Koučink v zaměstnání Praha

Chcete v zaměstnání dosáhnout lepších výsledků? Nebo už vás vaše zaměstnání nebaví a chcete si najít zcela jiné zaměstnání? Věříte, že máte na víc, ale nevíte, jak toho dosáhnout? Chcete objevit svůj skrytý potenciál?

V souvislosti se zlepšováním pracovních výsledků a s objevováním zatím skrytých, nevyužitých potenciálních dovedností jednotlivců i pracovních týmů se čím dál tím častěji začínají objevovat slovakoučink, koučování nebo kouč. Víte, oč jde?

Kdo je to kouč?

Víte, kdo nebo co je to kouč? Pokud vůbec někdo z nás už slyšel tohle slovo, pak si jej většinou spojuje se trenérem sportovního mužstva. V amerických filmech hráči nějakého družstva svého trenéra běžně oslovují „kouči“. Kouč je počeštělá verze anglického slova coach, jehož význam je v prvé řadě trenér. Přeneseně se označení coach používá také pro učitele nebo pro toho, kdo někoho k něčemu vede. U nás se slovo coach nerozšířilo, protože stále používáme jiné anglické počeštělé slůvko trenér. Díky tomu, když se v češtině řekne kouč, by nemělo docházet k záměně trenéra sportovního mužstva a kouče, který vede osobu nebo skupinu osob k objevení a plnému využívání svých zatím skrytých a nevyužitých schopností. A tím jsme si už vlastně definovali, kdo je to kouč. Kouč je člověk, který své svěřence vede k tomu, aby objevili to nejlepší ze svého já a naplno toho využili v různých oblastech svého života.

Koučink v zaměstnání PrahaKoučink v zaměstnání Praha

Jste-li z okolí Prahy, poptáváte koučink, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip, a to na firmu EU Academy, s.r.o. - MUDr. Jitka Rathauská. Paní Rathauská nabízí  KOUČOVÁNÍ LÉKAŘŮ , FIREMNÍ KOUČINK, ASERTIVITA PRO LÉKAŘE, STRESS MANAGEMENT PRO LÉKAŘE. Nabídka služeb je skutečně široká. Všechny druhy koučinku navíc odvádí profesionálně.  Máte-li dotazy k nabízeným službám, můžete paní Rathauskou kontaktovat na telefonním čísle +420 777 130 129, email: jitka.rathauska@euacademy.cz. Více na http://www.euacademy.cz

Špičkoví lektoři

V EU Academy, s.r.o. spolupracujeme se špičkovými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti ve svých oborech. Klienti si mohou vybrat dle svého uvážení, kterého lektora preferují. Jsme flexibilní tým, který respektuje přání klientů a snažíme se vycházet vstřícně i z hlediska obsahového uzpůsobení jednotlivých kurzů. Profesionalita našich lektorů je dána především schopností reagovat na individuální zadání klienta.

Pro výuku používáme inovativní metody, které jsou založené na změnách myšlení. To samo o sobě je jedním z klíčů k trvalým změnám a následně k lepším pracovním výsledkům, k získání nového „větru do plachet“ a ke zvyšování osobního well-beingu. Snažíme se klientům pomoci orientovat se ve vztazích jako takových (s pacienty, s kolegy, v rodině) a v pravidlech komunikace tak, aby byla konstruktivní a s minimem nežádoucích emocí. Našim společným cílem je posouvat hranice, a to jednotlivce i týmů.

Koučink v zaměstnání PrahaNáplň EU Academy, s.r.o.

Hlavní náplní EU Academy, s.r.o. je vzdělávání
v proklientské komunikaci a v leadershipu, a to preferenčně pracovníků ve zdravotnictví – lékařů (komunikace lékař-pacient), lékárníků, zdravotních sestřiček, ale i managementu nemocnic či jiných zdravotnických zařízení. Jsme přesvědčeni, že právě
v těchto oborech je důležitá určitá psychohygiena, tak, aby tato výkonnostně i emočně náročná povolání neubírala síly lékařům a ostatním zdravotníkům rychleji než je žádoucí.

Co je to koučink?

Slovo coach si většinou spojujeme ze sportem. A ze sportu byla odvozena i metoda koučování neboli koučinku. Za prvního kouče a neoficiálního otce koučinku je považován učitel golfu John Whitmore, který své žáky neučil golfu tak, že jim říkal nebo předváděl, co mají dělat. Místo toho jim pouze pokládal otázky. Oni sami nad nimi pak museli přemýšlet a hledat odpověď.

Kde se využívá koučink?

Koučinkse dnes využívá převážně v zaměstnání. Pokud chcete zlepšit své pracovní výsledky, objevit své skryté schopnosti a maximálně je rozvinout, pak je pro vás koučink ideální. Ve velkých podnicích dnes kouče často najímají zaměstnavatelé, aby ze svých zaměstnanců dostali to nejlepší. Kouče si však samozřejmě můžete najmout i sám, pokud se chcete ve své práci někam posunut, vydobýt ze sebe to nejlepší a plně to rozvinout ve svůj prospěch.

Koučink v zaměstnání Praha

Jak probíhá koučink a k čemu je dobrý?

Pokud si zaplatíte nějakého učitele nebo poradce, pak on bude tím, koho byste měli poslouchat. Bude to pro vás osoba vám nadřazená, která daným věcem mnohem lépe rozumí, a jako takovou byste ji měli poslouchat a řídit se podle jejích rad a doporučení. Jenže v koučinku tohle vůbec neplatí.

Kouč je váš partner, se kterým jste si naprosto rovni. Funkce koučů spočívá v tom, že vás velice intenzivně podporují ve vašem vlastním uvažování, přemýšlení a hledání odpovědí. Přesto s vámi nijak nemanipulují, neříkají co máte dělat, nepodsouvají vám žádné odpovědi ani konkrétní řešení. Díky tomu se začne silně rozvíjet a pracovat váš vnitřní tvořivý a rozhodov  ací proces. Rozvine se vaše intuice, fantazie, představivost, cit, vnímání, komunikační a vyjadřovací schopnosti, díky čemuž se celkově zlepší vaše pracovní nasazení, pracovní schopnosti ale také radost z dobře odvedené práce a vašich výsledků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18509 (novesluzby.cz#23068)


Přidat komentář