Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti

Nemoc si nevybírá, může se tedy stát, že ani Vám se chřipka, angína, či jiná nemoc nevyhne. Víte, jaké máte jako práce neschopný povinnosti? Tápete, jak je to s kontrolou během pracovní neschopnosti a podpůrčí dobou v případě nemocenského? Pak čtěte dál.

Kdy dochází ke vzniku pracovní neschopnosti

Jedinec začíná být v pracovní neschopnosti již ve dni, v němž pracovní neschopnost ošetřující lékař zjistil, a to bez ohledu na to, zda jste již v ten den pracoval, nebo zda jste již svoji pracovní směnu připadající na tento den odpracoval.

Jako prevence je důležitá například detoxikace:

Ošetřovací lékař může uznat, že Vaše pracovní neschopnost vznikla dříve. Limitem jsou nejdéle tři dny přede dnem tohoto zjištění. Pokud by ošetřující lékař uznal Vaši pracovní neschopnost, která vznikla například čtyři dny přede dnem zjištění, musí požádat o souhlas s uznáním pracovní neschopnosti zpětně za tuto delší dobu příslušná orgán nemocenského pojištění, a to dle Vašeho trvalého bydliště.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se vydává na předepsaných tiskopisech, které jsou nové.

Tiskopisy k rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má v současné podobě pět dílů:

I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

II. díl Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

IV. díl Žádost o nemocenské

V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli

Chování nemocného během pracovní neschopnosti

Pokud onemocníte a máte vystavenou od ošetřujícího lékaře tzv. neschopenku, máte povinnost:

 • zdržovat se ve stanoveném místě pobytu,
 • dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Místo pobytu, kde se budete zdržovat po dobu Vaší pracovní neschopnosti, nahlašujete Vašemu ošetřujícímu lékaři, který ji zapíše do Vaší neschopenky. Může jít o libovolné místo, nemusí to být místo trvalého pobytu, které máte uvedené v občanském průkazu. Místo pobytu můžete také v průběhu Vaší pracovní neschopnosti měnit, a to však s předchozím souhlasem Vašeho ošetřujícího lékaře, který pokud bude souhlasit, musí tuto skutečnost oznámit opět na příslušný orgán nemocenského pojištění, a to dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Ošetřující lékař také rozhoduje o Vašich vycházkách.

Povinnosti nemocného během pracovní neschopnosti

V případě, že onemocníte, máte povinnost:

 • Předat neprodleně Vašemu zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, tj. neschopenky. Následně předat i tzv. lístky na peníze, tj. trvání Vaší dočasné pracovní neschopnosti po 15 dnech trvání Vaší pracovní neschopnosti a dále vždy na začátku příslušného kalendářního měsíce.
 • Umožnit Vašemu zaměstnavateli kontrolu dodržování léčebného režimu, a to po dobu prvních patnácti kalendářních dnů o počátku vzniku pracovní neschopnosti. Stane-li se, že zaměstnavatel u Vás provedl kontrolu, zda dodržujete léčebný režim, a Vy jste doma nebyli, jste povinni oznámit zaměstnavateli důvod Vaší nepřítomnosti v místě pobytu.
 • Informovat zaměstnavatele předem o změně místa Vašeho pobytu během pracovní neschopnosti, a to v období prvních 14 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti.

Ukončení pracovní neschopnosti

 • Ošetřující lékař rozhodne o ukončení Vaší pracovní neschopnosti, jestliže svým vyšetřením zjistí, že Váš zdravotní stav již umožňuje vykonávat dosavadní činnost.
 • Ošetřující lékař rozhodne o ukončení Vaší pracovní neschopnosti, v případě, že máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
 • V případě, že Vaše pracovní neschopnost je dlouhodobějšího rázu, respektive trvá 180 kalendářních dnů, může ošetřující lékař ukončit Vaši pracovní neschopnost, i když třeba ještě vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu nebudete schopni vykonávat dosavadní činnost. Pracovní neschopnost je v tomto případě možné ukončit, pokud Váš stav je tzv. stabilizovaný, přitom za stabilizovaný se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni Vašeho zdraví, a který další léčení již podstatně nemůže ovlivnit. Udržení stabilizace zdravotního stavu může být současně podmíněno zavedením určité léčby nebo jistých pracovních omezení.
 • Dále je pracovní neschopnost ukončena vždy, když budete uznáni invalidními.
 • Pracovní neschopnost může ukončit i příslušný orgán nemocenského pojištění.
 • Vaše pracovní neschopnost bude ukončena, v případě Vašeho porušení povinnosti dostavit se v určeném termínu ke kontrole posouzení Vašeho zdravotního stavu, kdy tyto termíny Vám určuje ošetřující lékař.

Krácení, odejmutí nemocenského

V případě, že porušíte Vaše povinnosti ohledně dodržování léčebného režimu, mohou být Vaše nemocenské dávky kráceny nebo odejmuty a současně Vám může být uložena pokuta, a to až do výše 20 000 Kč.

Kontrola dodržování léčebného režimu při pracovní neschopnosti

Prvních patnáct kalendářních dnů kontroluje Váš léčebný režim zaměstnavatel, následně příslušný orgán nemocenského pojištění, a to dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kontrolu po patnácti dnech trvání pracovní neschopnosti provádí orgán nemocenského pojištění, a to na základě z vlastního podnětu, nebo z podnětu zaměstnavatele a ošetřujícího lékaře.

Nikde není přesně vymezeno, v kolik hodin ráno již může kontrola probíhat, to samé večer, v kolik hodin nejpozději. Příslušnou kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného provádějí pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění, kteří se Vám prokážou průkazem. Kontrolor nemá právo vstoupit do Vašeho bytu, maximálně zůstane před dveřmi do bytu.

Podpůrčí doba u nemocenského

Doba, po kterou může být vyplácena dávka nemocenského pojištění, činí 380 kalendářních dnů. Doba 380 dnů se počítá od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti, ne tedy od 15. dne, od kterého se nemocenské vyplácí.

Podpůrčí doba v rozsahu 380 kalendářních dnů končí, i když dočasná pracovní neschopnost u Vás může dále trvat.

Podpůrčí dobu je možné prodloužit na dobu třech měsíců (a následně opětovně maximálně na dobu třech měsíců), tj. výplatu nemocenských dávek. V tomto případě sami vypíšete žádost, na předepsaném tiskopise, o vyplácení nemocenských dávek po skončení podpůrčí doby. Tuto žádost pošlete na příslušný orgán nemocenského pojištění, dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kdo nemá nárok na nemocenské dávky

Na nemocenské dávky nemáte nárok v případě:

 • že si sami úmyslně přivodíte pracovní neschopnost,
 • jste v době vzniku pracovní neschopnosti na útěku z místa vazby, nebo na útěku jako odsouzený z místa výkonu trestu odnětí svobody,
 • že vám vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, a to v době pracovní neschopnosti. V případě vzniku nároku na výplatu starobního důchodu dochází k zániku nároku na nemocenské, pokud zaměstnání skončilo přede dnem vzniku nároku na výplatu starobního důchodu.

V případě, že si sami úmyslně přivodíte pracovní neschopnost, bude to mít pro Vás dopad i pro období prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti. V tomto období Vám nebude náležet ani náhrada mzdy nebo platu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18496 (novesluzby.cz#20789)


Diskuze a zkušenosti

DVOŘÁKOVÁ | 11.11.2010 18:12
KDY MOHU ONEMOCNĚT JAK DLOUHO MUSÍ BÝT ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNÁN ABY MOHL BÝT PRÁCE NESCHOPNÝ

Marta Malá | 02.02.2011 21:10
kontrola Od kdy se počítá když mě lékař napíše kontrola za tři týdny.Příklad první návštěva je třeba 2.2 tak kontrola má být 23.2 nebo 24.2.Počítá se to ode dne návštěvy či od dalšího dne,děkuji za odpověd MM.

MajaMaja | 18.04.2011 16:33
Pracovní agentury V kterých případech vyplácí pracovní agentura nemocenské dávky?

Anonym | 31.01.2013 11:48
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Dobrý den.Od dnešního dne mám prac.neschopnost.Chci se zeptat,do kdy mám tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli.Domnívám se,že pokud toto nahlásim ještě tentýž den,tak jsem nic neporušila.Svou prac.neschopnost jsem nahlásila telefonicky a doklady jsem poslala poštou neboť nebydlím v místě mého zaměstnání.Děkuji za odpověď.

Hájková | 21.06.2013 10:11
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Prosím vás, je nutné být mimo povolené vycházky v domě - nebo můžu být na zahradě u domu(vynést koš, pověsit prádlo,...)? A ještě jednu otázku : mohu řídit auto, pokud jsem na neschopence? Dříve se to nesmělo a nevím jak je to dnes. Děkuji za odpověď. Hájková

Lucifany | 01.11.2013 15:30
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti zdravím,byla jsem 3 a půl roku zaměstnaná v agentuře práce a uživatel mi každý měsíc prodlužoval PS. 21.10. jsem onemocněla ,a k poslednímu dni mi napsali,že k 31.10.mi vyplynula smlouva a že mám přijít podepsat výstupní papíry.Můžou mnepropustit když marodim.Díky za odpověď.

Marek Malý | 29.01.2014 10:55
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Lucifany | 01.11.2013 15:30 zdravím,byla jsem 3 a půl roku zaměstnaná v agentuře práce a uživatel mi každý měsíc prodlužoval PS. 21.10. jsem onemocněla ,a k poslednímu dni mi napsali,že k 31.10.mi vyplynula smlouva a že mám přijít podepsat výstupní papíry.Můžou mnepropustit když marodim.Díky za odpověď. Dobrý den, v případě že jste měla smlouvu na dobu určitou, tak ta končí i v případě že jste na nemocenské.

Marek Malý | 29.01.2014 10:58
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Hájková | 21.06.2013 10:11 Prosím vás, je nutné být mimo povolené vycházky v domě - nebo můžu být na zahradě u domu(vynést koš, pověsit prádlo,...)? A ještě jednu otázku : mohu řídit auto, pokud jsem na neschopence? Dříve se to nesmělo a nevím jak je to dnes. Děkuji za odpověď. Hájková Porušení „pracovní kázně“ v souvislostech - závěr Publikováno: 1.9.2011 Typ: výklady Zdroj: Práce a mzda 2011/9 JUDr. Petr Bukovjan Přečtěte si první část tohoto článku Není zaměstnavatele, který by u některého ze svých zaměstnanců nenarazil na porušení povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu. V dokončení článku o porušení „pracovní kázně“ se budeme věnovat některým dalším aspektům takového porušení, jeho následkům, jednotlivým ilustračním příkladům porušení „pracovní kázně“ z praxe a také budoucí právní úpravě v této oblasti

Marek Malý | 29.01.2014 10:59
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Nově vložené ustanovení § 301a zákoníku práce by mělo pod názvem „Jiné povinnosti zaměstnanců“ ukládat zaměstnancům povinnost v době prvních 14 kalendářních dnů (a v období do 31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže tedy v současné době má zaměstnavatel dle ustanovení § 57 zákoníku práce zapovězeno řešit porušení režimu rozvázáním pracovního poměru,

Landa | 24.04.2014 15:38
Ukončení pracovní neschopnosti Dobrý den, dnes mi doktor při kontrole ukončil pracovní neschopnost ale až k zítřejšímu datu, u sebe již nemám II. díl PN ale V. díl PN. Volal jsem do práce a pokud nebude přesčas, tak jdu až v pondělí. Můj dotaz je, zda mi může ossz dnes a zítra ještě přijít na kontrolu a nebo již ne?

karolina | 16.07.2014 20:39
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Dobry den chci se zeptat kdyz mi doktorka ukonci neschopenku v patek jestli musim jit ten den do prace?

petr | 22.07.2014 13:05
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti dobrý den, může zaměstnavatel odmítnout přijejí neschopenky a vyhrožovat neomluvenou absencí?

petr | 22.07.2014 13:05
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti dobrý den, může zaměstnavatel odmítnout přijejí neschopenky a vyhrožovat neomluvenou absencí?

Marie | 12.08.2014 18:43
Re: Pracovní neschopnost - vznik, zánik, povinnosti Prosím o radu !! Jsem v pracovní neschopnosti kvůli operovanému kolenu. Koleno mi bylo operováno cca před 2 měsíci a mám zaplacenou dovolenou z minulého roku. Lékař neschválil vycestování a musím ukončit neschopenku. za jak dlouho mohu znovu navázat na starou nemocenskou, aniž bych byla krácená ? Dík za radu ;)

zdeněk | 22.08.2017 07:45
jak dlouho muže nemocny marodit -jestli rok nebo po roku duchod přes komis atd.


Přidat komentář