor nebudete moci přijmout, tak uslyší Váš vzkaz na záznamníku, nebo hlasové schránce, pokud takovou službu používáte. Většinou si to neuvědomíte, ale i záznamník Vás může připravit o místo. Vaše nahraná zpráva by měla být přátelská, ale profesionální a ne moc dlouhá. Měla by obsahovat jméno volané osoby a výzvu k zanechání vzkazu. Pokud takto Vaše zpráva nezní, nezapomeňte ji ihned po pohovoru změnit.

Na přijímací pohovor je samozřejmě nutné být dobře připraven. Vědět o svých plusech a mínusech, protože zaměstnavatel je bude chtít znát. Prostudovat si informace o firmě, promyslet si všechny své pracovní úspěchy a sepsat si důvody, proč jste pro firmu přínosem. Na pracovní pohovor nepatří zbytečné vychloubání, nebo zase podceňování. Dále pomlouvání bývalého šéfa a arogantní chování. Nesnažte se také vedoucímu pohovoru lichotit. Pokud Vám položí otázku, která Vás uvede do rozpaků, nebojte se mu to taktně naznačit. Jistě ocení Vaši upřímnost.

Poslední tip

Dejte si také pozor na to, jak jednáte s případnou sekretářkou či asistentkou. Možnému zaměstnavateli se o Vás může zmínit, nebo se jí dokonce může na Vás sám zeptat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18497 (novesluzby.cz#20808)


Přidat komentář