Práce s handicapem - zdravotní postižení

V zahraničí se člověk s handicapem cítí svobodněji, protože jej nikdo nesleduje, okolí se k němu chová přirozeně. V naší mentalitě je stále zakořeněno, že je to chudáček, kterému se musí pomáhat. Zamysleme se.

Život s handicapem

Pomalu si v naší republice začínají lidé zvykat, že postižené občany lze potkat všude. Nejsou již izolováni v ústraní a podílí se na dění, stejně jako zdraví – nebo řekněme spíše šťastnější lidé. Co je to vlastně handicap? Je to jednoduše komplikace obyčejného, všedního života. Zkuste si tuto větu říci v duchu pokaždé, když potkáte někoho z následujícího výčtu spoluobčanů.

Práce - invalidní vozík, berle a fyzický handicap

Začněme třeba handicapem fyzickým – viditelný většinou na první pohled, invalidní vozík nebo berle nám také napoví. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství nebo při porodu. Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo choroba. Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života.

Závažnost zrakového postižení

se definuje pomocí zrakové ostrosti dle stanovených směrnic. Od silné slabozrakosti když jednotlivec musí stát 6 metrů od objektu, aby ho viděl stejně jasně, jako normálně vidící osoba ze vzdálenosti asi 60 metrů. Přes těžce slabý zrak až po úplnou nevidomost. Postižení sluchu je snížená nebo chybějící schopnost vnímat zvukové informace. I když některé případy ztráty sluchu jsou vratné lékařskou léčbou, mnohé vedou k trvalému postižení. Velmi důležitý je věk, ve kterém sluchová ztráta nastala, protože to může ovlivnit naučení se mluvené řeči.

Mentálním postižením je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností

které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Výchovu a vzdělávání lidí s mentální retardací považujeme za celoživotní proces, charakterizovaný nutností stálého opakování, prohlubování znalostí a dovedností. Základy výchovy spočívají v rodině. Velkým problémem je to, že se výsledky dostavují velmi zvolna, že pokroky jsou téměř nepozorovatelné.

  • A co roztroušená skleróza, cukrovka nebo rakovina tyto nemoci také přispějí člověku k zařazení mezi handicapované.
  • Handicapovaný člověk je svým způsobem také senior, nezaměstnaný nebo příslušník nějaké národnostní menšiny. Podle toho z jakého pohledu se na věc díváme.
  • Handicapovaný je vlastně také alkoholik anebo narkoman.

Handicap zdravotně postižených u nás a v zahraničí

V zahraničí se prý člověk s handicapem cítí svobodněji, protože jej nikdo nesleduje, okolí se k němu chová přirozeně. V naší mentalitě je stále zakořeněno, že je to chudáček, kterému se musí pomáhat nebo dělat, že jej nevidíme. Často čteme nebo slyšíme, že se máme chovat přirozeně a pokud chceme podat pomocnou ruku, máme se nejprve handicapovaného člověka zeptat, zda o pomoc stojí. Ale jak můžeme pomoci - to nás nikdo nenaučil. Patří-li postižený člověk do naší rodiny, mezi přátele nebo spolupracovníky, automaticky tyto informace časem získáme. Jak ale můžeme správně reagovat v případě, že se setkáme náhodně?

Když chcete opravdu pomoci postiženým

Vozíčkář pravděpodobně může ocenit, když podržíte dveře, nebo pomůžete na vysoký obrubník, hlavně pokud je to starší občan. Když se zeptáte, zda potřebuje pomoci při nastupování nebo vystupování z vozu hromadné dopravy nebo upozorníte řidiče tramvaje či autobusu.

Při setkání s nevidomým člověkem

je také třeba se chovat přirozeně a nenuceně. Pomozte mu taktně a nenápadně. Nevidomého vždy nejdříve oslovte a zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Rozhodnutí nechejte na něm. Mějte na paměti, že každý člověk může na nabídnutou pomoc reagovat různě. Buďte proto tolerantní a trpěliví.

Vedení nevidomého

Když ho vedete, netlačte ho před sebou. Jděte před ním asi půl kroku. Nabídněte mu, aby se mohl zavěsit za vaši paži nebo přidržet vašeho lokte. Jsou-li na cestě schody, řekněte mu, jestli vedou nahoru či dolů.

Pomoc nevidomému při nastupování

Při nástupu do dopravního prostředku netlačte nevidomého před sebou, ale běžte sami první. Nevtlačujte jej na sedadlo, ale položte mu ruku na opěradlo. Doprovází-li jej vodicí pes, je to cestující jako každý jiný. Jsou naučeni vyhledávat v dopravních prostředcích vhodná sedadla, např. V tramvaji je nejvhodnějším první sedadlo za řidičem.

Vodící pes pro nevidomé

Vodicí pes je během výcviku veden k poznání, že pokud má na sobě vodicí postroj, znamená to, že pracuje. I způsobné ležení psa v dopravním prostředku, ať už v autobuse, trolejbuse, tramvaji či vlaku, znamená pro něj "práci". Nerušte je prosím.

Setkáme-li se s mentálně postiženým občanem

není na místě si myslet, že by byla poškozena i jeho duše. Právě naopak. Ta může mít jedinečné intelektuální schopnosti, pouze je nemůže projevit, protože „reproduktor, totiž mozek, je schopen pracovat na velmi omezené frekvenci“.

Jak komunikovat se sluchově postiženým

Při komunikaci se sluchově postiženým nemluvte k nedoslýchavému otočeni zády. U osoby, se kterou mluvíte buďte blízko. Při dvojnásobné vzdálenosti se sníží hlasitost řeči o polovinu a tak někdy i pár metrů vzdálenosti navíc může zapříčinit to, že nedoslýchavý nerozumí. Udržujte kontakt pohledem. Oslovíte-li sluchově postiženého v místnosti, kde je více lidí, vyslovte jeho jméno.

Mluvte zřetelně a pomalu – bez křičení

Problém nevyřeší hlasitost Vašeho hlasu, ale dobrá artikulace, výslovnost. Špatné pochopení i jediného slova může někdy zapříčinit ztrátu smyslu celých vět. V tom případě je dobré věty znovu opakovat rozfrázovaně, neopakovat je stejně. Neříkejte „to nevadí, nic si z toho nedělej…“, tím jen snížíte nedoslýchavému jeho sebevědomí.

Pojišťovny a pojištění

Pojišťovny již pochopili, že postižení také mají potřebu se chránit a poskytují běžné pojištění bez omezení.

Výrobci a prodejci automobilů

se snaží získat handicapovaného zákazníka, stejně jako zdravého.

Slevová karta pro handicapované

Existuje slevová karta pro handicapované, která obsahuje komplexní poradenství, zboží a služby. Postižení sportovci se umisťují v domácích i světových soutěžích. Handicapovaní pracují v politice, na úřadech, ve školství, vlastní soukromé firmy, nebo pracují z domova.

Dle statistik u nás žije 656 tisíc lidí se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) hlásí, že daleko vice - 750 tisíc až milion. 79 % handicapovaných osob je v ekonomicky aktivním věku a přes to vůbec nepracuje. V republice je mnoho firem, zaměstnávající handicapované. V některých však zájem o práci není. Jsme na tom stejně - jsme pracovití a jiní prostě pohodlní.

Vnímat správné rozdíly

Marie má blonďaté vlasy, Josefovi narostlo velké bříško. Pavla je Číňanka a Kvído jezdí na invalidním vozíku. Prostě žádný údiv, správná reakce = žádná reakce. Poučení – jsi dobrý nebo špatný člověk, na ničem jiném nezáleží. Dokonale vystihuje situaci jeden zahraniční film o postiženém zloději na vozíku.

Máte-li nějakou zkušenost k tomuto tématu? Radu nebo připomínku? Budeme rádi, když rozvinete diskusi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18472 (novesluzby.cz#20118)


Diskuze a zkušenosti

Ladka | 19.11.2010 13:39
Krásně napsané.Klobouk dolů. Tenhle článek, je sice pravdivý, ale bohužel připadá mi, že to nepsal člověk se zdrav.postižením. Zarazil mě tam názor na to, že jsme "šťastnější" lidé. Já to bohužel tak nevidím. Zdravý člověk, je šťastnější. Má mnohem více možností a může nadále dělat to co ho baví. Postižený člověk má mnohem větší omezení. Co se týče o té práci. Zdrav.postiženého bohužel málo kde zaměstnají. Ať chcete nebo ne je to pravda. Pokud nemůžete pořádně chodit, nemáte školy, žijete na vesnici a nejezdíte autem, nemáte šanci sehnat zaměstnání. Buď Vás a to stává velmi často, ihned v práci zamítnou, nebo jak píšete v článku "pracují doma" :Ano pracují " ,ale většinou, jsou to práce plné podvodů. Pracovala jsem i pro RK a z jejich chování se mi udělalo zle! A teď mi řekněte, jak se má postižený člověk bránit? Byla jsem aktivní a zdravá do svých 33.let, a když jsem díky mému omezení přišla o práci, tak to byla největší rána v mém životě. Jak říkám postižení lidé to mají mnohem složitější. A pokud si myslíte že ne, zkuste si třeba vzít " berle" táhněte nohy za sebou a snažte se dělat věci jako zdravý člověk. Jestli si potom i po tomto budete připadat,jako šťastný člověk, tak bych se s Vámi ráda setkala. Vím moc dobře o čem píšu. Přeji hezký den.


Přidat komentář